Verbindingen met externe gegevens maken, bewerken en beheren

U kunt Microsoft Office Excel gebruiken voor het maken en bewerken van verbindingen met externe gegevensbronnen die zijn opgeslagen in een werkmap of een verbindingsbestand. Met behulp van het dialoogvenster Werkmapverbindingen kunt u eenvoudig deze verbindingen beheren, zoals het maken, bewerken en verwijderen van de verbindingen.

Opmerking over de beveiliging: Verbindingen met externe gegevens zijn mogelijk momenteel uitgeschakeld op uw computer. Als u gegevens wilt vernieuwen wanneer u een werkmap opent, moet u de gegevensverbindingen inschakelen via de werkbalk Vertrouwenscentrum of door de werkmap op een vertrouwde locatie neer te zetten. Zie een vertrouwde locatie voor uw bestanden toevoegen, verwijderen of wijzigen, een vertrouwde uitgever toevoegen, verwijderen of weergevenen mijn opties en instellingen weergeven in het Vertrouwenscentrumvoor meer informatie.

Gegevens in een Excel-werkmap kunnen afkomstig zijn van twee verschillende locaties. De gegevens kunnen rechtstreeks in de werkmap worden opgeslagen of kunnen worden opgeslagen in een externe gegevensbron, zoals een tekstbestand, een database of een OLAP-kubus (Online Analytical Processing). De externe gegevensbron is verbonden met de werkmap via een gegevensverbinding, een set informatie die een beschrijving geeft van hoe u de externe gegevensbron zoekt, meldt en opent.

Wanneer u bent verbonden met een externe gegevensbron, kunt u ook een vernieuwingsbewerking uitvoeren om de bijgewerkte gegevens op te halen. Telkens wanneer u gegevens vernieuwt, ziet u de meest recente versie van de gegevens, inclusief wijzigingen die zijn aangebracht in de gegevens sinds de wijziging.

U kunt verbinding maken met gegevens die zijn opgeslagen in de werkmap of in een verbindingsbestand, zoals een ODC-bestand (Office Data Connection) of een UDC-bestand (Universal Data Connection) (. UDCX). Verbindingsbestanden zijn met name handig voor het delen van verbindingen op consistente basis en voor het vergemakkelijken van beheer van gegevensbronnen.

Als u een verbindingsbestand gebruikt om verbinding te maken met een gegevensbron, worden de gegevens van de verbinding van het verbindingsbestand naar de Excel-werkmap gekopieerd. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding , bewerkt u de gegevens van de gegevensverbinding die zijn opgeslagen in de huidige Excel-werkmap, en niet het oorspronkelijke gegevensverbindingsbestand dat mogelijk is gebruikt voor het maken van de verbinding, aangegeven met de bestandsnaam die wordt weergegeven in de eigenschap verbindingsbestand . Wanneer u de verbindingsgegevens hebt bewerkt (met uitzondering van de eigenschappen Verbindingsnaam en Beschrijving van de verbinding), wordt de koppeling naar het verbindingsbestand verwijderd en wordt de eigenschap van het verbindingsbestand gewist.

Het dialoogvenster Werkmapverbindingen helpt u bij het beheren van een of meer verbindingen met externe gegevensbronnen in uw werkmap. In dit dialoogvenster kunt u het volgende doen:

 • U kunt verbindingen maken, bewerken, vernieuwen en verwijderen die in de werkmap worden gebruikt.

 • U kunt controleren waar externe gegevens vandaan komen als de verbinding bijvoorbeeld is gedefinieerd door een andere gebruiker.

 • U kunt weergeven waar elke verbinding in de huidige werkmap wordt gebruikt.

 • U kunt een foutbericht over verbindingen met externe gegevens diagnosticeren.

 • U kunt een verbinding omleiden naar een andere server of gegevensbron, of het verbindingsbestand voor een bestaande verbinding vervangen.

