Verschillen tussen werkmappen in Excel en in Excel Services

Verschillen tussen werkmappen in Excel en in Excel Services

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Excel Services is voornamelijk bedoeld als een systeem voor het onderzoeken en rapporteren van gegevens in Excel-werkmappen. Excel Services wordt uitgevoerd in een browser en ondersteunt een subset van functies in Microsoft Office Excel 2007. In de volgende secties wordt beschreven welke functies van Office Excel 2007 wel en niet worden ondersteund in Excel Services.

In dit artikel

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het laden van een werkmap

Ondersteunde en niet-ondersteunde werkbladfuncties

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het weergeven van een werkmap

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij interactie met een werkmap

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het laden van een werkmap

U kunt op drie manieren een werkmap met de indeling Office Excel 2007-werkmap (.xlsx) of Binaire werkmap (.xlsb) als een alleen-lezen werkmap laden in Excel Services:

 • Geef een URL of UNC-pad op in de eigenschap Werkmap van het webonderdeel Excel Web Access.

 • Verbind een webonderdeel Lijstweergave van een documentbibliotheek met een webonderdeel Excel Web Access, en geef vervolgens de URL door van de werkmap die is opgeslagen in de documentbibliotheek om de map weer te geven in Microsoft Office Excel Web Access.

 • Open een werkmap die is opgeslagen in een documentbibliotheek in de browser. (Wijs het item aan, klik op de pijl naast het item en klik vervolgens op Weergeven in webbrowser.)

Alle overige bestandsindelingen van Microsoft Office Excel worden niet ondersteund, dus ook niet Office Excel 2007-werkmap met ingeschakelde macro's (.xlsm) en Office Excel 2007 97-2003-werkmap (.xls).

Opmerking: Met de juiste machtiging kunt u een werkmap ook openen in Office Excel 2007 op uw clientcomputer via het menu Openen op de werkbalk van Office Excel Web Access. Dit kan als een werkmap of als een momentopname. Zie Een werkmap of een momentopname uit Excel Services openen in Excel voor meer informatie.

Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund wanneer u een werkmap laadt:

Functie

Opmerkingen

Functies    

Alle werkbladfuncties van Excel worden ondersteund, met een paar uitzonderingen. Zie voor meer informatie de volgende sectie, Ondersteunde en niet-ondersteunde werkbladfuncties.

Datums    

De datumsystemen van Windows en Macintosh.

Excel-tabellen    

Excel-tabelgegevens, kolomkoppen, berekende kolommen, totaalrijen, gestructureerde verwijzingen en stijlen.

Cellen    

Celwaarden, inclusief samengevoegde cellen en overloop van celinhoud.

Namen    

Gedefinieerde namen en benoemde bereiken.

Berekening    

Instellingen voor berekening en herberekening, inclusief de instellingen Automatisch, Automatisch behalve tabellen, Handmatig en instellingen voor iteratieve berekeningen van bereiken of gehele werkbladen. Zie Gegevens berekenen en herberekenen in Excel Services voor meer informatie.

Grafieken    

Grafieken, grafiekbereiken en draaigrafiekrapporten. Zie Grafieken en draaigrafiekrapporten in een werkmap in de browser gebruiken voor meer informatie.

Opmaak    

Opmaak van cellen en celbereiken, voorwaardelijke opmaak (behalve bij gebruik van gegevensbalken en pictogrammen) in werkmappen, en getalnotaties.

Verbindingen    

Verbindingen met externe gegevensbronnen, waaronder OLAP-draaitabellen.

Wat-als-analyse    

De resultaten van de hulpmiddelen voor Wat-als-analyse, waaronder Doelzoeken, Gegevenstabellen, Scenario's, Oplosser en Reeks. 

Samenvoeging    

Samengevoegde gegevens uit bereiken.

Gegevensbronnen    

SQL Server, OLAP-voorzieningen, OLEDB-voorzieningen en ODBC-stuurprogramma's.

