Verklarende woordenlijst voor Excel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

3D-OPMAAK

A

B

C

D

E

F

G

H

Ik

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

V

W

X

3D

Naar boven

3D-verwijzing

Een verwijzing naar een bereik die betrekking hebben op twee of meer werkbladen in een werkmap.

wanden en basis in 3D-grafieken

De gebieden rondom veel 3D-grafiektypen die dimensie en begrenzing aan de grafiek geven. Twee wanden en basis van één worden weergegeven in het tekengebied.

A

Naar boven

activeren

Een grafiekblad of werkblad het actieve of geselecteerde blad. Het blad dat u activeert bepaalt welke tabbladen worden weergegeven. Als u wilt activeren op een blad, klikt u op het tabblad voor het blad in de werkmap.

actieve cel

De geselecteerde cel waarin gegevens worden ingevoerd wanneer u te typen begint. Slechts één cel is tegelijk actief. De actieve cel is beperkt tot een dikke rand.

actief blad

Het blad dat u in een werkmap werkt. De naam op het tabblad van het actieve blad is vet.

adres

Het pad naar een object, document, bestand, pagina of andere bestemming. Een adres kunt werken met een URL (webadres) of een UNC-pad (netwerkadres), en een specifieke locatie in een bestand, zoals een bladwijzer in Word of een celbereik Excel kunt opnemen.

andere opstartmap

Een map naast de map XLStart met werkmappen of andere bestanden die u automatisch geopend wilt wanneer u Excel start en sjablonen die u niet beschikbaar wilt wanneer u nieuwe werkmappen maken.

andere opstartmap

Een map naast de map XLStart met werkmappen of andere bestanden die u automatisch geopend wilt wanneer u Excel start en sjablonen die u niet beschikbaar wilt wanneer u nieuwe werkmappen maken.

argument

De waarden die in een functie wordt gebruikt om uit te voeren bewerkingen of berekeningen. Het type van de argumenten die een functie gebruikt is specifiek voor de functie. Algemene argumenten die worden gebruikt in functies zijn getallen, tekst, celverwijzingen en namen.

matrix

Wordt gebruikt voor het maken van één formules die meerdere resultaten wilt produceren of die worden toegepast op een groep van de argumenten die zijn gerangschikt in rijen en kolommen. Een matrixbereik heeft een gemeenschappelijke formule; een matrixconstante is een groep van constanten als argument gebruikt.

matrixformule

Een formule waarmee meerdere berekeningen worden uitgevoerd op een of meer sets met waarden en wordt een enkel resultaat of meerdere resultaten als resultaat. Matrixformules tussen accolades {} en wordt ingevoerd door op CTRL + SHIFT + ENTER te drukken.

gekoppeld draaitabelrapport

Het draaitabelrapport waaruit de brongegevens in het draaigrafiekrapport. Het wordt automatisch gemaakt wanneer u een nieuw draaigrafiekrapport maakt. Wanneer u de indeling van een rapport wijzigt, worden de andere ook gewijzigd.

AutoOpmaak

Een ingebouwde verzameling celopmaak (zoals tekengrootte, patronen en uitlijning) die u op een gegevensbereik toepassen kunt. Excel bepaalt de samenvattings- en detailrijen in het geselecteerde bereik en hiervan de opmaak toegepast.

as

Een lijn die grenst aan het tekengebied gebruikt als een referentiekader voor maateenheden. De y-as is gewoonlijk de verticale as en gegevens bevat. De x-as is gewoonlijk de horizontale as en categorieën bevat.

B

Naar boven

basisadres

Het relatieve pad dat Excel wordt gebruikt voor het doeladres wanneer u een hyperlink invoegen. Dit is een Internet-adres (URL), een pad naar een map op uw harde schijf of een pad naar een map in een netwerk.

rand

Een decoratieve lijn die kan worden toegepast op cellen van het werkblad of objecten, zoals grafieken, afbeeldingen of tekstvakken. Randen onderscheiden, te benadrukken of items groeperen.

C

Naar boven

berekende kolom

In een Excel-tabel wordt een berekende kolom een formule die wordt aangepast voor elke rij. Deze automatisch uitgebreid extra rijen zodanig dat de formule onmiddellijk wordt uitgebreid tot de rijen.

berekend veld (database)

Een veld in het resultaat van een query die het resultaat van een expressie in plaats van gegevens uit een database wordt.

berekend veld (draaitabelrapport)

Een veld in een draaitabelrapport of draaigrafiekrapport die gebruikmaakt van een formule die u maakt. Berekende velden kunnen u berekeningen uitvoeren met behulp van de inhoud van andere velden in de draaitabel- of draaigrafiekrapport.

berekend item

Een item in een draaitabel-veld of draaigrafiekvelden die gebruikmaakt van een formule die u maakt. Berekende items kunnen u berekeningen uitvoeren met behulp van de inhoud van andere items in hetzelfde veld van het draaitabelrapport of draaigrafiekrapport.

categorieas

Een grafiekas met de categorie voor elk gegevenspunt. Willekeurige tekstwaarden zoals Kwrt1, Kwrt2 en Kwrt3; wordt weergegeven Deze kan geen scaled numerieke waarden weergegeven.

categorieveld

Een veld dat wordt weergegeven in het categoriegebied van het draaigrafiekrapport. Items in een categorieveld weergegeven als de etiketten op de categorieas.

cel

Een vak dat wordt gevormd door het snijpunt van een rij en kolom in een werkblad of een tabel, waarin u gegevens opgeven.

celverwijzing

De reeks coördinaten die een cel op een werkblad in beslag neemt. De verwijzing naar de cel die wordt weergegeven op het snijpunt van kolom B en rij 3 is bijvoorbeeld B3.

certificeringsinstantie

Een commerciële organisatie, of een groep binnen een bedrijf, waarin hulpmiddelen, zoals Microsoft Certificate Server te leveren digitale certificaten die softwareontwikkelaars kunt gebruiken voor het ondertekenen van macro's en gebruikers kunt aan te melden documenten gebruiken.

wijzigingsoverzicht

In een gedeelde werkmap, informatie die wordt bijgehouden over wijzigingen in vorige sessies. De informatie bevat de naam van de persoon die u hebt elke wijziging, bij de wijziging is aangebracht, en welke gegevens zijn gewijzigd.

