Veldcodes: het veld Next

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met het veld Next wordt aangegeven dat de volgende gegevensrecord moet worden samengevoegd met het huidige samengevoegde document in plaats van een nieuw samengevoegd document te maken. Gebruik het veld Next als u een bepaald aantal gegevensrecords wilt afdrukken in één samengevoegd.

Gebruik het veld Next niet als u gegevens uit meerdere gegevensrecords wilt weergeven in hetzelfde document, zoals een ledenlijst of een prijslijst. Selecteer in plaats hiervan Adreslijst als hoofddocumenttype wanneer u de samenvoegbewerking start.

Notities: 

  • In Word wordt dit veld automatisch ingevoegd wanneer u tijdens een samenvoegbewerking een pagina met adresetiketten instelt als hoofddocument.

  • Volgende velden kunnen niet worden gebruikt in voetnoten, eindnoten, aantekeningen, kopteksten, voetteksten of gegevensbronnen. Een Next-veld niet kan worden genest in een veld of gebruikt met het veld SkipIf.

  • Voeg een Next-veld in na de eerste set samenvoegvelden (MergeField) in het hoofddocument, omdat anders de eerste record wordt overgeslagen tijdens het samenvoegen.

  • Plaats de set samenvoegvelden en het veld Next zo vaak in het hoofddocument als nodig is om één pagina te vullen of om het gewenste aantal records af te drukken.

Syntaxis

Wanneer u het veld Next in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ NEXT }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

U kunt het veld Next gebruiken in een document of als onderdeel van een samenvoegbewerking.

Ga als volgt te werk om het veld Next in een document te gebruiken:

  1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen en klik vervolgens op Veld.

  2. Selecteer Next in de lijst Veldnamen.

  3. Klik op OK.

Ga als volgt te werk wanneer u de samenvoegbewerking instelt om het veld Next te gebruiken als onderdeel van een samenvoegbewerking:

  • Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep velden beschrijven en invoegen op regelsen klik vervolgens op Volgende Record.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt een Next-veld gebruikt om ontvangers op de hoogte te stellen van de begintijd van een afspraak die volgt op hun eigen afspraak.

Uw afspraak is van { MERGEFIELD "BegintijdAfspraak" } tot { MERGEFIELD "EindtijdAfspraak" }. Uw adviseur heeft een andere afspraak die precies om { NEXT }{ MERGEFIELD "BegintijdAfspraak" } begint. Houd hiermee rekening bij het plannen van uw tijd.

Als de gegevensbron voor deze samenvoegbewerking in oplopende volgorde wordt gesorteerd op BegintijdAfspraak, ziet het samengevoegde document er als volgt uit:

Uw afspraak is van 10:00 tot 10:55. Uw adviseur heeft een andere afspraak die precies om 11:00 begint. Houd hiermee rekening bij het plannen van uw tijd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×