Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in een browser en in Excel

Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in een browser en in Excel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik Excel Online in een webbrowser lijkt veel op de Excel-bureaubladtoepassing. Er zijn echter ook enkele verschillen houden. Bijvoorbeeld niet alle bestandsindelingen worden ondersteund en sommige functies werken mogelijk anders dan de bureaublad-app. In dit artikel wordt uitgelegd dat deze verschillen.

Opmerking:  Als u Excel Web App of Excel Services in SharePoint Server 2010 gebruikt, raadpleeg dan deze versie van Verschillen tussen het gebruik van een werkmap in de browser en in Excel.

Bestandsindelingen die worden ondersteund in Excel Online

 • Bestanden van Excel-werkmap (.xlsx)

 • Bestanden van Excel 97-2003-werkmap (.xls).
  Notitie: wanneer u deze bestandsindeling opent, Excel Online worden converteren naar een nieuwere XLSX-bestand. U kunt altijd de oorspronkelijke downloaden via bestand > Info > vorige versies.

 • Excel-bestand binaire werkmap (.xlsb)

 • OpenDocument Spreadsheet-bestand (.ods)

 • Excel-werkmap met macro's (.xlsm)
  Een werkmap in deze indeling kan wel worden geopend maar macro's worden niet uitgevoerd in een browservenster.

Werkmappen in andere indelingen, zoals CSV-indeling, worden gewoonlijk niet ondersteund in Excel Online.

Zie een werkmap in een andere bestandsindeling opslaanvoor meer informatie over Excel-bestandsindelingen.

Opmerking: Zijn er limieten voor de grootte van de bestanden die u in SharePoint Online en de Power BI-service weergeven kunt. Lees meer over maximale bestandsgrootten voor werkmappen in SharePoint Online.

Functies die worden ondersteund voor weergave in Excel Online

Als u een werkmap weergeeft in of afdrukt vanuit een browservenster, werken sommige functies misschien anders. In de volgende tabel wordt hiervan een overzicht gegeven.

Deze functie

Werkt zo in een browser

Berekeningen

Instellingen voor berekening en herberekening, inclusief de instellingen Automatisch, Handmatig en instellingen voor iteratieve berekeningen van bereiken of werkbladen werken in een browservenster op dezelfde manier als in Excel.

Cellen

Cellen, inclusief celwaarden, samengevoegde cellen en het overzicht van de celinhoud worden in een browser op dezelfde manier weergegeven als in Excel.

Diagrammen en tabellen, inclusief draaigrafieklijsten en draaitabelrapporten

In het algemeen, worden grafieken, tabellen, draaigrafiekrapporten en draaitabelrapporten weergegeven in een browservenster op dezelfde manier als in Excel weergegeven. Uitzonderingen opnemen

 • grafieken die deel uitmaken van een groep grafieken;

 • grafieken die afhankelijk zijn van externe verwijzingen;

 • grafieken die gebruikmaken van bepaalde soorten gegevensbronnen die niet worden ondersteund voor werkmappen die in een browservenster worden weergegeven.

Als u Excel Services of Excel Web App on-premises (niet in de cloud) gebruikt, afhankelijk van de mogelijkheid om weer te geven van bepaalde inhoud in een browservenster of Excel Services of Excel Web App wordt gebruikt om een werkmap te geven. Zie Vergelijking tussen Excel Services in SharePoint en Excel Web App voor meer informatie.

Gegevensverbindingen

Afhankelijk van de manier waarop uw omgeving is geconfigureerd, worden bepaalde gegevensverbindingen ondersteund voor werkmappen in een browser, zodat u gegevens kunt vernieuwen. Zie Gegevens vernieuwen in een werkmap in een browservenster voor meer informatie.

Datums

Datums worden in een browser op dezelfde manier weergegeven als in Excel.

Externe verwijzingen

De laatst bekende waarde voor een externe verwijzing wordt weergegeven in een browser. Externe verwijzingen moeten worden bijgewerkt in Excel.

Lijst met velden voor een draaigrafiek- of een draaitabelrapport

De lijst met velden voor een draaigrafiek- of draaitabelrapport werkt in een browser in het algemeen op dezelfde manier als in Excel. Dit betekent dat de lijst met velden kan worden gebruikt om informatie te bekijken en gegevens in een draaigrafiek- of draairapporttabel te wijzigen.