vlakdiagram

De hele grafiek en de elementen ervan.

grafiekblad

Een blad in een werkmap die alleen de grafiek bevat. Een grafiekblad is handig als u wilt bekijken van een grafiek of een draaigrafiekrapport afzonderlijk van werkbladgegevens of een draaitabelrapport.

kolomveld

Een veld dat de stand van een kolom in een draaitabelrapport is toegewezen. Items die zijn gekoppeld aan een kolomveld worden weergegeven als kolomlabels.

kolomkop

Het gearceerde gebied boven aan elke gegevenskolom van het deelvenster met de naam van het veld.

kolomkop

De letters of een genummerde grijze gebied boven aan elke kolom. Klik op de kolomkop om een hele kolom te selecteren. Als u wilt vergroten of verkleinen van de breedte van een kolom, sleept u de lijn rechts van de kolomkop.

vergelijkingscriteria

Een reeks zoekvoorwaarden die wordt gebruikt om gegevens te zoeken. Vergelijkingscriteria kunnen zijn een reeks tekens die u wilt zoeken, zoals "Noordenwind" of een expressie, zoals "> 300."

vergelijkingsoperator

Een teken dat wordt gebruikt in vergelijkingscriteria om twee waarden te vergelijken. De zes standaarden zijn gelijk aan, = > groter dan < kleiner dan >, = groter is dan of gelijk aan, < = kleiner dan of gelijk aan, en <> niet gelijk aan.

voorwaardelijke opmaak

Een notatie, zoals arcering- of tekstkleur celkleur, die door Excel automatisch op cellen toegepast als een opgegeven voorwaarde waar is.

Tabel consolidatie

De tabel met gecombineerde resultaten die wordt weergegeven in het gebied van de bestemming. Excel wordt de samenvoegingstabel gemaakt door de samenvattingsfunctie die u selecteert toepassen op de bronwaarden voor het gebied dat u opgeeft.

constante

Een waarde die niet wordt berekend. Het getal 210 en de tekst "Inkomsten per kwartaal" zijn bijvoorbeeld constanten. Een expressie of een waarde die resulteert uit een expressie, is een constante.

beperkingen

Beperkingen die aan een Oplosser-probleem. U kunt beperkingen toepassen op aanpasbare cellen, de doelcel of andere cellen die direct of indirect gerelateerd zijn aan de doelcel.

gekopieerd gebied

De cellen die u kopieert wanneer u gegevens in een andere locatie te plakken. Nadat u de cellen hebt gekopieerd, verschijnt er een zwevend rand eromheen om aan te geven dat ze hebt zijn gekopieerd.

criteria

Voorwaarden die u opgeeft als u wilt beperken welke records zijn opgenomen in het resultaat van een query instellen Bijvoorbeeld de volgende criterium selecteert u records waarvan de waarde voor het veld volgorde bedrag groter dan 30.000 is: volgorde bedrag > 30000.

Criteriadeelvenster

Het gebied van het venster dat wordt weergegeven de criteria voor het beperken van de records die zijn opgenomen in het resultaat instellen van uw query.

huidig gebied

De blokkering van cellen bevat die de geselecteerde cel of cellen. Het gebied breidt in alle richtingen naar de eerste lege rij of kolom.

aangepaste berekening

Een methode voor het samenvatten van waarden in het gebied van de gegevens van een draaitabelrapport met behulp van de waarden in andere cellen in het gegevensgebied. De gegevens weergeven als de lijst in het dialoogvenster PivotTable Field van een gegevensveld gebruiken om te maken van aangepaste berekeningen.

D

Naar boven

gegevensformulier

Een dialoogvenster dat wordt één record tegelijk wordt weergegeven. U kunt gegevensformulieren toevoegen, wijzigen, zoeken en verwijderen van records.

gegevenslabel

Een label die biedt extra informatie over een gegevensmarkering, waarmee een één gegevenspunt of de waarde die afkomstig van de cel in het gegevensblad zijn.

gegevensmarkering

Een balk, gebied, stip, segment of ander symbool in een grafiek met één gegevenspunt of de waarde die afkomstig van de cel in het gegevensblad zijn. Gerelateerde gegevensmarkeringen in een grafiek vormen een gegevensreeks.

gegevensdeelvenster

Het gebied van het venster dat wordt weergegeven het resultaat instellen van uw query.

gegevenspunten

Afzonderlijke waarden die worden weergegeven in een grafiek. Gerelateerde gegevenspunten vormen een gegevensreeks. Gegevenspunten worden aangegeven met balken, kolommen, lijnen, segmenten, puntjes en andere vormen. Deze shapes zijn gegevensmarkeringen genoemd.

gegevensgebied

Een bereik van cellen dat gegevens en bevat is beperkt tot lege cellen of de rand van het gegevensblad.

gegevensreeks

Gerelateerde gegevenspunten die worden weergegeven in een grafiek en afkomstig zijn van het gegevensbladrijen of kolommen. Elke gegevensreeks in een grafiek heeft een unieke kleur of patroon. U kunt een of meer gegevensreeksen in een grafiek uitzetten. Cirkeldiagrammen bestaan uit slechts één gegevensreeks.

gegevensreeks

Gerelateerde gegevenspunten die worden weergegeven in een grafiek. Elke gegevensreeks in een grafiek heeft een unieke kleur of patroon en wordt weergegeven in de grafieklegenda. U kunt een of meer gegevensreeksen in een grafiek uitzetten. Cirkeldiagrammen bestaan uit slechts één gegevensreeks.

gegevensbron

Een opgeslagen verzameling "" brongegevens waarmee verbinding met een database. Een gegevensbron kunt ook de naam en locatie van de database-server, de naam van de databasestuurprogramma en informatie die de database moet wanneer u zich aanmeldt.

stuurprogramma voor gegevensbron

Een programmabestand waarmee verbinding maken met een specifieke database. Elke database programma of management-systeem is een ander stuurprogramma vereist.

gegevenstabel

Een bereik van cellen waarin de resultaten van verschillende waarden in een of meer formules vervangen. Er zijn twee soorten gegevenstabellen: enkele invoer tabellen en dubbele invoer.

tabel met gegevens in grafieken

Een raster dat kan worden toegevoegd aan sommige grafieken en bevat de numerieke gegevens die worden gebruikt om de grafiek te maken. De gegevenstabel meestal wordt gekoppeld aan de horizontale as van de grafiek en vervangt de maatstreeplabels op de horizontale as.

gegevensvalidatie

Een Excel-functie waarmee u kunt beperkingen definiëren op welke gegevens kan of moet worden ingevoerd in een cel en berichten die gebruikers voor correcte gegevensinvoer vragen en gebruikers te informeren over onjuiste items wordt weergegeven.

database

Een verzameling gegevens met betrekking tot een bepaald onderwerp of doel. In een database, informatie over een bepaalde entiteit, zoals een werknemer of de volgorde, ingedeeld in tabellen, records en velden.

