Velden met meerdere waarden in query's gebruiken

In Microsoft Office Access 2007 kunt u een veld maken dat meerdere waarden bevat, zoals een lijst met personen aan wie u taken hebt toebedeeld. Velden met meerdere waarden zijn zeer geschikt in sommige situaties, zoals bij het gebruik van Office Access 2007 voor het werken met gegevens die zijn opgeslagen in een Windows SharePoint Services 3.0-lijst die een Windows SharePoint Services 3.0-veld bevat.

In dit artikel worden de velden met meerdere waarden beschreven en hoe u deze kunt gebruiken in queries.

In dit artikel

Wat is een veld met meerdere waarden?

Inleiding: query's

Een veld met meerdere waarden in een query weergeven

Afzonderlijke waarden in een veld met meerdere waarden weergeven

De afhankelijke waarde en de weergegeven waarde in een opzoekveld

De afhankelijke waarde in een query weergeven

Eenvoudige querycriteria invoeren voor een veld met meerdere waarden

Zoeken naar meer dan één waarde in een veld met meerdere waarden

Het effect van het opnemen van een .Waarde-veld in de veldlijst

Tellen, groeperen en andere statistische functies gebruiken.

Een toevoegquery gebruiken in een veld met meerdere waarden

Een bijwerkquery gebruiken in een veld met meerdere waarden

Een verwijderquery gebruiken in een veld met meerdere waarden

Naar boven

Wat is een veld met meerdere waarden?

Stel dat u een actie-item wilt toewijzen aan één van uw werknemers of aannemers, maar dat u besluit dit actie-item aan meer dan één persoon toe te wijzen. In Office Access 2007 hebt u de mogelijkheid een veld met meerdere waarden te maken zodat u de personen in een lijst kunt selecteren.

Veld met meerdere waarden

Wanneer u op de keuzelijst met invoervak klikt, verschijnen ingeschakelde selectievakjes die overeenkomen met uw selecties. U kunt de selectievakjes met de items in- of uitschakelen in de lijst en vervolgens op OK klikken om uw keuzes te bevestigen.

Een keuzelijst met een veld met meerdere waarden

De geselecteerde personen worden opgeslagen in het veld met meerdere waarden en worden standaard gescheiden door komma's weergegeven.

Een veld met meerdere waarden waarbij de waarden zijn gescheiden door komma's

Het idee achter velden met meerdere waarden is dat hiermee gemakkelijker meer dan één keuze kan worden geselecteerd en opgeslagen, zonder dat u een meer geavanceerd databaseontwerp hoeft te maken. Velden met meerdere waarden zijn ook van belang voor de integratie met Windows SharePoint Services omdat SharePoint-lijsten ook velden met meerdere waarden ondersteunen.

U vraagt zich misschien af waarom Office Access 2007 het mogelijk maakt meer dan één waarde in een veld op te slaan, terwijl de meeste andere relationele DBMS-systemen dit niet toestaan. Het antwoord is dat de database-engine in Office Access 2007 de waarden niet echt in één enkel veld opslaat. Het lijkt alsof gegevens die u ziet en waarmee u werkt zich in één enkel veld bevinden, maar de waarden worden in werkelijkheid onafhankelijk opgeslagen en beheerd in verborgen systeemtabellen. De database-engine van Access doet dit automatisch voor u: de gegevens worden gescheiden opgeslagen en bij weergave worden de waarden weer samengebracht in één veld.

In technische termen is een veld met meerdere waarden een voorbeeld van een veel-op-veel-relatie. Neem bijvoorbeeld een gebeurtenissentabel waarbij u de verantwoordelijkheid voor elke gebeurtenis aan één of meer van uw werknemers toewijst. U maakt dan bijvoorbeeld een veld met meerdere waarden genaamd 'ToegewezenAan' voor het toewijzen van gebeurtenissen aan werknemers. De relatie tussen gebeurtenissen en werknemers is veel-op-veel. Dit houdt in dat u meerdere werknemers aan één gebeurtenis kunt toewijzen en één werknemer aan meerdere gebeurtenissen.

Naar boven

Inleiding: query's

Het doel van databases is het leveren van gegevens: "Welke van onze producten verkoopt het beste? Wie is onze beste klant? Waarom halen wij ons de verkoopdoelen niet?" Al deze vragen kunt u aan een goed ontworpen database stellen. U kunt een query maken en de benodigde criteria invoeren in de Access database om naar antwoorden te zoeken. De gegevens in een query zijn afkomstig van één of meerdere tabellen. Nadat Access de gegevens heeft gevonden, kunt u deze weergeven en analyseren. Nadat u een query hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken als basis voor een formulier, rapport, grafiek of zelfs een andere query.

