Veldcodes: het veld TOC (inhoudsopgave)

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het veld TOC (Table of Contents) genereert een inhoudsopgave. De TOC-veld verzamelt vermeldingen voor een inhoudsopgave met kopstijlen, andere opgegeven stijlen, overzichtsniveaus, bijschriften of gegevens uit velden TC (inhoudsopgavegegeven). Word voegt de TOC-veld wanneer, u Inhoudsopgave in de groep Inhoudsopgave op het tabblad verwijzingen klikt.

Opmerking: Als de inhoudsopgave die met het veld TOC is gemaakt, van invloed is op de paginering van het document, moet u het veld mogelijk bijwerken om de juiste paginanummers te verkrijgen.

Syntaxis

Wanneer u het veld TOC in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ TOC [Schakelopties ] }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Schakelopties die bepalen wat inbegrepen in de inhoudsopgave

\o "Niveaus"

Hiermee wordt een inhoudsopgave op basis van alinea's die zijn opgemaakt met stijlen die overzichtsniveaus (meestal kopstijlen) bevatten. { TOC \o "1-3" } bevat bijvoorbeeld alleen alinea's die zijn opgemaakt met stijlen die overzichtsniveaus 1 tot en met 3 bevatten. Als u geen bereik overzichtsniveaus opgeeft, worden alle overzichtsniveaus gebruikt in het document worden weergegeven. Plaats de getallen bereik tussen aanhalingstekens.

\t "Stijl, niveau, stijl, niveau,..."

Hiermee wordt een inhoudsopgave op basis van alinea's die zijn opgemaakt met stijlen dan de ingebouwde stijlen. Bijvoorbeeld { TOC \t "hoofdstuktitel, 1, hoofdstukkop, 2" } genereert een inhoudsopgave op basis van de alinea's met de stijlen "hoofdstuktitel" en "hoofdstukkop." Het nummer na elke stijlnaam geeft de tabel niveau van de inhoudsopgave vermelding die met die stijl overeenkomt.

Opmerking: Syntaxis van de hier wordt getoond gebruikt een komma (,) tussen de stijl en niveau parameters. Een puntkomma (;) is ook geldig zijn, afhankelijk van welke teken is opgegeven als het lijstscheidingsteken in uw besturingssysteem landinstellingen. Vanwege afhankelijkheden taalspecifieke, wordt u aangeraden niet werkt met de schakeloptie \t in sjablonen of documenten die zijn bedoeld voor gebruikers in meerdere taalconfiguraties.

U kunt zowel de schakeloptie \o en \t gebruiken om te maken van een inhoudsopgave op basis van de ingebouwde stijlen en aangepaste stijlen.

\u

Hiermee wordt een inhoudsopgave op basis van alinea's waarvan de opmaak overzichtsniveaus zijn toegepast rechtstreeks in de alinea-instellingen bevat.

\c "SEQ-id"

Hiermee worden afbeeldingen, tabellen, grafieken of andere items weergegeven die zijn genummerd met het veld SEQ (volgnummer). In Word worden SEQ-velden gebruikt om items te nummeren waaraan een bijschrift is toegevoegd met de opdracht Bijschrift (Verwijzingen > Bijschrift invoegen). SEQ-id, dat overeenkomt met het bijschriftlabel, moet gelijk zijn aan de id in het veld SEQ. Met { TOC \c "tabellen" } worden bijvoorbeeld alle genummerde tabellen weergegeven.

\a Id

Hiermee worden items weergegeven waaraan een bijschrift is toegevoegd met de opdracht Bijschrift (Verwijzingen > Bijschrift invoegen), maar worden bijschriftlabels en -nummers weggelaten. De id komt overeen met het bijschriftlabel. Hoewel een bijschrift op pagina 12 bijvoorbeeld 'Afbeelding 8: Mercurius' is, worden met het veld { TOC \a afbeeldingen } vermeldingen weergegeven als 'Mercurius............12'.

Met de schakeloptie \c kunt u een lijst met bijschriften maken met labels en nummers.

