Velden toevoegen aan formulieren of rapporten

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt snel velden toevoegen aan een formulier of rapport via het deelvenster Lijst met velden. Als u dubbelklikt op een veld in het deelvenster Lijst met velden (of als u een veld uit de lijst naar uw formulier of rapport sleept), wordt in Microsoft Office Access 2007 automatisch het bijpassende besturingselement gemaakt om dat veld weer te geven, bijvoorbeeld een tekst- of selectievakje, en wordt vervolgens het besturingselement afhankelijk gemaakt van dat veld.

Als u een bestaand formulier of rapport een veld aan toe te voegen niet hebt, raadpleegt u een formulier met behulp van de functie formulier maken of een eenvoudig rapport maken om u aan de slag te helpen.

Tip: In Access 2010 hebben rapporten control-indelingen, die zorgen dat er dingen die zijn uitgelijnd en zoek goede!

Wat wilt u doen?

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport met behulp van het deelvenster lijst met velden

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport in de ontwerpweergave

Meer informatie over het deelvenster lijst met velden

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport met behulp van het deelvenster lijst met velden

 1. Open het rapport in de indelings- of ontwerpweergave.

  Als het deelvenster Lijst met velden niet wordt weergegeven, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

  • Klik op het tabblad Opmaak in de groep Besturingselementen op Bestaande velden toevoegen Knopafbeelding . Knopafbeelding

  • Druk op ALT+F8.

 2. Zoek in het deelvenster Lijst met velden de tabel met het veld dat u wilt toevoegen. Klik op het plusteken (+) of het minteken (-) naast de tabelnaam om de lijst met velden in een tabel weer te geven of te verbergen.

  Opmerking: Als de database geen tabellen bevat, is het deelvenster Lijst met velden leeg.

 3. Wanneer u het veld dat u wilt toevoegen hebt gevonden, kunt u een van de volgende bewerkingen uitvoeren om het toe te voegen aan het formulier of rapport:

  • Dubbelklik op het veld.

  • Sleep het veld van het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport.

  • Houd CTRL ingedrukt en klik op meerdere velden, zodat u ze allemaal tegelijk naar het formulier of rapport sleept.

   Opmerking: Deze methode kunt u alleen gebruiken bij velden in de sectie Voor deze weergave beschikbare velden van het deelvenster Lijst met velden.

  • Voeg een bereik van velden vanuit het deelvenster Lijst met velden toe aan het formulier of rapport door een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • Klik op het eerste veld in het bereik.

  • Houd SHIFT ingedrukt en klik vervolgens op het laatste veld in het bereik.

   De velden waarop u hebt geklikt worden geselecteerd, evenals alle tussenliggende velden.

  • Sleep alle geselecteerde velden naar het formulier of rapport.

   Opmerking: Deze methode kunt u alleen gebruiken bij velden in de sectie Voor deze weergave beschikbare velden van het deelvenster Lijst met velden.

 4. In Office Access 2007 wordt er voor elk veld een toepasselijk besturingselement gemaakt om het veld weer te geven en dat besturingselement wordt afhankelijk gemaakt van het veld. Verder wordt er een label aan het besturingselement gekoppeld. U kunt het label bewerken door het te selecteren en erop te klikken en er vervolgens opnieuw op te klikken om de invoegpositie in het label te plaatsen. Vervolgens kunt u het label bewerken op dezelfde manier als u tekst in een document bewerkt.

 5. Als u wilt dat een veld wordt weergegeven door een ander type besturingselement dan het type dat automatisch wordt gemaakt, kunt u het besturingselement wijzigen in een ander type. U kunt het echter alleen wijzigen in een type besturingselement dat past bij het desbetreffende veld. U kunt bijvoorbeeld een keuzelijst met invoervak wijzigen in een tekstvak of een keuzelijst, maar niet in een opdrachtknop.

  Een besturingselement wijzigen in een ander type

  1. Open het formulier of rapport in de ontwerpweergave. Klik hiervoor in het navigatiedeelvenster met de rechterknop op het formulier of rapport en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding .

  2. Klik met de rechtermuisknop op het besturingselement dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen in.

   Als de menuopdracht Wijzigen in niet beschikbaar is, zijn er geen andere typen besturingselementen die bij dit veld passen. Anders wordt er een lijst van typen besturingselementen weergegeven.

