Vergelijkingen in lineaire opmaak met behulp van UnicodeMath en LaTeX in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een vergelijking wilt invoegen met behulp van het toetsen bord, drukt u op ALT + = en typt u de vergelijking.

U kunt vergelijkingssymbolen buiten een formulegebied invoegen met behulp van Autocorrectie - wiskundig. Zie Het selectievakje Regels voor AutoCorrectie - wiskundig buiten formulegebieden gebruiken voor meer informatie.

U kunt ook wiskundige vergelijkingen maken op het toetsen bord met behulp van een combi natie van tref woorden en auto correctie-codes voor wiskunde. Nieuw in Word voor Office 365-abonnees kunnen rekenen met de LaTeX-syntaxis. Details die hieronder worden beschreven.

Lineaire opmaak is een representatie van wiskunde op één regel in documenten. Er zijn twee lineaire notaties voor wiskundige berekeningen die door Word worden ondersteund:.

 • Unicode-wiskundige bewerkingen

 • LaTeX wiskundige formules

Afhankelijk van uw voorkeurs indeling voor invoer kunt u in Word vergelijkingen maken in een van de UnicodeMath-of LaTeX-notaties door de notatie te selecteren op het tabblad vergelijkingen.

VerGelijkings notaties

Opmerking: Alle andere Office-toepassingen ondersteunen alleen UnicodeMath lineaire opmaak.

Als u een breuk wilt maken op basis van de verschillende notaties met subscript,

 • Voer de vergelijking in met ALT + = op het toetsen bord.

 • Kies converteren en selecteer professioneel om uw getypte breuken te bouwen aan hun professionele formulier in subscripts of gebruik CTRL + =. U kunt een vergelijking ook naar beneden converteren naar een lineaire opmaak met CTRL + SHIFT + =.

  De opmaak van de vergelijking converteren

Voorbeelden

Breuken in lineaire lijnen maken

Opmerking: Een professionele notatie van opmaak converteren naar de bron indeling van de indeling, wijzigt u het hulp middel converteren om een lineaire opmaak te maken door de gewenste optie te selecteren in het menu converteren .

UnicodeMath lijkt op de wiskundige notatie die het meest overeenkomt met alle wiskundige lineaire notaties en het is de meest beknoptste lineaire notatie, hoewel sommige voor keuren in de LaTeX-invoer over UnicodeMath worden bewerkt, omdat deze veel in Academia worden gebruikt.

U kunt de meeste vergelijkingen in UnicodeMath snel typen met behulp van codes voor auto correctie-wiskundig. Als u bijvoorbeeld een vergelijkings matrix wilt uitlijnen, kunt u @ en & gebruiken, zoals in het volgende:

\eqarray(x+1&=2@1+2+3+y&=z@3/x&=6)<space>

die wordt omgezet in:

vergelijking

Hier volgen enkele andere voorbeelden:

Voorbeeld

UnicodeMath-indeling

Samengestelde opmaak

Vectoren

(abc)\vec<space><space>

Vector

(abc)\hat<space><space>

Vector

Formule in vak

\rect(a/b)<space>

Formule in vak

Haakjes

(a+b/c)<space>

Vergelijking met haakjes

{a+b/c}<space>

Vergelijking met haakjes

Haakjes met scheidingstekens

{a/b\vbar<space>x+y\vbar<space>}<space>

vergelijking met haakjes en scheidingstekens

Breuken

a/(b+c)<space>

Breuk

LinksSubSup

_a^b<space>x<space>

LinksSubSup

Limiet

lim_(n->\infty)<space>n

Limiet

Matrix

(\matrix(a&b@&c&d))<space>

Matrix en reeks vergelijkingen

Naire

\iint_(a=0)^\infty<space><space>a

Naire

Strepen boven/onder expressie

\overbar(abc)<space>

Streep boven expressie

\overbrace(a+b)<space>

Accolade boven expressie

Radicalen

\sqrt(5&a^2)<space>

Radicaal

Opmerking:  Wanneer een voorbeeld wordt gevolgd door twee opeenvolgende spaties, lost de eerste spatie de getypte tekst op in de vergelijking en bouwt de tweede deze op.

