Verkoopkansformulier in Business Contact Manager

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Verkoopkansrecords kunnen u beter organiseren, beheren en belangrijke informatie over uw verkoopkans, inclusief verkoopfase, potentiële waarde, klant interacties en geschatte TE000129512bijhouden. U kunt ook een koppeling en aanpasbare details, zoals communicatiegeschiedenisitems en veldwaarden toevoegen.

Als Business Contact Manager voor Outlook is geïntegreerd met uw boekhoudsysteem, kunt u de offertes, verkooporders en facturen van een verkoopkansrecord ook maken door te klikken op de knop converteren naar in de groep Opties op het lint.

Opmerking: De bovenstaande financieel-functies zijn mogelijk niet beschikbaar voor communicatie met uw boekhoudsysteem. Raadpleeg de Help van uw boekhoudsysteem voor meer informatie.

Het formulier bevat vier weergaven: Algemeen, Details, Geschiedenis en Door de gebruiker gedefinieerde velden. Elke weergave bevat een of meer secties.

De weergave Algemeen

De weergave Algemeen bevat algemene informatie over de verkoopkans, en tevens status, bron en financiële voorwaarden.

 • Verkoopkansgegevens

  Typ een titel voor de verkoopkans (vereist) en selecteer aan wie deze wordt toegewezen (optioneel).

 • Gekoppelde account of zakelijke contactpersoon

  Klik op de koppeling naar knop Selecteer een Account of Zakelijke contactpersoon koppelen aan deze verkoopkans (vereist). Klik in het dialoogvenster koppelen aan een Account of een zakelijke contactpersoon in de map, selecteert u een lijst met Accounts of zakelijke contactpersonen, selecteer een item in de lijst en klik vervolgens op de knop koppelen aan . Klik op Nieuwom een nieuw item.

 • Status

  Selecteer de verkoopfase waarin de verkoopkans zich bevindt. U kunt fasen toevoegen aan de lijst Verkoopfase of items in de lijst bewerken, met uitzondering van de waarden Gesloten en gewonnen en Gesloten en verloren.

  Voer de datum in waarop u verwacht dat de verkoopkans wordt gesloten en desgewenst de waarschijnlijkheid dat de kans in een verkoop zal resulteren. Als u een herinnering wilt maken voor deze verkoopkans schakelt u het selectievakje Herinnering in en selecteert u vervolgens een datum en een tijd.

  Notities: 

  • Als u de verkoopfase Gesloten en gewonnen of Gesloten en verloren selecteert, wordt de record vergrendeld als een bestand voor alleen-lezen. Bij de verkoopfase Gesloten en gewonnen wordt de waarschijnlijkheid ingesteld op 100%; bij de verkoopfase Gesloten en verloren wordt de waarschijnlijkheid ingesteld op 0%.

  • Het waarschijnlijkheidspercentage wordt gebruikt voor de berekening van Verwachte omzet in de sectie Producten en services.

 • Producten en services

  Voeg de producten en services toe die samenhangen met deze verkoopkans. Om een nieuw product- of service-item toe te voegen klikt u op de knop Toevoegen en typt u vervolgens in het dialoogvenster Product of service toevoegen de gegevens. Als u een bestaand item wilt bewerken, klikt u op de knop Bewerken. Als u een bestaand item wilt verwijderen, selecteert u het en klikt u vervolgens op de knop Verwijderen.

  Opmerking: Wanneer Business Contact Manager voor Outlook is geïntegreerd met uw boekhoudsysteem, kan de lijst met items uit uw boekhoudsysteem en items die worden vermeld opnemen alleen in Business Contact Manager voor Outlook. Nieuwe items die zijn toegevoegd met behulp van het formulier producten en Services zijn niet geïntegreerd in de lijst met Items in uw boekhoudsysteem. De Beschrijving, prijs per eenheiden Prijs per eenheid velden kunnen niet worden bewerkt voor items die afkomstig uit uw boekhoudsysteem zijn.

 • Categorieën

  Klik op de knop categoriseren categoriseren van deze verkoopkans kleuren, klik op het lint in de groep Opties .

 • Brongegevens

  Voer de bron van de verkoopkans in, wie het initiatief nam tot de kans, eventuele concurrenten (in dit veld kunt u maximaal 100 tekens typen) en het type bestelling waar de verkoopkans naar verwachting toe zal leiden. Als u items wilt toevoegen aan de lijst Bron of Type, of de standaarditems wilt bewerken, selecteert u Deze lijst bewerken.