  3. Klik op een van de beschikbare typen besturingselementen als u het besturingselement wilt wijzigen in dat type.

   Het besturingselement blijft gebonden aan het veld, maar u moet mogelijk bepaalde eigenschappen instellen om het nieuwe type besturingselement te laten werken zoals u wilt. Als u het eigenschappenvenster van een besturingselement wilt weergeven, klikt u op het besturingselement om het te selecteren en drukt u vervolgens op F4.

Naar boven

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport in de ontwerpweergave

Over het algemeen is het raadzaam om voor het toevoegen van een veld aan een formulier of rapport het deelvenster Lijst met velden te gebruiken; dit is de gemakkelijkste manier. U kunt echter ook een veld toevoegen door een besturingselement te maken en dit element vervolgens afhankelijk te maken van een veld. De volgende procedure geeft aan hoe dat werkt.

 1. Open het formulier of rapport in de ontwerpweergave door er in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op te klikken en vervolgens op Ontwerpweergave te klikken.

  Wizards voor besturingselementen    Met de wizards voor besturingselementen kunt u knoppen, keuzelijsten, subformulieren, keuzelijsten met invoervak en groepsvakken maken. In een wizard voor een besturingselement wordt u een reeks vragen gesteld over de door u gewenste opmaak en werking van het besturingselement. Vervolgens wordt het besturingselement gemaakt en worden de eigenschappen van het besturingselement op basis van uw antwoorden ingesteld. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Besturingselementen op de optie Wizards voor besturingselementen gebruiken als deze optie nog niet is geselecteerd.

  Knopafbeelding

  Als u liever besturingselementen maakt zonder de hulp van de wizards, klikt u op Wizards voor besturingselementen gebruiken zodat deze optie niet is geselecteerd.

  Knopafbeelding

 2. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Besturingselementen op het hulpmiddel voor het type besturingselement dat u wilt toevoegen.

  Afbeelding van Access-lint

  Als u de naam van een hulpmiddel wilt vaststellen, houdt u de aanwijzer erboven. De naam van het hulpmiddel wordt weergegeven.

 3. Klik in het formulier- of rapportontwerpraster op de plaats waar u de linkerbovenhoek van het besturingselement wilt invoegen. Klik eenmaal om een besturingselement van standaardformaat te maken, of klik op het hulpmiddel en sleep het vervolgens in het formulier- of rapportontwerpraster om een besturingselement van het gewenste formaat te maken.

 4. Als u Wizards voor besturingselementen hebt geselecteerd en er een wizard is gekoppeld aan het besturingselement dat u plaatst, wordt de wizard gestart en wordt u door de instellingen voor het besturingselement geleid.

 5. Als u het besturingselement niet onmiddellijk op de juiste plaats kunt krijgen, kunt u het als volgt verplaatsen:

  1. Selecteer het besturingselement door erop te klikken.

  2. Plaats de aanwijzer op het besturingselement totdat deze in een verplaatsingsaanwijzer verplaatsingsaanwijzer verandert.

  3. Klik op het besturingselement en sleep het naar de gewenste locatie.

Als u een wizard voor een besturingselement gebruikt, bevat deze wizard mogelijk stappen waarmee u het besturingselement aan een veld koppelt. Als u het besturingselement niet met de wizard aan een veld kunt koppelen en het besturingselement is van een type waarmee gegevens kunnen worden weergegeven (bijvoorbeeld een tekstvak of een keuzelijst met invoervak), moet u een veldnaam of expressie in de eigenschap Besturingselementbron van het besturingselement invoeren zodat gegevens kunnen worden weergegeven. Gebruik de volgende procedure om een besturingselement aan een veld te koppelen.

 1. Geef het eigenschappenvenster van het besturingselement weer door op het besturingselement te klikken en druk vervolgens op F4.

 2. Klik op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster op de vervolgkeuzepijl naast de eigenschap Besturingselementbron en selecteer het veld dat u wilt laten weergeven in het besturingselement. U kunt ook een expressie typen in het vak Besturingselementbron.

  Zie het artikel expressies makenvoor meer informatie over expressies.

Naar boven

Meer informatie over het deelvenster lijst met velden

De volgende lijst bevat tips over het werken met het deelvenster Lijst met velden om u te helpen bij het toevoegen van velden aan uw formulier of rapport. Als u het deelvenster Lijst met velden wilt weergeven, opent u een formulier of rapport in de indelings- of ontwerpweergave en drukt u vervolgens op ALT+F8.

 • Als de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport leeg is en u een veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport sleept, wordt de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport automatisch voor u ingevuld.