In micro soft Office wordt de lineaire opmaak gebruikt die is beschreven in de technische opmerking van Unicode 28 voor het bouwen en weer geven van wiskundige expressies. Voor meer informatie, zoals hoe u snel vergelijkingen kunt typen en maken, raadpleegt u de uitgebreide Unicode-code ring van wiskunde.

LaTeX-vergelijkingen bewerken ondersteunt de meeste algemene LaTeX wiskundige tref woorden. Als u een 3x3 matrix vergelijking in de LaTeX-indeling wilt maken, typt u het volgende in een wiskundige zone:

A = \{\matrix{a&b&c\\d&e&f\\g&h&j}\}

Hiermee wordt de volgende professionele vergelijking gemaakt:

Voor beeld van latex-bewerking

Hier volgen enkele andere voor beelden van LaTeX-expressies die u kunt opbouwen in een professionele indeling.

Tabel met LaTeX-verGelijkings voorbeelden

De meeste LaTeX-expressies worden ondersteund in deze nieuwe functie voor Word. Hieronder vindt u een lijst met uitzonde ringen voor LaTeX-tref woorden die momenteel niet worden ondersteund.

Tabel met niet-ondersteunde LaTeX-vergelijkings notaties

Sommige LaTeX-expressies hebben een iets andere syntaxis dan verwacht.

LaTeX-matrices worden bijvoorbeeld vaak gemaakt met de volgende syntaxis:

\begin{matrix} a & b \ \ c & d \end{matrix}

\Begin{}-en \end{}-tref woorden worden echter niet ondersteund in Word, dus een LaTeX-matrix invoer heeft gewoon \matrix{} en ziet er als volgt uit:

\matrix{a & b \ \ c & d}

Office heeft wiskundige auto correctie die kan worden gebruikt om de indeling van UnicodeMath te vereenvoudigen door expressies en symbolen te herkennen terwijl deze worden ingevoerd en te converteren naar een professionele indeling wanneer de vergelijking wordt gemaakt. U kunt deze instelling in-of uitschakelen door in het dialoog venster verGelijkings opties het desbetreffende vakje in te scha kelen.

Dialoog venster Opties voor vergelijking

Typ een van de volgende codes, gevolgd door bijvoorbeeld een leesteken of door vervolgens op de spatiebalk of op Enter te drukken.

U kunt ervoor zorgen dat de wiskundige AutoCorrectie-symbolen op dezelfde manier in uw document worden weergegeven als in het AutoCorrectie-dialoogvenster door naar het tabblad Start in de groep Lettertype te gaan en Cambria Math te selecteren.

Belangrijk: De codes zijn hoofdlettergevoelig.

Voor:

