Verplaatsen of kopiëren van bestanden in SharePoint

Verplaatsen of kopiëren van bestanden in SharePoint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Kopiëren

 1. Selecteer de items die u wilt kopiëren en klik vervolgens op kopiëren naar. Of kies meer uitgebreid menu >kopiëren naar voor het item.

  Knop Kopiëren in hoofdmenu

  Opmerking: Kopiëren naar is niet beschikbaar als u gebruikmaakt van de klassieke ervaring van SharePoint Online.

 2. Selecteer onder Kies een bestemming de locatie waar u een kopie van de bestanden, mappen of koppelingen wilt opslaan. Als u naar een andere site of subsite wilt kopiëren en deze niet in de lijst wordt weer gegeven, klikt u op Bladeren naar sites om de volledige lijst met sites te zien waarnaar u kunt kopiëren.

  Opmerking: Als het niet lukt om andere sites te zien die worden weer gegeven wanneer u items kopieert, is het kopiëren van items op alle sites in uw organisatie niet toegestaan. Als u een SharePoint-beheerder of globale beheerder bent voor uw organisatie, raadpleegt u aangepaste scripts toestaan of voor komen voor informatie over het inschakelen van niet-sitegebonden kopieën in het SharePoint-beheer centrum.

  Schermafbeelding van het kiezen van een bestemming bij het kopiëren van bestanden vanuit OneDrive voor Bedrijven naar een SharePoint-site.

  Als u een nieuwe map wilt maken waarnaar u de bestanden wilt kopiëren, selecteert u een locatie in de maphiërarchie en klikt u op nieuwe map.

 3. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak.

  Schermafbeelding van het kiezen van een locatie bij het kopiëren van een bestand naar SharePoint

 4. Klik op het vinkje en klik vervolgens op Hierheen kopiëren.

  Documentbibliotheek Nieuw Naar map kopiëren

Notities: 

Verplaatsen

 1. Selecteer de items die u wilt verplaatsen.

 2. Klik in het hoofdmenu boven aan de pagina op Verplaatsen naar. Als u Verplaatsen naar niet ziet, klikt u op het beletselteken (...) in het hoofdmenu en vervolgens op Verplaatsen naar.

  Knop Verplaatsen naar in hoofdmenu

  Opmerking: Verplaatsen naar is niet beschikbaar als u gebruikmaakt van de klassieke ervaring van SharePoint Online.

 3. Selecteer in het deel venster Kies een doel de nieuwe locatie in de document bibliotheek waar u de bestanden naartoe wilt verplaatsen en klik op hierheen verplaatsen.

  Opmerking: Het verplaatsen van bestanden tussen sites is momenteel beschikbaar in het beoogde release programma.

  Scherm afbeelding van het deel venster verplaatsen van document bibliotheek

  In het deel venster bestemming kiezen kunt u ook op nieuwe map klikken om een nieuwe map toe te voegen aan de document bibliotheek en het item naar de nieuwe map te verplaatsen. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak, klik op het vinkje en klik vervolgens op hierheen verplaatsen.

  Veld Map maken met gemarkeerd selectievakje

Opmerking: Wanneer u verplaatsen naar gebruikt, wordt de geschiedenis van het document naar de nieuwe bestemming gekopieerd. Zie versie beheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor meer informatie over versie beheer.

Kopiëren

 1. Selecteer de items die u wilt kopiëren en klik vervolgens op kopiëren naar. Of kies meer uitgebreid menu >kopiëren naar voor het item.

  Knop Kopiëren in hoofdmenu

  Opmerking: Kopiëren naar is niet beschikbaar als u gebruikmaakt van de klassieke ervaring van SharePoint.

 2. Selecteer onder Kies een bestemming de locatie waar u een kopie van de bestanden of mappen wilt opslaan.

  De bestemming selecteren

  Als u een nieuwe map wilt maken waarnaar u de bestanden wilt kopiëren, klikt u op nieuwe map.

 3. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak.

  Typ de naam van de nieuwe map

 4. Klik op het vinkje en klik vervolgens op Hierheen kopiëren.

Notities: 

 • U kunt Maxi maal 500 MB aan bestanden en mappen tegelijk kopiëren.