 • Als de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport een SELECT-instructie of tabelnaam is, kunt u de weergave van het deelvenster Lijst met velden schakelen tussen de volgende twee modi:

  • Alle databasevelden    Hiermee laat u de sectie Voor deze weergave beschikbare velden weergeven, de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden (als er gerelateerde tabellen bestaan) en de sectie In andere tabellen beschikbare velden (als er andere tabellen bestaan).

  • Alleen recordbronvelden    Hiermee laat u alleen de sectie Voor deze weergave beschikbare velden weergeven.

   Klik onder aan het deelvenster Lijst met velden op Alleen velden in huidige recordbron weergeven of Alle tabellen weergeven om tussen de twee modi te schakelen.

   Opmerking: Als u de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport op een opgeslagen query hebt ingesteld, wordt in het deelvenster Lijst met velden alleen de sectie Voor deze weergave beschikbare velden weergegeven. Er staat geen optie Alle tabellen weergeven onder aan het deelvenster Lijst met velden. Als u de recordbron wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurig veld en vervolgens klikt u op Recordbron bewerken.

 • Als u de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport op een tabel hebt ingesteld en u sleept vervolgens een veld vanuit de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden in het deelvenster Lijst met velden naar het formulier of rapport, wordt in Access de eigenschap Recordbron van het formulier of rapport gewijzigd in een SELECT-instructie met het veld dat u wilt toevoegen. Als in Access niet kan worden vastgesteld hoe de tabellen moeten worden gerelateerd, wordt het dialoogvenster Relatie kiezen weergegeven zodat u de juiste relatie kunt kiezen.

 • Als u een veld vanuit de sectie In andere tabellen beschikbare velden van het deelvenster Lijst met velden sleept naar het formulier of rapport, wordt in Access het dialoogvenster Relatie opgeven. U moet dit dialoogvenster gebruiken om een relatie op te geven tussen de andere tabel en de recordbron van het formulier of rapport. Als u niet zeker weet welke velden u moet invullen in dit dialoogvenster, kunt u beter op Annuleren klikken en vervolgens uw tabelrelaties controleren.

  Zie voor meer informatie over relaties, tabelrelaties of maken, bewerken of verwijderen van een relatie.

  Het is mogelijk dat een veld in de sectie In andere tabellen beschikbare velden van het deelvenster Lijst met velden indirect gerelateerd is aan de recordbron of het formulier of rapport via een van de tabellen in de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden. In dat geval is het mogelijk dat er een of meer tabellen worden verplaatst van de sectie In andere tabellen beschikbare velden naar de sectie In gerelateerde tabellen beschikbare velden als u een veld vanuit een van de gerelateerde tabellen naar het formulier of rapport sleept.

 • Als de recordbron van het formulier of rapport een SELECT-instructie of opgeslagen query is, kunt u de recordbron weergeven en bewerken in de opbouwfunctie voor query's door met de rechtermuisknop te klikken op een willekeurig veld in het deelvenster Lijst met velden en vervolgens te klikken op Recordbron bewerken. Als de recordbron een tabel is, activeert u met deze opdracht de opbouwfunctie voor query's in de tabel. In Access wordt u gevraagd of u een query wilt maken op basis van de tabel. Klik op Ja om de recordbron te wijzigen in een query of op Nee om de recordbron ongewijzigd te laten.

 • U kunt een tabel openen in de gegevensbladweergave door op Tabel bewerken te klikken naast de tabelnaam, of door met de rechtermuisknop te klikken in het deelvenster Lijst met velden en vervolgens te klikken op Tabel openen in gegevensbladweergave.

 • In het deelvenster Lijst met velden kunt u een opzoekveld toevoegen aan een tabel door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Klik op Tabel bewerken naast de tabel waarin u het opzoekveld wilt toevoegen.

   De tabel wordt weergegeven in de gegevensbladweergave.

  2. Sleep een veld vanuit het deelvenster Lijst met velden naar het gegevensblad.

  3. De wizard Opzoeken wordt gestart. Volg de aanwijzingen van de wizard op. Klik op de laatste pagina op Voltooien.

 • U kunt het deelvenster Lijst met velden vanaf de rechterkant van het Access-werkgebied loskoppelen door de aanwijzer op de titelbalk van het deelvenster Lijst met velden plaatsen totdat deze in een verplaatsen aanwijzer verplaatsingsaanwijzer veranderten vervolgens het deelvenster Lijst met velden naar de linkerkant te slepen. U kunt de lijst overal in het werkgebied plaatsen, of u kunt deze aan de linkerkant van het werkgebied dokken door deze te slepen helemaal naar links.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×