DDE-conversatie

De interactie tussen twee toepassingen die communiceren en gegevens uitwisselen met behulp van speciale functies en code bekend als dynamische gegevens DDE (exchange).

standaard opstartwerkmap

De nieuwe, niet-opgeslagen werkmap dat wordt weergegeven wanneer u Excel start. De standaardwerkmap opstarten wordt alleen weergegeven als u andere werkmappen nog niet in de map XLStart opgenomen.

standaardwerkmapsjabloon

De sjabloon map.xlt die u maakt als u wilt wijzigen van de standaardnotatie voor nieuwe werkmappen. Excel gebruikt de sjabloon voor een lege werkmap maken wanneer u Excel start of een nieuwe werkmap maken zonder op te geven van een sjabloon.

standaardwerkbladsjabloon

De sjabloon blad.xlt die u maakt als u wilt wijzigen van de standaardnotatie voor nieuwe werkbladen. De sjabloon Excel gebruikt om te maken van een leeg werkblad wanneer u een nieuw werkblad aan een werkmap toevoegt.

doelcellen

Cellen met formules die naar andere cellen verwijzen. Bijvoorbeeld als cel D10 de formule bevat = B5, cel D10 is een doelcel van cel B5.

doelgebied

Het bereik van cellen die u hebt geselecteerd voor de samengevatte gegevens in een samenvoeging. Doelgebied kan zijn op hetzelfde werkblad als de brongegevens of op een ander werkblad. Een werkblad kan slechts één samenvoeging bevatten.

detailgegevens

Voor automatische subtotalen en werkbladoverzichten, het subtotaal rijen of kolommen die door samengevatte gegevens worden opgeteld. Detailgegevens is meestal grenzen aan aan de linkerkant van de samengevatte gegevens of boven.

datum-en tijdeigenschappen

Lijnen die een gegevenspunt tussen Wijs de categorieas (x) in de regel- en vlakdiagrammen. Nuttig in vlakdiagrammen om aan te geven waar een gegevensmarkering eindigt en het volgende wordt gestart.

vervolgkeuzelijst

Een besturingselement op een menu, werkbalk of het dialoogvenster dat wordt een lijst met opties wordt weergegeven wanneer u op de kleine pijl naast de keuzelijst.

waardeveld

Een veld uit een bronlijst, tabel of database die gegevens bevat die wordt samengevat in een draaitabelrapport of draaigrafiekrapport. Een veld met waarden bevat meestal numerieke gegevens, zoals statistieken of verkoopcijfers.

waardengebied

Het gedeelte van een draaitabelrapport dat samenvattingsgegevens bevat. Waarden in elke cel in het waardengebied vertegenwoordigen een samenvatting van gegevens uit de bronrecords of rijen.

E

Naar boven

ingesloten grafiek

Een grafiek die is opgenomen in een werkblad in plaats van op een afzonderlijk grafiekblad. Ingesloten grafieken zijn handig als u wilt weergeven of afdrukken van een grafiek of een draaigrafiekrapport met de brongegevens of andere gegevens in een werkblad.

foutbalken

Foutbalken weergeven meestal gebruikt in statistische of wetenschappelijke gegevens, mogelijke fout of zowel de onzekerheid ten opzichte van elke gegevensmarkering in een reeks.

Excel-invoegtoepassing

De onderdelen die kunnen worden geïnstalleerd op uw computer extra opdrachten en functies voor Excel. Deze invoegtoepassing programma's zijn specifiek voor Excel. Andere-invoegtoepassing programma's die beschikbaar voor Excel- of Office zijn zijn Component Object Model (COM)-invoegtoepassingen.

Excel-tabel

Voorheen bekend als een Excel-lijst, kunt u maken, opmaken en uitvouwen van een Excel-tabel als u wilt de gegevens op uw werkblad ordenen.

expressie

Een combinatie van operatoren, veldnamen, functies, letterlijke waarden en constanten die tot één enkele waarde leidt. Expressies kunnen u criteria opgeven (zoals volgorde bedrag > 10000) of berekeningen uitvoeren op veldwaarden (zoals prijs * hoeveelheid).

externe gegevens

Gegevens die zijn opgeslagen in een database, zoals Access, dBASE of SQL Server, die losstaat van de Query en het programma waarin u Query gestart.

externe gegevens

Gegevens die buiten Excel zijn opgeslagen. Voorbeelden hiervan zijn databases die zijn gemaakt in Access, dBASE, SQL Server, of op een webserver.

externe gegevensreeks

Een bereik met gegevens die in een werkblad is gebracht maar ergens buiten Excel, zoals in een database of tekstbestand. U kunt de gegevens opmaken of in berekeningen gebruiken, zoals u andere gegevens in Excel.

externe verwijzing

Een verwijzing naar een cel of cellenbereik op een blad in een andere Excel-werkmap of een verwijzing naar een gedefinieerde naam in een andere werkmap.

F

Naar boven

veld (database)

Een informatiecategorie, zoals naam of volgorde bedrag laatste, die is opgeslagen in een tabel. Wanneer een resultatenset in het deelvenster gegevens wordt weergegeven, wordt een veld wordt weergegeven als een kolom.

veld (draaitabelrapport)

In een draaitabelrapport of draaigrafiek, een categorie met gegevens die afkomstig is van een veld in de brongegevens. Draaitabelrapporten bevatten rij, kolom-, pagina en gegevensvelden. Draaigrafiekrapporten hebben reeks, categorie, pagina en gegevensvelden.

vulgreep

Het kleine zwarte vierkantje in de rechterbenedenhoek van de selectie. Wanneer u de muisaanwijzer op de vulgreep te slepen, wordt de aanwijzer verandert in een zwart kruis.

filter

Alleen de rijen weergeven in een lijst die voldoen aan de voorwaarden die u opgeeft. De opdracht AutoFilter kunt u rijen die overeenkomen met een of meer specifieke waarden, berekende waarden of voorwaarden worden weergegeven.

lettertype

Een grafisch ontwerp toegepast op alle cijfers, symbolen en letters. Ook type of letterbeeld genoemd. Arial en Courier New zijn voorbeelden van lettertypen. Lettertypen komen doorgaans in verschillende grootten, zoals 10 punten en verschillende stijlen, zoals vet.

