Vergaderingen opnemen en afspelen in Lync Online

Als de opnamefunctie is ingeschakeld binnen uw organisatie, kunt u gesprekken of vergaderingen opnemen van de communicatiesoftware Microsoft Lync Online. De opnamefunctie stelt u in staat het geluid, het beeld, de chatberichten, het delen van toepassingen, presentaties van Microsoft PowerPoint, inhoud van het whiteboard en peilingen (polls) van een Lync Online-sessie vast te leggen. Op deze manier kan de inhoud dan op een later tijdstip op dezelfde manier worden ervaren als tijdens de oorspronkelijke vergadering of het originele gesprek via Lync Online.

U kunt een opname ook beschikbaar stellen aan anderen door de opname van Lync geheel of gedeeltelijk op te slaan in de indeling Windows Media. Alle opgenomen inhoud die u wilt delen, wordt dan samengevoegd in één Windows Media-video. Deze video wordt standaard opgeslagen op uw computer, maar u kunt de video delen met anderen door het bestand op te slaan op een netwerklocatie of in een activabibliotheek van Microsoft SharePoint Server 2010.

Wat wilt u doen?

De inhoud van de opname bepalen

Een gesprek of vergadering opnemen

Kijken wie het gesprek of de vergadering opneemt

Een opname stoppen en opslaan

Een opname afspelen

Een versie van een opname maken die u met anderen kunt delen

De inhoud van de opname bepalen

U kunt tijdens een gesprek of vergadering van Lync, maar voordat u de opname start, het type inhoud selecteren dat u aan de opname wilt toevoegen. U kunt deze opties instellen tijdens de vergadering of het gesprek door Opnameopties te openen in het vergader- of gespreksvenster. Eventuele wijzigingen van de opnameopties gelden voor het huidige gesprek of de huidige vergadering. Bij een volgend gesprek of een volgende vergadering worden de standaardinstellingen hersteld.

Opmerking:  Als u van plan bent om een publiceerbare Windows Media-versie van de opname te maken, moet u er rekening mee houden dat bepaalde inhoud mogelijk minder goed leesbaar is in de uiteindelijke video. Dit gaat op voor inhoud die in de oorspronkelijke sessie van Lync erg groot is (bijvoorbeeld als gevolg van een groot whiteboard, een lange chatsessie of het delen van meerdere beeldschermen). Daarnaast is het zo dat inktberichten in het chatgedeelte van de opname meestal worden afgekapt vanwege beperkte ruimte in de voltooide video.

 1. Klik op de menubalk van het venster van een vergadering of -gesprek op Instellingen. (Als u het menu Instellingen niet ziet, klikt u op Meer opties en vervolgens op Menubalk weergeven.)

 2. Klik op Opnameopties.

 3. Schakel in het dialoogvenster Lync – Opnameopties de selectievakjes in van de typen inhoud die u aan de huidige Lync-opname wilt toevoegen. Als een inhoudstype niet beschikbaar is, heeft uw organisatie mogelijk geen toestemming gegeven dit type inhoud op te nemen.

 1. Klik op OK.

Naar boven

Een gesprek of vergadering opnemen

Wanneer u via Lync een gesprek met een andere persoon voert, kunt u het gesprek opnemen als dit door beide organisaties wordt toegestaan. U kunt geen gesprek opnemen met iemand die een gewone telefoon gebruikt. Als u deelneemt aan een vergadering van Lync, kunt u een opname starten als u de presentator bent en u toestemming hebt van de persoon die de vergadering heeft gepland of gestart.

 1. U kunt op een van de volgende manieren een opname starten vanuit een vergader- of gespreksvenster:

  • Klik op de knop Meer opties en vervolgens op Opname starten.

  • Klik op de menubalk op Acties en klik op Opname starten. (Als het menu Acties niet wordt weergegeven, klikt u op de knop Meer opties en vervolgens op Menubalk weergeven.)

 2. Tijdens de opname kunt met de knoppen onder aan het venster de opname onderbreken, hervatten of stoppen.

Naar boven

Kijken wie het gesprek of de vergadering opneemt

Tijdens een opname wordt onder aan het vergader- of gespreksvenster het bericht U bent aan het opnemen, Anderen zijn aan het opnemen of U en anderen zijn aan het opnemen weergegeven. Als anderen aan het opnemen zijn, wijst u het bericht aan om te zien wie de opname heeft gestart.