Niet-ondersteunde functies

Werkmappen met de volgende niet-ondersteunde functies kunnen niet worden geladen of weergegeven in Excel Services. Voor het beste resultaat moet u een werkmap van Office Excel 2007 altijd opslaan met behulp van de opdracht Excel Services. (Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op de pijl naast Publiceren en klik vervolgens onder Het document distribueren naar anderen op Excel Services.) U kunt controleren of een functie wordt ondersteund door in het dialoogvenster Opslaan voor Excel Services het selectievakje Deze werkmap openen in mijn browser na het opslaan in te schakelen en vervolgens te proberen of u de map kunt openen in uw browser. Als een functie niet wordt ondersteund, ziet u een waarschuwing van Excel Services.

De volgende functies worden niet ondersteund en voorkomen dat u een werkmap kunt laden:

Functie

Opmerkingen

VBA    

Code, macro's, invoegtoepassingen en door de gebruiker gedefinieerde functies (UDF's) van VBA (Visual Basic for Applications).

Opmerking:  Een programmeur kan Excel Services op allerlei manieren aanpassen, bijvoorbeeld door het maken van een door de gebruiker gedefinieerde functie (UDF). Zie voor meer informatie de Software Development Kit (SDK) van Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Macrotalen uit eerdere versies    

Macrofuncties van Microsoft Excel 4.0 en dialoogbladen van Microsoft 5.0.

Besturingselementen    

Besturingselementen van de werkbalk Formulieren, werksetbesturingselementen en alle ActiveX-besturingselementen.

XML    

XML-toewijzingen en ingesloten acties.

Beveiliging en privacy    

Beveiligde werkmappen, werkbladen of bereiken, en werkmappen met Information Rights Management (IRM).

Opmerking: U kunt werkmappen in Excel Services beveiligen via rechten en machtigingen van Microsoft Windows SharePoint Services.

Afbeeldingen en objecten    

Gekoppelde of ingesloten objecten of afbeeldingen, ingevoegde afbeeldingen, AutoVormen, WordArt en diagrammen, zoals organigrammen.

Inkt    

Alle inktfuncties, waaronder tekenen, schrijven en aantekeningen.

OLE en DDE    

OLE-objecten (Object Linking- en Embedding) en DDE-koppelingen (Dynamic Data Exchange).

Weergegeven formules    

Werkmappen die zijn opgeslagen met weergegeven formules.

Gegevensvalidatie    

Voorkomen van invoer van ongeldige gegevens en het maken van vervolgkeuzelijsten.

Gegevensbronnen    

Services voor het ophalen van gegevens voor Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-lijsten, Microsoft SQL Server, externe gegevensbereiken (ook querytabellen genoemd) en tabellen die zijn gekoppeld aan Windows SharePoint Services-lijst.

Query's    

Webquery's en tekstquery's.

Externe verwijzingen naar gekoppelde werkmappen    

Het maken van externe verwijzingen (ook wel koppelingen genoemd) naar een specifiek celbereik, naar een gedefinieerde naam voor het specifieke bereik, of als onderdeel van de definitie van een naam.

Opmerkingen    

Opmerkingen weergeven en aanpassen.

Samenvoeging    

Samengevoegde gegevens uit draaitabelrapporten.

Knop van de werkmap delen (tabblad controleren)   

Het delen van werkmappen en het oplossen van wijzigingen die een conflict veroorzaken.

Digitale handtekeningen    

Zichtbare en onzichtbare handtekeningen in een werkmap.

Gekoppelde werkbalken    

Aangepaste werkbalken die met Office Excel 2003 aan de werkmap zijn gekoppeld voordat de werkmap naar Excel 2007 werd geconverteerd.

Naar boven

Ondersteunde en niet-ondersteunde werkbladfuncties

Alle functies worden volledig ondersteund wanneer u een werkmap laadt en opnieuw berekent, met uitzondering van HYPERLINK, RTD en SQL.Request. Deze functies worden slechts beperkt ondersteund.

