Verschillen tussen een werkmap gebruiken in Excel en in Excel Services

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Excel Services is voornamelijk bedoeld als een systeem voor het onderzoeken en rapporteren van gegevens in Excel-werkmappen. Excel Services wordt uitgevoerd in een browser en ondersteunt een subset van functies in Microsoft Office Excel 2007. In de volgende secties wordt beschreven welke functies van Office Excel 2007 wel en niet worden ondersteund in Excel Services.

Belangrijk: De mogelijkheid om een Excel-werkmap naar Excel Services te publiceren, is alleen beschikbaar in Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 en Microsoft Office Excel 2007.

In dit artikel

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het laden van een werkmap

Ondersteunde en niet-ondersteunde werkbladfuncties

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies het weergeven van een werkmap

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het interactief werken met een werkmap

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het laden van een werkmap

U kunt op drie manieren een werkmap met de indeling Office Excel 2007-werkmap (.xlsx) of Binaire werkmap (.xlsb) als een alleen-lezen werkmap laden in Excel Services:

 • Geef een URL- of UNC-pad op in de eigenschap Werkmap van het webonderdeel Excel Web Access.

 • Verbind het webonderdeel met lijstweergave van een documentbibliotheek met het webonderdeel Excel Web Access en geef vervolgens de URL op van de in de documentbibliotheek opgeslagen werkmap zodat deze kan worden weergegeven in Microsoft Office Excel Web Access.

 • Geef een in een documentbibliotheek opgeslagen werkmap weer in de browser. (Wijs het item aan, klik op de pijl ernaast en klik vervolgens op Weergeven in webbrowser.)

Andere Microsoft Office Excel-bestandsindelingen worden niet ondersteund, ook niet Office Excel 2007-werkmap met ondersteuning voor macro's (.XLSM) en Office Excel 2007 97-2003-werkmap (.XLS).

Opmerking: Met de juiste machtiging kunt u ook een werkmap openen in Office Excel 2007 op de clientcomputer vanuit het menu openen Klik op de werkbalk Office Excel Web Access als een volledige werkmap (alleen-lezen/schrijven) of als een momentopname van een alleen-lezen. Zie een werkmap of een momentopname in Excel uit Excel Services openen in Excel Web Access Help voor meer informatie.

Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund wanneer u een werkmap laadt.

Functie

Opmerkingen

Functies    

Op enkele uitzonderingen na worden alle werkbladfuncties van Excel ondersteund. Zie de volgende sectie, Ondersteunde en niet-ondersteunde werkbladfuncties, voor meer informatie.

Datums    

De datumsystemen van Windows en Macintosh.

Excel-tabellen   

Tabelgegevens, kolomkoppen, berekende kolommen, totaalrijen en tabelnamen van Excel.

Cellen    

Celwaarden, inclusief samengevoegde cellen en overloop van celinhoud.

Namen    

Gedefinieerde namen en benoemde bereiken.

Berekening    

Instellingen voor berekening en herberekening, inclusief de instellingen Automatisch, Automatisch behalve tabellen, Handmatig en instellingen voor iteratieve berekeningen van bereiken of hele werkbladen. Zie Gegevens berekenen en herberekenen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Grafieken    

Grafieken, grafiekbereiken en draaigrafiekrapporten. Zie Grafieken en draaigrafiekrapporten gebruiken in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Opmaak    

Opmaken van cellen en celbereiken, voorwaardelijke opmaak (behalve met gebruik van gegevensbalken en pictogrammen) en getalnotaties.

Verbindingen    

Verbindingen met externe gegevensbronnen, waaronder OLAP-draaitabellen.

Wat-als-analyse    

De resultaten van de hulpmiddelen voor 'wat als'-analyse, waaronder Doelzoeken, Gegevenstabellen, Scenario's, Oplosser en Reeks.

Samenvoeging    

Samengevoegde gegevens in bereiken.

Gegevensbronnen    

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, OLEDB-providers en ODBC-stuurprogramma's.

Niet-ondersteunde functies

Werkmappen met de volgende niet-ondersteunde functies kunnen niet worden geladen of weergegeven in Excel Services. Voor het beste resultaat moet u een werkmap van Office Excel 2007 altijd opslaan met behulp van de opdracht Excel Services. (Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op de pijl naast Publiceren en klik vervolgens onder Het document distribueren naar anderen op Excel Services.) U kunt controleren of een functie wordt ondersteund door in het dialoogvenster Opslaan voor Excel Services het selectievakje Deze werkmap openen in mijn browser na het opslaan in te schakelen en vervolgens te proberen of u de map kunt openen in uw browser. Als een functie niet wordt ondersteund, ziet u een waarschuwing van Excel Services.