 • Voorwaarden

  Selecteer de betalingsvoorwaarden, de vervaldatum en de leveringsdatum.

Opmerking: In de weergave Algemeen zijn de velden Verkoopfase, Bron en Type aanpasbaar.

De weergave Details

De weergave Details bevat opmerkingen aangaande de verkoopkans. U kunt opmerkingen uit andere bestanden plakken of rechtstreeks opmerkingen toevoegen aan de record. Klik op de knop Tijdstempel toevoegen als u uw opmerkingen wilt dateren.

De weergave Geschiedenis

De weergave Geschiedenis bevat alle communicatiegeschiedenisitems die zijn gekoppeld aan dit record. Klik op de pijl-omlaag Veldpijl in het veld weergeven om een weergavetype voor de lijst te selecteren. Dubbelklik op een communicatiegeschiedenisitem om deze te openen. U kunt meer gedetailleerde geschiedenis over de verkoopkans maken door te klikken op de knop Nieuw en vervolgens een item te koppelen, zoals een zakelijke notitie, telefoonlogboek, afspraak of taak, aan de record.

De weergave van de Financiële geschiedenis

Als Business Contact Manager voor Outlook is geïntegreerd met uw boekhoudsysteem en dit record financiële transacties heeft, kunt u de transacties weergeven in deze weergave. Dubbelklik op elke transactie om deze te bekijken.

 • Transactielijst

  Datum     Klik op de kolomkop om de lijst sorteren op datum van de transactie.

  Document #     Klik op de kolomkop om de lijst op het documentnummer van het te sorteren.

  Zakelijke contactpersoon     Klik op de kolomkop om de lijst sorteren op de naam van de zakelijke contactpersoon.

  Type     Klik op de kolomkop om de lijst sorteren op het type transactie.

  Totaalbedrag     Klik op de kolomkop om de lijst sorteren op het totaalbedrag van de transactie.

Opmerking: De bovenstaande financieel-functies zijn mogelijk niet beschikbaar voor communicatie met uw boekhoudsysteem. Raadpleeg de Help van uw boekhoudsysteem voor meer informatie.

De weergave Door de gebruiker gedefinieerde velden (aangepaste velden)

De weergave Door de gebruiker gedefinieerde velden bevat aangepaste velden waarin u maken en organiseren. Velden worden geordend op groep en weergegeven in twee kolommen.

Klik op het lint in de groep Opties op de knop Formulier aanpassen als u wilt maken of de velden en groepen beheren. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het aanpassen van een formulier:

Navigatie op het lint

Het formulier bevat de volgende knoppen— op het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface— die specifiek zijn voor Business Contact Manager voor Outlook.

Groep

Klik op

Naar

Weergeven

Algemeen

Hiermee wordt de weergave Algemeen getoond op het formulier. Hierdoor kunt u basisinformatie invoeren.

Weergeven

Meer informatie

Hiermee wordt de weergave Details getoond op het formulier. Hierdoor kunt u meer specifieke informatie invoeren.

Weergeven

Geschiedenis

Hiermee worden alle items van de communicatiegeschiedenis voor deze specifieke record weergegeven.

Weergeven

Door gebruiker gedefinieerde velden

Hiermee worden alle door de gebruiker gedefinieerde velden weergegeven die zijn aangepast voor dit formulier.

Communiceren

Nieuw geschiedenisitem

Hiermee voegt u een nieuw(e) zakelijke notitie, telefoonlogboek, verkoopkans, project, taak, e-mailbericht, afspraak of bestand toe aan de communicatiegeschiedenis van de record.

Opties:

Formulier aanpassen

Hiermee voegt u door de gebruiker gedefinieerde velden toe aan dit formulier.

Opties:

Automatische koppeling naar e-mail

Hiermee voert u een automatische koppeling van e-mailberichten van en naar het e-mailadres in deze record uit.

Opmerking: Als er geen beschikbaar e-mailadres is, wordt deze knop grijs weergegeven.

Opties:

Namen controleren

Hiermee herleidt u het e-mailadres of de gekoppelde record en controleert u de geldigheid hiervan.

Opmerking: Klik in het menu Business Contact Manager op Verkoopkansen om het verkoopkansformulier te openen en dubbelklik vervolgens op een verkoopkans.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×