Veldcodes: het veld Seq (volgnummer)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met het veld (volgnummer) nummert u hoofdstukken, tabellen, afbeeldingen en andere items in een document opeenvolgend. Als u een item en het bijbehorende Seq-veld toevoegt, verwijdert of verplaatst, kunt u de resterende Seq-velden in het document bijwerken om de nieuwe volgnummers toe te passen.

Met het veld ListNum wordt ook automatische nummering gegenereerd. Dit is mogelijk een beter alternatief als u een lijst met een complexe nummering maakt.

U kunt Seq-velden in tabellen, afbeeldingen en andere items in een document het beste invoegen met de opdracht Bijschrift. Klik op Bijschrift invoegen in de groep Bijschriften op het tabblad Verwijzingen.

Opmerking: Een Seq-veld in een koptekst, voettekst, aantekening of voetnoot heeft geen invloed op de volgnummers die worden gegenereerd met Seq-velden in de documenttekst.

Syntaxis

Wanneer u het veld Seq in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ SEQ Id [Bladwijzer ] [Schakelopties ] }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

Id

Dit is de naam die u toewijst aan een reeks items die moeten worden genummerd. De naam moet beginnen met een letter en mag maximaal 40 tekens (letters, cijfers en onderstrepingstekens) lang zijn. De naam voor een reeks tabellen kan bijvoorbeeld 'tabellen' zijn.

Bladwijzer

Neem de naam van een bladwijzer op om naar een item ergens anders in het document te verwijzen. Als u bijvoorbeeld een kruisverwijzing naar een afbeelding wilt opnemen, selecteert u de Seq-veldnummering voor deze afbeelding met de bladwijzer 'Afb2' en voegt u een kruisverwijzing naar de afbeelding in met { SEQ illust Afb2 }.

Schakelopties

\c

Hiermee wordt het dichtstbijzijnde voorafgaande volgnummer herhaald. Dit is handig als u hoofdstuknummers in kop- of voetteksten wilt invoegen.

\h

Verbergt het veldresultaat. Gebruik deze om te verwijzen naar een Seq-veld in een kruisverwijzing zonder het getal af te drukken. U wilt bijvoorbeeld verwijzen naar een genummerde hoofdstuk, maar niet afdrukken van het hoofdstuknummer. De schakeloptie \h het veldresultaat niet verbergen als een opmaak (\ *) veranderen ook aanwezig is.

\n

Hiermee voegt u het volgende volgnummer voor de opgegeven items in. Dit is de standaardinstelling.

\r n

Hiermee stelt u het volgnummer weer in op het opgegeven nummer n. Met { SEQ Afbeelding \r 3 } start u de nummering met 3.

\s

Hiermee stelt u het volgnummer weer in op het kopniveau na de 's'. Met { SEQ Afbeelding \s 2 } start u de nummering bijvoorbeeld met de stijl Kop 2.

Voorbeelden

Als u geen stijlen om de documentkoppen gebruikt, kunt u hoofdstukkoppen nummeren door middel van een Seq-veld aan het begin van elk hoofdstuk:

  • Met de tekst en het veld 'Hoofdstuk { SEQ Hoofdstuk }' wordt een resultaat zoals 'Hoofdstuk 3' gegenereerd.

  • Als u het hoofdstuknummer in een kop- of voettekst wilt afdrukken, gebruikt u de schakeloptie \c:

  • Pagina { SEQ Hoofdstuk \c } - { PAGE } resulteert in 'Pagina 3 - 1'.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×