Velden voor subtotalen en totalen berekenen in een draaitabelrapport

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u met een draaitabelrapport werkt, kunt u subtotalen van afzonderlijke kolom- en rijvelden weergeven of verbergen, kolommen en rijen met eindtotalen voor het gehele rapport weergeven of verbergen en subtotalen en eindtotalen met en zonder gefilterde items berekenen.

Wat wilt u doen?

Kolom- en rijvelden voor subtotalen berekenen

Eindtotalen weergeven of verbergen voor het volledige rapport

Subtotalen en eindtotalen berekenen met of zonder gefilterde items

Het subtotaal van rij- en kolomvelden berekenen

 1. Selecteer een item in een rij- of kolomveld in een draaitabelrapport.

 2. Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Actief veld op Veldinstellingen.

  Het dialoogvenster Veldinstellingen wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Het subtotaal van een buitenste rij- of kolomlabel berekenen   

  1. Als u het subtotaal met de standaardsamenvattingsfunctie wilt berekenen, klikt u onder Subtotalen op Automatisch.

  2. Als u een andere functie wilt gebruiken of meerdere typen subtotalen wilt weergeven, klikt u op Aangepast en selecteert u een functie.

   Functies die u als een subtotaal kunt gebruiken

   Functie

   Beschrijving

   Som

   De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke gegevens.

   Aantal

   Het aantal gegevenswaarden. Dit is de standaardfunctie voor niet-numerieke gegevens. De samenvattingsfunctie Aantal geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTALARG.

   Gemiddelde

   Het gemiddelde van de waarden.

   Max

   De hoogste waarde.

   Min

   De laagste waarde.

   Product

   Het product van de waarden.

   Aantal getallen

   Het aantal getallen binnen de gegevenswaarden. De samenvattingsfunctie Aantal nrs geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTAL.

   Stdev

   De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

   Stdevp

   De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

   Var

   De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

   Varp

   De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

   Opmerking: U kunt geen aangepaste functie gebruiken met een OLAP-gegevensbron.

  3. U kunt subtotalen voor buitenste rijlabels in gecomprimeerde vorm of in een overzicht boven of onder de bijbehorende items weergeven of de subtotalen verbergen. U gaat dan als volgt te werk:

   1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Indeling op Subtotalen.

   2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

    • Selecteer Subtotalen niet weergeven.

    • Selecteer Alle subtotalen onder de groep weergeven.

    • Selecteer Alle subtotalen boven de groep weergeven.

     Het subtotaal voor een label in een binnenste rij of kolom berekenen   

  4. Als u een functie wilt kiezen, klikt u onder Subtotalen op Aangepast (mits deze optie beschikbaar is) en selecteert u vervolgens een functie.

   Functies die u als een subtotaal kunt gebruiken

   Functie

   Beschrijving

   Som

   De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke gegevens.

   Aantal

   Het aantal gegevenswaarden. Dit is de standaardfunctie voor niet-numerieke gegevens. De samenvattingsfunctie Aantal geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTALARG.

   Gemiddelde

   Het gemiddelde van de waarden.

   Max

   De hoogste waarde.

   Min

   De laagste waarde.

   Product

   Het product van de waarden.

   Aantal nrs

   Het aantal getallen binnen de gegevenswaarden. De samenvattingsfunctie Aantal nrs geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTAL.

   Stdev

   De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

   Stdevp

   De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

   Var

   De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

   Varp

   De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten gegevens.

   Opmerking: U kunt geen aangepaste functie gebruiken met een OLAP-gegevensbron.

   Subtotalen verwijderen   

  5. Klik op Geen onder Subtotalen.

   Opmerking: U kunt de samenvattingsfunctie van het subtotaal niet wijzigen als het veld een berekend item bevat.

 4. Schakel het selectievakje Nieuwe items opnemen in handmatig filter in of uit om nieuwe items op te nemen of uit te sluiten bij de toepassing van een filter waarvoor u in het menu Filter bepaalde items hebt geselecteerd.

Tip: Als u het huidige subtotaal snel wilt weergeven of verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het item van het veld en selecteert u vervolgens Subtotaal <labelnaam>.

Naar boven

Eindtotalen weergeven of verbergen voor het volledige rapport

U kunt de totalen voor het huidige draaitabelrapport weergeven of verbergen.

Eindtotalen weergeven of verbergen   

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Indeling op Eindtotalen. Selecteer vervolgens een van de volgende opties:

  • Uit voor rijen en kolommen

  • Aan voor rijen en kolommen

  • Uit alleen voor rijen

  • Aan alleen voor kolommen

Het standaardgedrag instellen voor het weergeven of verbergen van eindtotalen   

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor draaitabel wordt weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Totalen en filters.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Eindtotalen weergeven   

  • Schakel het selectievakje Totalen voor kolommen weergeven, het selectievakje Totalen voor rijen weergeven of beide selectievakjes in.

   Eindtotalen verbergen   

  • Schakel het selectievakje Totalen voor kolommen weergeven, het selectievakje Totalen voor rijen weergeven of beide selectievakjes uit.

Naar boven

Subtotalen en eindtotalen berekenen met of zonder gefilterde items

 1. Klik op het draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Draaitabel op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor draaitabel wordt weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Totalen en filters en voer een van de volgende handelingen uit:

  OLAP-gegevensbron     Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Subtotaal van gefilterde pagina-items berekenen in of uit om gefilterde rapportitems bij de berekening op te nemen of ervan uit te sluiten.

   Opmerking: De OLAP-gegevensbron moet de subselectiesyntaxis van MDX-expressies ondersteunen.

  • Schakel het selectievakje Totalen markeren met * in of uit om naast de totalen een sterretje weer te geven of te verbergen. Het sterretje geeft aan dat de waarden die worden weergegeven en bij de berekening van het totaal door Excel worden gebruikt, niet de enige waarden zijn die in de berekening worden gebruikt.

   Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als de OLAP-gegevensbron de subselectiesyntaxis van MDX-expressies niet ondersteunt.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×