Verkenningsregels beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een verkenningsregel toevoegen om specifieke paden op te nemen of uit te sluiten wanneer u inhoud verkent. Wanneer u een pad opneemt, kunt u eventueel alternatieve accountreferenties opgeven om de inhoud hiervan te verkennen. U kunt niet alleen nieuwe verkenningsregels toevoegen maar ook bestaande verkenningsregels testen, bewerken of verwijderen, of de volgorde hiervan wijzigen.

Verkenningsregels worden toegepast volgens de lijstvolgorde.

Opmerking: Als u verkenningsregels wilt beheren, moet u eerst de pagina Verkenningsregels beheren openen. Klik, op de pagina Zoekbeheer, onder Verkennen op Verkenningsregels.

Wat wilt u weten?

Een regel voor verkenning toevoegen

Verkenningsregels op een URL testen

Een regel voor verkenning bewerken

Verwijderen van een regel voor verkenning

Verkenningsregels opnieuw ordenen

Een verkenningsregel toevoegen

 1. Ga naar de pagina Verkenningsregels beheren en klik op Nieuwe verkenningsregel.

 2. Typ op de pagina Regel voor verkenning toevoegen in het vak Pad in de sectie Pad het pad waarop de regel van toepassing is. U kunt standaardjokertekens gebruiken in het pad, zoals in de volgende voorbeelden is gedaan:

  • http://server1/Folder * bevat alle webresources met een URL die met http://server1/folder begint.

  • *://*.txt bevat elk document met een TXT-extensie.

 3. Selecteer in de sectie Verkenningsconfiguratie een van de volgende opties:

  • Alle items in dit pad uitsluiten. Selecteer deze optie als u alle items in het opgegeven pad wilt uitsluiten van de verkenning. Als u deze optie selecteert, kunt u de opname verder verfijnen door het volgende te selecteren:

   • Complexe URL's opnemen (URL's die vraagtekens (?) bevatten). Selecteer deze optie als u URL's wilt opnemen die parameters bevatten die de vraagtekennotatie (?) gebruiken.

  • Alle items in dit pad opnemen. Selecteer deze optie als u wilt dat alle items in het pad moeten worden verkend. Als u deze optie selecteert, kunt u de invoeging nog verfijnen door een combinatie van de volgende opties te selecteren:

   • Koppelingen in de URL volgen zonder de URL zelf te verkennen. Selecteer deze optie als u koppelingen wilt verkennen die die de URL bevat, maar de URL zelf niet.

   • Complexe URL's (URL's die een vraagteken bevatten(?)) verkennen. Selecteer deze optie als u URL's wilt verkennen die parameters bevatten die de vraagtekennotatie (?) gebruiken.

   • SharePoint-inhoud verkennen als HTTP-pagina's. Normaal gesproken worden SharePoint-sites verkend met behulp van een speciaal protocol. Selecteer deze optie als u in plaats hiervan wilt dat SharePoint-sites worden verkend als HTTP-pagina's. Wanneer de inhoud wordt verkend met behulp van het HTTP-protocol, worden itemmachtigingen niet opgeslagen.

 4. Ga in de sectie Verificatie opgeven op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u het standaardaccount voor toegang tot de inhoud wilt gebruiken, selecteert u De standaardaccount voor toegang tot inhoud gebruiken.

  • Selecteer Ander account voor toegang tot inhoud opgeven als u een ander account wilt gebruiken en ga als volgt te werk:

   1. Typ in het vak Account de naam van het account waarmee toegang kan worden verkregen tot de paden die zijn gedefinieerd door deze verkenningsregel.

   2. Typ in de vakken Wachtwoord en Wachtwoord bevestigen het wachtwoord voor dit account.

   3. Schakel het selectievakje Basisverificatie niet toestaan in als u wilt voorkomen dat basisverificatie wordt gebruikt.

    De server probeert Windows NTLM-verificatie te gebruiken. Als NTLM-verificatie mislukt, probeert de server basisverificatie te gebruiken, tenzij het selectievakje Basisverificatie niet toestaan is ingeschakeld.

  • Als u een clientcertificaat voor verificatie wilt gebruiken, selecteert u Geef een clientcertificaat op en klikt u vervolgens in het menu Certificaat op een certificaat.

  • Als u formulierreferenties wilt gebruiken voor verificatie, selecteert u Formulierreferenties opgeven, geeft u de formulier-URL op (de locatie van de pagina die referentiegegevens accepteert) in het vak Formulier-URL en klikt u op de knop Referenties opgeven.

   1. Wanneer de aanmeldingsprompt van de externe server wordt geopend in een nieuw venster, geeft u de formulierreferenties op en meldt u zich aan.

   2. U wordt gevraagd of het aanmelden is gelukt. Als dit het geval is, worden de referenties die vereist zijn voor verificatie opgeslagen op de externe site.

  • Als u cookieverificatie wilt gebruiken, selecteert u Cookie gebruiken voor verkenning en voert u een van de volgende handelingen uit:

   1. Klik op Cookie ophalen uit een URL om een cookie op te halen van een website of server.

   2. Klik op Cookie opgeven voor verkenning om een cookie te importeren uit uw lokale bestandssysteem of van een bestandsshare. U kunt eventueel foutpagina's opgeven in het vak Foutpagina's (gescheiden door puntkomma's).

 5. Klik op OK.

Naar boven

Verkenningsregels op een URL testen

U kunt verkenningsregels testen op een URL om te bepalen welke regels worden toegepast wanneer de URL wordt verkend en wat het resultaat zal zijn van het toepassen van die regels (de opname of uitsluiting van inhoud). Bij het testen van verkenningsregels op een URL wordt de URL niet daadwerkelijk verkend.

 1. Typ op de pagina Verkenningsregels beheren in het vak Typ een URL en klik op Testen om na te gaan of deze met een regel overeenkomt de URL die u wilt testen.

 2. Klik op Test.

 3. Het resultaat van de test wordt weergegeven onder het vak Typ een URL en klik op Testen om na te gaan of deze met een regel overeenkomt .

Naar boven

Een verkenningsregel bewerken

Als u een verkenningsregel bewerkt, treden de wijzigingen pas in werking nadat de volgende volledige verkenning is gestart.

 • Ga op de pagina Verkenningsregels beheren naar de lijst met verkenningsregels en klik in het menu van de verkenningsregel die u wilt bewerken op Bewerken.

  Informatie over de instellingen voor verkenningsregels vindt u in de sectie een verkenningsregel toevoegen .

Naar boven

Een verkenningsregel verwijderen

Als u een verkenningsregel verwijdert, is de verwijdering pas zichtbaar nadat de volgende volledige verkenning is gestart.

 1. Ga op de pagina Verkenningsregels beheren naar de lijst met verkenningsregels en klik in het menu van de verkenningsregel die u wilt verwijderen op Verwijderen.

 2. Klik op OK in het berichtvak om te bevestigen dat u de verkenningsregel wilt verwijderen.

Naar boven

Verkenningsregels opnieuw ordenen

 • Selecteer op de pagina Verkenningsregels beheren in de kolom Volgorde in de lijst met verkenningsregels een waarde in de vervolgkeuzelijst die aangeeft welke positie de regel moet bezetten. De andere waarden worden dan ook verplaatst.

  Verkenningsregels worden toegepast in de volgorde waarin ze worden weergegeven. Als er twee regels zijn voor dezelfde of overlappende inhoud, wordt de eerste regel die wordt vermeld dus toegepast.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×