Verschillen tussen het gebruik van een document in een browser en in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Microsoft Word Online kunt u basisbewerkingen uitvoeren en opmaakwijzigingen aanbrengen in het document in een webbrowser. Gebruik de opdracht Openen in Word van Word Online voor geavanceerdere functies. Wanneer u het document opslaat in Word, wordt dit opgeslagen op de website waarop u dit hebt geopend in Word Online.

Het document dat u opent in Word Online is hetzelfde als het document dat u opent in de bureaublad-app van Word. Sommige functies werken echter verschillend in de twee omgevingen.

Opmerking: Als u Word Online met SharePoint 2010 gebruikt, lees dan deze versie van verschillen tussen het gebruik van een document in de browser en in Word.

In dit artikel

Bestandsindelingen die worden ondersteund in Word Web App

Ondersteunde functies voor weergeven en afdrukken

Functies die tussen de browser en op het bureaublad verschillen

Openen en opslaan

Bewerken en opmaken

Reviseren

Objecten

Bestandsindelingen die worden ondersteund in Word Online

In Word Online worden documenten met de volgende indelingen geopend:

  • Word-document (.DOCX)

  • Word-sjabloon (.DOTX)

  • Word-document met ingeschakelde macro's (.DOCM) of Word-sjabloon met ingeschakelde macro's (.DOTM)
    Het document kan worden geopend, maar de macro's worden niet uitgevoerd.

  • Word 97-2003-document (.DOC) of Word 97-2003-sjabloon (.DOT)
    In Word Online worden documenten met deze indelingen weergegeven, maar als u het document wilt bewerken in de browser, moet u in Word Online een nieuw exemplaar van het document opslaan in DOCX- of DOTX-indeling. U kunt in Word Online geen documenten opslaan in de DOC- of DOT-indeling.

  • OpenDocument Text (.ODT)

  • PDF (Portable Document Format)

U kunt in Word Online geen documenten in andere bestandsindelingen openen. De volgende indelingen worden bijvoorbeeld niet ondersteund: RTF (Rich Text Format), HTML (Hypertext Markup Language), MHTML (Multipurpose Internet Mail Extensions HTML) en PDF (Portable Document Format).

Naar boven

Ondersteunde functies voor weergeven en afdrukken

Wanneer u weergeven of een document afdrukken in Word Online, het document er hetzelfde uitziet als in de afdrukweergave weergeven in het Word-bureaublad-App Word Online wordt gebruikt een PDF-reader als documenten (Zie de lijst met ondersteunde PDF-lezers) wilt afdrukken. Als u Word-functies voor afdrukken (zoals paginamarges aanpassen) wilt, klikt u op openen in Worden afdrukken in de Word-bureaublad-app.

Wanneer u een document weergeeft, werken sommige functies in de browser anders dan in de bureaublad-app van Word. Als u functies wilt gebruiken die niet beschikbaar zijn in Word Online, klikt u op Openen in Word.

Deze functie

Werkt als volgt in Word Online

Afdrukweergave

In de leesweergave wordt in Word Online een document weergegeven zoals dit eruit ziet in Afdrukweergave. Andere beschikbare weergaven in de bureaublad-app van Word (Overzicht, Concept, Weblay-out en Lezen in volledig scherm) zijn niet beschikbaar in Word Online. Op dezelfde manier zijn het navigatiedeelvenster, naast elkaar weergeven en gesplitste venster niet beschikbaar in Word Online.

Linialen en rasterlijnen

In Word Online worden geen linialen en rasterlijnen weergegeven.

Naar boven

Functies die verschillen in de browser en de bureaubladtoepassing

Wanneer u een document in Word Onlinebewerkt, wordt het document wordt gepresenteerd in bewerkingsweergave zodat u kunt bewerken en tekst opmaken. Bewerkingsweergave worden niet weergegeven pagina opmaak, zoals marges of pagina-einden, voorbladen, of kopteksten en voetteksten. Daarnaast kunnen worden vele soorten objecten weergegeven als tijdelijke aanduidingen.

