Velden toevoegen aan formulieren of rapporten

Met de lijst met velden kunt u snel velden toevoegen aan een formulier of rapport. Als u op een veld in de lijst met velden dubbelklikt (of als u een veld uit de lijst naar uw formulier of rapport sleept), wordt in Microsoft Access 2010 automatisch het bijpassende besturingselement gemaakt om dit veld weer te geven, bijvoorbeeld een tekst- of selectievakje, en wordt het besturingselement vervolgens met dit veld verbonden.

Als u geen bestaand formulier of rapport hebt waaraan u een veld kunt toevoegen, raadpleegt u Inleiding tot formulieren of Inleiding tot rapporten om aan de slag te gaan.

Wat wilt u doen?

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport via de lijst met velden

Meer informatie over de lijst met velden

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport zonder de lijst met velden te gebruiken

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport via de lijst met velden

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Indelingsweergave of Ontwerpweergave.

  Als de lijst met velden niet wordt weergegeven, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

  • Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Extra op Bestaande velden toevoegen.
   OF

  • Druk op ALT+F8.

 2. Zoek in de lijst met velden de tabel met het veld dat u wilt toevoegen. Klik op het plusteken (+) of het minteken (-) naast de tabelnaam om de lijst met velden in een tabel weer te geven of te verbergen.

  Opmerking: Als de database geen tabellen bevat, is de lijst met velden leeg.

 3. Wanneer u het veld dat u wilt toevoegen hebt gevonden, kunt u een van de volgende bewerkingen uitvoeren om het toe te voegen aan het formulier of rapport:

  • Dubbelklik op het veld.

  • Sleep het veld van de lijst met velden naar het formulier of rapport.

  • Houd Ctrl ingedrukt en klik op meerdere velden en sleep ze allemaal tegelijk naar het formulier of rapport.

   Opmerking:  Deze methode kunt u alleen gebruiken bij velden in de sectie Voor deze weergave beschikbare velden van de lijst met velden.

  • U kunt een bereik van velden vanuit de lijst met velden toevoegen aan het formulier of rapport door een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • Klik op het eerste veld in het bereik.

  • Houd Shift ingedrukt en klik vervolgens op het laatste veld in het bereik.

   De velden waarop u hebt geklikt, worden geselecteerd, evenals alle tussenliggende velden.

  • Sleep alle geselecteerde velden naar het formulier of rapport.

   Opmerking:  Deze methode kunt u alleen gebruiken bij velden in de sectie Voor deze weergave beschikbare velden van de lijst met velden.

 4. In Access wordt er voor elk veld een toepasselijk besturingselement gemaakt om het veld weer te geven en dit besturingselement wordt afhankelijk gemaakt van het veld. Verder wordt er een label aan het besturingselement gekoppeld. U kunt het label bewerken door het te selecteren en erop te klikken en er vervolgens opnieuw op te klikken om de invoegpositie in het label te plaatsen. Vervolgens kunt u het label bewerken op dezelfde manier als u tekst in een document bewerkt.

 5. Als u wilt dat een veld wordt weergegeven door een ander type besturingselement dan het type dat automatisch wordt gemaakt, kunt u het besturingselement wijzigen in een ander type. U kunt het echter alleen wijzigen in een type besturingselement dat past bij het desbetreffende veld. U kunt bijvoorbeeld een keuzelijst met invoervak wijzigen in een tekstvak of een keuzelijst, maar niet in een opdrachtknop.

Een besturingselement wijzigen in een ander type

Opmerking:  Deze procedure is niet van toepassing op besturingselementen in webobjecten (objecten die zijn ontworpen voor gebruik met de functie Publiceren naar Access Services).

 1. Open het formulier of rapport in de ontwerpweergave. Klik hiervoor in het navigatiedeelvenster met de rechterknop op het formulier of rapport en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding .

 2. Klik met de rechtermuisknop op het besturingselement dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen in.

  Als de menuopdracht Wijzigen in niet beschikbaar is, zijn er geen andere typen besturingselementen die bij dit veld passen. Anders wordt er een lijst van typen besturingselementen weergegeven.

 3. Klik op een van de beschikbare typen besturingselementen als u het besturingselement wilt wijzigen in dat type.

  Het besturingselement blijft gebonden aan het veld, maar u moet mogelijk bepaalde eigenschappen instellen om het nieuwe type besturingselement te laten werken zoals u wilt. Als u het eigenschappenvenster van een besturingselement wilt weergeven, klikt u op het besturingselement om het te selecteren en drukt u vervolgens op F4.