De volgende functies worden niet ondersteund, waardoor het niet mogelijk is een werkmap te laden:

Functie

Opmerkingen

VBA    

Programmacode, macro's, invoegtoepassingen en UDF's (User Defined Functions) van VBA (Visual Basic for Applications).

Opmerking:  Een programmeur kan Excel Services op allerlei manieren aanpassen, bijvoorbeeld door het maken van een door de gebruiker gedefinieerde functie (UDF). Zie voor meer informatie de Software Development Kit (SDK) van Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Macrotalen uit eerdere versies    

Macrofuncties van Microsoft Excel 4.0 en dialoogbladen van Microsoft 5.0.

Besturingselementen    

Besturingselementen van de werkbalk Formulieren, werksetbesturingselementen en alle ActiveX-besturingselementen.

XML    

XML-toewijzingen en ingesloten infolabels.

Beveiliging en privacy    

Beveiligde werkmappen, werkbladen of bereiken, en werkmappen met Information Rights Management (IRM).

Opmerking: U kunt werkmappen in Excel Services beveiligen via rechten en machtigingen van Microsoft Windows SharePoint Services.

Afbeeldingen en objecten    

Gekoppelde of ingesloten objecten of afbeeldingen, ingevoegde afbeeldingen, AutoVormen, WordArt en diagrammen, zoals organigrammen.

Inkt    

Alle inktfuncties, waaronder tekenen, schrijven en aantekeningen.

OLE en DDE    

OLE-objecten (Object Linking- en Embedding) en DDE-koppelingen (Dynamic Data Exchange).

Weergegeven formules    

Werkmappen die zijn opgeslagen met formules die worden weergegeven.

Gegevensvalidatie    

Voorkomen van invoer van ongeldige gegevens en het maken van vervolgkeuzelijsten.

Gegevensbronnen    

Services voor het ophalen van gegevens voor Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-lijsten, Microsoft SQL Server, externe gegevensbereiken (ook querytabellen genoemd) en tabellen die zijn gekoppeld aan Windows SharePoint Services-lijst.

Query's    

Webquery's en tekstquery's.

Externe verwijzingen naar gekoppelde werkmappen    

Externe verwijzingen (ook koppelingen genoemd) maken naar een bepaald celbereik, naar een gedefinieerde naam voor het opgegeven celbereik of als onderdeel van een naamdefinitie.

Opmerkingen    

Opmerkingen weergeven en wijzigen.

Samenvoeging    

Samengevoegde gegevens in draaitabelrapporten.

Gedeelde werkmappen    

Werkmappen delen en strijdige wijzigingen oplossen.

Digitale handtekeningen    

Zichtbare en onzichtbare handtekeningen in een werkmap.

Gekoppelde werkbalken    

Aangepaste werkbalken die met Office Excel 2003 aan de werkmap zijn gekoppeld voordat de werkmap naar Excel 2007 werd geconverteerd.

Naar boven

Ondersteunde en niet-ondersteunde werkbladfuncties

Alle functies worden volledig ondersteund als u een werkmap laadt en herberekent, met de volgende uitzonderingen: HYPERLINK, RTG en SQL.Request. Voor deze functies is de ondersteuning beperkt.

Als de functie als volgt luidt:

Geeft Excel als resultaat:

En Excel Services retourneert:

HYPERLINK    

Een actieve hyperlink die u kunt volgen door erop te klikken.

Een van de volgende items:

 • Een actieve hyperlink die u kunt volgen als de eigenschappen van het Office Excel Web Access Alle interactiviteit met werkmap en Navigatie in werkmap zijn ingesteld.

 • Een actieve hyperlink naar een andere webpagina of document die u kunt volgen door erop, maar niet aan een locatie in de werkmap, als de eigenschap Office Excel Web Access Alle interactiviteit met werkmap is ingesteld en de eigenschap Navigatie in werkmap is niet ingesteld.

 • Een tekstreeks inactief hyperlink die u niet kunt volgen, als de eigenschappen van het Office Excel Web Access Alle interactiviteit met werkmap en Navigatie in werkmap niet zijn ingesteld.

RTG    

Realtime gegevens uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt.

Het volgende:

 • Alle waarden die als resultaat worden gegeven door de RTG-functie en momenteel zijn opgeslagen in de werkmap worden weergegeven.

 • Als er op dat moment geen waarden als resultaat worden gegeven, wordt een #N/B-fout als resultaat gegeven.

 • Als de werkmap met Excel Services opnieuw wordt berekend en er wordt geprobeerd om de functie RTG of SQL.Request uit te voeren, wordt de fout #N/B als resultaat gegeven.

