Verbinding maken met de vergaderingsaudio en -video

Verbindingsopties

Verbinding maken met computeraudio

Deelnemen aan een telefonische vergadering door het betreffende telefoonnummer te bellen

Deelnemen aan een telefonische vergadering door Live Meeting u te laten bellen

Deelnemen aan een telefonische vergadering met Internetaudio-uitzending

Verbinding maken met video

Verwante resources

Verbindingsopties

Afhankelijk van de manier waarop de organisator de vergadering instelt, kunt u met de andere aanwezigen communiceren via de computer of via een telefonische vergadering. U kunt ook verbinding maken met een webcamera op de computer zodat aanwezigen u kunnen zien. Met Live Meeting kunt u het volgende doen:

 • Verbinding maken via een inbelvergadering. De inbelfunctie is een nieuwe audio-optie voor vergaderingen die worden gehost op Microsoft Office Communications Server 2007 R2. Gebruikers die geen toegang hebben tot een computer of Office Communicator 2007 R2 Phone Edition en toch willen deelnemen aan een audiovergadering, kunnen voortaan inbellen naar de vergadering vanaf een normale mobiele, bureau- of thuistelefoon. U hebt de volgende toegangsgegevens nodig als u wilt inbellen vanaf de telefoon.

  • Inbelnummer voor de vergadering

  • Id van de vergadering

  • Wachtwoordcode, indien vereist

  • Als u wilt deelnemen als geverifieerde beller of gespreksleider, hebt u de volgende gegevens nodig:

  • Uw pincode

  • Het doorkiesnummer van uw telefoon

  • Als u per e-mail bent uitgenodigd voor een telefonische vergadering waarnaar u kunt inbellen, zijn de toegangsgegevens in de uitnodiging opgenomen onder Audiogegevens.

 • Maak verbinding met de vergadering en beluister deze op de computer als Computeraudio wordt vermeld. U moet over luidsprekers beschikken als u de vergadering wilt beluisteren. Als u tijdens de vergadering het woord wilt nemen, moet u ook over een microfoon beschikken. Desgewenst kunt u een headset met ingebouwde oortelefoons en microfoon gebruiken.

  Opmerking : Computeraudio is niet beschikbaar voor aparte vergaderruimten.

 • Handmatig deelnemen aan de telefonische vergadering door het betreffende telefoonnummer te kiezen dat in de e-mail met de uitnodiging is vermeld. Als de organisator van de vergadering een telefonische vergadering heeft ingesteld, worden de gegevens van de telefonische vergadering, zoals het inbelnummer en de deelnemerscode, opgenomen in de uitnodiging voor de vergadering. Bovendien worden de gegevens van de telefonische vergadering standaard weergegeven.

 • Toestaan dat Live Meeting u belt en automatisch toevoegt aan de telefonische vergadering. Als de organisator van de vergadering geïntegreerde audio voor de vergadering heeft ingesteld, kunt u Live Meeting u laten bellen op een telefoonnummer dat u verstrekt. Wanneer u het gesprek beantwoordt, wordt u automatisch toegevoegd aan de telefonische vergadering. U hoeft geen gegevens van de telefonische vergadering te onthouden, zoals telefoonnummers voor toegang en deelnemerscodes.

 • Deelnemen aan een vergadering waarin Internetaudio-uitzending wordt gebruikt. Als de organisator van de vergadering ervoor heeft gekozen om via internet audio in één richting uit te zenden voor de vergadering, kunt u verbinding maken met de uitzending en deze beluisteren op de computer.

Tip: gebruik de functie Beeld en geluid installeren wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de vergadering om ervoor te zorgen dat uw luidsprekers en camera goed werken. Druk op Ctrl+T of klik op Spraak en video, klik op het pictogram Meer, klik op Opties en klik op Beeld en geluid installeren. Volg de aanwijzingen van de voorziening om de luidsprekers, microfoon en webcam op te geven en te testen.

Naar boven

Verbinding maken met computeraudio

 1. Neem deel aan de vergadering via de procedures die eerder in dit onderwerp zijn beschreven.

 2. Als Computeraudio in de vergadering wordt gebruikt, hoort de audio standaard te zijn ingeschakeld wanneer u aan de vergadering deelneemt. Klik achtereenvolgens op Spraak en video en Deelnemen aan audio als de audio niet is ingeschakeld.

 3. Klik in het deelvenster Spraak en video op Microfoon dempen of Luidsprekers dempen als u de luidsprekers of microfoon wilt dempen.

Naar boven

Deelnemen aan een telefonische vergadering door het betreffende telefoonnummer te bellen

 1. Neem deel aan de vergadering via de procedures die eerder in dit onderwerp zijn beschreven.

 2. Als u gegevens voor de telefonische vergadering wilt weergeven, klikt u achtereenvolgens op Spraak en video, op de vervolgkeuzelijst Deelnemen aan audio en op Inbelgegevens weergeven.

  Opmerking : Deze gegevens staan ook in de e-mail met de uitnodiging voor de vergadering.

 3. Bel met uw telefoon het nummer van de telefonische vergadering en geef de deelnemerscode op wanneer de service voor telefonische vergaderingen daarom vraagt.

Naar boven

Deelnemen aan een telefonische vergadering door Live Meeting u te laten bellen

 1. Neem deel aan de vergadering via de procedures die eerder in dit onderwerp zijn beschreven.

 2. Klik op Spraak en video, klik op de vervolgkeuzelijst Deelnemen aan audio en klik op Bel mij.

 3. Voer in het dialoogvenster Deelnemen aan telefonische vergadering het telefoonnummer in waarop de service u kan bereiken.

 4. Klik op Deelnemen aan telefonische vergadering. De geïntegreerde audio van Live Meeting belt het opgegeven telefoonnummer. Wanneer u de telefoon opneemt, heeft de service voor telefonische vergadering u al toegevoegd aan de telefonische vergadering. U wordt gevraagd uw naam op te geven zodat uw komst kan worden aangekondigd in de vergadering.

  Opmerking : Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als de organisator van de vergadering deze niet heeft ingeschakeld.

Naar boven

Deelnemen aan een telefonische vergadering met Internetaudio-uitzending

 1. Als Internetaudio-uitzending in de vergadering wordt gebruikt, hoort de audio standaard te zijn ingeschakeld wanneer u aan de vergadering deelneemt. Klik achtereenvolgens op Spraak en video en Deelnemen aan audio als de audio niet is ingeschakeld.

 2. Klik in het deelvenster Spraak en video op Microfoon dempen of Luidsprekers dempen als u de luidsprekers of microfoon wilt dempen.

Naar boven

Verbinding maken met video

 1. Als de hoofdvideo niet zichtbaar is, klikt u achtereenvolgens op Spraak en video, op het webcampictogram en op Hoofdvideo weergeven.

 2. Als u een webcam wilt gebruiken, volgt u de instructies bij de webcam om deze op de computer aan te sluiten en de stuurprogramma's te installeren. Nadat de webcam is aangesloten en geïnstalleerd, klikt u achtereenvolgens op Spraak en video, op het webcampictogram en op Mijn video starten.

 3. Klik op het webcampictogram als u de video wilt stoppen.

Opmerking : Klik op Spraak en video als in de vergadering het communicatie- en archiveringssysteem van Microsoft RoundTable voor panoramische video wordt gebruikt. Zie de Help-documentatie van RoundTable voor meer informatie.

Naar boven

Verwante resources

Audiopartners voor Office Live Meeting 2007

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×