Vergaderwerkruimten gebruiken om vergaderingen te organiseren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een site voor vergaderwerkruimten is een website waarop alle gegevens en materialen voor een of meer vergaderingen centraal worden opgeslagen. U kunt een site voor vergaderwerkruimten instellen wanneer u een uitnodiging voor vergadering in Microsoft Outlook 2010 maakt. Het onderwerp, de namen van de deelnemers, de datum, de tijd en de locatie van het vergaderverzoek worden automatisch toegevoegd aan de site voor vergaderwerkruimten door Outlook.

De eerste keer dat u een vergaderwerkruimte voor een vergadering maakt, moet u de opdracht voor Vergaderwerkruimten pictogram opdracht Vergaderwerkruimte toevoegen aan de Werkbalk Snelle toegang of het lint.

Hoe voeg ik een opdracht?

Voer in een geopend vergaderverzoek een van de volgende handelingen uit:

 • Opdracht aan de werkbalk Snelle toegang toevoegen    Vergadervenster met werkbalk Snelle toegang met opdracht Vergaderwerkruimte toegevoegd Ga als volgt te werk om de opdracht Vergaderwerkruimte toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang: 

  1. Open een vergaderingsitem.

  2. Klik in het vergaderingsvenster op de pijl Werkbalk Snelle toegang aanpassen en klik vervolgens op Meer opdrachten.

  3. Klik in het vak Kies opdrachten uit op Opdrachten die niet op het lint staan.

  4. Klik in de lijst met opdrachten op Vergaderwerkruimte en klik vervolgens op Toevoegen.

   Dialoogvenster Werkbalk Snelle toegang aanpassen met extra opdrachten

 • Opdracht aan het lint toevoegen     Ga als volgt te werk om de opdracht Vergaderwerkruimte toevoegen aan het lint:

  1. Open een vergaderingsitem.

  2. Klik in het vergadervenster op het tabblad Bestand.

  3. Klik op Opties.

  4. Klik op Lint aanpassen.

  5. Klik in het vak Kies opdrachten uit op Opdrachten die niet op het lint staan.

  6. Klik in de lijst met opdrachten op Vergaderwerkruimte, klik in de lijsten Het lint aanpassen op het tabblad en de groep waarin u de opdracht wilt plaatsen en klik op Toevoegen.

U hoeft deze stappen slechts één keer uit te voeren. Als u de opdracht Vergaderwerkruimte eenmaal hebt toegevoegd, wordt deze weergegeven in alle vergaderverzoeken die u opent.

Wat wilt u doen?

Een vergaderwerkruimte maken

Koppeling naar een bestaande vergaderwerkruimte

Een vergaderverzoek en een vergaderwerkruimte bijwerken

Een vergaderwerkruimte verwijderen

Een vergaderwerkruimte maken

 1. Klik op Vergaderwerkruimte pictogram opdracht Vergaderwerkruimte in een nieuw of bestaand vergaderverzoek.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een werkruimte voor de eerste keer instellen     Het adres van de server die u wilt gebruiken, is vereist voor een vergaderwerkruimte maken.

   1. Klik in het taakvenster Vergaderwerkruimte op Instellingen wijzigen.

    Opmerking: Als u informatie over de instellingen nodig hebt, klikt u op Meer informatie onder aan het taakvenster.

   2. Selecteer in stap 1 in het taakvenster een locatie voor de werkruimte. Als u de gewenste locatie niet ziet, klikt u op Overige en voert u het serveradres in.

   3. Selecteer in stap 2 in het taakvenster Een nieuwe werkruimte maken en selecteer vervolgens een sjabloontaal en een sjabloontype. Deze instellingen worden de standaardinstellingen voor de werkruimten die u maakt.

   4. Nadat u de instellingen hebt gedefinieerd, klikt u op OK om naar het eerste taakvenster terug te keren.

   5. Klik op Maken.

    Opmerking: Nadat u op maken, wordt de werkruimte bestaat voor de locatie waar die u hebt opgegeven. Als u een andere locatie of de sjabloon gebruiken voor deze werkruimte, moet u een andere werkruimte maken met de gewenste instellingen. Als u niet wilt gebruiken, moet u de andere werkruimte verwijderen.

  • Extra werkruimten instellen   

   Als u al een werkruimte hebt gemaakt of een koppeling met een vergaderwerkruimte tot stand hebt gebracht, zijn de instellingen voor de locatie en de sjabloon uw standaardinstellingen. De standaardinstellingen worden in het eerste taakvenster weergegeven. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   1. Als u de standaardinstellingen voor uw nieuwe werkruimte wilt gebruiken, klikt u in het taakvenster op Maken.