In de volgende tabellen wordt beschreven hoe in Word Online functies worden ondersteund die van toepassing kunnen zijn op uw documenten. Als u functies wilt gebruiken die niet beschikbaar zijn in Word Online, klikt u op Openen in Word.

Openen en opslaan

Deze functie

Werkt als volgt in Word Online

IRM (Information Rights Management)

Klik in Outlook Online bijlagen en SharePoint-bibliotheken die beveiligd met IRM zijn, geopend Word Online documenten bij het lezen, maar niet voor bewerken. IRM-beveiliging kan niet worden toegevoegd aan documenten in Word Online.

Wachtwoordbeveiliging

In Word Online kunnen geen documenten worden geopend die zijn versleuteld met een wachtwoord.

Machtiging voor wijzigen

Een document waarvoor een wachtwoord nodig is om dit te wijzigen, wordt in Word Online geopend in de leesweergave. Het document kan echter niet worden bewerkt in de browser. Klik op Openen in Word om de bewerkingsbeperkingen te verwijderen.

Versies beheren

Versies worden op de server beheerd, in plaats van in Word Online. Als het document is opgeslagen op OneDrive, gebruikt u de functie Versiegeschiedenis van OneDrive. Als het document is opgeslagen in een SharePoint-bibliotheek, bekijkt u of de functie Versiegeschiedenis is geconfigureerd voor de bibliotheek.

Bewerken en opmaken

Deze functie

Werkt als volgt in Word Online

Kopiëren en plakken

U kunt tekst kopiëren en plakken, en afbeeldingen van het web kopiëren/plakken. De opmaak van de geplakte tekst wordt aangepast aan de omringende tekst in Word Online.

Tekenopmaak

U kunt vet, cursief, onderstrepen, doorhalen, subscript, superscript, lettertype, grootte, kleur en markeren toepassen. U kunt ook tekenopmaak wissen.

Alineaopmaak

U kunt alinea's links, rechts of gecentreerd uitlijnen, tekst van rechts naar links of van links naar rechts laten lopen, de inspringing vergroten of verkleinen en alinea's opmaken als een lijst met opsommingstekens of nummers. U kunt opmaak natuurlijk ook wissen.

Nummering en opsommingstekens

U kunt diverse ingebouwde stijlen voor nummering of opsommingstekens toepassen.

Stijlen

U kunt een stijl kiezen in een galerie met ingebouwde stijlen. U kunt ook opmaak wissen. U kunt in Word Online geen nieuwe stijlen maken of stijlen aanpassen.

Zoeken

U kunt alleen zoeken in de leesweergave. Zoeken en vervangen is niet beschikbaar in Word Online.

In-/uitzoomen

U kunt alleen in- of uitzoomen in de leesweergave. Gebruik de weergave-instellingen van de browser om in of uit te zoomen in de bewerkingsweergave.

Regel- en pagina-einden

Regel- en pagina-einden worden weergegeven in de leesweergave. In de bewerkingsweergave zien regeleinden er net zo uit als alinea-einden; pagina-einden worden niet aangegeven.

Kolommen

De pagina-indeling blijft behouden, maar kan niet worden bewerkt in Word Online.

Thema, paginakleur, watermerken

Het thema en de pagina-achtergrond blijven behouden in het document, maar kunnen niet worden bewerkt in Word Online.

Cocreatie

Meerdere auteurs kunnen tegelijk werken in Word Online. Cocreatie kan worden gebruikt in Word 2010 of later en Word voor Mac 2011.

Controleren

Deze functie

Werkt als volgt in Word Online

Taalprogramma's

U kunt spelling controleren en de controletaal instellen met de ingebouwde woordenlijst. In Word Online wordt geen aangepaste woordenlijst gebruikt. Daarnaast zijn de grammaticacontrole, vertaling en synoniemenlijsten niet beschikbaar.

AutoCorrectie

U kunt instellen dat Word Online tijdens het typen veelgemaakte fouten automatisch corrigeert, bijvoorbeeld dat 'hte' wordt veranderd in 'het'. Als Word Online een ongewenste correctie uitvoert, drukt u op Ctrl+Z om de wijziging ongedaan te maken. In tegenstelling tot de bureaubladtoepassing van Word, heeft u in Word Online geen mogelijkheden om de AutoCorrectie-opties aan te passen.