\f Vermeldings-id

Hiermee wordt een tabel gemaakt van TC-velden. Als Vermeldings-id is opgegeven, wordt de tabel alleen gemaakt op basis van TC-velden met dezelfde id (meestal een letter). Met { TOC \f t } wordt bijvoorbeeld een inhoudsopgave gemaakt van TC-velden, zoals { TC "Vermeldingstekst" \f t }.

\l Niveaus

Hiermee wordt een inhoudsopgave gemaakt van TC-velden waarmee vermeldingen worden toegewezen aan een van de opgegeven niveaus. Met { TOC \l 1-4 } wordt bijvoorbeeld een tabel gemaakt van TC-velden waarmee vermeldingen worden toegewezen aan niveau 1-4. TC-velden waarmee vermeldingen worden toegewezen aan lagere niveaus, worden overgeslagen.

\b Bladwijzernaam

Hiermee worden alleen vermeldingen verzameld uit het deel van het document dat is gemarkeerd met de opgegeven bladwijzer.

Schakelopties die het paginanummer opmaken

\s Id

Hiermee wordt een nummer, zoals een hoofdstuknummer, opgenomen voor het paginanummer. Het hoofdstuk of andere item moet worden genummerd met het veld SEQ. Id moet overeenkomen met de id in het veld SEQ. Als u bijvoorbeeld { SEQ hoofdstuk } opneemt vóór elke hoofdstukkop, worden met { TOC \o "1-3" \s hoofdstuk } paginanummers weergegeven als 2-14, waarbij 2 het hoofdstuknummer is.

\d "Scheidingsteken"

Wanneer u met de schakeloptie \s hebt gebruikt, geeft het teken waarmee de volgnummers en paginanummers worden gescheiden. Het teken tussen aanhalingstekens plaatsen. Als u geen schakeloptie \d opgeeft, gebruikt Word een afbreekstreepje (-). In de inhoudsopgave gegenereerd door { TOC \o "1-3" \s hoofdstuk \d ":" }, een dubbele punt (:) hoofdstuknummers en paginanummers worden gescheiden door, bijvoorbeeld "2:14."

\p "Scheidingsteken"

Hiermee geeft u het teken dat worden gescheiden door een vermelding en het paginanummer. Bijvoorbeeld het veld { TOC \p "," }, door een em-streepje, geeft u een resultaat zoals ' Tekstselectie — 53. " De standaardwaarde is een tab met stippen opvulteken. Slechts één teken is toegestaan; Dit moet tussen aanhalingstekens staan.

\n Niveaus

Hiermee worden paginanummers weggelaten uit de inhoudsopgave. Paginanummers worden weggelaten uit alle niveaus, tenzij u een bereik van vermeldingsniveaus hebt opgegeven. Met { TOC \n 3-4 } worden bijvoorbeeld paginanummers weggelaten uit niveau 3 en 4. Verwijder deze schakeloptie als u paginanummers wilt opnemen.

Schakelopties die tabelvermeldingen gehandhaafd opmaken

\w

Hiermee worden tabvermeldingen in tabelvermeldingen gehandhaafd.

\x

Behoudt handmatige regeleinden in tabelvermeldingen gehandhaafd.

\z

Hiermee tabopvultekens en paginanummers verborgen in Weblay-out.

\h Hyperlinks

TOC-vermeldingen ingevoegd als hyperlinks.

Voorbeelden

Veld

Resulterende inhoud

{ TOC }

Alle koppen die zijn opgemaakt met de ingebouwde kopstijlen.

{ TOC \b Deel1 \o "1-3" }

Alle koppen die zijn opgemaakt met de ingebouwde stijlen Kop 1, Kop 2 en Kop 3, in het deel van het document dat is gemarkeerd met de bladwijzer "Deel1."

{ TOC \c "Tabellen" }

Tabellen waarbij u een bijschrift hebt geplaatst met de knop Bijschrift invoegen in de groep Bijschriften op het tabblad Verwijzingen.

{ TOC \f m }

Vermeldingen die zijn gemarkeerd met TC-velden die de schakeloptie \f m bevatten. De vermelding die is gemarkeerd met { TC "Kaart: Expedities van Champlain" \f m } wordt bijvoorbeeld weergegeven, maar de vermelding die is gemarkeerd met { TC "De kolonie Port Royal" \l 3 } niet.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×