Filters, slicers en besturingselementen voor tijdlijnen

Filters en slicers in het algemeen werken in een browser op dezelfde hoe ze werken in Excel. Besturingselementen voor tijdlijnen werken in het algemeen, in een browser op dezelfde hoe ze werken in Excel.

Als u Excel Services of Excel Web App lokaal gebruikt (niet in de cloud), is de mogelijkheid om bepaalde inhoud in een browservenster weer te geven afhankelijk van het feit of Excel Services dan wel Excel Web App wordt gebruikt om een werkmap weer te geven. Zie Vergelijking tussen Excel Services in SharePoint enExcel Web App voor meer informatie.

Opmaak

Cel- en celbereikopmaak en nummeropmaak worden in een browser op dezelfde manier weergegeven als in Excel.

Functies

De meeste Excel-functies werken in een browservenster, zoals ze in Excel doen. Uitzonderingen worden in de sectie werkmapfuncties van dit artikel vermeld.

Randlijnen

De meeste lijnen, maar niet alle, worden in een browser op dezelfde manier weergegeven als in Excel. Lijnkleuren, doorlopende en dubbele lijnen, ononderbroken lijnen en stippellijnen, evenals dunne, gemiddelde en dikke lijnen worden ondersteund.

Benoemde items

Benoemde items, zoals reeksen, worden tabellen, grafieken, draaigrafiekrapporten rapporten, draaitabel rapporten, slicers en tijdlijnbesturingselementen gewoonlijk weergegeven in een browservenster op dezelfde manier als in Excel weergegeven.

Als u Excel Services of Excel Web App lokaal gebruikt (niet in de cloud), is de mogelijkheid om bepaalde inhoud in een browservenster weer te geven afhankelijk van het feit of Excel Services dan wel Excel Web App wordt gebruikt om een werkmap weer te geven. Zie Vergelijking tussen Excel Services in SharePoint enExcel Web App voor meer informatie.

Een sparkline in Excel Web Access

Sparklines worden in een browser op dezelfde manier weergegeven als in Excel.

Tabellen

Excel-tabellen, inclusief gegevens, kolomkoppen en rijen totalen worden in een browser op dezelfde manier weergegeven als in Excel.

Functies die in de browser en het bureaublad verschillen

Sommige functies werken in een browservenster anders dan in Excel. Daarnaast kunnen sommige werkmapfuncties voorkomen dat een werkmap wordt weergegeven in een browservenster.

Tip: Als u kunt een werkmap in een browservenster niet weergeven omdat deze niet-ondersteunde functies bevat, kunt u de werkmap openen in Excel op het bureaublad.

Deze functie

Werkt zo in een browser

Besturingselementen

Besturingselementen zoals ActiveX-besturingselementen en elementen van de werkbalk Formulieren kunnen verhinderen dat een werkmap in een browser wordt weergegeven.

Gegevensverbindingen

Afhankelijk van de manier waarop uw omgeving is geconfigureerd, verhinderen sommige soorten gegevensverbindingen dat een werkmap in een browser wordt weergegeven. Zie Gegevens vernieuwen in een werkmap in een browservenster voor meer informatie.

Gegevensvalidatie

Werkmappen die gegevensvalidatie gebruiken, kunnen worden bewerkt in een browservenster, maar gegevensvalidatie kan niet worden ingesteld in de browser.

Digitale handtekeningen

Werkmappen die zichtbare of onzichtbare digitale ondertekening gebruiken, kunnen niet in een browser worden weergegeven.

Lettertypen

Lettertypen worden over het algemeen in dezelfde stijl en grootte weergegeven in de browser als in Excel. Als voor de werkmap een specifiek lettertype is gebruikt dat niet beschikbaar is op uw apparaat, wordt mogelijk een vervangend lettertype gebruikt wanneer de werkmap in een browser wordt weergegeven.

Functies

Sommige soorten functies werken in een browser anders dan in Excel. Zie het gedeelte Functies verderop in dit artikel voor meer informatie.

Macrotalen uit eerdere versies

Werkmappen die oudere macrofuncties bevatten, zoals Microsoft Excel 4.0-macrofuncties en Microsoft 5.0-dialoogbladen, kunnen niet in een browser worden weergegeven.