 • Wanneer u kopiëren naar met documenten met versie geschiedenis gebruikt, wordt alleen de meest recente versie gekopieerd. Als u eerdere versies wilt kopiëren, moet u deze terugzetten en kopiëren. Zie versie beheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configurerenvoor meer informatie over versie beheer.

Verplaatsen

 1. Selecteer de items die u wilt verplaatsen.

 2. Klik in het hoofdmenu boven aan de pagina op Verplaatsen naar. Als u Verplaatsen naar niet ziet, klikt u op het beletselteken (...) in het hoofdmenu en vervolgens op Verplaatsen naar.

  Knop Verplaatsen naar in hoofdmenu

  Opmerking: Verplaatsen naar is niet beschikbaar als u gebruikmaakt van de klassieke ervaring van SharePoint.

 3. Selecteer in het deel venster Kies een doel de nieuwe locatie in de document bibliotheek waar u de bestanden naartoe wilt verplaatsen en klik op hierheen verplaatsen.

  Verplaatsen naar map

  In het deel venster bestemming kiezen kunt u ook op nieuwe map klikken om een nieuwe map toe te voegen aan de document bibliotheek en het item naar de nieuwe map te verplaatsen. Typ de naam van de nieuwe map in het tekstvak, klik op het vinkje en klik vervolgens op hierheen verplaatsen.

  Een nieuwe map maken om naar te gaan

Opmerking: Wanneer u verplaatsen naar gebruikt, wordt de geschiedenis van het document naar de nieuwe bestemming gekopieerd. Zie versie beheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor meer informatie over versie beheer.

Een bestand kopiëren naar een andere bibliotheek in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2016 en 2013 bieden de optie verzenden naar voor kopiëren naar een andere bibliotheek of locatie. Verzenden naar kopieën één bestand tegelijk naar een andere bibliotheek. Verzenden naar de optie voor het kopiëren van mappen is niet beschikbaar. De doel kopie heeft een verbinding met het oorspronkelijke bestand.

Opmerking: Verzenden als u de gepubliceerde versie van een document wilt kopiëren. Zie Hoe werkt versie beheer in een lijst of bibliotheekvoor meer informatie over versies.

 1. Klik in een document bibliotheek aan de linkerkant van de bestands naam om een bestand te selecteren.

  Selecteer een bestand door op het vinkje aan de linkerkant van de naam te klikken
 2. Klik op het lint op bestanden > verzenden naar in de sectie kopieën. Deze optie is alleen beschikbaar als er een is en slechts één bestand is geselecteerd.

 3. Selecteer kopiëren of andere locatie.

  Lint met menu Verzenden naar waarin Kopiëren is geselecteerd
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de doel document bibliotheek of het map-veld wordt weer gegeven, moet dit de basis-URL van uw site hebben. Als dit het geval is, gaat u naar het einde van de bibliotheek en typt u de naam van de bibliotheek waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

  • Als de bibliotheek waarnaar u het bestand wilt verzenden, zich op de werk balk Snel starten bevindt, klikt u met de rechter muisknop op de naam van de bibliotheek en kiest u kopiëren.

   Klik met de rechtermuisknop op bibliotheek in Snel starten, selecteer snelkoppeling Kopiëren

   Plak de URL van de doel bibliotheek in de doel document bibliotheek of het veld map in het dialoog venster kopiëren.

  • Als het niet lukt om de vorige methoden te gebruiken, kunt u deze tijdelijke oplossing proberen:

   Open de document bibliotheek waarnaar u de bestanden wilt verzenden en kopieer het adres van de adres balk. Mogelijk moet u de URL bewerken om extra tekens te verwijderen.

   Plak de URL in Klad blok en verwijder de inhoud na de naam van de bibliotheek die u wilt kopiëren, zoals weer gegeven in deze afbeelding.

   Diagram van wat u wilt verwijderen van de URL die u wilt gebruiken met kopiëren naar

   1. de basis-URL voor de bibliotheek.

   2. de naam van de bibliotheek, met% 20 tekens die spaties vervangen in de naam.

   3. extra inhoud is niet nodig. Verwijder dit onderdeel.