Met Office Access 2007 kunt u gebruikmaken van velden met meerdere waarden in sommige queries en op verschillende manieren. U kunt een veld met meerdere waarden weergeven in een query, de afzonderlijke waarden in een veld met meerdere waarden binnen een query weergeven en diverse statistische handelingen en actiequery's uitvoeren met behulp van velden met meerdere waarden.

Naar boven

Een veld met meerdere waarden in een query weergeven

Wanneer u een veld met meerdere waarden in een query weergeeft, moet u beslissen of u het volledige veld met meerdere waarden wilt weergeven, inclusief alle door komma's gescheiden waarden, of dat u een aparte rij voor elke waarde wilt weergeven. Stel bijvoorbeeld dat u een tabel Actie-items hebt die het veld ToegewezenAan bevat dat u kunt gebruiken om actie-items aan personen toe te wijzen. U kunt dan op de volgende manier een query maken die het veld ToegewezenAan bevat:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Query-ontwerp.

  Afbeelding Access-lint

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel (in dit voorbeeld Actie-items) die het veld met meerdere waarden bevat en klik op Toevoegen.

 5. Klik op Sluiten.

 6. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryontwerpraster. Sleep in dit voorbeeld het veld Titel en het veld met meerdere waarden ToegewezenAan naar het queryontwerpraster.

 7. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Het queryresultaat ziet er ongeveer als volgt uit, met één kolom die de actienaam weergeeft en de tweede kolom die het veld met meerdere waarden weergeeft: 

Queryresultaat met de velden Titel en ToegewezenAan

Wanneer u een query maakt met behulp van de ontwerpweergave, wordt er automatisch een overeenkomstige SQL-instructie (Structured Query Language) gegenereerd. SQL is de query language die wordt gebruikt. U kunt overschakelen naar SQL-weergave om de SQL-instructie te bekijken met behulp van de volgende procedure.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 2. Klik op SQL-weergave.

De SQL-instructie ziet er als volgt uit:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo
FROM Issues;

Naar boven

Afzonderlijke waarden in een veld met meerdere waarden weergeven

Stel dat u het veld met meerdere waarden ToegewezenAan uitgevouwen wilt weergeven (dit wordt ook wel platte waarden genoemd) genoemd, zodat elke waarde in ToegewezenAan op een aparte rij verschijnt. Hiervoor moet u de eigenschap Waarde opgeven door de tekenreeks Waarde toe te voegen aan ToegewezenAan in de rij Veld zoals hier in het queryontwerpraster wordt weergegeven:

Queryraster met de titel en de waarde ToegewezenAan.

Wanneer u ToegewezenAan opgeeft in de rij Veld, worden alle waarden van het veld met meerdere waarden in één enkele rij weergegeven wanneer u de query uitvoert. Als u echter de eigenschap Waarde gebruikt als in de waarde ToegewezenAan, wordt het veld met meerdere waarden uitgevouwen weergegeven, zodat elke waarde in een aparte rij verschijnt. U kunt een query maken om de afzonderlijke waarden weer te geven met behulp van de volgende procedure.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Query-ontwerp.

  Afbeelding Access-lint

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel (in dit voorbeeld Actie-items) die het veld met meerdere waarden bevat en klik op Toevoegen.

 5. Klik op Sluiten.

 6. Sleep de velden die u wilt gebruiken (in dit voorbeeld het veld met meerdere waarden "ToegewezenAan.Waarde") naar het queryontwerpraster.

 7. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Queryresultaten met de titel en de afzonderlijke ToegewezenAan-waarden

Wanneer u een query maakt met behulp van de ontwerpweergave, wordt er automatisch een overeenkomstige SQL-instructie (Structured Query Language) gegenereerd. SQL is de query language die wordt gebruikt. U kunt overschakelen naar SQL-weergave om de SQL-instructie te bekijken met behulp van de volgende procedure.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 2. Klik op SQL-weergave.

De SQL-instructie ziet er als volgt uit:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo.Value
FROM Issues;

Naar boven

De afhankelijke waarde en de weergegeven waarde in een opzoekveld

Een veld met meerdere waarden is een opzoekveld. Een opzoekveld is een tabel waarvan de waarde uit een andere tabel, query of een lijst met waarden wordt gehaald. Diverse versies van Access ondersteunen opzoekvelden met één waarde. Opzoekvelden met meerdere waarden zijn nieuw in Office Access 2007. Het doel van een opzoekveld is de weergave van een nummer zoals een id (of andere refererende-sleutelwaarde) te vervangen met door een meer herkenbare alias, zoals een naam. Zo kunt u bijvoorbeeld een naam van een contactpersoon weergeven in plaats van een id-nummer van een contactpersoon. Het id-nummer van de contactpersoon is de afhankelijke waarde. Deze wordt automatisch opgezocht in een brontabel of query en vervangen door de naam van de contactpersoon. De naam van de contactpersoon is de weergegeven waarde.