Bijgehouden wijzigingen

Bijgehouden wijzigingen worden weergegeven in de leesweergave. Als u Wijzigingen bijhouden wilt in- of uitschakelen, klikt u op Openen in Word.

Objecten

Deze functie

Werkt als volgt in Word Online

Hyperlinks

U kunt hyperlinks invoegen, bewerken en volgen. Bladwijzer- en kruisverwijzingskoppelingen werken en u kunt in Word Online de weergavetekst hiervan bewerken, maar niet het doel.

Tabellen

U kunt tabellen invoegen. U kunt selecteren en verwijderen per tabel, kolom, rij of cel, rijen en kolommen invoegen en celtekst links, rechts of gecentreerd uitlijnen. Geavanceerdere tabelfuncties, zoals tabelstijlen, celgrootte, tekstrichting en sorteervolgorde, blijven behouden in het document, maar kunnen niet worden geconfigureerd in Word Online.

Afbeeldingen

Afbeeldingen of illustraties die zijn opgeslagen op uw computer of vanuit Bing invoegen. U kunt een aantal afbeeldingsstijlen toepassen, alt-tekst schrijven en de grootte wijzigen, maar afbeeldingen kunnen niet worden gesleept naar een nieuwe locatie. In plaats daarvan, druk op Ctrl + X om te knippen en druk op Ctrl + V in de nieuwe locatie te plakken. Meer geavanceerde functies voor het werken met foto's, zoals bijsnijden, zijn niet beschikbaar in Word Online. U kunt schermopnamen maken rechtstreeks in Word Online, maar de schermafbeeldingen in de weergave van een document als afbeeldingen in Word Online.

Vormen, grafieken, tekstvakken, SmartArt, WordArt

Deze worden in het document op de verwachte manier weergegeven in de leesweergave. In de bewerkingsweergave worden deze weergegeven als tijdelijke aanduidingen die u wel kunt verwijderen, maar niet kunt bewerken. U kunt ze in Word Online niet verplaatsen en niet de grootte aanpassen.

Vergelijkingen, symbolen, inkt

Deze worden in het document op de verwachte manier weergegeven in de leesweergave. In de bewerkingsweergave worden deze weergegeven als tijdelijke aanduidingen die u wel kunt verwijderen, maar niet kunt bewerken. U kunt ze in Word Online niet verplaatsen en niet de grootte aanpassen.

Velden, inhoudsbesturingselementen, voorblad

Deze onderdelen worden in het document op de verwachte manier weergegeven in de leesweergave. De inhoud van velden en besturingselementen voor inhoud is wel zichtbaar in de bewerkingsweergave, maar kan niet worden gewijzigd of worden bijgewerkt. Een voorblad wordt weergegeven als een reeks tijdelijke aanduidingen voor elementen zoals tekstvakken.

Kopteksten en voetteksten

Deze worden in het document op de verwachte manier weergegeven in de leesweergave. Kop- en voetteksten, inclusief paginanummers, zijn verborgen in de bewerkingsweergave.

Voetnoten, eindnoten, bibliografie, inhoudsopgave, index

Deze worden in het document op de verwachte manier weergegeven in de leesweergave. In de bewerkingsweergave worden deze weergegeven als tijdelijke aanduidingen die u wel kunt verwijderen, maar niet kunt bewerken of bijwerken.

Macro's

U kunt documenten met macro's weergeven, bewerken, afdrukken en delen, maar als u de macro's wilt uitvoeren, moet u op Openen in Word klikken.

ActiveX-besturingselementen, ingesloten OLE-objecten, handtekeningregel

Deze worden in het document op de verwachte manier weergegeven in de leesweergave. In de bewerkingsweergave worden deze weergegeven als tijdelijke aanduidingen die u wel kunt verwijderen, maar niet kunt bewerken. U kunt ze in Word Online niet verplaatsen en niet de grootte aanpassen.

Gekoppelde afbeeldingen, ingesloten bestanden

Deze blijven behouden in het document, maar worden in Word Online weergegeven als tijdelijke aanduidingen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×