   Opmerking: Sommige Url's zijn langer dan 255 tekens en kunnen niet worden gebruikt. Als u dit kunt doen, gebruikt u de werk balk Snel starten of voegt u de naam van de bibliotheek toe aan de basis-URL in het doel veld om de snelkoppeling te openen, omdat de adres balk aanvullende inhoud kan bevatten.

 5. Controleer de URL van de bestemming (Klik hier om te testen). De doel bibliotheek wordt geopend in een ander tabblad of venster. U kunt het open laten om uw kopie later te controleren of te sluiten.

  Dialoogvenster Kopiëren waarin URL is geselecteerd.
 6. Als u de kopie een andere bestandsnaam wilt geven, typt u deze in het optionele veld Bestandsnaam voor de kopie.

 7. U kunt er optioneel voor kiezen de auteur te vragen updates te sturen wanneer het bestand wordt ingecheckt, of u kunt een waarschuwing voor het brondocument instellen. Zie Een waarschuwing maken voor meer informatie over waarschuwingen.

 8. Klik op OK wanneer u klaar bent. Klik op de pagina Voortgang van kopiëren op OK om het kopiëren te starten.

 9. Als de kopie is voltooid, klikt u op Gereed. Als de kopie is mislukt, noteert u de fout en corrigeert u deze.

  Voortgang van kopiëren waarin Gereed is gemarkeerd
 10. Controleer of het bestand is gekopieerd naar de nieuwe bestemming. Als u de bron kopie wilt verwijderen, moet u de koppeling van de kopie ontkoppelen en vervolgens verwijderen.

Kopieën bijwerken vanaf de pagina Kopieën beheren in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

Als een bestand is gekopieerd naar een of meer bibliotheken, kunt u de verschillende kopieën bijwerken vanuit één locatie op de pagina Kopieën beheren. Deze kan vanuit elke kopie van een item worden geopend.

 1. Als een bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weer gegeven, klikt u op instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , site-inhoud en klikt u vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Klik aan de linkerkant van de naam van het bestand dat u wilt bijwerken, en klik vervolgens op het tabblad bestanden.

  Tabblad bestanden op het lint
 3. Klik op het lint op Kopieën beheren.

  Kopieën beheren op het bron lint
 4. Als u alle kopieën wilt bijwerken die al om updates vragen, klikt u op Kopieën bijwerken.

  Alle exemplaren van het bestand bijwerken
 5. Selecteer in de sectie Bestemmingen onder Kopieën de kopieën die u wilt bijwerken en klik op OK.

  Selecteer de doel kopieën die u wilt bijwerken

  Opmerking: Als u kopieën wilt bijwerken die op de pagina Kopieën beheren staan vermeld onder Kopieën die niet vragen om updates, moet u eerst de update-instellingen voor deze kopieën wijzigen. Zie De instellingen voor een kopie wijzigen om deze te laten vragen om updates als u wilt weten hoe u dit doet.

Naar boven

De instellingen voor een kopie wijzigen om ervoor te zorgen dat er wordt gevraagd om updates in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

Als u een kopie van een bestand hebt gemaakt met de opdracht Verzenden naar en u ervoor hebt gekozen niet om updates te vragen, kan deze kopie geen updates ontvangen van het bronbestand. U kunt deze instelling wijzigen en de kopie beschikbaar maken voor updates.

 1. Als de bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weer gegeven, klikt u op instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , klikt u op site-inhoud en klikt u vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Klik aan de linkerkant van de naam van het bestand dat u wilt bijwerken, en klik vervolgens op het tabblad bestanden.

  Tabblad bestanden op het lint
 3. Klik in de sectie kopieën van het lint op Ga naar bron.

  Naar bron van het tabblad bestanden op het lint gaan
 4. Klik op het lint op Kopieën beheren.

  Kopieën beheren op het bron lint
 5. Klik op bewerken naast het item.

  Klik op bewerken in het venster bestanden beheren
 6. Klik op Ja onder de auteur vragen om updates te verzenden wanneer het document is ingecheckt? in de sectie bijwerken.

  Klik op Ja in de sectie de auteur vragen om updates te verzenden wanneer het document wordt gecontroleerd
 7. Klik op OK.