Als dit de functie is:

Retourneert Excel:

En Excel Services retourneert:

HYPERLINK    

Een actieve hyperlink die u kunt volgen door erop te klikken.

Een van de volgende items:

 • Een actieve hyperlink die u kunt volgen door erop te klikken als de eigenschappen Alle interactiviteit met werkmap en Navigatie in werkmap van Office Excel Web Access zijn ingesteld.

 • Een actieve hyperlink naar een andere webpagina of een ander document die u kunt volgen door erop te klikken, maar niet naar een locatie binnen de werkmap als de eigenschap Alle interactiviteit met werkmap van Office Excel Web Access wel is geconfigureerd, maar de eigenschap Navigatie in werkmap niet.

 • Een inactieve hyperlink in de vorm van een tekenreeks die u niet kunt volgen als de eigenschappen Alle interactiviteit met werkmap en Navigatie in werkmap van Office Excel Web Access niet zijn ingesteld.

RTG    

Realtime gegevens (RTG) uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt.

Een van de volgende items:

 • Waarden die het resultaat zijn van de functie RTG die momenteel zijn opgeslagen in de werkmap, worden weergegeven.

 • Als er geen waarden worden geretourneerd, wordt de fout #N/B geretourneerd.

 • Als de werkmap met Excel Services opnieuw wordt berekend en er wordt geprobeerd om de functie RTG of SQL.Request uit te voeren, wordt de fout #N/B als resultaat gegeven.

Als u wilt, kunt u de functie ISFOUT of ALS.FOUT gebruiken om de retourwaarde te testen.

SQL.Request    

De resultaten van een query die is verbonden met een externe gegevensbron

Een van de volgende items:

 • Waarden die het resultaat zijn van de functie SQL.Request die momenteel zijn opgeslagen in de werkmap, worden weergegeven.

 • Als er geen waarden worden geretourneerd, wordt de fout #N/B geretourneerd.

 • Als de werkmap met Excel Services opnieuw wordt berekend en er wordt geprobeerd om de functie RTG of SQL.Request uit te voeren, wordt de fout #N/B als resultaat gegeven.

Als u wilt, kunt u de functie ISFOUT of ALS.FOUT gebruiken om de retourwaarde te testen.

TEKEN    

Een teken dat wordt aangegeven door een getal en een blokteken voor een niet-afdrukbaar teken.

Een teken dat wordt aangegeven door een getal, en een lege waarde voor een niet-afdrukbaar teken.

CEL    

Informatie over de opmaak, locatie of inhoud van de cel linksboven in een verwijzing.

Informatie over de opmaak, locatie of inhoud van de cel linksboven in een verwijzing.

Opmerking: De volgende typen celgegevens worden niet ondersteund en resulteren in de fout #WAARDE!: kleur, bestandsnaam, opmaak, haakjes, voorvoegsel, beveiligen en breedte.

INFO    

Het pad naar de huidige map op de clientcomputer.

Een #WAARDE!-fout.

De volgende vluchtige functies kunnen bij berekening in Excel Services op een servercomputer andere waarden opleveren dan bij berekening in Excel op een clientcomputer.

Als dit de functie is:

Retourneert Excel:

En Excel Services retourneert:

NU    

De datum en tijd op de clientcomputer.

De datum en tijd op de servercomputer.

VANDAAG    

De datum op de clientcomputer.

De datum op de servercomputer.

ASELECT, ASELECTTUSSEN    

Een willekeurig getal en daarom bij elke uitvoering anders.

Een willekeurig getal en daarom bij elke uitvoering anders.

Naar boven

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het weergeven van een werkmap

Het weergeven van een werkmap in Excel Services op een servercomputer is vergelijkbaar met het weergeven van een werkmap in Excel op een clientcomputer, maar er zijn wel een paar verschillen. Ongeacht of deze functies wel of niet worden ondersteund, kan de werkmap gewoon worden geladen en blijven deze functies aanwezig in de werkmap, zodat ze zoals verwacht blijven werken in Excel.

Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund, maar worden mogelijk anders weergegeven op een server:

Functie

Opmerkingen

Hyperlinks    

Ondersteund, maar op de volgende manier beheerd via eigenschappen van Office Excel Web Access:

 • Een actieve hyperlink die u kunt volgen door erop te klikken als de eigenschappen Alle interactiviteit met werkmap en Navigatie in werkmap van Office Excel Web Access zijn ingesteld.

 • Een actieve hyperlink naar een andere webpagina of een ander document die u kunt volgen door erop te klikken, maar niet naar een locatie binnen de werkmap als de eigenschap Alle interactiviteit met werkmap van Office Excel Web Access wel is geconfigureerd, maar de eigenschap Navigatie in werkmap niet.

 • Een inactieve hyperlink in de vorm van een tekenreeks die u niet kunt volgen als de eigenschappen Alle interactiviteit met werkmap en Navigatie in werkmap van Office Excel Web Access niet zijn ingesteld.

Lettertypen    

Lettertypen hebben meestal dezelfde stijl en grootte op de server als op de client. Als een bepaald lettertype echter niet beschikbaar is op de server, wordt er mogelijk een vervangend lettertype gebruikt. Daarnaast kan een gebruiker lettertypen en tekengrootten ook negeren in een browser, zoals Internet Explorer.

Grafieken en draaigrafiekrapporten    

Grafieken en draaigrafiekrapporten zijn statische afbeeldingen waarvan de inhoud wordt vernieuwd en opnieuw wordt weergeven als u werkt met de gegevens waarop het diagram is gebaseerd (filteren, sorteren, enzovoort) of met de gegevens in het bijbehorende draaitabelrapport. Zie Grafieken en draaigrafiekrapporten in een werkmap in de browser gebruiken voor meer informatie.

Randlijnen    

De volgende randlijnen worden volledig ondersteund: alle lijnkleuren; doorlopende en dubbele lijnen; effen, ruitvormige en stippellijnen; en dunne, gemiddelde en dikke lijnen.

Opmerking: De volgende randlijnen worden gedeeltelijk ondersteund: driedubbele en dubbele lijnen; en effen, ruitvormige, vierkante stippellijnen, en lijnen met streepje-kort-streepje, lang-kort-streepje en streepje-kort-streepje-kort-streepje.

Richting van kleurovergangen    

Horizontale en verticale richting van kleurovergangen.

Opvulkleuren voor cellen    

Alle opvulkleuren.

Celuitlijning    

Alle celuitlijningen worden ondersteund, met de volgende uitzonderingen: verticaal uitvullen en verticaal verdeeld, die beide worden vervangen door verticaal centreren.

Tekstdraaiing    

Het draaien van tekst wordt ondersteund, samen met overloop van cel- en kolomkopinhoud, horizontaal of verticaal links uitlijnen voor positieve draaiing (+) en horizontaal of verticaal rechts uitlijnen voor negatieve draaiing (-).

Bidirectionele tekst    

Volledig ondersteund als een tekenset van één taal wordt weergegeven.

Voorwaardelijke AS-opmaak     

Voorwaardelijke opmaak van Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) is beperkt tot: lettertypekleur, opvulkleur, lettertypeopmaak zoals vet, cursief, onderstreept en doorgehaald, en tekenreeksnotaties, zoals getalnotaties.

Schuiven door een werkblad    

Het aantal rijen en kolommen waardoor u kunt schuiven in een werkblad, is beperkt tot maximaal 500. U gebruikt navigatieknoppen om de volgende reeks rijen en kolommen voorbij de huidige limiet weer te geven. Zie voor meer informatie Navigeren in een werkmap in Excel Services.

Niet-ondersteunde functies

De volgende functies worden niet ondersteund:

Functie

Opmerkingen

Hyperlinks in grafieken    

Hyperlinks in grafieken volgen door erop te klikken.