   2. Als u de standaardinstellingen wilt wijzigen, klikt u in het taakvenster op Instellingen wijzigen en selecteert u de gewenste instellingen. Nadat u de instellingen hebt gedefinieerd, klikt u op OK om naar het eerste taakvenster terug te keren. Klik vervolgens op Maken.

    Als u de browser wilt openen en de werkruimte wilt weergeven, klikt u in het taakvenster op Ga naar de werkruimte. U kunt ook op de koppeling klikken die aan het hoofdgedeelte van het vergaderverzoek is toegevoegd. Het is mogelijk om nu of op een later moment gegevens toe te voegen of de werkruimte aan te passen. Als u het vergaderverzoek wilt voltooien, schakelt u terug naar Outlook door op Alt+Tab te drukken.

Als u het vergaderverzoek wilt verzenden en andere gebruikers voor de vergadering en de werkruimte wilt uitnodigen, klikt u op Verzenden. Als u het vergaderverzoek al eerder hebt verzonden, klikt u op Update verzenden.

Naar boven

Een koppeling met een bestaande vergaderwerkruimte tot stand brengen

Opmerking: U kunt geen koppeling tot stand brengen met een bestaande vergaderwerkruimte die terugkerende gebeurtenissen bevat.

 1. Klik op Vergaderwerkruimte pictogram opdracht Vergaderwerkruimte in een nieuw of bestaand vergaderverzoek.

 2. Klik onder Tip onderaan in het taakvenster op de tekst U kunt ook een koppeling maken naar een bestaande werkruimte.

 3. Selecteer in stap 1 in het taakvenster de locatie van de werkruimte waarmee u een koppeling wilt maken.

 4. Selecteer in stap 2 in het taakvenster Koppeling naar een bestaande werkruimte en selecteer vervolgens de gewenste werkruimte. Als u niet zeker weet of de geselecteerde werkruimte de juiste is, klikt u op Werkruimte weergeven om uw keuze te controleren.

 5. Nadat u de instellingen hebt gedefinieerd, klikt u op OK om naar het eerste taakvenster terug te keren.

 6. Klik op Koppelen.

 7. Als u de browser wilt openen en de werkruimte wilt weergeven, klikt u in het taakvenster op Ga naar de werkruimte. U kunt ook op de koppeling klikken die aan het hoofdgedeelte van het vergaderverzoek is toegevoegd. Het is mogelijk om nu of op een later moment gegevens toe te voegen of de werkruimte aan te passen.

 8. U voltooit het vergaderverzoek, gaat u Ga terug naar Outlook 2010 door op ALT + TAB te drukken.

 9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u het vergaderverzoek wilt verzenden en andere gebruikers voor de vergadering en de werkruimte wilt uitnodigen, klikt u op Verzenden. Als u het vergaderverzoek al eerder hebt verzonden, klikt u op Bijgewerkte versie verzenden.

  • Als u het vergaderverzoek wilt opslaan maar niet wilt verzenden, klikt u op het tabblad Bestand op Opslaan. Er worden dan geen gegevens over de deelnemers naar de werkruimte verzonden, maar alleen vergadergegevens zoals onderwerp, titel, datum, tijd en locatie.

Naar boven

Een vergaderverzoek en een vergaderwerkruimte bijwerken

Als u de deelnemers, de locatie, de datum of de tijd van een vergadering moet wijzigen, kunt u een bijgewerkt vergaderverzoek verzenden naar de deelnemers. De vergaderwerkruimte wordt dan automatisch bijgewerkt. Als u andere gegevens in de vergaderwerkruimte wilt wijzigen, moet u dat in de werkruimte doen.

 1. Open het vergaderverzoek met de koppeling naar de werkruimte.

 2. Wijzig de gegevens in een of meer van de volgende velden: Aan, Locatie, Begintijd, Eindtijd.

 3. Als u het bijgewerkte verzoek naar de werkruimte en de deelnemers wilt verzenden, klikt u op Bijgewerkte versie verzenden.

  Notities: 

  • Als u het vergaderverzoek bijwerkt en op Opslaan en sluiten klikt, worden de bijgewerkte gegevens niet naar de vergaderwerkruimte verzonden. Als u de vergaderwerkruimte wilt bijwerken, klikt u op Update verzenden.

  • Zie de Help in de werkruimte voor informatie over het wijzigen van andere gegevens in de werkruimte.

Naar boven

Een vergaderwerkruimte verwijderen

U kunt een vergaderwerkruimte uit Outlook 2010verwijderen. U kunt de site verwijderen van de werkruimte of van de bovenliggende site waaronder de werkruimte een subsite is.

Zie de Help in de werkruimte voor informatie over het verwijderen van een site.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×