Naar boven

Ontkoppel een kopie van de bron en verwijder deze in SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013

Als u een item dat een kopie is van een ander item volledig wilt verwijderen, moet u er eerst voor zorgen dat dit item wordt verwijderd uit de lijst met bij te werken items van het bronbestand. Anders wordt het item mogelijk opnieuw gemaakt wanneer iemand ervoor kiest alle bestaande kopieën van het bronbestand bij te werken. Het is ook raadzaam dat u de koppeling tussen de kopie en het bronbestand verbreekt. Wanneer u de koppeling tussen het bronbestand en de kopie volledig hebt verbroken, kunt u de kopie verwijderen.

 1. Als de bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weer gegeven, klikt u op instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. , klikt u op site-inhoud en klikt u vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Klik aan de linkerkant van de naam van het bestand dat u wilt bijwerken, en klik vervolgens op het tabblad bestanden.

  Tabblad bestanden op het lint
 3. Klik in de sectie kopieën van het lint op Ga naar bron.

  Naar bron van het tabblad bestanden op het lint gaan
 4. Klik op het lint op Kopieën beheren.

  Kopieën beheren op het bron lint
 5. Klik op bewerken naast het item.

  Klik op bewerken in het venster bestanden beheren
 6. Klik op koppeling verwijderen.

  Klik op koppeling verwijderen
 7. Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Ja.

  Het bevestigings dialoogvenster voor het verwijderen van de koppeling

  Hiermee verwijdert u de kopie uit de lijst met kopieën die vanuit het bronbestand kunnen worden bijgewerkt.

 8. Ga terug naar de bibliotheek met de kopie die u wilt ontkoppelen van het bronbestand.

 9. Klik met de rechter muisknop op de naam van de kopie die u wilt ontkoppelen en klik vervolgens op Eigenschappen.

 10. Klik boven aan de pagina op Ontkoppelen en vervolgens op OK.

  Koppeling met eigenschappen verbreken

  Hiermee verwijdert u de koppeling tussen de kopie en het bovenliggende bronbestand.

 11. Als u wilt verwijderen, klikt u met de rechter muisknop op de naam van de kopie, klikt u op verwijderen en klikt u vervolgens op OK.

Naar boven

De opdracht verzenden naar gebruiken in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Wanneer een bestand wordt gekopieerd met verzenden naar, houdt de kopie een relatie met het bron bestand bij en kunt u ervoor kiezen om deze kopie bij te werken met wijzigingen die zijn aangebracht in het bron bestand. Als de kopie en het bron bestand gemeen schappelijke kolommen of velden delen, worden deze kolommen of velden ook bijgewerkt wanneer de kopie wordt bijgewerkt.

De opdracht Verzenden naar vergemakkelijkt het beheer van bestanden in bibliotheken en sites binnen een organisatie, want wanneer bestanden met de opdracht Verzenden naar worden gekopieerd, houdt de server de relatie tussen het bronbestand en alle bijbehorende kopieën bij. Gebruikers kunnen alle exemplaren van een item centraal bekijken en beheren via de pagina Kopieën beheren. Daar kunnen ze zien welke kopieën om updates vragen en kunnen ze update-instellingen voor kopieën wijzigen, de kopieën bijwerken of nieuwe kopieën maken.

Notities: 

 • U kunt standaard de opdracht verzenden naar gebruiken om bestanden te kopiëren naar bibliotheken in een site verzameling. Als u bestanden kopieert vanaf een client computer met een programma dat compatibel is met SharePoint, zoals Word, en een browser die ondersteuning biedt voor micro soft ActiveX-besturings elementen, zoals Internet Explorer, kunt u de opdracht verzenden naar gebruiken om bestanden niet alleen te kopiëren tussen bibliotheken in een site verzameling, maar ook tussen verschillende webtoepassingen. Als u bestanden kopieert vanuit de browser van een client computer die geen ondersteuning biedt voor ActiveX-besturings elementen, kunt u bestanden alleen kopiëren naar bibliotheken binnen site verzamelingen die dezelfde domein naam gebruiken als de bron bibliotheek. Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Google Chrome bieden geen ondersteuning voor ActiveX-besturings elementen.