Formule

Een reeks waarden, celverwijzingen, namen, functies of operatoren in een cel die samen een nieuwe waarde opleveren. Een formule wordt altijd begint met een gelijkteken (=).

formulebalk

Een balk boven aan het Excel-venster waarmee u kunt invoeren of bewerken van waarden of formules in cellen of grafieken. Geeft de constante waarde of formule die zijn opgeslagen in de actieve cel.

Formule palet

Een hulpmiddel waarmee u kunt maken of een formule bewerken en ook vindt u informatie over de functies en de bijbehorende argumenten.

functie (Microsoft Query)

Een expressie die resulteert in een waarde op basis van de resultaten van een berekening. Query wordt ervan uitgegaan dat gegevensbronnen de functies gemiddelde, Count Max, Min en som ondersteunt. Sommige gegevensbronnen ondersteunen mogelijk niet al deze of ondersteunen aanvullende functies.

functie (Office Excel)

Een vooraf gedefinieerde formule waarmee een waarde of waarden, wordt een bewerking uitgevoerd en geeft als resultaat een waarde of waarden. Gebruik de functies te vereenvoudigen en te verkorten formules in een werkblad, met name die lange of complexe berekeningen uitvoeren.

G

Naar boven

Doelzoeken

Een methode om een bepaalde waarde voor een cel door de waarde van een andere cel te passen. Doelzoeken, Excel varieert de waarde in een cel die u opgeeft totdat een formule die afhankelijk is van geeft die cel het gewenste resultaat.

raster

Een reeks snijdende lijnen objecten worden uitgelijnd.

rasterlijnen in grafieken

Regels die u kunt toevoegen aan een grafiek die het gemakkelijker maken om te bekijken en gegevens worden geëvalueerd. Rasterlijnen uitbreiden vanaf de maatstreepjes op een as in het tekengebied.

groeperen

In een overzicht of draaitabelrapport, één of meer detailrijen of kolommen die grenzen en onderliggende op een samenvattingsrij of -kolom.

B

Naar boven

hoog/laag-lijnen

2D-lijndiagram lijnen tussen de hoogste bij de laagste waarde in elke categorie. Hoog/laag-lijnen worden vaak gebruikt in aandelendiagrammen.

werkblad Overzicht

Een afzonderlijk werkblad waarin de wijzigingen die zijn bijgehouden in een gedeelde werkmap, waaronder de naam van de persoon die de wijziging, waar en wanneer deze is gemaakt, welke gegevens is verwijderd of vervangen, en hoe conflicten zijn opgelost.

I

Naar boven

aanduiding

De naam van een veld gebruikt in een expressie. Volgorde bedrag is bijvoorbeeld de id (veldnaam) voor een veld in die volgorde bedragen bevat. U kunt een expressie gebruiken (zoals prijs * hoeveelheid) in plaats van een id.

impliciet snijpunt

Een verwijzing naar een bereik van cellen, in plaats van één cel, die als een enkele cel wordt berekend. Als cel C10 de formule bevat = B5: B15 * 5, Excel wordt de waarde in cel B10 vermenigvuldigd met 5 omdat cellen B10 en C10 in dezelfde rij.

index

Een databaseonderdeel waarmee u sneller kunt zoeken naar gegevens. Wanneer een tabel een index bevat, gegevens in de tabel kunnen worden gevonden door deze op te zoeken in de index.

inner join

Standaard type join aangegeven tussen twee tabellen waarbij alleen de records die zijn die dezelfde waarden in de gekoppelde velden zijn geselecteerd in de Query. De twee overeenkomende records uit elke tabel worden gecombineerd en weergegeven als één record in de resultatenset.

invoercel

De cel waarin elke uit een gegevenstabel invoerwaarde vervangen. Een willekeurige cel in een werkblad is de invoercel. Hoewel de invoercel niet hoeft te worden deel uit van de gegevenstabel, moeten de formules in gegevenstabellen naar de invoercel verwijzen.

Rij invoegen

In een Excel-tabel, een speciale rij die gegevens vergemakkelijkt. De ingevoegde rij wordt aangegeven door een sterretje.

Internet Explorer

Een webbrowser die HTML-bestanden worden geïnterpreteerd, opmaakt als webpagina's en worden deze weergegeven aan de gebruiker. U kunt Internet Explorer downloaden van de Microsoft-website op http://www.microsoft.com.

item

Een subcategorie van een veld in een draaitabel-en draaigrafiekrapporten. Bijvoorbeeld: het veld "Maand" kan items zoals "Januari", 'Februari,' bevatten enzovoort.

iteratie

Herhaalde berekening van een werkblad tot een bepaalde numerieke voorwaarde is voldaan.

J

Naar boven

deelnemen

Een verbinding tussen meerdere tabellen waarbij records uit gerelateerde velden die overeenkomen met worden gecombineerd en weergegeven als één record. Records die niet overeenkomen met worden toegevoegd of uitgesloten, afhankelijk van het type join aangegeven.

join-lijn

In Query Query een verbindingslijn tussen twee tabellen en ziet u hoe de gegevens zijn gerelateerd. Het type join aangegeven geeft aan welke records zijn geselecteerd voor de resultatenset van de query.

join-lijn

In de Query, een lijn die is verbonden velden tussen twee tabellen en ziet u hoe de gegevens zijn gerelateerd. Het type join aangegeven geeft aan welke records zijn geselecteerd voor de resultatenset van de query.

uitvullen

Horizontale afstand aanpast zodat de tekst gelijkmatig wordt uitgelijnd langs de linker- en de rechtermarge. U kunt een vloeiende rand uitvullen van tekst aan beide zijden worden gemaakt.

