Veldcodes: het veld Citation

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met het veld Citation wordt informatie over een bepaalde bron weergegeven op basis van de gekozen bronvermeldingsstijl. U kunt een citaat het eenvoudigst in het document invoegen met de opdracht Bronvermelding invoegen in de groep Citaten en bibliografie op het tabblad Verwijzingen.

U kunt de bronvermelding aanpassen door schakelopties toe te voegen aan de Citation-veldcode. Deze schakelopties zijn niet beschikbaar in het dialoogvenster Bronvermelding bewerken of Bron bewerken.

U kunt een Citation-veldcode eenvoudig in het document invoegen met de opdracht Bronvermelding invoegen in de groep Citaten en bibliografie op het tabblad Verwijzingen. Wanneer u deze opdracht gebruikt, wordt in Word de Citation-veldcode in het document geplaatst.

 1. Klik op de positie waarop u de bronvermelding wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Citaten en bibliografie op Bronvermelding invoegen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de bron als de bronvermelding verwijst naar een bron in de huidige lijst met bronnen.

  • Als de bronvermelding verwijst naar een bron die nog niet beschikbaar is in de lijst met bronnen, klikt u op Nieuwe bron toevoegen en typt u de brongegevens in het dialoogvenster Bron maken. De nieuwe bron wordt toegevoegd aan de hoofdlijst en de huidige lijst met bronnen en de bronvermelding wordt in het document ingevoegd.

  • Als u een bronvermelding wilt invoegen als tijdelijke aanduiding voor een nieuwe bron, klikt u op Nieuwe tijdelijke aanduiding toevoegen.

Opmerking: U kunt een Citation-veldcode ook invoegen via het dialoogvenster Veld.

Wanneer een Citation-veldcode in het document is geplaatst, kunt u deze wijzigen via het dialoogvenster Veld.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een Citation-veldcode die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Veld bewerken in het snelmenu.

 2. Typ in het vak Veldcodes een andere labelnaam of wijzig de schakelopties.

Syntaxis

Wanneer u de Citation-veldcode weergeeft in het document, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ CITATIONLabel [Optionele schakelopties] }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

Label

Hiermee geeft u een unieke id voor de bron op. In Word wordt een labelnaam gegenereerd wanneer u een nieuwe bron toevoegt aan de lijst met bronnen. De labeleigenschap van de Citation-veldcode is de labelnaam die wordt weergegeven in de dialoogvensters Bron maken en Bron bewerken wanneer u een bron aan de lijst toevoegt of een bestaande bron wijzigt. De labelnaam is hoofdlettergevoelig.

Optionele schakelopties

\l landinstelling-id

Geeft de taal waarin de bronvermelding weergegeven. Als standaard is geselecteerd in de lijst taal in het dialoogvenster Bron maken of Bron bewerken , kunt u de schakeloptie \l en de landinstelling-ID gebruiken om weer te geven van de bronvermelding in de taal die u opgeeft. Zie voor een lijst met landinstelling-id's, landinstelling-id's voor taalspecifieke bestanden.

\v volumenummer

Hiermee voegt u het opgegeven volumenummer toe aan de bronvermelding.

\f "Voorvoegsel"

Hiermee voegt u de tekst tussen aanhalingstekens toe aan het begin van de bronvermelding. De veldcode { CITATION \l 1033 Che01 \f "geciteerd in" } resulteert bijvoorbeeld in een bronvermelding die er als volgt uitziet, in de bronvermeldingsstijl MLA:

(geciteerd in Chen).

\s "Achtervoegsel"

Hiermee voegt u de tekst tussen aanhalingstekens toe aan het einde van de bronvermelding. De veldcode { CITATION \l 1033 Che01 \f "geciteerd in" } resulteert bijvoorbeeld in een bronvermelding die er als volgt uitziet, in de bronvermeldingsstijl APA:

(Chen, 2003, in druk).

\m labelnaam

Hiermee voegt u een andere bron toe aan dezelfde bronvermelding.

Opmerking: U kunt een andere bron ook aan dezelfde bronvermelding toevoegen door de bestaande bronvermelding te selecteren en een andere bron in te voegen.

Voorbeeld

De veldcode { CITATION \l 1033 Che01 \v3 \m Kra \v2} resulteert in een bronvermelding die er als volgt uitziet, in de bronvermeldingsstijl APA:

(Chen, 2003, vol. 3; Kramer, 2006, vol. 2).

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×