Veldcodes: het veld MergeRec

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In een samengevoegd document wordt met veld MergeRec de ordinale positie van de huidige gegevensrecord weergegeven. Het nummer weerspiegelt de sortering of filtering die u vóór de samenvoegbewerking op de gegevensbron hebt toegepast. U kunt het veld MergeRec gebruiken om elk samengevoegd document in een samenvoegbewerking te nummeren in de sorteervolgorde van de gegevensbron.

Als een personeelsdatabase bijvoorbeeld 2000 records bevat, lopen de waarden van de MergeRec-velden van 1 tot 2000. Als u echter een standaardbrief wilt sturen naar werknemers die vijf jaar bij uw bedrijf werken, filtert u de gegevensbron, wat een veel kleiner aantal records oplevert, bijvoorbeeld 500.

Als u de hele database gebruikt voor de samenvoegbewerking, kan de waarde voor MergeRec in de brief van een bepaalde werknemer 1000 zijn. Als het filter is toegepast, kan de waarde voor MergeRec voor dezelfde werknemer echter niet hoger zijn dan 500.

De waarde van het veld MergeRec voor een gegevensrecord wordt ook beïnvloed door de sorteervolgorde van de gegevensbron. Als u de verzendlijst bijvoorbeeld alfabetisch in oplopende volgorde sorteert, heeft een naam die met een A begint, een lager MergeRec-nummer. Als u dezelfde lijst echter alfabetisch in aflopende volgorde sorteert, heeft dezelfde naam een hoger MergeRec-nummer.

Syntaxis

Wanneer u het veld MergeRec in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ MERGEREC }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

U kunt het veld MergeRec gebruiken in een document of als onderdeel van een samenvoegbewerking.

Ga als volgt te werk om het veld MergeRec in een document te gebruiken:

  1. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tekst achtereenvolgens op Snelonderdelen en op Veld.

  2. Selecteer MergeRec in de lijst Veldnamen.

  3. Klik op OK.

Ga als volgt te werk als u het veld MergeRec wilt gebruiken als onderdeel van een samenvoegbewerking wanneer u deze instelt:

  • Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep velden beschrijven en invoegen op regelsen klik vervolgens op recordnummer #.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt een MergeRec-veld samen met het veld Printdate gebruikt om unieke factuurnummers te maken. Wanneer het hoofddocument is samengevoegd met de gegevensbron, wordt het nummer in het veld MergeRec toegevoegd aan de getallen die de datum en tijd aangeven waarop de facturen worden afgedrukt.

Factuurnummer: { PRINTDATE \@ "MMddjjjjjUUmm" }{ MERGEREC }

Voor de twaalfde factuur, die wordt afgedrukt om 9:46 op 13 februari 2007, ziet het document er als volgt uit:

Factuurnummer: 02132007094612

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×