Veldcodes: het veld NoteRef

Met het veld NoteRef wordt een verwijzingsmarkering van een voetnoot of eindnoot ingevoegd die u hebt gemarkeerd met een bladwijzer om meerdere verwijzingen naar één noot te maken of om een kruisverwijzing naar voetnoten of eindnoten te maken. Als u de volgorde van voetnoten of eindnoten wijzigt, geeft het nieuwe resultaat van het veld NoteRef de nieuwe nummering aan.

Het veld NoteRef is de vervanging van het veld FtnRef in eerdere versies van Word. Als u een document met FtnRef-opent, blijven de velden behouden in het document en werken deze correct.

Syntaxis

Wanneer u het veld NoteRef in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ NOTEREF Bladwijzer [Schakelopties] }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

Bladwijzer

Dit is de naam van de bladwijzer die verwijst naar de verwijzingsmarkering van de voetnoot of eindnoot. De bladwijzer moet verwijzen naar de verwijzingsmarkering in de documenttekst, niet in het voetnoot- of eindnootvenster. Als de bladwijzer nog niet bestaat, moet u deze maken.

Schakelopties

\f

Hiermee wordt de verwijzingsmarkering ingevoegd met dezelfde tekenopmaak als de stijl van de voetnootverwijzing of de stijl van de eindnootverwijzing.

\h

Hiermee wordt een hyperlink ingevoegd in de voetnoot met bladwijzer.

\p

Hiermee wordt de relatieve positie van de voetnoot of eindnoot ingevoegd.

Als het veld NoteRef in het document vóór de bladwijzer wordt weergegeven, resulteert het in "onder".

Als het veld NoteRef na de bladwijzer wordt weergegeven, resulteert dit in "boven".

Als het veld NoteRef binnen de bladwijzer wordt weergegeven, wordt een fout geretourneerd.

Voorbeelden

De volgende tekst en het volgende veld worden weergegeven in een voetnoot van een document. Met de bladwijzer "Brun" wordt de verwijzingsmarkering voor voetnoot 3 gemarkeerd:

"Dit proces wordt beschreven in het nieuwe boek van Brun (zie noot { NOTEREF Brun } )."

Wanneer het veld wordt bijgewerkt, wordt het nummer van de voetnoot weergegeven:

"Dit proces wordt beschreven in het nieuwe boek van Brun (zie noot 3)."

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×