 • Als u bestanden moet kopiëren naar een site waarvoor verificatie is ingeschakeld of die is beveiligd (bijvoorbeeld een site met een URL die met https:// begint), moet u de bestemming van de kopie in uw browser toevoegen aan de lijst met vertrouwde websites.

Naar boven

Een bestand kopiëren naar een vooraf gedefinieerde bestemming in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Als er al een verzendlocatie voor uw bibliotheek is opgegeven, kunt u bestanden vanuit deze bibliotheek naar een andere bibliotheek kopiëren met behulp van de opdracht Verzenden naar.

 1. Als de bibliotheek met het bestand dat u naar een andere bestemming wilt kopiëren nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weer gegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weer geven en klikt u vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van het bestand dat u wilt kopiëren, klik op de pijl die wordt weergegeven, wijs Verzenden naar aan en klik op de naam van de bestemming waarnaar u het document of item wilt kopiëren.

  Opmerking: Als de naam van een verzendlocatie niet wordt weergegeven, kan dit betekenen dat er voor deze bibliotheek geen verzendlocatie is opgegeven of dat u niet het machtigingsniveau Bijdragen voor de doelbibliotheek hebt.

  Vooraf gedefinieerde locatie voor Verzenden naar in het snelmenu

 3. Als u de kopie van het bestand een andere naam wilt geven, typt u een nieuwe naam onder Bestandsnaam voor de kopie in de sectie Bestemming.

  1. Voer in de sectie Bijwerken een van de volgende handelingen uit:

   • Klik op Ja als u wilt worden gevraagd of u eventuele kopieën wilt bijwerken wanneer nieuwe versies van het bronbestand vanuit de browser worden ingecheckt.

    Als u deze optie selecteert, wordt de kopie die u maakt, gemarkeerd als een kopie die om updates vraagt. Deze wordt bijgewerkt wanneer u ervoor kiest bestaande kopieën van een bronbestand bij te werken.

    Opmerking: Als u bestanden incheckt vanuit een programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0, zoals Microsoft Office Word 2007, wordt u niet gevraagd of u kopieën in het clientprogramma wilt bijwerken.

   • Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, schakelt u het selectievakje Waarschuwing instellen voor het brondocument in.

    Opmerking: U ontvangt geen e-mailwaarschuwingen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, tenzij e-mail is ingeschakeld op de server. Neem contact op met de serverbeheerder als u niet zeker weet of e-mail op de server is ingeschakeld.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Een bestand kopiëren naar een bestemming die u opgeeft in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Met de opdracht Verzenden naar kunt u een bestand kopiëren naar een bibliotheek die u opgeeft. U moet het machtigingsniveau Bijdragen hebben voor de bibliotheek waarnaar u het document wilt kopiëren.

 1. Noteer de URL voor de SharePoint-bibliotheek waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

 2. Als de bibliotheek met het bestand dat u naar een andere locatie wilt kopiëren nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weer gegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weer geven en klikt u vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 3. Wijs de naam aan van het bestand dat u wilt kopiëren, klik op de pijl die wordt weergegeven, wijs Verzenden naar aan en klik op Andere locatie.

  Verzenden naar een opgegeven locatie

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de doel document bibliotheek of het map-veld wordt weer gegeven, moet dit de basis-URL van uw site hebben. Als dit het geval is, gaat u naar het einde van de bibliotheek en typt u de naam van de bibliotheek waarnaar u het bestand wilt kopiëren. Als u bijvoorbeeld wilt kopiëren naar een specifieke document bibliotheek of naar een map in een document bibliotheek, typt u: http://servername/sitename/libraryname of http://servername/sitename/libraryname/FolderName.

  • Als de bibliotheek waarnaar u het bestand wilt verzenden in de werkbalk Snel starten staat, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de bibliotheek en kiest u Snelkoppeling kopiëren.

   Klik met de rechtermuisknop op bibliotheek in Snel starten, selecteer snelkoppeling Kopiëren

   Plak de URL van de doel bibliotheek in de doel document bibliotheek of het veld map in het dialoog venster kopiëren.

  • Als het niet lukt om de vorige methoden te gebruiken, kunt u dit proberen.