Naar boven

Meer informatie over de lijst met velden

De volgende lijst bevat tips over het werken met de Lijst met velden; deze kunnen van pas komen bij het toevoegen van velden aan uw formulier of rapport. Als u de Lijst met velden wilt weergeven, opent u een formulier of rapport in de indelings- of ontwerpweergave en drukt u vervolgens op Alt+F8.

 • Als de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport leeg is en u een veld vanuit de lijst met velden naar het formulier of rapport sleept, wordt de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport automatisch voor u ingevuld.

 • Als de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport een SELECT-instructie of tabelnaam is, kunt u de weergave van de lijst met velden schakelen tussen de volgende twee modi:

  • Alle databasevelden    Hiermee laat u de sectie Voor deze weergave beschikbare velden weergeven, de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden (als er gerelateerde tabellen bestaan) en de sectie In andere tabellen beschikbare velden (als er andere tabellen bestaan).

  • Alleen recordbronvelden    Hiermee laat u alleen de sectie Voor deze weergave beschikbare velden weergeven.

   Klik onder aan de lijst met velden op Alleen velden in huidige recordbron weergeven of Alle tabellen weergeven om tussen de twee modi te schakelen.

   Opmerking: Als u de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport op een opgeslagen query hebt ingesteld, wordt in de lijst met velden alleen de sectie Voor deze weergave beschikbare velden weergegeven. Er staat geen optie Alle tabellen weergeven onder aan de lijst met velden. Als u de recordbron wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurig veld en vervolgens klikt u op Recordbron bewerken.

 • Als u de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport op een tabel hebt ingesteld en vervolgens een veld vanuit de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden in de lijst met velden naar het formulier of rapport sleept, wordt in Access de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport gewijzigd in een SELECT-instructie met het veld dat u wilt toevoegen. Als in Access niet kan worden vastgesteld hoe de tabellen moeten worden gerelateerd, wordt het dialoogvenster Relatie kiezen weergegeven zodat u de juiste relatie kunt kiezen.

 • Als u een veld vanuit de sectie In andere tabellen beschikbare velden van het de Lijst met velden naar het formulier of rapport sleept, wordt in Access het dialoogvenster Relatie opgeven geopend. U moet dit dialoogvenster gebruiken om een relatie op te geven tussen de andere tabel en de recordbron van het formulier of rapport. Als u niet zeker weet welke velden u moet invullen in dit dialoogvenster, kunt u beter op Annuleren klikken en uw tabelrelaties controleren.

  Meer informatie over relaties vindt u in Tabelrelaties gebruiken of Relaties maken, bewerken of verwijderen.

  Het is mogelijk dat een veld in de sectie In andere tabellen beschikbare velden van de Lijst met velden via een van de tabellen in de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden indirect is gerelateerd aan de recordbron van het formulier of rapport. In dat geval is het mogelijk dat een of meer tabellen van de sectie In andere tabellen beschikbare velden worden verplaatst naar de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden wanneer u een veld vanuit een van de gerelateerde tabellen naar het formulier of rapport sleept.

 • Als de recordbron van het formulier of rapport een SELECT-instructie of een opgeslagen query is, kunt u de recordbron weergeven en bewerken in de opbouwfunctie voor query's door met de rechtermuisknop op een willekeurig veld in de lijst met velden te klikken en Recordbron bewerken te kiezen. Als de recordbron een tabel is, wordt met deze opdracht de opbouwfunctie voor query's voor de tabel geopend. U wordt in Access gevraagd of u een query wilt maken op basis van de tabel. Klik op Ja als u de recordbron wilt wijzigen in een query, of op Nee als u de recordbron niet wilt wijzigen.

 • U kunt een tabel openen in de gegevensbladweergave door op Tabel bewerken te klikken naast de tabelnaam, of door met de rechtermuisknop in de lijst met velden te klikken en Tabel openen in gegevensbladweergave te kiezen.

 • In een clientdatabase kunt u de lijst met velden gebruiken om een opzoekveld toe te voegen aan een tabel door de volgende stappen uit te voeren:

  Opmerking:  Deze procedure is niet van toepassing op tabellen in webdatabases (databases die zijn ontworpen voor gebruik met de functie Publiceren naar Access Services).