Net als bij een veld met één waarde die een afhankelijke waarde en een weergegeven waarde bevat, is het opzoekveld met meerdere waarden voorzien van weergegeven waarden die in de gebruikersinterface verschijnen en afhankelijke waarden die in de tabel worden opgeslagen. Voor elke item in het veld met meerdere waarden wordt een weergegeven waarde "opgezocht" die is gebaseerd op de afhankelijke waarde.

Dit betekent dat er vaak een opgezochte weergegeven waarde wordt weergegeven die niet hetzelfde is als de afhankelijke waarde die in het veld is opgeslagen. In het bovenstaande voorbeeld, waarbij het veld ToegewezenAan wordt gebruikt, wordt bijvoorbeeld een reeks werknemer-id-waarden uit de query Contactpersonen Uitgebreid opgeslagen in het veld ToegewezenAan. De query is geselecteerd als de rijbron op het moment dat het veld met meerdere waarden is gemaakt.

Deze werknemer-id's zijn afhankelijke waarden. Maar omdat het veld ToegewezenAan een opzoekveld is, wordt de reeks opzoekwaarden in het queryresultaat opgeslagen — in dit voorbeeld de namen van de contactpersonen. De namen van de contactpersonen zijn de weergegeven waarden.

Gegevensblad met weergegeven waarden en een gegevensblad met afhankelijke waarden

1. De weergegeven waarden.

2. De afhankelijke waarden.

U kunt de opzoekeigenschappen voor een veld met meerdere waarden bekijken in de ontwerpweergave. Dit doet u als volgt:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met rechtermuisknop op de tabel waar het veld met meerdere waarden is opgeslagen.

 4. Klik op Ontwerpweergave.

 5. Klik op het veld met meerdere waarden (bijvoorbeeld op ToegewezenAan).

 6. Klik bij Veldeigenschappen op het tabblad Opzoeken.

Eigenschappen van opzoekveld met meerdere waarden

Het is van belang dat u het verschil tussen de weergegeven waarde en een afhankelijke waarde van een opzoekveld begrijpt. Standaard wordt automatisch de weergegeven waarde in het gegevensblad weergegeven. De afhankelijke waarde is echter de waarde die wordt opgeslagen, die u gebruikt in querycriteria en wordt gebruikt in joins met andere tabellen.

Naar boven

De afhankelijke waarde in een query weergeven

Standaard wordt automatisch de weergegeven waarde in het gegevensblad weergegeven. Wanneer u een query maakt, kunt u deze instelling wijzigen zodat de afhankelijke waarde wordt weergegeven. De onderstaande procedure beschrijft de stappen die hiervoor nodig zijn:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige op Queryontwerp.

  Afbeelding Access-lint

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel (in dit voorbeeld Actie-items) die het veld met meerdere waarden bevat en klik op Toevoegen.

 5. Klik op Sluiten.

 6. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryontwerpraster. Sleep in dit voorbeeld het veld Titel en het veld met meerdere waarden ToegewezenAan.Waarde naar het queryraster.

 7. Klik op het veld ToegewezenAan.Waarde in het queryraster zodat dit veld de focus krijgt.

 8. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Eigenschappenvenster.

 9. Selecteer in het Eigenschappenvenster, op het tabblad Opzoeken bij de eigenschap Besturingselement de optie Tekstvak.

Eigenschappen voor het besturingselement in queryontwerp weergegeven

Wanneer u de eigenschappen voor het besturingselement wijzigt in Tekstvak, schakelt u de normale instelling voor de zoekkolom uit zodat de afhankelijke waarde verschijnt in plaats van de weergegeven waarde.

Weergave van de afhankelijke waarde in het queryresultaat

Naar boven

Eenvoudige querycriteria invoeren voor een veld met meerdere waarden

Stel dat u alle zaken die zijn toegewezen aan "Kelly Rollin" wilt bekijken. U kunt querycriteria in de rij Criteria invoeren in het queryraster, maar wanneer u criteria voor een opzoekveld invoert, moet u de afhankelijke waarde en niet de weergegeven waarde invoeren. In dit geval bepaalt u dat de afhankelijke waarde voor Kelly Rollin 6 is. Dit is de overeenkomstige primaire sleutelwaarde in de query Contactpersonen Uitgebreid voor Kelly.

Ga als volgt te werk om een query te maken waarbij alle zaken voor Kelly worden weergegeven:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp.

  Afbeelding Access-lint

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel (in dit voorbeeld Actie-items) die het veld met meerdere waarden bevat en klik op Toevoegen.

