Veldcodes: het veld Database

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het veld Database voegt de resultaten van een database query in een Word-tabel. Als het aantal kolommen 62 of groter is, wordt de uitkomst van een query in het databaseveld ingevoegd in door tabs gescheiden kolommen. Het databaseveld bevat alle informatie die nodig zijn om te verbinden met een database en uitvoeren van een query taal SQL (Structured Query). U bijwerken het veld als u de query opnieuw wilt.

Opmerking over de beveiliging: Wanneer u verbinding met een gegevensbron maakt, moet u uw wachtwoord is niet gelezen door gebruikers. Bijvoorbeeld: Sla niet het bestand dat als tekst zonder opmaak, zoals een macro leesbaar is. Verzend het niet op Internet tenzij u het protocol Secure Sockets Layer (SSL) gebruikt, waarmee gegevens worden gecodeerd. U kunt zien of een webadres SSL gebruikt als het adres begint met "https" in plaats van "http."

Syntaxis

Wanneer u de Database-veldcode weergeeft in het document, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{ DATABASE [Schakelopties ] }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Schakelopties

\b "Som"

Hiermee geeft u op welke kenmerken van de indeling die met de schakeloptie \l zijn ingesteld, u op de tabel wilt toepassen. Als de schakeloptie \l leeg is, moet de waarde van de schakeloptie \b 16 zijn (AutoAanpassen). Neem de som van elke combinatie van de volgende waarden op om de waarde voor de schakeloptie op te geven.

De schakelopties \l "3" \b "11" zijn bijvoorbeeld alleen van toepassing op de randen, arcering en kleurkenmerken van de tabelindeling die met de schakeloptie \l zijn ingesteld.

Waarde

Betekenis

0

Geen

1

Randen

2

Arcering

4

Lettertype

8

Kleur

16

AutoAanpassen

32

Koprijen

64

Laatste rij

128

Eerste kolom

256

Laatste kolom

\c "Verbindingsinfo"

Hiermee geeft u een verbinding met de gegevens op. Een query naar een Microsoft Office Access-database bevat bijvoorbeeld de verbindingsinstructies \c "DSN=MS Access Databases; DBQ=C:\\Data\\Sales93.mdb; FIL=RedISAM;".

\d "Locatie"

Het pad en de bestandsnaam van de database. Wordt gebruikt voor alle databasequery's, behalve van een query met een SQL-databasetabel ODBC gebruiken. Gebruik dubbele backslashes in het pad, bijvoorbeeld "C:\\Data\\Sales94.mdb".

\f "Beginnummer"

Hiermee geeft u het recordnummer op van de eerste gegevensrecord die u wilt invoegen, bijvoorbeeld \f "2445".

\h

Hiermee voegt u veldnamen van de database in als kolomkoppen in de resulterende tabel.

\l "Opmaak#"

Hiermee past u opmaak uit het dialoogvenster Tabelgalerie toe op het resultaat van de databasequery. Het nummer van Opmaakt# wordt bepaald door de tabelopmaak die u in het dialoogvenster selecteert. Als deze schakeloptie wordt gebruikt en de tabelkenmerken niet zijn opgegeven met de schakeloptie \b, wordt in Word een niet-opgemaakte tabel ingevoegd.

\o

Hiermee voegt u gegevens aan het begin van een samenvoegbewerking in.

\s "SQL"

SQL-instructies. U moet een backslash (\) invoegen vóór elk aanhalingsteken in de instructies. Instructies voor een Access-database kunnen er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
"select * from \s \"Klantenlijst\"".

\t "Eindnummer"

Hiermee geeft u het recordnummer op van de laatste gegevensrecord die u wilt invoegen, bijvoorbeeld: \t "2486".

Voorbeelden

Het volgende veld is het resultaat van een query naar een Access-database via ODBC met de opdracht Database :

{ DATABASE \d "C:\\Data\\Verkoop93.mdb" \c "DSN=MS Access Database; DBQ=C:\\Data\\Sales93.mdb; FIL=RedISAM" \s "select * from \"Klantenlijst\" " \f "2445" \t "2486" \l "2" }

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×