L

Naar boven

legenda

Een vak dat de patronen of kleuren die zijn toegewezen aan de gegevensreeksen of categorieën in een grafiek aangeeft.

legendasleutels

Symbolen in een legenda die de patronen en kleuren die zijn toegewezen aan de gegevensreeks (of categorieën) in een grafiek weergeven. Legendasleutels aan de linkerkant van legendagegevens. Opmaak van een legendasleutel de gegevensmarkering dat is gekoppeld aan dit ook opgemaakt.

Icon image of record

De status van een record, veld of ander object in een database die kan worden bekeken, maar niet gewijzigd (alleen-lezen) in de Query.

M

Naar boven

toegewezen bereik

Een bereik in een XML-lijst die is gekoppeld aan een element in een XML-toewijzing.

matrix

Een rechthoekige matrix van waarden of een bereik van cellen die wordt gecombineerd met andere matrixen of bereiken als u wilt produceren meerdere sommen of producten. Excel bevat vooraf gedefinieerde matrixfuncties waarmee u kunnen de sommen of producten produceren.

samengevoegde cel

Een enkele cel die is gemaakt door een combinatie van twee of meer geselecteerde cellen. De celverwijzing voor een samengevoegde cel is de cel linksboven in het oorspronkelijke geselecteerde bereik.

Microsoft Excel-besturingselement

Een Excel-besturingselement dan een ActiveX-besturingselement.

Help voor Microsoft Virtual Basic

Voor Help-informatie voor Visual Basic in Excel op het tabblad ontwikkelaars in de groep programmacode op Visual Basicen klik vervolgens onder het menu Help op Microsoft Visual Basic Help.

zwevend gemiddelde

Een reeks gemiddelden berekend uit delen van een gegevensreeks. Klik in een grafiek een zwevend gemiddelde schommelingen in gegevens geëffend, zodat het patroon of trend meer duidelijk.

markeerkader

Een bewegende rand rond een werkbladbereik op waaruit heeft het geknipte of gekopieerde. U kunt een markeerkader annuleren, drukt u op ESC.

categorielabels met meerdere niveaus

Categorielabels in een grafiek die op basis van werkbladgegevens, worden automatisch weergegeven op meer dan één regel in een hiërarchie. Bijvoorbeeld: de kop product kan worden weergegeven boven een rij met koppen Tofu, Appels en peren.

N

Naar boven

naam

Een woord of een tekenreeks die staat voor een cel, het bereik van cellen, formule of constante waarde. Namen van de eenvoudig te begrijpen, zoals producten, gebruiken om te verwijzen naar doorzichtige bereiken, zoals verkoop! C20: C30.

Vak Naam

Het vak aan de linkerkant van de formulebalk waarmee de geselecteerde cel, grafiekonderdeel of tekenobject. Naam van een cel of een bereik, typ de naam in het vak naam en druk op ENTER. Als u wilt verplaatsen naar en selecteer een benoemde cel, klikt u op de naam in het vak naam.

niet-aaneengesloten selectie

Een selectie van twee of meer cellen of bereiken die elkaar niet raken. Wanneer de gegevensreeksen in een grafiek niet-aaneengesloten selecties in een grafiek, zorg ervoor dat vorm de gecombineerde selecties een rechthoekige.

niet-OLAP-brongegevens

Onderliggende gegevens voor een draaitabel- of draaigrafiekrapport die afkomstig zijn uit een bron dan een OLAP-database. Deze bronnen zijn relationele databases, tabellen op Excel-werkbladen en tekst bestand databases.

O

Naar boven

ObjectLink

Een OLE-gegevensindeling waarmee een gekoppeld object, zoals de klasse, documentnaam en de naam van een object wordt beschreven. Elk van deze gegevensitems is een tekenreeks met afsluitend.

offlinekubusbestand

Een bestand dat u op de harde schijf of een netwerkshare voor de opslag van OLAP-brongegevens voor een draaitabel- of draaigrafiekrapport maakt. Offline kubusbestanden kunt u blijven werken wanneer u geen verbinding is met de OLAP-server.

OLAP

Een databasetechnologie die is geoptimaliseerd voor query's en rapporten, in plaats van het verwerken van transacties. OLAP-gegevens is hiërarchisch en opgeslagen in kubussen in plaats van tabellen.

OLAP-provider

Een reeks software waarmee u toegang tot een bepaald type OLAP-database. Deze software kunt ook een stuurprogramma voor gegevensbron en andere clientsoftware die verbinding maken met een database nodig is.

operand

Items aan beide zijden van een operator in een formule. Klik in Excel is operanden waarden, celverwijzingen, namen, labels en functies.

operator

Een teken of symbool waarmee het type berekening in een expressie moet worden uitgevoerd. Er zijn rekenkundige operatoren, vergelijkingsoperatoren, logische en verwijzingsoperatoren.

outer join

Een join waarin alle records uit één tabel zijn in Query geselecteerd, zelfs als er geen overeenkomende records in een andere tabel. Records die voldoen aan worden gecombineerd en weergegeven als een. Records die geen overeenkomende in een andere tabel worden leeg weergegeven.

outer join

Deelnemen aan in het waarin alle records uit één tabel zijn geselecteerd, zelfs als er geen overeenkomende records in een andere tabel. Records die voldoen aan worden gecombineerd en weergegeven als een. Records die geen overeenkomende in een andere tabel worden weergegeven als leeg zijn.

overzicht

De werkbladgegevens in welke rijen of kolommen detailverlies gegevens zijn gegroepeerd, zodat u kunt overzichtsrapporten maken. Het overzicht kunt u een volledig werkblad of een geselecteerde gedeelte ervan samenvatten.

overzicht van gegevens

De gegevens die zich in een werkbladoverzicht. Overzichtsgegevens bestaan uit de samenvattings- en detailrijen rijen of kolommen van een overzicht.

overzichtsknoppen

Symbolen die u kunt de weergave van een overzicht in een werkblad wijzigen. U kunt weergeven of u gedetailleerde gegevens verbergen door op het plusteken (+), minteken (-) en de getallen 1, 2, 3 of 4 wordt weergegeven, waarin wordt aangegeven dat het overzichtsniveau te drukken.

OwnerLink

Een OLE-gegevensindeling waarmee een ingesloten object, zoals de klasse, documentnaam en de naam van een object wordt beschreven. Elk van deze gegevensitems is een tekenreeks met afsluitend.