 5. Klik op Sluiten.

 6. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld het veld Titel naar de eerste kolom in het queryraster. Sleep vervolgens het veld ToegewezenAan naar de tweede kolom.

 7. Voer op het tabblad queryraster, onder ToegewezenAan, in de rij Criteria de waarde 6 in. Zorg ervoor dat u de afhankelijke waarde en niet de weergegeven waarde invoert.

  Queryraster met criteria in een veld met meerdere waarden

 8. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren om de query uit te voeren.

Wanneer u de query uitvoert, verschijnen de resultaten in de gegevensbladweergave. De query geeft alleen de rijen weer waarin de naam"Kelly Rollin" voorkomt.

Queryresultaat waarbij ToegewezenAan de waarde 6 bevat

Wanneer u een query maakt met behulp van de ontwerpweergave, wordt er automatisch een overeenkomstige SQL-instructie (Structured Query Language) gegenereerd. SQL is de query language die wordt gebruikt. U kunt overschakelen naar SQL-weergave om de SQL-instructie te bekijken met behulp van de volgende procedure.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 2. Klik op SQL-weergave.

De SQL-instructie ziet er als volgt uit:

SELECT Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Zoeken naar tekst in plaats van een id-nummer

Mogelijk vindt u het te veel moeite om id-nummers invoeren en geeft u de voorkeur aan het invoeren van de naam "Kelly Rollin" als opzoekwaarde. Hiervoor moet het queryresultaat een veld bevatten waarin de tekstuele naam voorkomt. Op deze manier kunt u in dat veld zoeken naar "Kelly Rollin".

U kunt het veld ToegewezenAan.Waarde niet gebruiken omdat de afhankelijke waarde een id is en u een id moet invoeren om op dat veld te zoeken.

In dit voorbeeld komt het veld met de naam van de contactpersoon niet voor in de tabel. In plaats daarvan bevindt deze zich in de bronquery die gegevens voor het veld met meerdere waarden ToegewezenAan levert. U kunt de brontabel of bronquery voor het veld met meerdere waarden koppelen met de tabel die het veld met meerdere waarden bevat om een veld op te nemen (in dit voorbeeld de naam van de contactpersoon) van de brontabel of bronquery in het queryresultaat. Vervolgens kunt u zoeken naar dat veld in plaats van het veld met meerdere waarden.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp.

  Afbeelding Access-lint

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel (in dit voorbeeld Actie-items) die het veld met meerdere waarden bevat en klik op Toevoegen.

 5. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op het tabblad Query's en vervolgens op de bronquery (in dit voorbeeld de query Contactpersonen Uitgebreid) voor het veld met meerdere waarden en klik op Toevoegen.

 6. Klik op Sluiten.

 7. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld Titel van de tabel Actie-items naar de eerste kolom van het raster. Sleep vervolgens Naam contactpersoon van de query Contactpersonen Uitgebreid naar de tweede kolom en schakel het selectievakje Weergeven uit. Sleep vervolgens ToegewezenAan naar de derde kolom.

 8. Als er geen joinlijn zichtbaar is tussen het veld Id in de query Contactpersonen Uitgebreid en het veld ToegewezenAan.Waarde zoals hieronder wordt weergegeven, klikt en sleept u deze van het veld Id in de query Contactpersonen Uitgebreid naar het veld ToegewezenAan.Waarde in de tabel Actie-items.

  Er verschijnt een joinlijn.

  Als er andere joinlijnen zichtbaar zijn, kunt u deze verwijderen door op de joinlijn te klikken en vervolgens op verwijderen te drukken.

 9. Voer in het queryraster, onder Naam contactpersoon, in de rij Criteria de naam "Kelly Rollin" in.

  Queryraster met ToegewezenAan-criterium dat de naam "Kelly Rollin" bevat

 10. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren om de query uit te voeren.

Nadat de query is uitgevoerd, verschijnt het resultaat in de gegevensbladweergave. De queryresultaten geven alleen de rijen weer waarin de naam "Kelly Rollin" voorkomt. Deze techniek functioneert omdat de join tussen de id in de brontabel of query en het veld ToegewezenAan.Waarde een afzonderlijke rij voor elke waarde in het veld met meerdere waarden weergeeft. Bovendien bevat elke rij een veld Naam contactpersoon met de volledige naam. Omdat het veld Naam contactpersoon een berekend veld is in plaats van een opzoekveld, is er geen afhankelijke waarde en ook geen weergegeven waarde, maar slechts één waarde — de naam van de contactpersoon. Op deze manier kunt u dus de overeenkomstige tekst zoeken, in dit geval de naam"Kelly Rollin."

