Veldcodes: het veld NextIf

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met het veld NextIf worden twee expressies vergeleken. Als de vergelijking waar is, wordt de volgende gegevensrecord samengevoegd in het huidige samenvoegdocument. Als de vergelijking onwaar is, wordt de volgende gegevensrecord samengevoegd in een nieuw samenvoegdocument.

U kunt met het veld NextIf gegevensrecords groeperen, zoals in een databaserapport. U kunt bijvoorbeeld een combinatie van de velden If, Set en NextIf gebruiken om alle records met dezelfde postcode samen te voegen op één pagina in de samenvoegbewerking en een nieuwe pagina te maken in de samenvoegbewerking wanneer een nieuwe postcode wordt aangetroffen in het gegevensbestand. Deze samenvoegbewerking is echter complex om in te stellen. Bovendien moet de gegevensbron zo zijn gestructureerd dat de samenvoegvelden kunnen worden opgenomen.

Als u selectief bepaalde records uit de gegevensbron wilt opnemen, kunt u dit eenvoudiger doen met de opdracht Filteren in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen, dat wordt geopend als u op Adressenlijst bewerken klikt in de groep Afdruk samenvoegen starten op het tabblad Verzendlijsten.

Notities: 

 • NextIf-velden kunnen niet worden gebruikt in voetnoten, eindnoten, aantekeningen, kopteksten, voetteksten of gegevensbronnen.

 • Het veld NextIf kan niet in een ander veld worden genest.

Syntaxis

Wanneer u het veld NextIf in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ NEXTIF Expressie1 Operator Expressie2 }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Eigenschappen

Expressie1, Expressie2

Waarden die u wilt vergelijken. Deze expressies kunnen gegevens van samenvoegvelden, namen van bladwijzer, tekenreeksen, getallen, geneste velden waarmee een waarde wordt geretourneerd of wiskundige formules zijn. Als een expressie spaties bevat, plaatst u aanhalingstekens rond de expressie.

Notities: 

 • Als u een samenvoegveld (MergeField) gebruikt in een expressie, verwijst het samenvoegveld naar gegevens in de huidige gegevensrecord, niet in de volgende gegevensrecord.

 • Expressie2 moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst, zodat deze wordt vergeleken als tekenreeks.

 • Als de operator = of <> is, kan Expressie2 een vraagteken (?) bevatten om één teken aan te geven of een sterretje (*) om een tekenreeks aan te geven.

 • Als u een sterretje gebruikt in Expressie2, kan het deel van Expressie1 dat overeenkomt met het sterretje samen met resterende tekens in Expressie2, niet langer zijn dan 128 tekens.

Operator

Vergelijkingsoperator. Voeg een spatie in voor en na de operator.

Operator

Description

=

Gelijk aan

<>

Niet gelijk aan

>

Groter dan

<

Kleiner dan

>=

Groter dan of gelijk aan

<=

Kleiner dan of gelijk aan

Instructies

U kunt het veld NextIf gebruiken in een document of als onderdeel van een samenvoegbewerking.

Ga als volgt te werk om het veld NextIf in een document te gebruiken:

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen en klik vervolgens op Veld.

 2. Selecteer NextIf in de lijst Veldnamen.

 3. Typ in het vak Veldcodes de expressies, operator, ware tekst en onware tekst na de syntaxis die hierboven wordt weergegeven.

 4. Klik op OK.

Ga als volgt te werk wanneer u de samenvoegbewerking instelt om het veld NextIf te gebruiken als onderdeel van een samenvoegbewerking:

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep velden beschrijven en invoegen op regelsen klik vervolgens op Volgende Record als.

 2. Selecteer in de lijst Veldnaam de naam van een samenvoegveld, zoals Plaats.

 3. Selecteer de gewenste operator in de lijst Vergelijking. Als u bijvoorbeeld alleen ontvangers in een bepaalde plaats wilt weergeven, klikt u op Gelijk aan.

 4. Typ de waarde die u wilt gebruiken in het vak Vergelijken met. Als u bijvoorbeeld alleen ontvangers in Tokyo wilt weergeven, typt u Tokyo.

  Opmerking: Als u is leeg of is niet leeg hebt geselecteerd in de lijst Vergelijking, laat u het vak Vergelijken met leeg.

Voorbeeld

De gegevensbron bevat een veld waarmee de laatste record van elke postcode wordt gemarkeerd en de gegevensbron is zo gesorteerd dat alle records met dezelfde postcode samen worden weergegeven. Wanneer de gegevensbron op deze manier is ingesteld, kunt u in Word de velden Set en If gebruiken om te controleren of een record de laatste record met een bepaalde postcode in de gegevensbron is.

Wanneer u deze controle hebt ingesteld, kunt u met het veld NextIf bepalen of de huidige record de laatste record met een bepaalde postcode is. Als de huidige record niet de laatste is, worden records voor deze postcode toegevoegd aan het huidige samenvoegdocument. Wanneer de huidige record wel de laatste record met de postcode is, wordt er een nieuw samenvoegdocument gestart voor de volgende postcode in de gegevensbron.

Wanneer u het volgende NextIf-veld invoegt in een hoofddocument van een samenvoegbewerking, wordt met het NextIf-veld de inhoud onderzocht van het veld LaatstePostcode in de huidige gegevensrecord. Als het veld LaatstePostcode leeg is, worden gegevens uit de volgende record in de gegevensbron samengevoegd in het huidige samenvoegdocument. Als het veld LaatstePostcode niet leeg is, worden gegevens uit de volgende record in de gegevensbron samengevoegd in een nieuw samenvoegdocument.

{ NEXTIF { MERGEFIELD LaatstePostcode } = "" }

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×