Veldcodes: het veld PageRef

Met het veld PageRef voegt u het paginanummer in van een bladwijzer voor een kruisverwijzing. Als u kruisverwijzingen naar items in een document wilt aanbrengen, gebruikt u de opdracht Kruisverwijzing (tabblad Invoegen, groep Koppelingen).

Syntaxis

Wanneer u het veld PageRef in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ PAGEREF Bladwijzer [\* Schakeloptie voor opmaak ] }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

\* Schakeloptie voor opmaak

Optionele schakeloptie waarmee u de numerieke stijl negeert die in het vak Getalnotatie in het dialoogvenster Opmaak van paginanummer (tabblad Invoegen, groep Kop- en voetteksten, opdracht Paginanummer, Opmaak paginanummers) is geselecteerd.

Schakelopties

\h

Hiermee maakt u een hyperlink naar de alinea waaraan een bladwijzer is toegewezen.

\p

Hiermee geeft het veld de plaats weer ten opzichte van de bronbladwijzer.

De tekenreeks "op pagina #" wordt gebruikt wanneer het veld PageRef zich niet op de huidige pagina bevindt. Wanneer het veld PageRef zich op de huidige pagina bevindt, wordt "op pagina #" weggelaten en wordt alleen "boven" of "onder" geretourneerd.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld markeert de bladwijzer "Worldpop1990" de tabel die statistieken van 1990 bevat.

Veld:

De wereldbevolking bedroeg in 5 miljard mensen in 1991. Zie de tabel { PAGEREF Worldpop1990 \p } voor de statistieken van 1990.

Resultaat:

De plaats van de tabel wordt ingevoegd in plaats van het veld:

"... zie de bovenstaande tabel."

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×