Queryresultaat met ToegewezenAan dat de naam "Kelly Rollin" bevat

Wanneer u een query maakt met behulp van de ontwerpweergave, wordt de overeenkomstige SQL (Structured Query Language)-instructie automatisch gegenereerd. SQL is de query language die in Access wordt gebruikt. U kunt overschakelen naar SQL-weergave om de SQL-instructie te bekijken met behulp van de volgende procedure.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 2. Klik op SQL-weergave.

De SQL-instructie ziet er als volgt uit:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo 
FROM [Contacts Extended] INNER JOIN Issues ON
[Contacts Extended].ID = Issues.AssignedTo.Value
WHERE ((([Contacts Extended].[Contact Name])=
"Kelly Rollin"));

Naar boven

Zoeken naar meer dan één waarde in een veld met meerdere waarden

Soms moet u naar meer dan één waarde zoeken. Stel dat u de zaken wilt bekijken waarin zowel "Kelly Rollin" als "Lisa Miller" in de waarden van het veld ToegewezenAan voorkomen. De afhankelijke waarde voor Kelly Rollin is 6, en de afhankelijke waarde Lisa Miller is 10. U kunt de operators AND en OR gebruiken om meerdere criteria voor een veld met meerdere waarden weer te geven.

Gebruik de volgende procedure om de query te maken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp.

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel (in dit voorbeeld Actie-items) die het veld met meerdere waarden bevat en klik op Toevoegen.

 5. Klik op Sluiten.

 6. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld het veld Titel naar de eerste kolom van het raster en sleep vervolgens ToegewezenAan naar de tweede kolom.

 7. Typ in het queryraster, onder ToegewezenAan, in de rij Criteria de waarden 6 en 10.

  Query met het gebruik van AND in het veld met meerdere waarden

 8. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren om de query uit te voeren.

Wanneer u de query uitvoert, verschijnen de resultaten in de gegevensbladweergave.

Queryresultaat met het gebruik van AND in een veld met meerdere waarden

In het resultaat worden alleen de zaken weergegeven die betrekking hebben op zowel Kelly Rollin als Lisa Miller. Wanneer u een query maakt met behulp van de ontwerpweergave, wordt de overeenkomstige SQL (Structured Query Language)-instructie automatisch gegenereerd. SQL is de query language die in Access wordt gebruikt. U kunt overschakelen naar de SQL-weergave om de SQL-instructie te bekijken met behulp van de volgende procedure.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 2. Klik op SQL-weergave.

De SQL-instructie ziet er als volgt uit:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
And (Issues.AssignedTo.Value)=10));

De operator OR gebruiken in plaats van de operator AND

Stel dat u de query wilt wijzigen om de rijen weer te geven waarin "Kelly Rollin" of "Lisa Miller" in voorkomen. U kunt de SQL-instructie wijzigen om de operator OR te gebruiken in plaats van de operator AND. De instructie moet er dan als volgt uitzien:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
Or (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Wanneer u de query uitvoert, verschijnt het resultaat in de gegevensbladweergave.

Query waarbij de operator Or wordt gebruikt in een veld met meerdere waarden

In het resultaat worden uitsluitend de zaken weergegeven die betrekking hebben op Kelly Rollin of Lisa Miller.

Naar boven

Het effect van het opnemen van een .Waarde-veld in de veldlijst

Het is belangrijk dat u het effect begrijpt van het opnemen van een .Waarde-veld in de veldlijst in de lijst met uitvoerkolommen (de SELECT-lijst) in uw query. Wanneer de query wordt verwerkt moet als eerste een resultaatset zonder het effect van een WHERE-component of filter worden gegenereerd. Het filter wordt vervolgens toegepast volgens die aanvankelijke set. Het kan daarom handig zijn om goed na te denken over deze resultaatset op het moment dat deze voor het eerst wordt gegenereerd en vervolgens door het filter word verkleind in de WHERE-component. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit voorbeeld:

SELECT Issues.Title, AssignedTo
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

De aanvankelijke resultaatset kan, voordat het filter wordt toegepast, er als volgt uitzien:

Titel

ToegewezenAan

Actie-item 1

David Hamilton, Eva Valverde

Actie-item 2

Kathleen Gail Jensen, Kelly Rollin, Susan Burk, Lisa Miller

Actie-item 3

Jesper Aaberg, Kelly Rollin, Eva Valverde, Tom Michaels

Actie-item 4

Wei Yu, Lisa Miller

Actie-item 5

David Hamilton, Kathleen Gail Jensen

Actie-item 6

Sanjay Jacob, Kelly Rollin

Actie-item 7

Jesper Aaberg, Susan Burk

Actie-item 8

David Hamilton

Actie-item 9

Kelly Rollin, Lisa Miller

Actie-item 10

Eva Valverde, Tom Michaels

De filterprocedure gaat vervolgens door de aanvankelijke resultaatset en selecteert de rijen waarin de naam David Hamilton, die de id 3 heeft, niet voorkomt:

