Veldcodes: het veld ListNum

Met het veld ListNum wordt een set nummers op een positie in een alinea ingevoegd. ListNum-velden kunnen worden ingevoegd in de nummering van een eenvoudige genummerde lijst of een lijst met overzichtsnummers.

Syntaxis

Wanneer u het veld ListNum in een document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ LISTNUM ["Naam"] [Schakelopties] }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

Naam

Hiermee wordt een LISTNUM-veld gekoppeld aan een specifieke lijst.

Als u de velden AUTONUM, AUTONUMOUT en AUTONUMLGL emuleert, gebruikt u de namen NummerStandaard, OverzichtStandaard en LegalDefault met het veld LISTNUM.

Schakelopties

\l

Hiermee wordt het niveau in de lijst opgegeven. Dit vervangt de standaardwerking van het veld.

\s

Hiermee wordt de beginwaarde voor dit veld opgegeven. Er wordt altijd van uitgegaan dat dit een geheel getal is.

Voorbeeld 1

In dit voorbeeld zijn LISTNUM-velden gebruikt om de nummers (i), (ii) en (iii) te genereren:

De Lener bezorgt bij de Bank een certificaat van de financieel manager, waarin wordt verklaard dat (i) er geen wanbetaling heeft plaatsgevonden, (ii)de bijgevoegde financiële overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met algemeen geaccepteerde boekhoudingsprincipes, en (iii) in het bijgevoegde certificaat de berekeningen voor het bepalen van de opgegeven verhoudingen in Secties 5.08, 5.09 en 5.10 juist zijn uiteengezet.

Het eerste LISTNUM-veld in het voorbeeld bevat de naam en de schakeloptie voor het niveau:

{ LISTNUM NummerStandaard \l 6}

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld worden LISTNUM-velden gebruikt om de letters te genereren die op dezelfde regels worden weergegeven als de nummers:

listnum fields used to generate letters on the same lines as numbers

Elk LISTNUM-veld in het voorbeeld bevat de naam en de schakeloptie voor het niveau:

{ LISTNUM OverzichtStandaard \l 4}

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×