Veldcodes: het veld IF

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De als veld verschilt van de twee waarden en klik vervolgens Hiermee voegt u de tekst die geschikt zijn voor het resultaat van de vergelijking. Wanneer gebruikt in een hoofddocument voor Afdruk samenvoegen, de veld kunt onderzoeken informatie in de records van de samengevoegde gegevens, zoals postcodes of rekeningnummers. U kunt bijvoorbeeld letters verzenden naar if in een bepaalde plaats.

U kunt het veld If gebruiken in een document of als onderdeel van een If-Then-Else-regel in een samenvoegbewerking.

Ga als volgt te werk om het veld If in een document te gebruiken:

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen en klik vervolgens op Veld.

 2. Selecteer If in de lijst Veldnamen.

 3. Typ in het vak Veldcodes de expressies, operator, ware tekst en onware tekst na de syntaxis die hierboven wordt weergegeven.

 4. Klik op OK.

Ga als volgt te werk als u het veld If wilt gebruiken als onderdeel van een samenvoegbewerking wanneer u deze instelt:

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep velden beschrijven en invoegen op regelsen klik vervolgens op als... Then... Nog meer.

 2. Selecteer in de lijst Veldnaam de naam van een samenvoegveld, zoals Plaats.

 3. Selecteer de gewenste operator in de lijst Vergelijking. Als u bijvoorbeeld alleen ontvangers in een bepaalde plaats wilt weergeven, selecteert u Gelijk aan.

 4. Typ de waarde die u wilt gebruiken in het vak Vergelijken met. Als u bijvoorbeeld alleen ontvangers in Tokio wilt weergeven, typt u Tokio.

  Opmerking: Als u is leeg of is niet leeg hebt geselecteerd in de lijst Vergelijking, laat u het vak Vergelijken met leeg.

 5. Typ in het vak Deze tekst invoegen de tekst die u wilt weergeven in het document wanneer de opgegeven voorwaarde waar is. Als u bijvoorbeeld de tekst wilt aanpassen voor ontvangers in Tokio, kunt u speciaal voor uw Tokio-regio invoeren.

 6. Typ in het vak Anders deze tekst invoegen de tekst die u wilt weergeven in het document wanneer de opgegeven voorwaarde onwaar is. Als u bijvoorbeeld een algemene tekst wilt opgeven voor ontvangers die zich niet in Tokio bevinden, kunt u speciaal voor uw eigen regio invoeren.

Syntaxis

Wanneer u de If-veldcode weergeeft in het document, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ IF Expressie1OperatorExpressie2TekstAlsWaarTekstAlsOnwaar}

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

Expressie1, Expressie2

Waarden die u wilt vergelijken. Deze expressies kunnen gegevens van samenvoegvelden, namen van bladwijzer, tekenreeksen, getallen, geneste velden waarmee een waarde wordt geretourneerd of wiskundige formules zijn. Als een expressie spaties bevat, plaatst u aanhalingstekens rond de expressie.

Notities: 

 • Expressie2 moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst, zodat deze wordt vergeleken als tekenreeks.

 • Als de operator = of <> is, kan Expressie2 een vraagteken (?) bevatten om één teken aan te geven of een sterretje (*) om een tekenreeks aan te geven.

 • Als u een sterretje gebruikt in Expressie2, kan het deel van Expressie1 dat overeenkomt met het sterretje samen met resterende tekens in Expressie2, niet langer zijn dan 128 tekens.

Operator

Vergelijkingsoperator. Voeg een spatie in voor en na de operator.

Operator

Description

=

Gelijk aan

<>

Niet gelijk aan

>

Groter dan

<

Kleiner dan

>=

Groter dan of gelijk aan

<=

Kleiner dan of gelijk aan

TekstAlsWaar, TekstAlsOnwaar

De tekst die wordt weergegeven wanneer het resultaat van de vergelijking waar (TekstAlsWaar) of onwaar (TekstAlsOnwaar) is. Als TekstAlsOnwaar niet is opgegeven en de vergelijking onwaar is, heeft het If-veld geen resultaat. Elke tekenreeks die meerdere woorden bevat, moet tussen aanhalingstekens staan.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt opgegeven dat als de bestelling van de klant groter is dan of gelijk is aan 100 stuks, de tekst 'Hartelijk dank' wordt weergegeven in het document. Als de bestelling minder dan 100 stuks bedraagt, wordt de tekst 'De minimale bestelling is 100 stuks" in het document weergegeven.

{IF bestelling>=100 "Hartelijk dank" "De minimale bestelling is 100 stuks"}

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×