Naar boven

Een opname stoppen en opslaan

Wanneer u de opname stopt, wordt deze automatisch opgeslagen door Lync. Opnamen worden standaard opgeslagen in de map C:\Users\<uw gebruikersnaam>\Lync Recordings op uw computer. U kunt ook een Windows Media-versie van de opname maken, die u kunt delen met anderen door de opname op te slaan in een netwerklocatie. Als u beschikt over SharePoint Server 2010 of SharePoint Online, plus de benodigde rechten, kunt u de opname ook opslaan in een activabibliotheek van Microsoft SharePoint.

Opmerking:  Als u van plan bent om een publiceerbare Windows Media-versie van de opname te maken, moet u er rekening mee houden dat bepaalde inhoud mogelijk minder goed leesbaar is in de uiteindelijke video. Dit gaat op voor inhoud die in de oorspronkelijke sessie van Lync erg groot is (bijvoorbeeld als gevolg van een groot whiteboard, een lange chatsessie of het delen van meerdere beeldschermen). Daarnaast is het zo dat inktberichten in het chatgedeelte van de opname meestal worden afgekapt vanwege beperkte ruimte in de voltooide video.

 1. U kunt op een van de volgende manieren een opname stoppen vanuit een vergader- of gespreksvenster:

  • Klik op de knop Meer opties en vervolgens op Opname stoppen.

  • Klik op de menubalk op Acties en klik op Opname stoppen. (Als het menu Acties niet wordt weergegeven, klikt u op de knop Meer opties en vervolgens op Menubalk weergeven.)

  • Klik op de knop Opname stoppen onder aan het gespreks- of vergadervenster.

 2. Het dialoogvenster Opname stoppen wordt weergegeven. Als u de naam van de opname wilt wijzigen, typt u onder Bestandsnaam van opname een nieuwe naam.

 3. Als u een Windows Media-versie van de opname wilt maken, schakelt u onder Publiceren het selectievakje Tevens een versie maken die u voor anderen kunt publiceren (.WMV) in.

 4. Als u het type inhoud wilt selecteren dat u wilt toevoegen aan de gepubliceerde video, klikt u op Opties. Schakel onder Inhoud in video de selectievakjes in van de inhoudstypen die u wilt toevoegen. (Als een inhoudstype niet beschikbaar is, betekent dit dat het type niet is gebruikt in de oorspronkelijke Lync-sessie.) Klik ten slotte op OK.

 5. Als u de locatie van de Windows Media-versie van de opname wilt wijzigen, gaat u in het vak Opslaan in op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Bladeren en navigeer naar de map waar u de video wilt opslaan.

  • Plak in het tekstvak een webadres, zoals een URL van een activabibliotheek van SharePoint Server 2010.

Opmerking:  Als u het bestand niet kunt uploaden naar SharePoint Server 2010, vraagt u de beheerder van SharePoint zowel de maximale uploadgrootte (standaard 50 MB) te verhogen als een andere time-outwaarde voor het uploaden in te stellen.

 1. Klik op OK.

Opmerking:  U kunt direct naar Opnamebeheer van Microsoft Lync gaan om de opname te beheren of af te spelen door op Opnamen beheren te klikken.

Naar boven

Een opname afspelen

Als u een opname hebt gemaakt, kunt u deze afspelen door Lync Opnamebeheer te openen. De opname wordt vervolgens afgespeeld in Microsoft Lync Opnamespeler.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om Opnamebeheer te openen:

 2. Klik op de knop Meer opties en vervolgens op Opnamen beheren.

  • Klik achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Microsoft Lync en Microsoft Lync Opnamebeheer.

  • Klik op de menubalk van Lync op Acties en klik op Opnamebeheer. (Als het menu Acties niet wordt weergegeven, klikt u op de knop Meer opties en vervolgens op Menubalk weergeven.)

 3. Klik in Opnamebeheer op een opname en klik vervolgens op Afspelen.

Als iemand anders een Windows Media-versie van de opname heeft gepubliceerd en deze op een netwerklocatie of een SharePoint-site heeft gezet, kunt u de opname openen om deze af te spelen in Windows Media Player. U krijgt het beste resultaat door een Windows Media-opname op te slaan op uw computer en daar af te spelen.

Naar boven

Een versie van een opname maken die u met anderen kunt delen

U kunt een opname delen met anderen door de Lync-opname geheel of gedeeltelijk op te slaan in de bestandsindeling Windows Media en de Windows Media-video te publiceren naar een gedeelde netwerklocatie of een activabibliotheek van SharePoint Server 2010. U kunt op twee manieren een Windows Media-versie maken van een opname. U kunt dit doen aan het einde van een Lync-sessie (zie “Een opname stoppen en opslaan” eerder in dit onderwerp) of achteraf via Opnamebeheer (zie Opnamen beheren in Opnamebeheer van Lync voor meer informatie).

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×