Tabellen    

Kolomkoppen in werkbladen worden vervangen door Excel-tabelkoppen wanneer koppen uit het zicht raken in een schuifbalkgebied.

Opvulpatronen voor cellen    

Alle opvulpatronen.

Richting van kleurovergangen    

Richting van de kleurovergang: diagonaal omhoog, diagonaal omlaag en hoek-naar-midden.

Tekstdraaiing    

De celopvulling of het celpatroon worden niet meegedraaid met de tekst, diagonale randen worden weergegeven alsof de tekst niet is gedraaid en horizontale en verticale uitlijning anders dan links uitgelijnd voor positieve draaiing (+) en rechts uitgelijnd voor negatieve draaiing (-).

Bidirectionele tekst    

Het door elkaar van rechts naar links en van links naar rechts gebruiken van bidirectionele tekens met een verschillende tekenvormoriëntatie, zoals ( (haakje openen) en ) (haakje sluiten), wordt niet ondersteund in verticale tekst.

Randlijnen    

De volgende randlijnen worden deels niet ondersteund: driedubbele en dubbele lijnen; en effen, ruitvormige, vierkante stippellijnen, en lijnen met streepje-kort-streepje, lang-kort-streepje en streepje-kort-streepje-kort-streepje.

Grafieken    

Grafische 3D-effecten van Office 2007-versie, zoals schaduw, gloed, vervorming, schuine randen, vloeiende randen, andere kleuren en weerspiegeling. Deze effecten worden verwijderd of geconverteerd naar een alternatief effect.

De volgende 3D-grafieken worden niet ondersteund:

 • 3D-oppervlak

 • 3D-oppervlakdraadmodel

 • Contouroppervlak

 • Contouroppervlak met draadmodel

Tekst met opmaak in een object, zoals opsommingstekens en verschillende lettertypen of tekengrootten, wordt omgezet in tekst zonder opmaak.

Verticale tekstuitlijning.

Opmerking: Hoewel ingesloten grafieken in werkbladen en oorspronkelijke grafieken in grafiekbladen worden ondersteund voor weergave in Excel Services, geldt dit niet voor een ingesloten grafiek die de auteur van een werkmap heeft gekopieerd of verplaatst van een werkblad naar een grafiekblad.

Rij- en kolomkoppen    

De volgende opmaak in rij- en kolomkoppen: dubbele financieel, dubbel onderstrepen, subscript en superscript.

Niet-afdrukbare tekens    

Tekst met een 7-bits ASCII-waarde (een subset van de ANSI-tekenset) van 0 tot en met 32 en tekens die niet worden ondersteund door XML (Extensible Markup Language) versie 1.0.

Afdrukken    

Pagina-indeling en kop- en voetteksten op een pagina.

Knopinfo    

Knopinfo voor lideigenschappen in Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML    

XML-uitbreidingspakketten.

Naar boven

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij interactie met een werkmap

Wanneer u een werkmap laadt in Excel Services, kunt u op verschillende manieren interactie hebben met de werkmap. Er zijn echter een paar interacties die niet worden ondersteund.

Opmerking: Een andere manier van interactie die uniek is voor Excel Services, is het maken en wijzigen van parameters om celwaarden in de werkmap tijdelijk te wijzigen. Dit kan met behulp van een taakvenster Parameters of door gegevens vanuit een verbonden webonderdeel, zoals een webonderdeel Filter, door te geven aan het webonderdeel Excel Web Access. Zie Werkmapparameters wijzigen in Excel Services voor meer informatie.

Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund, maar gedragen zich mogelijk anders.

Functie

Opmerkingen

Draaitabelrapporten    

Rapporten filteren, lidselectie, gegevensniveaus uitvouwen (inzoomen) en samenvouwen (uitzoomen), sorteren, filteren, en subtotalen weergeven en verbergen.