Titel

ToegewezenAan

Actie-item 2

Kathleen Gail Jensen, Kelly Rollin, Susan Burk, Lisa Miller

Actie-item 3

Jesper Aaberg, Kelly Rollin, Eva Valverde, Tom Michaels

Actie-item 4

Wei Yu, Lisa Miller

Actie-item 6

Sanjay Jacob, Kelly Rollin

Actie-item 7

Jesper Aaberg, Susan Burk

Actie-item 9

Kelly Rollin, Lisa Miller

Actie-item 10

Eva Valverde, Tom Michaels

Kijk nu eens naar het tweede voorbeeld waarin het veld .Waarde is opgenomen in de veldlijst. Kijk eerst eens hoe de aanwezigheid van het veld .Waarde de aanvankelijke resultaatset wijzigt voordat er wordt gefilterd: 

SELECT Issues.Title, AssignedTo.Value
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

De aanvankelijke resultaatset kan, voordat het filter wordt toegepast, er als volgt uitzien:

Titel

ToegewezenAan.Waarde

Actie-item 1

David Hamilton

Actie-item 1

Eva Valverde

Actie-item 2

Kathleen Gail Jensen

Actie-item 2

Kelly Rollin

Actie-item 2

Lisa Miller

Actie-item 2

Susan Burk

Actie-item 3

Eva Valverde

Actie-item 3

Jesper Aaberg

Actie-item 3

Kelly Rollin

Actie-item 3

Tom Michaels

Actie-item 4

Lisa Miller

Actie-item 4

Wei Yu

Actie-item 5

David Hamilton

Actie-item 5

Kathleen Gail Jensen

Actie-item 6

Kelly Rollin

Actie-item 6

Sanjay Jacob

Actie-item 7

Jesper Aaberg

Actie-item 7

Susan Burk

Actie-item 8

David Hamilton

Actie-item 9

Kelly Rollin

Actie-item 9

Lisa Miller

Actie-item 10

Tom Michaels

Actie-item 10

Eva Valverde

De filterprocedure gaat vervolgens door de aanvankelijke resultaatset en selecteert uitsluitend de rijen waarin de naam David Hamilton, die de id 3 heeft, niet voorkomt:

Titel

ToegewezenAan.Waarde

Actie-item 1

Eva Valverde

Actie-item 2

Kathleen Gail Jensen

Actie-item 2

Kelly Rollin

Actie-item 2

Lisa Miller

Actie-item 2

Susan Burk

Actie-item 3

Eva Valverde

Actie-item 3

Jesper Aaberg

Actie-item 3

Kelly Rollin

Actie-item 3

Tom Michaels

Actie-item 4

Lisa Miller

Actie-item 4

Wei Yu

Actie-item 5

Kathleen Gail Jensen

Actie-item 6

Kelly Rollin

Actie-item 6

Sanjay Jacob

Actie-item 7

Jesper Aaberg

Actie-item 7

Susan Burk

Actie-item 9

Kelly Rollin

Actie-item 9

Lisa Miller

Actie-item 10

Tom Michaels

Actie-item 10

Eva Valverde

Als u de resultaatset weergeeft voordat in nadat u het filter hebt toegepast maakt het makkelijker om op een juiste manier te anticiperen op het queryresultaat.

Naar boven

Tellen, groeperen en andere statistische functies gebruiken.

Het kan voorkomen dat u berekeningen wilt uitvoeren op groepen met waarden die zijn opgeslagen in een veld met meerdere waarden. Bijvoorbeeld hoeveel taken er zijn toegewezen aan elk persoon, of hoeveel mensen zijn toegewezen aan elk actie-item. U kunt dit type berekening uitvoeren door een statistische functie toe te passen in een totalenquery.

Met een statistische functie voert u een berekening uit op een set van waarden waarbij er vervolgens een enkele waarde als resultaat wordt gegeven. Som, Aantal en Gem zijn drie voorbeelden van statistische functies die u kunt gebruiken om totalen te berekenen. U kunt totaal berekenen voor alle records of groepen records. Als u gegevens per groep wilt samenvatten, moet u het te groeperen veld of de velden in het queryraster selecteren.

De volgende procedure geeft aan hoe een query kunt maken om het aantal taken te tellen dat aan elke persoon is toegewezen.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp.

  Afbeelding Access-lint

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel (in dit voorbeeld Actie-items) die het veld met meerdere waarden bevat en klik op Toevoegen.

 5. Klik op Sluiten.

 6. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryontwerpraster. Sleep in dit voorbeeld het veld ToegewezenAan.Waarde naar de eerste kolom van het raster en vervolgens het veld Titel naar de tweede kolom.

