Veldcodes: het veld Fill-In

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In het veld Fill-In wordt u gevraagd om tekst in te voeren. Het antwoord wordt afgedrukt in plaats van het veld.

Opmerking: Als u het antwoord op meerdere locaties wilt invoegen, gebruikt u een Ask-veld.

In Word wordt u om een antwoord gevraagd wanneer u het veld Fill-In bijwerkt, bijvoorbeeld wanneer u op F9 drukt of de records in een samenvoegbewerking doorloopt. Wanneer u een nieuw document op basis van een sjabloon (een DOTM- of DOTX-bestand) maakt dat Fill-In-velden bevat, wordt u in Word om een antwoord gevraagd bij elk Fill-In-veld.

U kunt het veld Fill-In gebruiken in een document of als onderdeel van een samenvoegbewerking.

Het veld Fill-In in een document gebruiken

  1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen en klik vervolgens op Veld.

  2. Selecteer Fill-in in de lijst Veldnamen.

  3. Typ in het vak Vragen de vraag die moet worden beantwoord.

  4. Als u een vooraf gedefinieerd antwoord wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Standaardantwoord op vragen in en typt u de tekst.

  5. Als u hetzelfde antwoord wilt toepassen op alle records in samenvoegbewerking, schakelt u het selectievakje Vragen voor het samenvoegen van bladwijzertekst in. Anders wordt u in Word bij elke record om een antwoord gevraagd.

  6. Klik op OK.

Het veld Fill-In als onderdeel van een samenvoegbewerking gebruiken

Ga als volgt te werk wanneer u de samenvoegbewerking instelt:

  1. Klik op het tabblad Verzendlijsten in de groep velden beschrijven en invoegen op regelsen klik vervolgens op Fill-in.

  2. Typ in het vak Vragen de vraag die moet worden beantwoord.

  3. Als u een vooraf gedefinieerd antwoord wilt gebruiken, typt u het antwoord in het vak Standaardantwoord op vragen.

  4. Als u wilt dat hetzelfde antwoord geldt voor alle records in de samenvoeging, schakelt u het selectievakje Eenmaal vragen in. Anders wordt u in Word bij elke record om een antwoord gevraagd.

Syntaxis

Wanneer u de Fill-In-veldcode weergeeft in het document, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ FILLIN ["Prompt "] [Optionele schakelopties ] }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

Prompt

Tekst die wordt weergegeven in het dialoogvenster,  bijvoorbeeld 'Voer de naam van de klant in:'

Optionele schakelopties

\d "Standaard"

Hiermee geeft u een standaardantwoord op als u niets typt in het promptdialoogvenster. Met het veld { FILLIN "Voer de initialen van de typist in:" \d "tds" } wordt 'tds' ingevoegd als er geen antwoord wordt ingevoerd.

Als u geen standaardantwoord opgeeft, wordt in Word het laatst ingevoerde antwoord gebruikt. Als u een leeg item als standaardwaarde wilt opgeven, typt u lege aanhalingstekens na de schakeloptie, bijvoorbeeld \d "".

\o

Hiermee wordt u één keer om een antwoord gevraagd tijdens een samenvoegbewerking in plaats van elke keer wanneer een nieuwe gegevensrecord wordt samengevoegd. Hetzelfde antwoord wordt ingevoegd in elk resulterend samengevoegd document.

Voorbeeld

Klik op Meer in Office.com

1. Het document bevat een naschrift dat uit een Fill-In-veld bestaat. De prompt voor het Fill-In-veld is Typ hier een persoonlijk bericht.

2. Het Fill-In-veld wordt bijgewerkt met de tekst die de gebruiker heeft getypt als antwoord op de prompt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×