Veldcodes: TOA (bronvermelding)

Met het veld TOA (bronvermelding) wordt een bronvermelding gemaakt en ingevoegd. Met het veld TOA worden vermeldingen verzameld die zijn gemarkeerd met TA-velden (lijst met bronvermeldingen). In Microsoft Office Word wordt het veld TOA ingevoegd wanneer u op Bronvermelding invoegen in de groep Bronvermelding op het tabblad Verwijzingen.

Syntaxis

Wanneer u het veld TOA in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ TOA [Schakelopties ] }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Schakelopties

\c "Categorie"

Hiermee wordt de categorie opgegeven van vermeldingen die moeten worden verzameld in een bronvermelding. De schakeloptie \c is vereist voor elk veld TOA. Met het veld { TOA \c 2 } worden alleen vermeldingen verzameld die zijn gemarkeerd door TA-velden, zoals { TA \l "Hotels v. Leisure Time" \c 2 }.

\b Bladwijzer

Hiermee worden alleen vermeldingen verzameld uit het deel van het document dat is gemarkeerd met de opgegeven bladwijzer.

\e "Scheidingstekens"

Hiermee geeft u de tekens (maximaal vijf) op waarmee de bronvermelding en het paginanummer van elkaar worden gescheiden. Plaats de tekens tussen aanhalingstekens. Er wordt een tabstop met voorlooppuntjes gebruikt als de schakeloptie \e niet is opgegeven. In de bronvermelding die wordt gegenereerd met het veld { TOA \e ", " } (waarmee een komma en een spatie worden opgegeven), worden vermeldingen weergegeven als "Splinter v. Arts, 3".

\f

Hiermee wordt de opmaak van de vermeldingstekst in het document verwijderd uit de vermelding in de bronvermelding. "Herder Assoc. v. Hotels Corp. 483 F.2d 247 (3d Cir. 1990)" wordt bijvoorbeeld in het document weergegeven als "Herder Assoc. v. Hotels Corporation 483 F.2d 247 (3d Cir. 1990)" in de bronvermelding.

\g "Scheidingstekens"

Hiermee worden de tekens opgegeven (maximaal vijf) waarmee een reeks pagina's wordt gescheiden. Plaats de tekens tussen aanhalingstekens. Er wordt een en-streepje (–) gebruikt als u de schakeloptie \g weglaat. Met het veld { TOA \g " tot en met " } wordt een paginabereik in de bronvermelding weergegeven als "Splinter v. Arts.........4 tot en met 5".

\h

Hiermee wordt de categoriekop opgenomen voor de vermeldingen in een bronvermelding. Met het veld { TOA \h \c "5" } wordt de kop "Verhandelingen" ingevoegd boven de bronvermelding in de categorie Verhandelingen.

\l

Hiermee worden de tekens opgegeven (maximaal vijf) waarmee meerdere paginaverwijzingen worden gescheiden. Plaats de tekens tussen aanhalingstekens. Als u de schakeloptie \l weglaat, worden een komma en een spatie (, ) gebruikt. Met het veld { TOA \l "; " } worden vermeldingen in de bronvermelding weergegeven als "Splinter v. Arts.........23; 45; 66".

\p

Hiermee worden vijf of meer verschillende paginaverwijzingen naar dezelfde bron vervangen door "passim", bijvoorbeeld "Splinter v. Arts.........passim".

\s Id

Hiermee wordt een nummer, zoals het nummer van een rechtszaak of sectie, aangegeven voor het paginanummer. Het item moet worden genummerd met een SEQ-veld en Id moet overeenkomen met de id in het veld SEQ. Als het veld { SEQ rechtszaken } bijvoorbeeld wordt gebruikt om rechtszaken te nummeren, worden met { TOA \s rechtszaken } paginanummers weergegeven in de notatie 2-14, waarbij 2 het nummer van de rechtszaak is.

\d "Scheidingsteken"

Wanneer u dit gebruikt met de schakeloptie \s, wordt hiermee het aantal tekens (maximaal vijf) opgegeven dat de volgnummers en paginanummers scheidt. Plaats de tekens tussen aanhalingstekens. Er wordt een afbreekstreepje (-) gebruikt als de schakeloptie \d niet is opgegeven. In de bronvermelding die wordt gegenereerd met { TOA \s sectie \d ":" } worden de sectie- en paginanummers gescheiden door een dubbele punt, bijvoorbeeld "Splinter v. Arts, VII:3."

Voorbeeld

Met het veld { TOA \e " " \h \c 1 \p \f } wordt een bronvermelding gemaakt van categorie 1 met de kop Rechtszaken.

Rechtszaken
Barber v. Alboni, 58 Wn. 2d 243 (1961) 5, 6
Contoso Corp. v. Metro. Seattle, 79 Wn. 2d 214 (1971) passim

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×