Als u wilt, kunt u de functie ISFOUT of ALS.FOUT gebruiken om de retourwaarde te testen.

SQL.Request    

De resultaten van een query die is verbonden met een externe gegevensbron.

Het volgende:

 • Alle waarden die het resultaat zijn van de SQL.Request-functie en die momenteel zijn opgeslagen in de werkmap worden weergegeven.

 • Als er momenteel geen waarden als resultaat zijn, krijgt u de fout #N/B als resultaat.

 • Als de werkmap met Excel Services opnieuw wordt berekend en er wordt geprobeerd om de functie RTG of SQL.Request uit te voeren, wordt de fout #N/B als resultaat gegeven.

Als u wilt, kunt u de functie ISFOUT of ALS.FOUT gebruiken om de retourwaarde te testen.

TEKEN    

Een teken dat wordt aangegeven door een getal en een blokteken voor een niet-afdrukbaar teken.

Een teken dat wordt aangegeven door een getal, en een lege waarde voor een niet-afdrukbaar teken.

CEL    

Informatie over de opmaak, locatie of inhoud van de cel linksboven in een verwijzing.

Een #WAARDE!-fout.

INFO    

Het pad naar de huidige map op de clientcomputer.

Een #WAARDE!-fout.

De volgende vluchtige functies kunnen bij berekening in Excel Services op een servercomputer andere waarden opleveren dan bij berekening in Excel op een clientcomputer.

Als de functie als volgt luidt:

Geeft Excel als resultaat:

En Excel Services retourneert:

NU    

De datum en tijd op de clientcomputer.

De datum en tijd op de servercomputer.

VANDAAG    

De datum op de clientcomputer.

De datum op de servercomputer.

ASELECT, ASELECTTUSSEN    

Een willekeurig getal en daarom bij elke uitvoering anders.

Een willekeurig getal en daarom bij elke uitvoering anders.

Naar boven

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij het weergeven van een werkmap

Het weergeven van een werkmap in Excel Services op een servercomputer is vergelijkbaar met het weergeven van een werkmap in Excel op een clientcomputer, maar er zijn wel een paar verschillen. Ongeacht of deze functies wel of niet worden ondersteund, kan de werkmap gewoon worden geladen en blijven deze functies aanwezig in de werkmap, zodat ze zoals verwacht blijven werken in Excel.

Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund maar worden misschien anders weergegeven op een server:

Functie

Opmerkingen

Hyperlinks    

Ondersteund, maar op de volgende manier beheerd via eigenschappen van Office Excel Web Access:

 • Een actieve hyperlink die u kunt volgen door erop te klikken als de eigenschappen Alle interactiviteit met werkmap en Navigatie in werkmap van Office Excel Web Access zijn ingesteld.

 • Een actieve hyperlink naar een andere webpagina of document die u kunt volgen door erop, maar niet op een locatie in de werkmap, als de eigenschap Office Excel Web Access Alle interactiviteit met werkmap is ingesteld en de eigenschap Navigatie in werkmap is niet ingesteld.

 • Een tekstreeks inactief hyperlink die u niet kunt volgen, als de eigenschappen van het Office Excel Web Access Alle interactiviteit met werkmap en Navigatie in werkmap niet zijn ingesteld.

Lettertypen    

Lettertypen worden op de server gewoonlijk in dezelfde stijl en grootte weergegeven als op de client. Maar als een bepaald lettertype niet beschikbaar is op de server, wordt mogelijk een vervangend lettertype gebruikt. Ook kunt u tekenstijlen en lettergrootten negeren in een browser, zoals Internet Explorer.

Grafieken en draaigrafiekrapporten    

Grafieken en draaigrafiekrapporten zijn statische afbeeldingen die worden vernieuwd en opnieuw weergegeven als u interactieve bewerkingen uitvoert (filteren, sorteren enzovoort) op de gegevens waarop de grafiek is gebaseerd of op de gegevens in het gekoppelde draaitabelrapport. Zie Grafieken en draaigrafiekrapporten gebruiken in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Randlijnen    

De volgende randlijnen worden volledig ondersteund: alle lijnkleuren, ononderbroken en dubbele lijnen, gevulde, ruitvormige en onderbroken lijnen, dunne, gemiddelde en dikke lijnen.

Opmerking: De volgende randlijnen worden gedeeltelijk ondersteund: driedubbele en dubbele lijnen, de lijntypen ononderbroken, ruitvormig, vierkante stip, streepje-kort-streepje, lang-kort-streepje en streepje-kort-streepje-kort-streepje.