 • Open het dialoogvenster Bestaande verbindingen als u nieuwe verbindingen wilt maken. Zie verbinding maken met externe gegevens (importeren)voor meer informatie.

 • Open het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding als u de eigenschappen van een gegevensverbinding wilt wijzigen, query's wilt bewerken of parameters wilt wijzigen. Zie Eigenschappen van verbinding voor meer informatie.

 • Vereenvoudig het maken en delen van verbindingsbestanden met gebruikers.

Voer een van de volgende handelingen uit om de verbindingen in de huidige werkmap te beheren:

Een verbinding identificeren

In het bovenste gedeelte van het dialoogvenster worden alle verbindingen in de werkmap automatisch weergegeven met de volgende informatie:

Kolom

Opmerking

Name

De naam van de verbinding, zoals deze is gedefinieerd in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding.

Beschrijving

Een optionele beschrijving van de verbinding, zoals deze is gedefinieerd in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding.

Laatst vernieuwd

De datum en tijd waarop de verbinding het laatst is vernieuwd. Als dit veld leeg is, is de verbinding nooit vernieuwd.

Een verbinding toevoegen

Verbindingsinformatie weergeven

 • Selecteer een verbinding en klik op Eigenschappen om het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding te openen. Zie Eigenschappen van verbinding voor meer informatie.

De externe gegevens vernieuwen

 • Klik op de pijl naast Vernieuwen en ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u specifieke verbindingen wilt vernieuwen, selecteert u een of meer verbindingen voordat u op Vernieuwen klikt.

  • Als u alle verbindingen in de werkmap wilt vernieuwen, schakelt u alle verbindingen uit en klikt u op Alles vernieuwen.

  • Voor statusinformatie over een vernieuwingsbewerking selecteert u een of meer verbindingen en klikt u op Status vernieuwen.

  • Als u de huidige vernieuwingsbewerking wilt stoppen, klikt u op Vernieuwen annuleren.

Zie een externe gegevensverbinding vernieuwen in Excelvoor meer informatie.

Een of meer verbindingen verwijderen

 • Selecteer een of meer verbindingen die u uit de werkmap wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Notities: 

  • Deze knop is uitgeschakeld wanneer de werkmap is beveiligd of wanneer een object, zoals een draaitabelrapport, dat de verbinding gebruikt, is beveiligd.

  • Wanneer u een verbinding verwijdert, wordt alleen de verbinding verwijderd, er worden geen objecten of gegevens uit de werkmap verwijderd.

Belangrijk: Door een verbinding te verwijderen, wordt de verbinding met de gegevensbron verbroken. Dit kan onbedoelde gevolgen hebben, zoals andere resultaten van formules of problemen met andere functies van Excel.

De locaties van een of meer verbindingen in de werkmap weergeven

 • Selecteer een of meer verbindingen en klik onder Locaties waar verbindingen in deze werkmap worden gebruikt op de koppeling Klik hier om te zien waar de geselecteerde verbindingen worden gebruikt.

  De volgende informatie wordt weergegeven.

Kolom

Opmerking

Blad

Het werkblad waar de verbinding wordt gebruikt.

Naam

De naam van de Excel-query.

Locatie

De verwijzing naar een cel, bereik of object.

Waarde

De waarde van een cel of leeg voor een bereik van cellen.

Formule

De formule van een cel of bereik van cellen.

Als u boven in het dialoogvenster een andere verbinding selecteert, wordt de weergave van de actuele informatie gewist.

Met behulp van het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding of de wizard Gegevensverbinding kunt u Excel gebruiken om een ODC-bestand (Office Data Connection) (. ODC) te maken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

 2. Sla de verbindingsgegevens op in een verbindingsbestand door op het tabblad definitie van het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding te klikken om het dialoogvenster bestand opslaan weer te geven en sla de actuele verbindingsgegevens op naar een ODC-bestand. Zie Eigenschappen van verbinding voor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×