   Open de document bibliotheek waarnaar u de bestanden wilt verzenden en kopieer het adres van de adres balk. Mogelijk moet u de URL bewerken om extra tekens te verwijderen. Voer deze tijdelijke oplossing uit:

   Belangrijk: Kopieer en plak de URL voor de doel SharePoint-bibliotheek niet rechtstreeks vanuit de browser in dit tekstvak, omdat deze versie van de URL extra tekens bevat waardoor u geen bestanden kunt kopiëren naar de bestemming. bibliotheek.

   Plak de URL in Klad blok en verwijder de inhoud na de naam van de bibliotheek die u wilt kopiëren, zoals weer gegeven in deze afbeelding.

   Diagram van wat u wilt verwijderen van de URL die u wilt gebruiken met kopiëren naar

   1. de basis-URL voor de bibliotheek.

   2. de naam van de bibliotheek, met% 20 tekens die spaties vervangen in de naam.

   3. extra inhoud is niet nodig. Verwijder dit onderdeel.

   Opmerking: Sommige Url's zijn langer dan 255 tekens en kunnen niet worden gebruikt. Als u dit kunt doen, gebruikt u de werk balk Snel starten of voegt u de naam van de bibliotheek toe aan de basis-URL in het doel veld om de snelkoppeling te openen, omdat de adres balk aanvullende inhoud kan bevatten.

 5. Als u de kopie van het document een andere naam wilt geven, typt u een nieuwe naam onder Bestandsnaam voor de kopie.

  1. Voer in de sectie Bijwerken een van de volgende handelingen uit:

   • Klik op Ja als u wilt worden gevraagd of u eventuele kopieën wilt bijwerken wanneer nieuwe versies van het bronbestand vanuit de browser worden ingecheckt.

    Als u deze optie selecteert, wordt de kopie die u maakt, gemarkeerd als een kopie die om updates vraagt. Deze wordt bijgewerkt wanneer u ervoor kiest bestaande kopieën van een bronbestand bij te werken.

    Opmerking: Als u bestanden incheckt vanuit een programma dat compatibel is met Windows SharePoint Services 3.0, zoals Microsoft Office Word 2007, wordt u niet gevraagd of u kopieën in het clientprogramma wilt bijwerken.

   • Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, schakelt u het selectievakje Waarschuwing instellen voor het brondocument in.

    Opmerking: U ontvangt geen e-mailwaarschuwingen wanneer het bronbestand wordt bijgewerkt, tenzij e-mail is ingeschakeld op de server. Neem contact op met de serverbeheerder als u niet zeker weet of e-mail op de server is ingeschakeld.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Het bijwerken van kopieën van een bestand in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Er zijn twee manieren waarop u kopieën van een item kunt bijwerken:

 • Vanuit een bronbestand kunt u de opdracht Verzenden naar gebruiken om bestaande kopieën van een item bij te werken.

 • Vanuit elke kopie van een item kunt u naar de pagina Kopieën beheren gaan om alle bestaande kopieën weer te geven en vervolgens de kopie te selecteren die u wilt bijwerken.

Kopieën bijwerken vanuit het bronbestand

 1. Als de bibliotheek met het bestand waarvoor u kopieën wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weer gegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weer geven en klikt u vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van het bestand, klik op de pijl die wordt weergegeven, wijs Verzenden naar aan en klik op Bestaande kopieën.

  Opmerking: De opdracht Bestaande kopieën wordt alleen weergegeven als u voor 'vragen om updates' hebt gekozen toen u de eerste keer de opdracht Verzenden naar gebruikte om dit bronbestand naar een andere locatie te kopiëren.

 3. Schakel in de sectie Bestemmingen onder Kopieën de selectievakjes in voor de kopieën die u wilt bijwerken en klik op OK.

Als een bestand is gekopieerd naar een of meer bibliotheken, kunt u de verschillende kopieën bijwerken vanuit één locatie op de pagina Kopieën beheren. Deze kan vanuit elke kopie van een item worden geopend.

 1. Als een bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weer gegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weer geven en klikt u vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van de kopie die u wilt bijwerken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Naar bronitem gaan.