Richting van kleurovergangen    

Horizontale en verticale richting van de kleurovergang.

Opvulkleuren voor cellen    

Alle opvulkleuren.

Celuitlijning    

Alle celuitlijningen worden ondersteund, met de volgende uitzonderingen: verticaal uitvullen en verticaal verdeeld. Deze worden beide vervangen door verticaal centreren.

Tekstdraaiing    

Het draaien van tekst wordt ondersteund, naast inhoudsoverloop van cellen en kolomkoppen, horizontale of verticale uitlijning links voor positieve draaiing (+) en horizontale of verticale uitlijning rechts voor negatieve draaiing (-).

Bidirectionele tekst    

Volledig ondersteund als een tekenset van één taal wordt weergegeven.

Voorwaardelijke AS-opmaak     

Voorwaardelijke opmaak van Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) is beperkt tot: lettertypekleur, opvulkleur, lettertypeopmaak zoals vet, cursief, onderstreept en doorgehaald, en tekenreeksnotaties, zoals getalnotaties.

Schuiven door een werkblad    

Het aantal rijen en kolommen waarin u kunt schuiven op een werkblad is beperkt tot maximaal 500. De volgende set rijen of kolommen voorbij de huidige limiet geeft u weer met navigatieknoppen. Zie Navigeren in een werkmap in Excel Services in de Help van Excel Web Access.

Niet-ondersteunde functies

De volgende functies worden niet ondersteund:

Functie

Opmerkingen

Hyperlinks in grafieken    

Hyperlinks in grafieken volgen door erop te klikken.

Tabellen    

Kolomkoppen in werkbladen worden vervangen door Excel-tabelkoppen wanneer koppen uit het zicht raken in een schuifbalkgebied.

Opvulpatronen voor cellen    

Alle opvulpatronen.

Richting van kleurovergangen    

Richting van de kleurovergang: diagonaal omhoog, diagonaal omlaag en hoek-naar-midden.

Tekstdraaiing    

De celopvulling of het celpatroon worden niet meegedraaid met de tekst, diagonale randen worden weergegeven alsof de tekst niet is gedraaid en horizontale en verticale uitlijning anders dan links uitgelijnd voor positieve draaiing (+) en rechts uitgelijnd voor negatieve draaiing (-).

Bidirectionele tekst    

Het mengen van bidirectionele teksttekens van rechts naar links en van links naar rechts die een verschillende symboolrichting (of tekenvorm) hebben, zoals ( (haakje openen) en ) (haakje sluiten), wordt in verticale tekst niet ondersteund.

Randlijnen    

De volgende randlijnen worden deels niet ondersteund: driedubbele en dubbele lijnen; en effen, ruitvormige, vierkante stippellijnen, en lijnen met streepje-kort-streepje, lang-kort-streepje en streepje-kort-streepje-kort-streepje.

Grafieken    

Grafische 3D-effecten in Office 2007-versie zoals schaduw, gloed, vervorming, schuine randen, vloeiende randen, andere kleuren en weerspiegeling. Deze effecten zijn verwijderd of geconverteerd naar een ander effect.

De volgende 3D-grafieken worden niet ondersteund:

 • 3D-oppervlak

 • Draadmodel met 3D-oppervlak

 • Omtrekoppervlak

 • Draadframe met omtrekoppervlak

Tekst met opmaak in een object, zoals opsommingstekens en verschillende lettertypen of tekengrootten. Dit wordt geconverteerd naar tekst zonder opmaak.

Verticale tekstuitlijning.

Opmerking: Hoewel ingesloten grafieken in werkbladen en oorspronkelijke grafieken in grafiekbladen worden ondersteund voor weergave in Excel Services, geldt dit niet voor een ingesloten grafiek die de auteur van een werkmap heeft gekopieerd of verplaatst van een werkblad naar een grafiekblad.

Rij- en kolomkoppen    

De volgende opmaak in rijkoppen en kolomkoppen: dubbel financieel, dubbel onderstrepen, superscript en subscript.

Niet-afdrukbare tekens    

Tekst met een 7-bits ASCII-waarde (een subset van de ANSI-tekenset) van 0 tot en met 32 en tekens die niet worden ondersteund door XML (Extensible Markup Language) versie 1.0.

Afdrukken    

Pagina-indeling en paginakop- en voetteksten.

Knopinfo    

Knopinfo voor lideigenschappen in Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML    

XML-uitbreidingspakketten.

Naar boven

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies bij interactie met een werkmap

Wanneer u een werkmap laadt in Excel Services, kunt u op verschillende manieren interactie hebben met de werkmap. Er zijn echter een paar interacties die niet worden ondersteund.

