Verbinding maken met externe gegevens (externe gegevens importeren)

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De mogelijkheid om verbinding te maken met externe gegevens vanuit Microsoft Office Excel biedt vooral het voordeel dat u deze gegevens periodiek kunt analyseren in Excel zonder dat u de gegevens steeds hoeft te kopiëren, wat tijd in beslag neemt en tot fouten kan leiden. Nadat u verbinding met externe gegevens hebt gemaakt, kunt u uw Excel-werkmappen ook automatisch vernieuwen (of bijwerken) op basis van de oorspronkelijke gegevensbron zodra deze wordt bijgewerkt met nieuwe informatie.

Belangrijk: Verbindingen met externe gegevens zijn momenteel mogelijk uitgeschakeld op uw computer. Als u gegevens wilt vernieuwen wanneer u een werkmap opent, moet u de gegevensverbindingen inschakelen via de werkbalk Vertrouwenscentrum of door de werkmap op een vertrouwde locatie neer te zetten.

Zie de artikelen maken, verwijderen of wijzigen van een vertrouwde locatie voor uw bestanden, toevoegen, verwijderen, of een vertrouwde uitgever weergevenen Mijn opties en instellingen in het Vertrouwenscentrum weergevenvoor meer informatie.

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Bestaande verbindingen.

  Afbeelding van Excel-lint

  Het dialoogvenster Bestaande verbindingen wordt weergegeven.

 2. Ga in de vervolgkeuzelijst Weergeven op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Alle verbindingen als u alle verbindingen wilt weergeven. Dit is de standaardinstelling.

  • Klik op Verbindingen in deze werkmap als u alleen de recent gebruikte lijst met verbindingen wilt weergeven.

   Deze lijst bestaat uit verbindingen die u eerder hebt gedefinieerd, verbindingen die u in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren van de wizard Gegevensverbinding hebt gemaakt of verbindingen die u in dit dialoogvenster hebt geselecteerd.

  • Klik op Verbindingsbestanden op deze computer als u alleen de verbindingen wilt weergeven die op de computer beschikbaar zijn.

   Deze lijst is gebaseerd op de map Mijn gegevensbronnen, die doorgaans is opgeslagen in de map Mijn documenten op de computer.

  • Klik op Verbindingsbestanden op het netwerk als u alleen de verbindingen wilt weergeven die beschikbaar zijn vanuit een verbindingsbestand dat toegankelijk is via een netwerk.

   Deze lijst wordt gemaakt op basis van een Excel-gegevensverbindingsbibliotheek (DCL, Data Connection Library) op een Microsoft SharePoint Services-site. Een DCL is een documentbibliotheek op een SharePoint Services-site die een verzameling ODC-bestanden (Office Data Connection) bevat. Een DCL wordt doorgaans opgezet door een sitebeheerder, die ook de SharePoint-site kan instellen voor het weergeven van ODC-bestanden vanuit deze DCL in het dialoogvenster Externe verbindingen. Zie de Help van Centraal beheer van SharePoint Services voor meer informatie.

   Tip: Als de gewenste verbinding niet wordt weergegeven, kunt u een verbinding maken. Klik op Bladeren naar meer en klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op Nieuwe bron om de wizard Gegevensverbinding te starten, zodat u kunt selecteren met welke gegevensbron u verbinding wilt maken.

   Opmerking Als u een verbinding uit de Verbindingsbestanden op het netwerk of Verbindingsbestanden op deze computer-categorieën, het verbindingsbestand op dat is gekopieerd naar de werkmap als een nieuwe werkmapverbinding en wordt vervolgens gebruikt als de nieuwe verbindingsgegevens.

   Opmerking: 

 1. Selecteer de gewenste verbinding en klik op Openen.

 2. Voer in het dialoogvenster Gegevens importeren een van de volgende handelingen uit onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven:

  Belangrijk: De sectie Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven en de bijbehorende opties, die in de volgende lijst zijn weergegeven, zijn niet beschikbaar voor tekst-, webquery- en XML-gegevensverbindingen. Ga verder met stap 5 als u verbinding maakt met dergelijke gegevens.

  • Als u een tabel wilt maken waarmee u eenvoudige sorteer- en filterbewerkingen kunt uitvoeren, klikt u op Tabel.

  • Als u een draaitabelrapport wilt maken voor het samenvatten van grote hoeveelheden gegevens door de gegevens te aggregeren en subtotalen te berekenen, klikt u op Draaitabelrapport.

  • Als u een draaitabelrapport wilt maken, en een draaigrafiekrapport voor een visuele samenvatting van de gegevens, klikt u op Draaigrafiek- en draaitabelrapport.

  • Als u de geselecteerde verbinding in de werkmap wilt opslaan voor later gebruik, klikt u op Alleen verbinding maken.

   Gebruik de optie Alleen verbinding maken om de geselecteerde verbinding in de werkmap op te slaan, zodat u die verbinding naderhand weer kunt gebruiken. Als u bijvoorbeeld verbinding hebt gemaakt met de gegevensbron van de OLAP-kubus (Online Analytical Processing) en u wilt met behulp van de opdracht Converteren naar formules (het tabblad Opties, de groep Hulpmiddelen, de optie Hulpmiddelen voor OLAP) draaitabelcellen naar werkbladformules converteren, kunt u deze optie gebruiken omdat u dan het draaitabelrapport niet hoeft op te slaan.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit onder Waar wilt u de gegevens plaatsen?:

  • Als u het draaitabel- of draaigrafiekrapport in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u Bestaand werkblad en typt u vervolgens het adres van de eerste cel in het celbereik waar u het draaitabelrapport wilt plaatsen.

  • U kunt ook op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, selecteert u de begincel op het werkblad en drukt u op Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding .

 4. Klik op Nieuw werkblad als u het draaitabelrapport in een nieuw werkblad wilt plaatsen, te beginnen bij cel A1.

 5. U kunt desgewenst verbindingseigenschappen wijzigen door op Eigenschappen te klikken, de gewenste wijzigingen aan te brengen in het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding, Extern gegevensbereik of Eigenschappen van XML-toewijzing en op OK te klikken.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×