 • Klik op Tabel bewerken naast de tabel waarin u het opzoekveld wilt toevoegen.

  De tabel wordt weergegeven in de gegevensbladweergave.

 • Sleep een veld vanuit de lijst met velden naar het gegevensblad.

 • De wizard Opzoeken wordt gestart. Volg de aanwijzingen van de wizard op. Klik op de laatste pagina op Voltooien.

 • U kunt het taakvenster Lijst met velden loskoppelen van de rechterkant van het Access-werkgebied door de aanwijzer op de titelbalk van de Lijst met velden te plaatsen totdat de aanwijzer verandert in een verplaatsingsaanwijzer verplaatsingsaanwijzer . Sleep de Lijst met velden vervolgens naar links. U kunt de lijst op een willekeurige plaats in het werkgebied plaatsen of u kunt de lijst aan de linkerkant van het werkgebied koppelen door de lijst helemaal naar links te slepen.

Naar boven

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport zonder de lijst met velden te gebruiken

Over het algemeen is het raadzaam om de Lijst met velden te gebruiken om een veld toe te voegen aan een formulier of rapport. Dit is de gemakkelijkste manier. U kunt een veld echter ook toevoegen door eerst een besturingselement te maken en dit aan een veld te binden. De volgende procedure geeft aan hoe dat werkt.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport en kies Indelingsweergave of Ontwerpweergave.

  Wizards voor besturingselementen    Met de wizards voor besturingselementen kunt u opdrachtknoppen, keuzelijsten, subformulieren, keuzelijsten met invoervak en groepsvakken maken. In een wizard voor besturingselementen wordt een reeks vragen gesteld over het uiterlijk en de werking van het besturingselement, waarna het besturingselement wordt gemaakt en de eigenschappen ervan worden ingesteld op basis van uw antwoorden. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Besturingselementen op de pijl-omlaag naast de besturingselementengalerie. Als Wizards voor besturingselementen gebruiken niet is gemarkeerd, klikt u erop om deze optie te markeren.

  Knopafbeelding

  Als u liever besturingselementen maakt zonder de hulp van de wizards, klikt u op Wizards voor besturingselementen gebruiken zodat deze optie niet is geselecteerd.

  Knopafbeelding

 2. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de galerie Besturingselementen op het hulpmiddel voor het type besturingselement dat u wilt toevoegen.

  Als u de naam van een hulpmiddel wilt zien, houdt u de aanwijzer erboven. De naam van het hulpmiddel wordt weergegeven.

 3. Klik in het formulier of rapport op de plaats waar u het besturingselement wilt weergeven.

 4. Als u Wizards voor besturingselementen hebt geselecteerd en er een wizard is gekoppeld aan het besturingselement dat u plaatst, wordt de wizard gestart en wordt u door de instellingen voor het besturingselement geleid.

 5. Als u het besturingselement niet onmiddellijk op de juiste plaats kunt krijgen, kunt u het als volgt verplaatsen:

  1. Klik op het besturingselement om het te selecteren. Als er een label is gekoppeld aan het besturingselement, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op het label om dat ook te selecteren.

  2. Plaats de aanwijzer op het besturingselement totdat deze in een verplaatsingsaanwijzer verplaatsingsaanwijzer verandert.

  3. Klik op het besturingselement en sleep het naar de gewenste locatie.

Als u een wizard voor een besturingselement gebruikt, bevat deze wizard mogelijk stappen waarmee u het besturingselement aan een veld koppelt. Als u het besturingselement niet met de wizard aan een veld kunt koppelen en het besturingselement is van een type waarmee gegevens kunnen worden weergegeven (bijvoorbeeld een tekstvak of een keuzelijst met invoervak), moet u een veldnaam of expressie in de eigenschap Besturingselementbron van het besturingselement invoeren zodat gegevens kunnen worden weergegeven. Gebruik de volgende procedure om een besturingselement aan een veld te koppelen.

 1. Geef het eigenschappenvenster van het besturingselement weer door op het besturingselement te klikken en druk vervolgens op F4.

 2. Klik op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster op de vervolgkeuzepijl naast de eigenschap Besturingselementbron en selecteer het veld dat u wilt laten weergeven in het besturingselement. U kunt ook een expressie typen in het vak Besturingselementbron.

  Zie het artikel Expressies maken voor meer informatie over expressies.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×