Opslaan

Als u of anderen een werkmap bewerken in een browservenster, worden wijzigingen automatisch opgeslagen.

Beveiliging en privacy

Werkmappen met instellingen voor (IRM) Information Rights Management die op werkmapniveau zijn toegepast, kunnen niet worden weergegeven in een browservenster.

Als uw organisatie gebruikmaakt van Excel Web App (lokaal) of Excel Online (in de cloud) om werkmappen weer te geven, worden werkmappen die zijn opgeslagen in documentbibliotheken met IRM-beveiliging ondersteund. Deze werkmappen kunnen worden weergegeven in een browservenster.

Werkmappen die worden verzonden als bijlagen met IRM-beveiliging in Outlook Web App, worden ook ondersteund en kunnen worden weergegeven in een browservenster.

Echter als uw organisatie Excel Services in SharePoint Server (on-premises) gebruikt is om werkmappen weer te geven, werkmappen in bibliotheken IRM-beveiliging niet worden ondersteund, en moeten worden geopend in Excel.

IRM kan niet worden toegepast in de browser.

Ongedaan maken en Opnieuw

Als een werkmap door meer dan één persoon tegelijkertijd wordt bewerkt, zijn de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw niet beschikbaar in de browser, zodra de andere persoon een wijziging aanbrengt.

Werkblad- of werkmapbeveiliging

Werkmappen die zijn beveiligd (versleuteld met wachtwoordbeveiliging), kunnen niet in een browser worden weergegeven.

Beveiligde werkbladen (niet volledige werkmappen) kunnen worden weergegeven in een browservenster in Excel Online.

In een on-premises omgeving waarin u werkt met Excel Services of Excel Web App, kunnen beveiligde werkbladen niet in een browservenster worden weergegeven.

Open de werkmap in de Excel op het bureaublad beveiliging opheffen.

XML

XML-toewijzingen, ingesloten XML-infolabels en XML-uitbreidingspakketten verhinderen dat een werkmap wordt weergegeven vanuit een browser.

Functies in Excel en in Excel Online

Sommige werkmapfuncties werken anders in een browser dan in Excel. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de manier waarop sommige functies werken in Excel en in een werkmap die in een browser wordt weergegeven.

Deze functie

Werkt zo in Excel

Werkt als volgt in Excel Online

TEKEN

Geeft een teken dat door een getal wordt aangeduid. Voor niet-afdrukbare tekens wordt een blokje weergegeven.

Geeft een teken dat door een getal wordt aangeduid. Voor niet-afdrukbare tekens worden blanco waarden weergegeven.

HYPERLINK

Geeft een actieve koppeling waarop u kunt klikken en die u kunt openen

Afhankelijk van de instellingen Interactiviteit met werkmap en Navigatie in werkmap die voor een werkmap zijn opgegeven, geeft de functie HYPERLINK een actieve koppeling of een inactieve koppeling in de vorm van een tekenreeks.

INFO

Geeft het pad naar de huidige map op de computer.

Geeft een #WAARDE!-fout.

NU

Geeft de datum en tijd op uw computer.

Geeft de datum en tijd op de server.

ASELECT, ASELECTTUSSEN

Geeft een willekeurig getal en is daarom bij elke uitvoering anders.

Geeft een willekeurig getal en is daarom bij elke uitvoering anders.

RTG (realtime gegevens)

Geeft realtime gegevens vanuit een programma dat COM-automatisering gebruikt.

Als waarden die door een RTG-functie zijn geretourneerd, worden opgeslagen in een werkmap, worden die waarden weergegeven. Als er geen waarden zijn opgeslagen in de werkmap, wordt de fout #N/A gegeven.

VANDAAG

Geeft de datum op uw computer.

Geeft de datum op de server.

Over Excel Online, Excel Web App (lokaal) en Excel Services (lokaal)

Verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt om een werkmap in een browservenster weer te geven. Afhankelijk van hoe uw omgeving is geconfigureerd, kunt u gebruikmaken van Excel Online (onderdeel van Office Online), Excel Web App (onderdeel van Office Web Apps (on-premises)) of Excel Services in SharePoint Server (on-premises) om een werkmap in een browservenster weer te geven.

De beslissing ligt bij een IT-beheerder en kan van invloed zijn op welke mogelijkheden worden ondersteund bij het weergeven van een werkmap in een browservenster. Voor meer informatie kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×