Opmerking: Een andere manier om te communiceren die uniek is voor Excel Services is maken en wijzigen van de parameter, waarin tijdelijk celwaarden die behoren tot de werkmap wijzigen door te taakvenster Parameter gebruiken in Excel Services of gegevens doorgeven aan het webonderdeel Excel Web Access vanuit een verbonden webonderdeel, zoals een filterwebonderdeel. Zie Werkmapparameters wijzigen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Ondersteunde functies

De volgende functies worden ondersteund maar hebben soms wel een ander effect.

Functie

Opmerkingen

Draaitabelrapporten    

Rapporten filteren, lidselectie, gegevensniveaus uitvouwen (inzoomen) en samenvouwen (uitzoomen), sorteren, filteren, en subtotalen weergeven en verbergen.

Zoeken    Knopafbeelding

Tekst, getallen en datums zoeken met onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters, en zoeken op een deel van de inhoud van een cel.

Eenvoudig selecteren    

Een enkele cel, rij of kolom selecteren.

Filteren en sorteren    

Het menu Filteren gebruiken, filteren op tekst, getallen, datums en tijden, meerdere criteria opgeven, en sorteren. Zie Gegevens filteren in Excel Services en Gegevens sorteren in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Overzichten    

Overzichten maken, inclusief het weergeven en verbergen van details. Zie Een overzicht maken van de gegevens in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Scenario 's    

Een vooraf gedefinieerd scenario uitvoeren.

Vernieuwen    

Externe gegevensbronnen vernieuwen, inclusief alle gegevensbronnen in de huidige werkmap, een specifieke gegevensbron, periodiek vernieuwen, handmatig vernieuwen en vernieuwen bij het laden van de werkmap. Zie Externe gegevens vernieuwen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Berekening    

Automatische en handmatige berekening. Zie Gegevens berekenen en herberekenen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Opmerking: Hoewel in Excel Services een werkmap kan worden geladen die kringverwijzingen bevat, werkt de detectie van kringverwijzingen bij het laden of opnieuw berekenen van een werkmap anders. Als Excel Services een kringverwijzing niet kan oplossen, wordt er in bepaalde omstandigheden een waarschuwing weergegeven dat er sprake is van een kringverwijzing. De waarden die worden berekend, zijn hetzelfde als de waarden die u krijgt als u de bewerking annuleert op de Excel-client. In feite wordt de kringverwijzing automatisch geannuleerd in Excel Services om te voorkomen dat de berekening de serverprestaties nadelig beïnvloedt.

Niet-ondersteunde functies

De volgende functies worden niet ondersteund.

Functie

Opmerkingen

Draaitabelrapporten    

De opties voor detailanalyse van OLAP-gegevens, zoeken naar leden, AS-bewerkingen (Microsoft SQL Server Analysis Services) of de veldenlijst gebruiken voor het toevoegen, ordenen of verwijderen van velden.

Draaigrafiekrapporten    

Direct interactief werken met een draaigrafiek (omdat het een statische afbeelding is).

Asynchrone evaluatie van kubusfuncties    

Asynchroon ophalen van gegevens tijdens de berekening met een kubusfunctie en de weergave van het bericht #GEGEVENS_OPHALEN voordat alle gegevens zijn opgehaald. Alle gegevens worden synchroon opgehaald voordat de weergave met het resultaat (opnieuw) wordt weergegeven.

Zoeken    Knopafbeelding

Zoeken op basis van de onderliggende gegevens (in tegenstelling tot op basis van opgemaakte gegevens en op identieke hoofdletters/kleine letters).

Vervangen    

Tekst en waarden vervangen na het gebruik van Zoeken Knopafbeelding .

Formaat van rijen en kolommen wijzigen    

De hoogte en breedte van rijen en kolommen aanpassen.

Geavanceerd selecteren    

Een aangrenzend en niet-aangrenzend celbereik of het hele werkblad selecteren.

Berekening    

De berekeningsinstellingen van de werkmap wijzigen nadat deze is geladen. Zie Gegevens berekenen en herberekenen in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Filteren en sorteren    

Sorteren en filteren op kleur en een filter- of sorteerbewerking opslaan in de werkmap in Excel Services. Zie gegevens filteren in Excel Services en gegevens sorteren in Excel Services in de Help van Excel Web Access voor meer informatie.

Ga naar    

Alle bewerkingen van het type Ga naar.

Deelvensters beheren    

Deelvensters splitsen en titels blokkeren.

In-/uitzoomen   

De weergave van een werkblad instellen op een percentage van de werkelijke grootte.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×