P

Naar boven

pagina-einde

Hiermee een werkblad in afzonderlijke pagina's om af te drukken wordt. Wordt ingevoegd automatische pagina-einden op basis van het papierformaat, marge-instellingen, schaalopties en de posities van alle handmatige pagina-einden die u invoegen.

Pagina-eindevoorbeeld

Werkbladweergave waarin de gebieden moet worden afgedrukt en de locaties van pagina-einden worden weergegeven. Het gebied moet worden afgedrukt in wit wordt weergegeven, automatische pagina-einden weergegeven als streepjeslijnen en handmatige pagina-einden worden weergegeven als ononderbroken lijn.

parameter

Klik in Excel kunt u toevoegen, wijzigen of verwijderen van parameters om op te geven van de cellen die worden bewerkt in de zichtbare werkbladgegevens van Excel Services kunnen. Als u de werkmap opslaat, worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd op de server.

parameterquery

Hiermee stelt u een type query die tijdens de uitvoering, vraagt om de waarden (criteria) gebruiken om de records voor de resultatenset zodat dezelfde query kan worden gebruikt om op te halen ander resultaat te selecteren.

wachtwoord

Een manier om uw werkblad of werkmap beveiligen. Wanneer u werkblad en werkmaponderdelen met een wachtwoord beveiligen, is het belangrijk dat u het wachtwoord onthoudt. Er is geen manier om op te heffen van de werkmap of werkblad zonder dit. U moet altijd sterke wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen gebruiken. Zwakke wachtwoorden Combineer geen deze elementen. Sterk wachtwoord: Y6dh! et5. Zwakke wachtwoord: House27. Gebruik een sterk wachtwoord die u onthouden kunt, zodat u niet hoeft te schrijven.

plakgebied

De bestemming voor de gegevens die is knippen of kopiëren met behulp van het Klembord van Office.

Pivot gebied

Het werkbladgebied waarin u de draaitabel of draaigrafiek velden als u wilt wijzigen van de indeling van het rapport sleept. Klik op een nieuw rapport geven blauwe stippellijn aan het gebied pivot op het werkblad.

Categorieveld draaigrafiek

Een veld dat de stand van een categorie in een draaigrafiekrapport is toegewezen. Klik in een grafiek weergegeven categorieën meestal op de x-as of horizontale as van de grafiek.

draaigrafiekrapport

Een grafiek met interactieve analyse van gegevens, zoals een draaitabelrapport. U kunt weergaven van gegevens wijzigen, raadpleegt u verschillende detailniveaus of de diagramindeling reorganiseren door te slepen van velden en items in velden weergeven of verbergen.

Reeks draaigrafiekvelden

Een veld dat de richting van een reeks in een draaigrafiekrapport is toegewezen. Reeks zijn in een grafiek die in de legenda.

Gegevens in een draaitabel

Klik in een draaitabelrapport de samengevatte gegevens die wordt berekend vanaf de gegevensvelden van een bronlijst of tabel.

Draaitabel eindtotalen

Totaal van de waarden voor alle cellen in een rij of alle cellen in een kolom met een draaitabelrapport. Waarden in een rij met eindtotaal of de kolom worden berekend met behulp van dezelfde samenvattingsfunctie gebruikt in het gegevensgebied van het draaitabelrapport.

Lijst van de draaitabel

Een Microsoft Office Web Components waarmee u een structuur vergelijkbaar met een Excel-draaitabelrapport maken. Gebruikers kunnen de draaitabel-lijst weergeven in een webbrowser en de indeling op een wijze die vergelijkbaar is met een draaitabelrapport in Excel wijzigen.

draaitabelrapport

Een interactieve, kruistabel Excel-rapport en geanalyseerd gegevens, zoals de databaserecords, uit verschillende bronnen, inclusief die buiten Excel zijn.

draaitabelrapport

Een interactieve, kruistabel Excel-rapport en geanalyseerd gegevens, zoals de databaserecords, uit verschillende bronnen, inclusief de externe naar Excel.

Draaitabel subtotaal

Een rij of kolom waarin een samenvattingsfunctie voor het weergeven van het totaal van detail items in een draaitabelveld wordt gebruikt.

tekengebied

Klik in een 2D-grafiek de zone met de assen, inclusief alle gegevensreeksen. In een 3D-grafiek, de zone met de assen, inclusief de gegevensreeksen categorienamen, maatstreeplabels en astitels.

punt

Een maateenheid gelijk is aan 1/72 van een inch.

Broncellen aanwijzen

Cellen waarnaar wordt verwezen door een formule in een andere cel. Bijvoorbeeld als cel D10 de formule bevat = B5, cel B5 is een broncellen cel D10.

primaire sleutel

Een of meer velden die u elke record in een tabel uniek identificeren. Op dezelfde manier dat een sofi-nummer geeft aan een auto wat, de primaire sleutel een record uniek.

afdrukbereik

Een of meer celbereiken die u instelt als afdrukken wanneer u niet wilt dat het hele werkblad wilt afdrukken. Als een werkblad een afdrukbereik bevat, wordt alleen het afdrukbereik afgedrukt.

afdruktitels

Rij- of kolomlabels die aan de bovenkant van of aan de linkerkant van elke pagina van een werkblad worden afgedrukt.

eigenschapsvelden

Onafhankelijke kenmerken die is gekoppeld aan items of leden in een OLAP-kubus. Bijvoorbeeld als stad items grootte en populatie eigenschappen die zijn opgeslagen in de serverkubus hebt, kunt een draaitabelrapport weergeven de grootte en de populatie van elke stad.

beveiligen

Instellingen voor een werkblad of werkmap die voorkomen dat gebruikers toegang tot de opgegeven elementen van een werkblad of werkmap kunnen bekijken of maken.

rapportfilter

Een veld dat wordt gebruikt voor het filteren van een subset van gegevens in een draaitabel of draaigrafiek rapporteren in één pagina voor verdere lay-out en analyse. U kunt een overzicht van alle items worden weergegeven in een rapportfilter, of één item per keer, waarin de gegevens voor alle andere items worden uitgefilterd worden weergegeven.