 7. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Weergeven/verbergen op Totalen .

  De rij Totalen wordt weergegeven in het queryraster. Groeperen op verschijnt standaard in de cel Totaal onder elk veld in de query.

 8. Klik in het queryraster, onder Titel, in de rij Totaal op Aantal.

 9. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren om de query uit te voeren.

Wanneer u uw query ontwerpt, kunt u opgeven welke velden u wilt gebruiken voor groeperen en welke velden u wilt gebruiken voor totalen (berekeningen). In dit voorbeeld is het veld ToegewezenAan.Waarde gebruikt voor groeperen en het veld Titel voor de totaalberekening. Selecteer Groeperen op, in de rij Totaal voor velden die u wilt gebruiken voor groeperen. Selecteer een type berekening (zoals Som of Gem) voor velden die u wilt gebruiken voor een totaalberekening. Houd er rekening dat wanneer u een veld met meerdere waarden gebruikt voor groeperen, u het veld .Waarde gebruikt. In dit voorbeeld kunt u het veld ToegewezenAan niet gebruiken voor groeperen, maar moet u het veld ToegewezenAan.Waarde gebruiken.  U moet het veld .Waarde ook gebruiken wanneer u een veld met meerdere waarden gebruikt voor het sorteren.

Opmerking: Wanneer u een veld met meerdere waarden gebruikt voor groeperen, moet u het veld .Waarde gebruiken. Ook wanneer u een veld met meerdere waarden gebruikt voor sorteren, gebruikt u het veld .Waarde.

Wanneer u de query uitvoert, verschijnt het resultaat in de gegevensbladweergave.

Een query waarbij de toegewezen taken voor elke persoon worden berekend

Schakel over naar SQL-weergave met behulp van de onderstaande procedure om de SQL-instructie voor deze query weer te geven.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 2. Klik op SQL-weergave.

De SQL-instructie ziet er als volgt uit:

SELECT Issues.AssignedTo.Value, 
Count(Issues.Title) AS CountOfTitle
FROM Issues
GROUP BY Issues.AssignedTo.Value;

Stel dat u wilt weten hoeveel mensen er zijn toegewezen aan een bepaald actie-item. U kunt groeperen op Titel en Count selecteren voor de berekening van het veld met meerdere waarden. Gebruik de onderstaande procedure om de query te maken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige op Query-ontwerp.

  Afbeelding Access-lint

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op de tabel (in dit voorbeeld Actie-items) die het veld met meerdere waarden bevat en klik op Toevoegen.

 5. Klik op Sluiten.

 6. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryraster. In dit voorbeeld sleept u het veld Titel naar de eerste kolom in het raster en vervolgens het veld ToegewezenAan naar de tweede kolom.

 7. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Totalen.

  De rij Totaal verschijnt in het queryraster. Het veld Groeperen opverschijnt in de query standaard in de cel Totaal, onder het veld Titel. Standaard wordt Expressie weergegeven in de cel Totaal onder het veld ToegewezenAan, omdat u geen Group By-handeling kunt uitvoeren op een veld met meerdere waarden. Dit is uitsluitend mogelijk met een .Waarde-veld met meerdere waarden. 

 8. Klik in het queryraster, onder ToegewezenAan, in de rij Totaal op Aantal.

 9. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren om de query uit te voeren.

Wanneer u de query uitvoert, verschijnt het resultaat in gegevensbladweergave.

Queryresultaat met het aantal personen per actie-item

Schakel over naar SQL-weergave met behulp van de volgende procedure om de SQL-instructie voor deze query weer te geven.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 2. Klik op SQL-weergave.

De SQL-instructie ziet er als volgt uit:

SELECT Issues.Title, 
Count(Issues.AssignedTo) AS CountOfAssignedTo
FROM Issues
GROUP BY Issues.Title;

Opmerking: In deze SQL-instructie SELECT maakt het niet uit of u Count(Actie-items.ToegewezenAan) of Count(Actie-items.ToegewezenAan.Waarde) gebruikt. Het resultaat is hetzelfde. 

Naar boven

Een toevoegquery gebruiken in een veld met meerdere waarden

U kunt één waarde in een veld met meerdere waarden toevoegen met behulp van de toevoegquery. Stel dat u "Kelly Rollin" wilt toevoegen aan een actie-tem in het veld met meerdere waarden ToegewezenAan. U bepaalt in dit geval eerst de primaire sleutelwaarde voor het actie-item en de record van de contactpersoon Kelly. Stel dat de waarde voor het actie-item 10 en de waarde voor Kelly 6 is.

De volgende procedure laat zien hoe u de query maakt.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp.

  Afbeelding Access-lint

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op Sluiten.

