Velden invoegen, bewerken en weer geven in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Veld codes zijn handig als tijdelijke aanduidingen voor gegevens die in uw document kunnen worden gewijzigd, en u kunt deze gebruiken om bepaalde aspecten van uw document te automatiseren. Veld codes worden voor u ingevoegd wanneer u Word-functies, zoals pagina nummers of een inhouds opgave, gebruikt, maar u kunt veld codes hand matig invoegen voor andere taken zoals het uitvoeren van berekeningen of het invullen van document inhoud vanuit een gegevens bron.

Deze stappen werken voor het invoegen van elke veldcode in Word. Zie Lijst met veldcodes in Word voor een lijst met alle veldcodes en uitgebreide informatie over elke code.

 1. Klik op de plaats waar u een veld wilt invoegen.

  Tip: Als u de veld code weet voor het veld dat u wilt invoegen, kunt u dit rechtstreeks in het document typen, maar niet door de haakjes te typen. Druk op CTRL + F9 en typ de code tussen de haakjes.

 2. Klik op Invoegen > Snelonderdelen > Veld.
  Optie Veld invoegen in het menu Snelonderdelen.

 3. Selecteer een veldnaam in de lijst Veldnamen.

  Tip: Wanneer u de lijst wilt filteren, drukt u op de pijl-omlaag in de lijst Categorieën.


  Het dialoogvenster Veld

 4. Selecteer onder Veldeigenschappen de gewenste eigenschappen en opties en klik vervolgens op OK.

Notities: 

 • Als u de codes voor een bepaald veld wilt zien in het vak Veld, klikt u op Veldcodes. Voor sommige velden is deze optie automatisch ingeschakeld.

 • Als u een veld in een ander veld wilt opnemen, voegt u eerst het buitenste veld in (de stappen 1-4 hierboven). Plaats vervolgens de invoegpositie in de veldcode waarin u het binnenste veld wilt invoegen en herhaal de stappen 2-4 hierboven.

 1. Klik met de rechtermuisknop in het gewenste veld en klik vervolgens op Veld bewerken.

 2. Wijzig de veld eigenschappen en-opties. Zie lijst met veld codes in Wordvoor meer informatie over de eigenschappen en opties die beschikbaar zijn voor een bepaald veld.

  Notities: 

  • Voor sommige velden moet u de veld code weer geven om het veld te bewerken: druk op ALT + F9.

  • Sommige velden moeten worden bewerkt in hun eigen dialoogvensters in plaats van in het dialoogvenster Veld. Als u bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op een hyperlink klikt en vervolgens op Hyperlink bewerken klikt, wordt het dialoogvenster Hyperlink bewerken geopend.

Druk op ALT + F9 om te scha kelen tussen het weer geven van veld codes en het weer geven van veld resultaten in het document. Wanneer u een veld code bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ VELDNAAM Eigenschappen Optionele schakelopties }

 • VELDNAAM    Dit is de naam die wordt weergegeven in de lijst met veldnamen in het dialoogvenster Veld.

 • Instructies     Dit zijn instructies of variabelen die in een bepaald veld worden gebruikt. Niet alle velden bevatten instructies. In het dialoog venster veld worden deze weer gegeven als veld eigenschappen.

 • Veld-specifieke Schakel opties    Dit zijn instellingen die u voor een bepaald veld kunt in-of uitschakelen. Niet alle velden hebben Schakel opties. In het dialoog venster veld worden deze weer gegeven als veld opties.

 • Algemene Schakel opties    Dit zijn instellingen die de opmaak bepalen van de veld resultaten, zoals het hoofdletter gebruik van tekst en datum/tijd notatie. In het dialoog venster veld worden deze weer gegeven als opmaak opties. Zie veld resultaten opmakenvoor meer informatie.

Zie lijst met veld codes in Wordvoor meer informatie over de syntaxis voor een bepaald veld.

Opmerking over de beveiliging: Aangezien veldcodes zichtbaar zijn voor iedereen die uw document leest, moet u ervoor zorgen dat de informatie die u in de veldcodes opneemt geen informatie is die u privé wilt houden.

