Verbonden (geïmporteerde) gegevens vernieuwen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de gegevens die zijn verbonden met een externe gegevensbron in een Excel-werkmap vernieuwen. Deze gegevensbron kan een cellenbereik, Excel-tabel, draaitabelrapport, draaigrafiekrapport, tekstbestand of webquery zijn. Telkens wanneer die u de gegevens, vernieuwt zien u de meest recente versie van de informatie in de gegevensbron, inclusief eventuele wijzigingen die zijn aangebracht in de gegevens.

Opmerking over de beveiliging: Verbindingen met externe gegevens kunnen worden momenteel op uw computer zijn uitgeschakeld. De gegevens wilt vernieuwen wanneer u een werkmap opent, u gegevensverbindingen inschakelen moet met behulp van de werkbalk Vertrouwenscentrum of moet u de werkmap op een vertrouwde locatie plaatsen.

Zie voor meer informatie toevoegen, verwijderen, of het wijzigen van een vertrouwde locatie voor uw bestanden, toevoegen, verwijderen, of een vertrouwde uitgever weergevenen weergeven van Mijn opties en instellingen in het Vertrouwenscentrum.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u wilt een bepaalde gegevensverbinding in de werkmap vernieuwen, klikt u op een cel in het externe gegevensbereik. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op de pijl naast Alles vernieuwenen klik vervolgens op vernieuwen.

 • Als u wilt vernieuwen alle gegevensverbindingen in de werkmap, klikt u op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Alles vernieuwen .

Opmerking: Als er meerdere werkmappen zijn geopend, moet u de bewerking in alle werkmappen herhalen.

 1. Selecteer het werkblad met het geïmporteerde tekstbestand.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op de pijl naast het vernieuwenen klik vervolgens op vernieuwen.

 3. Selecteer het tekstbestand in het dialoogvenster Tekstbestand importeren en klik vervolgens op importeren.

Vernieuwen van een offlinekubusbestand, opnieuw gemaakt op het bestand met behulp van de meest recente gegevens van de serverkubus, kan de tijd in beslag nemen en een groot aantal tijdelijke schijfruimte vereisen. Het proces per keer wanneer u niet nodig direct toegang heeft tot andere bestanden en zorg ervoor dat er voldoende schijfruimte Sla het bestand opnieuw starten.

 1. Klik op het draaitabelrapport dat is gebaseerd op het offlinekubusbestand.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op de pijl naast het vernieuwenen klik vervolgens op vernieuwen.

  afbeelding van excel-lint

 1. Klik op het werkblad op een toegewezen cel om de XML-toewijzing te selecteren die u wilt vernieuwen.

 2. Als het tabblad ontwikkelaars niet beschikbaar is, weergeven. Zie het tabblad Ontwikkelaars weergevenvoor instructies.

 3. Klik, op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep XML, op Gegevens vernieuwen.

  XML-groep op het lint

Wanneer u de werkmap opent, kunt u een extern gegevensbereik automatisch vernieuwen. Desgewenst kunt u de werkmap opslaat zonder op te slaan van de externe gegevens, zodat de bestandsgrootte van de werkmap is beperkt.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op de pijl naast het vernieuwenen klik vervolgens op Eigenschappen van verbinding.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik op het tabblad Gebruik.

 4. Schakel onder Vernieuwen het selectievakje Gegevens vernieuwen bij het openen van bestand in.

 5. Als u de werkmap wilt opslaan met de querydefinitie maar zonder de externe gegevens, schakelt u het selectievakje Gegevens verwijderen uit het externe gegevensbereik voordat u het werkblad opslaat in.

Opmerking: Als u wilt de gegevens vernieuwen wanneer de werkmap wordt geopend voor een draaitabelrapport, kunt u ook het selectievakje gegevens vernieuwen bij het openen van het bestand te selecteren. Dit selectievakje is onder de sectie Gegevens in een draaitabel op het tabblad gegevens in het dialoogvenster Opties voor draaitabel .

Zie Opties voor draaitabelvoor meer informatie.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op de pijl naast het vernieuwenen klik vervolgens op Eigenschappen van verbinding.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik op het tabblad Gebruik.

 4. Schakel het selectievakje Vernieuwen om de in en geef het aantal minuten op tussen elke vernieuwingsbewerking.

Opgeslagen wachtwoorden niet worden gecodeerd en worden niet aanbevolen. Als uw gegevensbron een wachtwoord tot stand te brengen moet, kunt u vereisen dat gebruikers het wachtwoord invoeren voordat ze het externe gegevensbereik kunnen vernieuwen. De volgende procedure geldt niet voor gegevens die zijn opgehaald uit een tekstbestand (.txt) of een webquery (.iqy).

Belangrijk: Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen. Zwakke wachtwoorden Combineer geen deze elementen. Wachtwoorden moet 8 of meer tekens lang zijn. Een keer zinsdeel met 14 of meer tekens is het beter. Het is belangrijk dat u uw wachtwoord niet vergeet. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kan deze niet Microsoft ophalen. Sla de wachtwoorden die u Noteer op een veilige plaats buiten de informatie die ze helpen beveiligen.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op de pijl naast het vernieuwenen klik vervolgens op Eigenschappen van verbinding.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik op het tabblad Definitie.

 4. Schakel het selectievakje Wachtwoord opslaan uit.

Opmerking: Excel vraagt u het wachtwoord voor alleen de eerste keer dat het externe gegevensbereik wordt vernieuwd in elke Excel-sessie. De volgende keer dat u Excel, start u wordt gevraagd het wachtwoord opnieuw als u de werkmap waarin u de query openen en vervolgens probeert een vernieuwingsbewerking.

Een query uitgevoerd op de achtergrond, kunt u Excel gebruiken terwijl de query wordt uitgevoerd.

Opmerking: U kunt een OLAP-query niet uitvoeren op de achtergrond.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op de pijl naast het vernieuwenen klik vervolgens op Eigenschappen van verbinding.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik op het tabblad Gebruik.

 4. Als u de query op de achtergrond wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje Vernieuwen op achtergrond inschakelen in. Als u de query wilt uitvoeren terwijl u wacht, schakelt u dit selectievakje uit.

Opmerking: Wanneer u een macro die een query bevat opneemt, wordt Excel niet de query uitgevoerd op de achtergrond. Als u wilt de opgenomen macro wijzigen zodat de query wordt uitgevoerd op de achtergrond, moet u de macro in de Visual Basic Editorbewerken. Wijzigen van de vernieuwingsmethode voor het object QueryTable van BackgroundQuery: = False naar BackgroundQuery: = True. Zie voor informatie over het bewerken van macro's, Visual Basic for Applications Help.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

 • Controleer de status van een query    Er wordt een draaiende-pictogram weergegeven op de statusbalk om aan te geven dat de query wordt uitgevoerd. Dubbelklik op het pictogram vernieuwingsindicator Vernieuwen op de achtergrondals de status van de query wilt controleren.

 • Vernieuwen op de achtergrond stoppen    Als u wilt stoppen met een query die wordt uitgevoerd op de achtergrond, dubbelklik op het pictogram vernieuwingsindicator Vernieuwen op de achtergrondop de statusbalk om weer te geven in het dialoogvenster Status externe gegevens vernieuwen en klik vervolgens op Vernieuwen annuleren.

 • Een query stoppen    Als u wilt stoppen met een query niet uitvoeren tijdens het inschakelen van vernieuwen op de achtergrond is uitgeschakeld, drukt u op ESC.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×