Typ

Wiskundig symbool

Wiskundig symbool

\above

Wiskundig symbool

\aleph

Wiskundig symbool

\alpha

Wiskundig symbool

\Alpha

Wiskundig symbool

\amalg

Wiskundig symbool

\angle

Wiskundig symbool

\approx

Wiskundig symbool

\asmash

Wiskundig symbool

\ast

Wiskundig symbool

\asymp

Wiskundig symbool

\atop

Wiskundig symbool

\bar

Wiskundig symbool

\Bar

Wiskundig symbool

\begin

Wiskundig symbool

\below

Wiskundig symbool

\bet

Wiskundig symbool

\beta

Wiskundig symbool

\Beta

Wiskundig symbool

\bot

Wiskundig symbool

\bowtie

Wiskundig symbool

\box

Wiskundig symbool

\bra

Wiskundig symbool

\breve

Wiskundig symbool

\bullet

Wiskundig symbool

\cap

Wiskundig symbool

\cbrt

Wiskundig symbool

\cdot

Wiskundig symbool

\cdots

Wiskundig symbool

\check

Wiskundig symbool

\chi

Wiskundig symbool

\Chi

Wiskundig symbool

\circ

Wiskundig symbool

\close

Wiskundig symbool

\clubsuit

Wiskundig symbool

\coint

Wiskundig symbool

\cong

Wiskundig symbool

\cup

Wiskundig symbool

\dalet

Wiskundig symbool

\dashv

Wiskundig symbool

\dd

Wiskundig symbool

\Dd

Wiskundig symbool

\ddddot

Wiskundig symbool

\dddot

Wiskundig symbool

\ddot

Wiskundig symbool

\ddots

Wiskundig symbool

\degree

Wiskundig symbool

\delta

Wiskundig symbool

\Delta

Wiskundig symbool

\diamond

Wiskundig symbool

\diamondsuit

Wiskundig symbool

\div

Wiskundig symbool

\dot

Wiskundig symbool

\doteq

Wiskundig symbool

\dots

Wiskundig symbool

\downarrow

Wiskundig symbool

\Downarrow

Wiskundig symbool

\dsmash

Wiskundig symbool

\ee

Wiskundig symbool

\ell

Wiskundig symbool

\emptyset

Wiskundig symbool

\end

Wiskundig symbool

\epsilon

Wiskundig symbool

\Epsilon

Wiskundig symbool

\eqarray

Wiskundig symbool

\equiv

Wiskundig symbool

\eta

Wiskundig symbool

\Eta

Wiskundig symbool

\exists

Wiskundig symbool

\forall

Wiskundig symbool

\funcapply

Wiskundig symbool

\gamma

Wiskundig symbool

\Gamma

Wiskundig symbool

\ge

Wiskundig symbool

\geq

Wiskundig symbool

\gets

Wiskundig symbool

\gg

Wiskundig symbool

\gimel

Wiskundig symbool

\hat

Wiskundig symbool

\hbar

Wiskundig symbool

\heartsuit

Wiskundig symbool

\hookleftarrow

Wiskundig symbool

\hookrightarrow

Wiskundig symbool

\hphantom

Wiskundig symbool

\hvec

Wiskundig symbool

\ii

Wiskundig symbool

\iiint

Wiskundig symbool

\iint

Wiskundig symbool

\Im

Wiskundig symbool

\in

Wiskundig symbool

\inc

Wiskundig symbool

\infty

Wiskundig symbool

\int

Wiskundig symbool

\iota

Wiskundig symbool

\Iota

Wiskundig symbool

\jj

Wiskundig symbool

\kappa

Wiskundig symbool

\Kappa

Wiskundig symbool

\ket

Wiskundig symbool

\lambda

Wiskundig symbool

\Lambda

Wiskundig symbool

\langle

Wiskundig symbool

\lbrace

Wiskundig symbool

\lbrack

Wiskundig symbool

\lceil

Wiskundig symbool

\ldivide

Wiskundig symbool

\ldots

Wiskundig symbool

\le

Wiskundig symbool

\leftarrow

Wiskundig symbool

\Leftarrow

Wiskundig symbool

\leftharpoondown

Wiskundig symbool

\leftharpoonup

Wiskundig symbool

\leftrightarrow

Wiskundig symbool

\Leftrightarrow

Wiskundig symbool

\leq

Wiskundig symbool

\lfloor

Wiskundig symbool

\ll

Wiskundig symbool

\mapsto

Wiskundig symbool

\matrix

Wiskundig symbool

\mid

Wiskundig symbool

\models

Wiskundig symbool

\mp

Wiskundig symbool

\mu

Wiskundig symbool

\Mu

Wiskundig symbool

\nabla

Wiskundig symbool

\naryand

Wiskundig symbool

\ne

Wiskundig symbool

\nearrow

Wiskundig symbool

\neq

Wiskundig symbool

\ni

Wiskundig symbool

\norm

Wiskundig symbool

\nu

Wiskundig symbool

\Nu

Wiskundig symbool

\nwarrow

Wiskundig symbool

\o

Wiskundig symbool

\O

Wiskundig symbool

\odot

Wiskundig symbool

\oiiint

Wiskundig symbool

\oiint

