Verbinding maken met een OLAP-database (importeren van een OLAP-database)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een ODC-bestand (Office Database Connection) gebruiken om verbinding te maken met een OLAP-database (Online Analytical Processing).

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Van andere bronnen. Klik vervolgens op Van Analysis Services.

  afbeelding van excel-lint

  De wizard Gegevensverbinding wordt weergegeven. Deze wizard bestaat uit drie schermen.

  Scherm 1: Verbinding maken met Database-Server   

 2. In stap 1 typt u de naam van de OLAP-server in het tekstvak Servernaam

  Opmerking: Als u wilt een offlinekubusbestandopgeven, typt u het volledige bestandspad, bestandsnaam en extensie. Zie een offlinekubusbestand vanuit een OLAP-serverdatabase makenvoor meer informatie over het maken van kubusbestanden voor offline.

 3. In stap 2 voert u onder Aanmeldingsreferenties een van de volgende handelingen uit:

  • Als u uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord van Windows wilt gebruiken, klikt u op Windows-verificatie gebruiken.

  • Als u een gebruikersnaam en wachtwoord voor de database wilt invoeren, klikt u op De volgende gebruikersnaam en het volgende wachtwoord gebruiken en typt u respectievelijk uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in de tekstvakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

   Opmerking over de beveiliging: 

   • Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

   • Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

   Scherm 2: De Database en tabel selecteren   

 4. Selecteer onder Selecteer de database die de gegevens bevat die u wilt de database.

 5. Als u verbinding wilt maken met een bepaalde kubus in de database, zorgt u dat Verbinding maken met een bepaalde kubus of tabel is geselecteerd en selecteert u een kubus uit de lijst.

  Scherm 3: Gegevens opslaan en de verbinding   

 6. Indien gewenst, kunt u de standaardbestandsnaam wijzigen in het tekstvak Bestandsnaam. Klik op Bladeren als u de standaardbestandslocatie van Mijn gegevensbronnen wilt wijzigen of op bestaande bestandsnamen wilt controleren.

 7. Indien gewenst, typt u een bestandsbeschrijving, een aangepaste naam en algemene zoekwoorden in de tekstvakken Beschrijving, Aangepaste naam en Zoektrefwoorden.

 8. Als u ervoor wilt zorgen dat het verbindingsbestand altijd wordt gebruikt wanneer de draaitabel wordt vernieuwd, schakelt u het selectievakje Altijd proberen dit bestand te gebruiken om gegevens te vernieuwen in, zodat aanpassingen in het verbindingsbestand altijd worden gebruikt in alle werkmappen die met dat verbindingsbestand zijn verbonden.

 9. Als u de toegang tot de draaitabel wilt instellen indien de werkmap naar Excel Services wordt opgeslagen en met Excel Services wordt geopend, klikt u op Verificatie-instellingen en selecteert u een van de volgende opties om u aan te melden bij de gegevensbron.

  • Windows-verificatie    Selecteer deze optie als u de Windows-gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord van de huidige gebruiker wilt gebruiken. Dit is de veiligste methode, maar als er veel gebruikers zijn, kan dit invloed hebben op de prestaties.

  • Eenmalige aanmelding    Selecteer deze optie als u Eenmalige aanmelding wilt gebruiken en typ vervolgens de relevante identificatiereeks in het tekstvak Id voor eenmalige aanmelding. Een sitebeheerder kan een SharePoint-site zodanig configureren dat er een database voor eenmalige aanmelding wordt gebruikt waarin een gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord kan opslaan. Deze methode kan het meest efficiënt zijn als er veel gebruikers zijn.

  • Geen    Selecteer deze optie als u de gebruikersnaam en het wachtwoord wilt opslaan in het verbindingsbestand.

   Opmerking over de beveiliging: Sla geen aanmeldingsinformatie op bij het maken van een verbinding met gegevensbronnen. Deze informatie kan worden opgeslagen als tekst zonder opmaak en een kwaadwillende gebruiker kan deze informatie gebruiken om de beveiliging van de gegevensbron aan te tasten.

 10. Opmerking: De verificatie-instelling wordt alleen gebruikt door Excel Services, niet door Microsoft Office Excel. Als u wilt dat dezelfde gegevens worden gebruikt, ongeacht of u de werkmap opent in Excel of in Excel Services, moet u ervoor zorgen dat de verificatie-instelling in Excel hetzelfde is.

 11. Klik op OK.

 12. Klik op Voltooien om de wizard Gegevensverbinding te sluiten.

  Het dialoogvenster Gegevens importeren wordt weergegeven.

 13. Voer een van de volgende handelingen uit onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven:

  • Als u alleen een draaitabelrapport wilt maken, klikt u op Draaitabelrapport.

  • Als u een draaitabelrapport en een draaigrafiekrapport wilt maken, klikt u op Draaigrafiek- en draaitabelrapport.

  • Als u de geselecteerde verbinding in de werkmap wilt opslaan voor later gebruik, schakelt u het selectievakje Alleen verbinding maken in, zodat de verbinding wordt gebruikt door formules die door u gemaakte kubusfuncties bevatten. Er wordt geen draaitabelrapport gemaakt.

 14. Voer een van de volgende handelingen uit onder Waar wilt u de gegevens plaatsen?:

  • Als u het draaitabel- of draaigrafiekrapport in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u Bestaand werkblad en typt u vervolgens de eerste cel in het cellenbereik waar u het draaitabelrapport wilt plaatsen.

   Of klik op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, selecteer de begincel op het werkblad en druk vervolgens op Dialoogvenster uitvouwen Bijschrift 4 .

 15. Als u het draaitabelrapport in een nieuw werkblad wilt plaatsen, beginnend bij cel A1, klikt u op Nieuw werkblad.

 16. U kunt desgewenst verbindingseigenschappen wijzigen door te klikken op Eigenschappen, wijzigingen aan te brengen in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding en klik vervolgens door te klikken op OK. Zie Eigenschappen van de verbindingvoor meer informatie.

Tip: Wanneer u een werkmap die is verbonden met een Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services-database gebruikt, moet u wellicht aanvullende informatie om te beantwoorden van productvragen van specifieke, zoals naslaginformatie over multidimensionale expressies (MDX) of configuratie procedures voor een online analytical processing (OLAP)-server.

Ga als volgt te werk voor het verkrijgen van meer informatie over SQL Server 2005 Analysis Services:

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×