 3. Klik op Kopieën beheren.

 4. Als u alle kopieën wilt bijwerken die al om updates vragen, klikt u op Kopieën bijwerken.

 5. Selecteer in de sectie Bestemmingen onder Kopieën de kopieën die u wilt bijwerken en klik op OK.

  Opmerking: Als u kopieën wilt bijwerken die op de pagina Kopieën beheren staan vermeld onder Kopieën die niet vragen om updates, moet u eerst de update-instellingen voor deze kopieën wijzigen. Zie De instellingen voor een kopie wijzigen om deze te laten vragen om updates als u wilt weten hoe u dit doet.

Naar boven

De instellingen voor een kopie wijzigen om ervoor te zorgen dat er wordt gevraagd om updates in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Als u een kopie van een bestand hebt gemaakt met de opdracht Verzenden naar en u ervoor hebt gekozen niet om updates te vragen, kan deze kopie geen updates ontvangen van het bronbestand. U kunt deze instelling wijzigen en de kopie beschikbaar maken voor updates.

 1. Als de bibliotheek met een kopie die u wilt bijwerken nog niet is geopend, klikt u in de balk Snel starten op de naam van de bibliotheek.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weer gegeven, klikt u op site acties knopafbeelding , klikt u op Alle site-inhoud weer geven en klikt u vervolgens op de naam van uw bibliotheek.

 2. Wijs de naam aan van de kopie die u wilt bijwerken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Naar bronitem gaan.

 3. Klik op Kopieën beheren.

 4. Klik naast het item op Bewerken en klik vervolgens op Ja onder De auteur vragen updates te verzenden wanneer het document wordt ingecheckt? in de sectie Bijwerken.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Een kopie ontkoppelen en verwijderen in SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2007

Als u een item dat een kopie is van een ander item volledig wilt verwijderen, moet u er eerst voor zorgen dat dit item wordt verwijderd uit de lijst met bij te werken items van het bronbestand. Anders wordt het item mogelijk opnieuw gemaakt wanneer iemand ervoor kiest alle bestaande kopieën van het bronbestand bij te werken. Het is ook raadzaam dat u de koppeling tussen de kopie en het bronbestand verbreekt. Wanneer u de koppeling tussen het bronbestand en de kopie volledig hebt verbroken, kunt u de kopie verwijderen.

 1. Als u alle koppelingen tussen het bronbestand en de kopie volledig wilt verwijderen, ontkoppelt u het bronbestand en de kopie op beide volgende manieren:

  • Ontkoppel een kopie van de bron zodat de kopie niet langer is verbonden met een bronbestand. Als u dit doet, behoudt het bronbestand wel een verbinding met de kopie en kan de kopie nog steeds worden bijgewerkt als iemand ervoor kiest bestaande kopieën van het bronbestand bij te werken.

  • Verwijder de koppeling naar een kopie vanuit het bronbestand zodat het bronbestand de kopie niet meer kan bijwerken.

  1. Wijs in de bibliotheek met de kopie die u van het bronbestand wilt ontkoppelen de naam aan van de kopie, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Naar bronitem gaan.

  2. Klik op Kopieën beheren.

  3. Klik op Bewerken naast de kopie die u wilt ontkoppelen van het bronbestand.

  4. Klik op Koppeling verwijderen en klik op OK.

   Hiermee verwijdert u de kopie uit de lijst met kopieën die vanuit het bronbestand kunnen worden bijgewerkt.

  5. Ga terug naar de bibliotheek met de kopie die u wilt ontkoppelen van het bronbestand.

  6. Wijs de naam aan van de kopie die u wilt ontkoppelen, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik vervolgens op Eigenschappen weergeven.

  7. Klik boven aan de pagina op Ontkoppelen en vervolgens op OK.

   Hiermee verwijdert u de koppeling tussen de kopie en het bovenliggende bronbestand.

 2. Als u een bestand wilt verwijderen, wijst u in de bibliotheek met de kopie die u wilt verwijderen de naam van de kopie aan, klikt u op de pijl die wordt weer gegeven, klikt u op verwijderen en klikt u vervolgens op OK.

Naar boven

Als u niet zeker weet welke versie van SharePoint u gebruikt, raadpleegt u welke versie van share point gebruik ik?.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×