Q

Naar boven

query

Klik in Query- of Access, zoeken naar de records die aan een bepaald criterium u vragen over de gegevens die zijn opgeslagen in een database.

querykanaal

U kunt een querykanaal in een DDE-conversatie tussen de doeltoepassing en een specifieke query (bijvoorbeeld Query1) gebruiken in Query. Als u wilt gebruiken in een querykanaal, moet u al hebt geopend queryvenster een systeemkanaal gebruikt.

Queryontwerp

Alle elementen opgenomen in het venster van de Query, zoals tabellen, criteria, de volgorde waarin de velden zijn gerangschikt, enzovoort. Het ontwerp wordt ook aangegeven of automatische Query is ingeschakeld en of u de brongegevens kunt bewerken.

R

Naar boven

bereik

Twee of meer cellen in een blad. De cellen in een bereik zijn aangrenzende of niet-aaneengesloten.

alleen-lezen

Een instelling waarmee kan een bestand voor lezen of gekopieerd, maar niet gewijzigd of opgeslagen.

record

Een verzameling informatie over een bepaald persoon, plaats, gebeurtenis of ding. Wanneer een resultatenset in het deelvenster gegevens wordt weergegeven, wordt een record wordt weergegeven als een rij.

vernieuwen (extern gegevensbereik)

Naar het bijwerken met gegevens uit een externe gegevensbron. Telkens wanneer die u gegevens vernieuwt, ziet u de meest recente versie van de gegevens in de database, inclusief eventuele wijzigingen die zijn aangebracht in de gegevens.

vernieuwen (draaitabelrapport)

De inhoud wilt bijwerken van een draaitabel- of draaigrafiekrapport naar informatie over wijzigingen in de onderliggende gegevensbron. Als het rapport is gebaseerd op wordt externe gegevens vernieuwen in de onderliggende query om op te halen, nieuwe of gewijzigde gegevens.

regressie-analyse

Een vorm van statistische analyses die wordt gebruikt voor het maken van prognoses. Regressie-analyse maakt een schatting van de relatie tussen variabelen zodat een gegeven variabele kan worden voorspeld uit een of meer andere variabelen.

relatieve verwijzing

In een formule, het adres van een cel op basis van de relatieve positie van de cel met de formule en de cel waarnaar wordt verwezen. Als u de formule kopieert, wordt de verwijzing automatisch aangepast. Een relatieve verwijzing heeft de vorm A1.

externe verwijzing

Een verwijzing naar gegevens die zijn opgeslagen in een document vanuit een ander programma.

rapportsjabloon

Een Excel-sjabloon (.xlt) met een of meer query's of draaitabelrapporten die zijn gebaseerd op externe gegevens. Als u een rapportsjabloon opslaat, Excel slaat de querydefinitie opgeslagen, maar niet de gevraagde gegevens in de sjabloon.

resultaatset

De set records geretourneerd door een wanneer u een query uitvoert. U ziet het resultaat van een query in de Query, of als u een resultatenset naar een Excel-werkblad voor verdere analyse kan retourneren.

rijkop

Het genummerde grijze gebied links van elke rij. Klik op de rijkop om een hele rij te selecteren. Als u wilt vergroten of verkleinen van de hoogte van een rij, Sleep de lijn onder de rijkop.

rijlabels

Een veld dat de stand van een rij in een draaitabelrapport is toegewezen.

R-kwadraatswaarde

Een getal tussen 0 en 1 die aangeeft hoe dicht de geschatte waarden voor de trendlijn met de werkelijke gegevens. Een trendlijn is het meest betrouwbaar wanneer het R-kwadraat of 1 benadert is. Ook bekend als de correlatiecoëfficiënt.

S

Naar boven

scenario

Een benoemde set invoerwaarden die u kunt ook in een werkbladmodel.

scroll lock

Met scroll lock is ingeschakeld, de pijltoetsen schuiven van het actieve blad in plaats van een andere cel te activeren. Als u wilt ScrLk of uitschakelen, drukt u op de SCROLL LOCK-toets.

sectie

Elke combinatie van een werkblad, weergeven en scenario te kiezen wanneer u een rapport maakt. Een rapport kan verschillende secties bevatten.

selecteer

Een cel of cellenbereik in een werkblad markeren. De geselecteerde cellen worden beïnvloed door de volgende opdracht of actie.

Knop Alles selecteren

De grijze rechthoek in de linkerbovenhoek van een gegevensblad waar de koppen van de rij en kolom elkaar tegenkomen. Klik op deze knop om alle cellen in een gegevensblad te selecteren.

reeksas

Een grafiekas die de dieptedimensie in een echte 3D-grafiek voorstelt. De reeksnamen wordt weergegeven als willekeurige tekstwaarden. Deze kan geen scaled numerieke waarden weergegeven.

reeksveld

Een veld dat wordt weergegeven in het reeksgebied van een draaigrafiekrapport. Items in een reeks worden weergegeven in de legenda en de namen van de afzonderlijke gegevensreeksen bieden.

reekslijnen

In 2D-gestapelde staaf- en kolomdiagrammen, lijnen die de gegevensmarkeringen in elke gegevensreeks die worden gebruikt voor het verschil in afmeting tussen de reeksen benadrukken verbinden.

gedeelde werkmap

Een werkmap zo instellen dat meerdere gebruikers in een netwerk om te bekijken en breng de wijzigingen op hetzelfde moment. Iedere gebruiker die de werkmap opslaat, ziet de wijzigingen die zijn aangebracht door andere gebruikers.

enkelvoudige cel

Een cel die is gekoppeld aan een niet-herhalend element in een XML-toewijzing.

sorteervolgorde

Een manier om te rangschikken van gegevens op basis van de waarde of gegevenstype. U kunt gegevens sorteren alfabetisch, numeriek of datum. Sorteervolgorden gebruiken een oplopend (1 tot en met 9, van A naar Z) of (9-1, van Z naar A) aflopende volgorde.

brongebieden

De celbereiken die u in het gebied bestemming samenvoegen die u opgeeft. Brongebieden kunnen zich op een werkblad in een werkmap, in andere werkmappen open of gesloten of op Lotus 1-2-3-werkbladen.

brongegevens

De lijst of tabel die wordt gebruikt om een draaitabel of draaigrafiek rapport te maken. Brongegevens kunnen worden gemaakt vanuit een Excel-tabel of bereik, een externe database of kubus of een ander draaitabelrapport.