In Word worden de veldresultaten zo weergegeven dat ze er net zo uitzien als de overige inhoud van het document, zodat iemand die het document leest niet ziet dat een deel van de inhoud in een veld staat. Velden kunnen echter ook worden weergegeven met een gearceerde achtergrond, zodat ze beter zichtbaar zijn in het document.

 1. Klik op Bestand > Opties. (Klik in Word 2007 op de Microsoft Office-knop Afbeelding van de Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.)

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Arcering veld onder Documentinhoud weergeven:

  • Als u wilt dat velden afsteken tegen de rest van de documentinhoud, selecteert u Altijd.

  • Als u wilt dat velden naadloos overlopen in de documentinhoud, selecteert u Nooit.

  • Als u wilt dat gebruikers van Word weten dat ze in een veld klikken, selecteert u Indien geselecteerd.

   Als de optie voor veldarcering is ingesteld op Indien geselecteerd, wordt het veld weergegeven met een grijze achtergrond wanneer u in het veld klikt. De grijze arcering geeft echter niet aan dat het veld is geselecteerd. Als u het veld selecteert door erop te klikken of erover te slepen met de muis, wordt een markering die de selectie aangeeft aan de grijze arcering toegevoegd.

Standaard worden velden in Word automatisch bijgewerkt wanneer u een document opent. Zo wordt ervoor gezorgd dat gegevens up-to-date blijven. Er zijn echter gevallen waarin dit mogelijk niet wenselijk is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u wilt dat de koptekst een bepaalde datum bevat en niet dat automatisch de huidige datum wordt ingevoegd telkens wanneer het document wordt geopend.

U kunt velden ook bijwerken door met de rechtermuisknop in een veld te klikken en vervolgens te klikken op Veld bijwerken of door te klikken in een veld en op F9 te drukken.

Als u alle velden in de hoofd tekst van een document hand matig wilt bijwerken, drukt u op CTRL + A en drukt u op F9. Velden in kopteksten, voet teksten of tekst vakken moeten afzonderlijk worden bijgewerkt. Klik in de koptekst, voet tekst of het tekstvak, druk op CTRL + A en druk vervolgens op F9.

U kunt velden vergrendelen om te voorkomen dat ze automatisch of per ongeluk worden bijgewerkt.

Een bepaald veld vergrendelen of ontgrendelen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u een veld wilt vergrendelen, zodat veldresultaten niet worden bijgewerkt, klikt u in het veld en drukt u vervolgens op Ctrl+F11.

 • Als u een veld wilt ontgrendelen, zodat veldresultaten kunnen worden bijgewerkt, klikt u in het veld en drukt u vervolgens op Ctrl+Shift+F11.

Het resultaat van de velden BOOKMARK, INCLUDETEXT en REF vergrendelen

Met de schakeloptie Resultaat vergrendelen (\!) voorkomt u dat een veld dat is ingesloten in het resultaat van een INCLUDETEXT-, REF- of BOOKMARK-veld, wordt bijgewerkt als het veldresultaat op de oorspronkelijke locatie niet is gewijzigd. Als u deze schakeloptie niet instelt, worden velden die zijn ingesloten in een veldresultaat telkens bijgewerkt wanneer het veld BOOKMARK, INCLUDETEXT of REF wordt bijgewerkt.

Met het veld { INCLUDETEXT C:\\Verkoop\Kwart4 verkoop.doc \! } wordt bijvoorbeeld de inhoud van het document 'Kwart4 verkoop.doc' ingevoegd. Dit document bevat een veld DATE en een veld EMBED. Als u het veld INCLUDETEXT bijwerkt, voorkomt de schakeloptie \! dat de velden DATE en EMBED in de ingesloten tekst worden bijgewerkt, tenzij deze eerst worden bijgewerkt in het oorspronkelijke document ('Kwart4 verkoop.doc'). Zo zorgt deze schakeloptie ervoor dat de tekst die wordt ingevoegd met het veld INCLUDETEXT, overeenkomt met de tekst in het oorspronkelijke document.

Als u de velden DATE en EMBED op beide locaties wilt bijwerken, moet u de velden eerst bijwerken in het oorspronkelijke document (Kwart4 verkoop.doc) en vervolgens het veld INCLUDETEXT bijwerken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×