 5. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 6. Klik op SQL-weergave.

 7. Typ in de SQL-weergave de volgende SQL-instructie:

  INSERT INTO Issues ( AssignedTo.[Value] )
  VALUES (6)
  WHERE ID = 10;
 8. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren om de query uit te voeren.

  Als u wordt verzocht de geselecteerde rij toe te voegen, klikt u op Ja om de rij in te voegen, of op Nee om te annuleren.

De naam Kelly wordt nu weergegeven in het veld ToegewezenAan voor dat actie-item. Dit is de enige toevoegquery die functioneert binnen een veld met meerdere waarden.

Opmerking: Een toevoegquery is een query die gebruikt voor het toevoegen van records van de ene tabel naar een andere bestaande tabel. In Office Access 2007 kunt u geen toevoegquery gebruiken die refereert aan een tabel die een veld met meerdere waarden bevat. De volgende query is bijvoorbeeld niet geldig:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Naar boven

Een bijwerkquery gebruiken in een veld met meerdere waarden

U kunt een bijwerkquery gebruiken om de waarden in bestaande records te wijzigen. Wanneer u een bijwerkquery gebruikt om een tabel die velden met meerdere waarden bevat, kunt u één waarde in een veld met meerdere waarden wijzigen in een andere waarde. Stel dat u het veld met meerdere ToegewezenAan-waarden wil bijwerken voor een specifiek actie-item, bijvoorbeeld om de naam "Kelly Rollin" te vervangen door "Lisa Miller ." U bepaalt eerst de primaire sleutelwaarde voor het actie-item en de records voor de contactpersoon Kelly en Lisa. Stel dat de waarde 8 geldt voor het actie-item, 6 voor Kelly en 10 voor Lisa.

De onderstaande procedure laat zien hoe u deze query kunt maken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Query-ontwerp.

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op Sluiten.

 5. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 6. Klik op SQL-weergave.

 7. Typ in de SQL-weergave de volgende SQL-instructie:

  UPDATE Issues 
  SET Issues.AssignedTo.Value = 10
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6)
  AND ((Issues.ID)=8));

  Notities: 

  • U moet altijd een WHERE-component opnemen waarmee uitsluitend de records die u wilt bijwerken worden geïdentificeerd, anders worden er records bijgewerkt die u niet wilt wijzigen. Met een bijwerkquery die geen WHERE-component bevat worden alle rijen in de tabel gewijzigd.

  • U kunt één waarde opgeven die u wilt wijzigen.

 8. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren om de query uit te voeren.

  Als u wordt verzocht het bijwerken van de record te bevestigen, klikt u op Ja om de rij beide werken of op Nee om te annuleren.

Lisa Miller wordt nu weergegeven in plaats van Kelly Rollin in het veld ToegewezenAan voor dat actie-item.

Naar boven

Een verwijderquery gebruiken in een veld met meerdere waarden

U kunt een verwijderquery gebruiken om records uit een tabel te verwijderen. Wanneer u werkt met een tabel die een veld met meerdere waarden bevat, kunt u een verwijderquery gebruiken om records met een bepaalde waarde te verwijderen in een veld met meerdere waarden of een bepaalde waarde uit een veld met meerdere waarden in alle records in de tabel te verwijderen.

Stel dat u "Kelly Rollin" uit alle velden ToegewezenAan in de gehele tabel wilt verwijderen. De onderstaande procedure laat zien hoe u deze query kunt maken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Openen.

 2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

 3. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp.

 4. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op Sluiten.

 5. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op het pijltje onder Weergave om het menu Weergave weer te geven.

 6. Klik op SQL-weergave.

 7. Typ in de SQL-weergave de volgende SQL-instructie:

  DELETE Issues.AssignedTo.Value
  FROM Issues
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));
 8. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren om de query uit te voeren.

  Als u wordt verzocht het verwijderen van de records te bevestigen, klikt u op Ja om de records te verwijderen of op Nee om te annuleren.

Met de onderstaande voorbeeldquery worden er geen records uit de tabel Actie-items verwijderd. Met deze voorbeeldquery wordt er een waarde uit het veld met meerder waarden ToegewezenAan verwijderd in elk record waarin deze waarde voorkomt. Als u records uit de tabel Actie-items wilt verwijderen, geeft u geen veld op achter de DELETE-component in de SQL-instructie. Als u bijvoorbeeld alle actie-items wilt verwijderen waarin de naam "Kelly Rollin" voorkomt onder de personen aan wie het actie-item is toegewezen, voert u de volgende SQL-instructie in:

DELETE 
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Opmerking: Wees voorzichtig met het verwijderen van records met een verwijderquery. U kunt het verwijderen van records niet ongedaan maken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×