SQL

Een taal die wordt gebruikt om op te halen, bijwerken en beheren van gegevens. Wanneer u een query maakt, wordt SQL gebruikt voor het maken van de corresponderende SQL SELECT-instructie. Als u SQL weet, kunt u deze kunt bekijken of wijzigen van de SELECT-instructie.

standaardlettertype

Het standaardlettertype voor tekst werkbladen. Het standaardlettertype bepaalt het standaardlettertype voor de normale celstijl.

samengevatte gegevens

Voor automatische subtotalen en werkbladoverzichten Detailstijlen alle rijen of kolommen om samen te vatten gegevens. Samengevatte gegevens is meestal naast en onder de detailgegevens.

samenvattingsfunctie

Een type berekening waarin brongegevens in een draaitabelrapport of een samenvattingstabel, of wanneer u automatische subtotalen invoegt in een lijst of database zijn gecombineerd. Voorbeelden van samenvattingsfuncties zijn som, aantal en gemiddelde.

systeemkanaal

In een DDE-conversatie tussen toepassingen voor informatie over het systeem gebruikt, zoals de huidige verbindingen, open query's en de status van de doeltoepassing.

N

Naar boven

tabelvenster

Het gebied van de Query-venster waarin de tabellen in een query. Elke tabel bevat de velden waaruit u gegevens kunt ophalen.

sjabloon

Een werkmap die u maken en gebruiken als basis voor andere, vergelijkbare werkmappen. U kunt sjablonen voor werkmappen en werkbladen kunt maken. De standaardsjabloon voor werkmappen heet map.xlt. De standaardsjabloon voor werkbladen heet blad.xlt.

tekstvak

Een rechthoekig object in een werkblad of de grafiek, waarin u tekst kunt invoeren.

maatstreepjes en maatstreeplabels

Maatstreepjes zijn kleine lijnen meten, vergelijkbaar met onderverdelingen op een liniaal die elkaar een as overlappen van. Maatstreeplabels Identificeer de categorieën, waarden of reeks in de grafiek.

titels in grafieken

Beschrijvende tekst die automatisch is uitgelijnd op een as of centreren boven aan een grafiek.

rij met totalen

Een speciale rij in een Excel-tabel vindt u een selectie van statistische functies handig voor het werken met numerieke gegevens.

Totalen

Een van de vijf berekeningstypen Query zijn gedefinieerd: som, Gem, aantal, Min en Max.

controlepijlen

Pijlen die de relatie tussen de actieve cel en gerelateerde cellen weergeven. Controlepijlen zijn blauw wanneer wijst van een cel die de gegevens naar een andere cel of rood opmaken als een cel een foutwaarde zoals #DIV/0 bevat!.

trendlijn

Een grafische weergave van trends in gegevensreeksen, zoals een lijn opgaande hogere verkoopcijfers over een periode van maanden. Trendlijnen worden gebruikt voor analyse van voorspellingen, ook wel regressieanalyse genoemd.

trendlijnlabel

Optionele tekst voor een trendlijn, inclusief de regressievergelijking of de R-kwadraat of beide. Een trendlijnlabel kan worden opgemaakt en verplaatst. het formaat kan niet worden gewijzigd.

U

Naar boven

omhoog/omlaag-balken

In lijndiagrammen met meerdere gegevensreeksen, balken die het verschil tussen de gegevenspunten in de eerste en laatste reeks aangeven.

V

Naar boven

waarde

De tekst, datum, getal of logische expressie die een voorwaarde die een veld moet voldoen voor het doorzoeken of filteren. Het veld Auteur met de voorwaarde < b > is gelijk aan < /b > moet bijvoorbeeld een waarde, zoals < b > Jan < /b >, moet zijn voltooid.

waardeas

Een grafiekas met schaal van numerieke waarden.

hoekpunten

Zwart, vierkante, versleepbare punten aan de uiteinden en snijpunten van lijnen of krommen in bepaalde vormen (zoals vormen, krabbels en krommen) bij het bewerken van punten in een vorm.

hoekpunten

Zwart, vierkante, versleepbare punten aan de uiteinden en snijpunten van lijnen of krommen in bepaalde vormen, zoals vormen, krabbels en krommen.

bekijken

Een reeks weergave- en afdrukinstellingen die u kunt een naam en toepassen op een werkmap. U kunt meerdere weergaven van dezelfde werkmap maken zonder op te slaan afzonderlijk kopieën van de werkmap.

W

Naar boven

webquery

Een query die de gegevens die zijn opgeslagen op uw intranet of op Internet zijn opgehaald.

wat-als-analyse

Een proces van het wijzigen van de waarden in cellen om te zien hoe deze wijzigingen van invloed zijn op de resultaten van formules op het werkblad. Variërende bijvoorbeeld het rentepercentage dat wordt gebruikt in een aflossingstabel om het bedrag van de betalingen te bepalen.

werkmap

Een bestand van de spreadsheet programma dat u in Excel maakt. Een werkmap bevat werkbladen van rijen en kolommen waarin u kunt invoeren en gegevens berekenen.

werkblad

Het primaire document dat u in Excel gebruiken om te slaan en werken met gegevens. Een afkorting voor een werkblad. Een werkblad bestaat uit cellen die zijn ingedeeld in kolommen en rijen. een werkblad wordt altijd opgeslagen in een werkmap.

werkruimtebestand

Een bestand dat wordt opgeslagen informatie weergegeven over de geopende werkmappen, zodat u kunt later verder werk met hetzelfde vensterformaat, afdrukbereiken, schermvergroting en weergave-instellingen. Een werkruimtebestand bevat niet de werkmappen zelf.

World Wide Web

Een systeem navigeren op Internet of via een verzameling werkmappen en andere Office-documenten verbonden door hyperlinks en zich op een netwerkshare, een bedrijfsintranet of op Internet. Wanneer u een webbrowser gebruikt, wordt het Web weergegeven als een verzameling tekst, afbeeldingen, geluiden en digitale films.

Tekstterugloop

In tekst, naar het einde van een regel tekst automatisch op dat u een marge of het object en doorgaan met de tekst op een nieuwe regel.

X

Naar boven

XML

Extensible Markup Language (XML): Een verkorte formulier van standaard SGML Generalized Markup Language () waarmee ontwikkelaars aangepaste codes die flexibiliteit aanbieden bij het ordenen en te presenteren informatie kunnen maken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×