Veldcodes: het veld MergeField

Hiermee wordt tussen dubbele punthaken de naam van een gegevensveld weergegeven in het hoofddocument van een samengevoegd document, bijvoorbeeld «FirstName». Wanneer het hoofddocument is samengevoegd met de geselecteerde gegevensbron, worden gegevens uit het opgegeven gegevensveld ingevoegd op de plaats van het samenvoegveld.

In eerdere versies van Word werden in samengevoegde documenten vaak dubbele spaties weergegeven op de plaats van een veld dat aan ontbrekende gegevens was toegewezen. U kunt nu schakelopties gebruiken om op te geven welke tekst er voor of na de veldresultaten moet worden afgedrukt. (Vooropgesteld dat het veld gegevens bevat.)

U moet de gegevensbron voor het hoofddocument selecteren voordat u samenvoegvelden invoegt.

Syntaxis

Wanneer u het veld MergeField in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ MERGEFIELD FieldName [Switches]}

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

'FieldName'

De naam van een gegevensveld dat wordt vermeld in de koptekstrecord van de geselecteerde gegevensbron. De veldnaam moet precies overeenkomen met de veldnaam in de koptekstrecord.

Switches

\b

Hiermee wordt aangegeven welke tekst moet worden ingevoegd vóór het veld MergeField als het veld niet leeg is.

\f

Hiermee wordt aangegeven welke tekst moet worden ingevoegd na het veld MergeField als het veld niet leeg is.

\m

Geeft aan dat het veld MergeField een toegewezen veld is.

\v

Maakt tekenconversie voor verticaal opmaken mogelijk.

Voorbeeld

Door de volgende drie MergeField-velden samen te plaatsen en de schakeloptie \f op te geven zorgt u ervoor dat er tussen de drie velden spaties worden geplaatst, maar alleen als de aangewezen veldinformatie aanwezig is in de gegevensbron.

{ MERGEFIELD CoutesyTitle \f " " }{ MERGEFIELD FirstName \f " " }{ MERGEFIELD LastName }

Levert het volgende resultaat op:

  • Als alle velden aanwezig zijn: Mevr. Pascaline Overeem

  • Als FirstName in de gegevensbron ontbreekt: Mevr. Overeem

Opmerking: Als u de veldnaam die in een samenvoegveld is opgegeven, moet wijzigen, moet u de MergeField-veldcodes bewerken. Als u een veldnaam wijzigt terwijl de veldcodes verborgen zijn, heeft dat geen effect.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×