Wiskundig symbool

\oint

Wiskundig symbool

\omega

Wiskundig symbool

\Omega

Wiskundig symbool

\ominus

Wiskundig symbool

\open

Wiskundig symbool

\oplus

Wiskundig symbool

\otimes

Wiskundig symbool

\over

Wiskundig symbool

\overbar

Wiskundig symbool

\overbrace

Wiskundig symbool

\overparen

Wiskundig symbool

allel

Wiskundig symbool

tial

Wiskundig symbool

\phantom

Wiskundig symbool

\phi

Wiskundig symbool

\Phi

Wiskundig symbool

\pi

Wiskundig symbool

\Pi

Wiskundig symbool

\pm

Wiskundig symbool

\pppprime

Wiskundig symbool

\ppprime

Wiskundig symbool

\pprime

Wiskundig symbool

\prec

Wiskundig symbool

\preceq

Wiskundig symbool

\prime

Wiskundig symbool

\prod

Wiskundig symbool

\propto

Wiskundig symbool

\psi

Wiskundig symbool

\Psi

Wiskundig symbool

\qdrt

Wiskundig symbool

\quadratic

Wiskundig symbool

\rangle

Wiskundig symbool

\ratio

Wiskundig symbool

\rbrace

Wiskundig symbool

\rbrack

Wiskundig symbool

\rceil

Wiskundig symbool

\rddots

Wiskundig symbool

\Re

Wiskundig symbool

\rect

Wiskundig symbool

\rfloor

Wiskundig symbool

\rho

Wiskundig symbool

\Rho

Wiskundig symbool

\rightarrow

Wiskundig symbool

\Rightarrow

Wiskundig symbool

\rightharpoondown

Wiskundig symbool

\rightharpoonup

Wiskundig symbool

\sdivide

Wiskundig symbool

\searrow

Wiskundig symbool

\setminus

Wiskundig symbool

\sigma

Wiskundig symbool

\Sigma

Wiskundig symbool

\sim

Wiskundig symbool

\simeq

Wiskundig symbool

\slashedfrac

Wiskundig symbool

\smash

Wiskundig symbool

\spadesuit

Wiskundig symbool

\sqcap

Wiskundig symbool

\sqcup

Wiskundig symbool

\sqrt

Wiskundig symbool

\sqsubseteq

Wiskundig symbool

\sqsuperseteq

Wiskundig symbool

\star

Wiskundig symbool

\subset

Wiskundig symbool

\subseteq

Wiskundig symbool

\succ

Wiskundig symbool

\succeq

Wiskundig symbool

\sum

Wiskundig symbool

\superset

Wiskundig symbool

\superseteq

Wiskundig symbool

\swarrow

Wiskundig symbool

\tau

Wiskundig symbool

\Tau

Wiskundig symbool

\theta

Wiskundig symbool

\Theta

Wiskundig symbool

\times

Wiskundig symbool

\to

Wiskundig symbool

\top

Wiskundig symbool

\tvec

Wiskundig symbool

\ubar

Wiskundig symbool

\Ubar

Wiskundig symbool

\underbar

Wiskundig symbool

\underbrace

Wiskundig symbool

\underparen

Wiskundig symbool

\uparrow

Wiskundig symbool

\Uparrow

Wiskundig symbool

\updownarrow

Wiskundig symbool

\Updownarrow

Wiskundig symbool

\uplus

Wiskundig symbool

\upsilon

Wiskundig symbool

\Upsilon

Wiskundig symbool

\varepsilon

Wiskundig symbool

\varphi

Wiskundig symbool

\varpi

Wiskundig symbool

\varrho

Wiskundig symbool

\varsigma

Wiskundig symbool

\vartheta

Wiskundig symbool

\vbar

Wiskundig symbool

\vdash

Wiskundig symbool

\vdots

Wiskundig symbool

\vec

Wiskundig symbool

\vee

Wiskundig symbool

\vert

Wiskundig symbool

\Vert

Wiskundig symbool

\vphantom

Wiskundig symbool

\wedge

Wiskundig symbool

\wp

Wiskundig symbool

\wr

Wiskundig symbool

\xi

Wiskundig symbool

\Xi

Wiskundig symbool

\zeta

Wiskundig symbool

\Zeta

(spatie met breedte nul)

\zwsp

Wiskundig symbool

-+

Wiskundig symbool

+-

Wiskundig symbool

<-

Wiskundig symbool

<=

Wiskundig symbool

->

Wiskundig symbool

>=

Opmerking: Zie een vinkje of ander symbool invoegenvoor informatie over het invoegen van een symbool dat niet in de bovenstaande grafiek staat.

 1. Klik op Bestand > Opties.

  Klik in Word 2007 op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Controle en vervolgens op AutoCorrectie-opties.

 3. Ga naar het tabblad AutoCorrectie - wiskundig.

 4. Schakel het selectievakje Regels voor AutoCorrectie - wiskundig buiten formulegebieden gebruiken in.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×