Zoeken    Bijschrift 4

Tekst, getallen en datums zoeken met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters, en zoeken op een deel van de inhoud van een cel.

Eenvoudig selecteren    

Eén cel, rij of kolom selecteren.

Filteren en sorteren    

Het filtermenu gebruiken, filteren op tekst, getallen, datums en tijden, meerdere criteria opgeven en sorteren. Zie voor meer informatie Gegevens filteren in Excel Services en Gegevens sorteren in Excel Services.

Overzichten    

Een overzicht maken, inclusief het weergeven en verbergen van details. Zie voor meer informatie Een overzicht maken van gegevens in Excel Services.

Scenario 's    

Een vooraf gedefinieerd scenario uitvoeren.

Vernieuwen    

Externe gegevensbronnen vernieuwen, inclusief alle gegevensbronnen in de huidige werkmap, een bepaalde gegevensbron, periodiek vernieuwen, handmatig vernieuwen en vernieuwen bij het laden van de werkmap. Zie voor meer informatie Externe gegevens vernieuwen in Excel Services.

Berekening    

Automatische en handmatige berekeningen. Zie Gegevens berekenen en herberekenen in Excel Services voor meer informatie.

Opmerking: Hoewel in Excel Services een werkmap kan worden geladen die kringverwijzingen bevat, werkt de detectie van kringverwijzingen bij het laden of opnieuw berekenen van een werkmap anders. Als Excel Services een kringverwijzing niet kan oplossen, wordt er in bepaalde omstandigheden een waarschuwing weergegeven dat er sprake is van een kringverwijzing. De waarden die worden berekend, zijn hetzelfde als de waarden die u krijgt als u de bewerking annuleert op de Excel-client. In feite wordt de kringverwijzing automatisch geannuleerd in Excel Services om te voorkomen dat de berekening de serverprestaties nadelig beïnvloedt.

Niet-ondersteunde functies

De volgende functies worden niet ondersteund.

Functie

Opmerkingen

Draaitabelrapporten    

De opties voor detailanalyse van OLAP-gegevens, zoeken naar leden, AS-acties (Microsoft SQL Server Analysis Services) of de veldenlijst gebruiken voor het toevoegen, ordenen of verwijderen van velden.

Draaigrafiekrapporten    

Direct interactief werken met een draaigrafiek (omdat het een statische afbeelding is).

Asynchrone evaluatie van kubusfuncties    

Asynchroon ophalen van gegevens tijdens de berekening met een kubusfunctie en de weergave van het bericht #GEGEVENS_OPHALEN voordat alle gegevens zijn opgehaald. Alle gegevens worden synchroon opgehaald voordat de weergave met het resultaat (opnieuw) wordt weergegeven.

Zoeken    Bijschrift 4

Zoeken op basis van de onderliggende gegevens (in tegenstelling tot op basis van opgemaakte gegevens en op identieke hoofdletters/kleine letters).

Vervangen    

Tekst en waarden vervangen na het gebruik van Zoeken Bijschrift 4 .

Formaat van rijen en kolommen wijzigen    

Breedte en hoogte van rijen en kolommen aanpassen.

Geavanceerd selecteren    

Een aangrenzend en niet-aangrenzend celbereik of het gehele werkblad selecteren.

Berekening    

De berekeningsinstellingen van de werkmap wijzigen zodra deze is geladen. Zie Gegevens berekenen en herberekenen in Excel Services voor meer informatie.

Filteren en sorteren    

Sorteren en filteren op kleur, en een filter- of sorteerbewerking opslaan in de werkmap in Excel Services. Zie voor meer informatie Gegevens filteren in Excel Services en Gegevens sorteren in Excel Services.

Ga naar    

Alle bewerkingen van het type Ga naar.

Deelvensters beheren    

Deelvensters splitsen en blokkeren.

In-/uitzoomen   

De weergave van een werkblad instellen op een percentage van de werkelijke grootte.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×