Veld codes: het veld SkipIf

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het veld SkipIf vergelijkt twee expressies: als de vergelijking waar is, wordt het huidige samenvoeg document geannuleerd, wordt verplaatst naar de volgende gegevensrecord in de gegevensbron en wordt een nieuw document samen voegen gestart. Als de vergelijking onwaar is, wordt het huidige samenvoeg document voortgezet.

Documenten die in eerdere versies van Word zijn gemaakt, kunnen het SkipIf-veld gebruiken om te voor komen dat Word een samengevoegd document produceert voor bepaalde records in de gegevens bron. U kunt gegevens records echter gemakkelijker selecteren met behulp van de opdracht filter in het dialoog venster Geadresseerden voor afdruk samen voegen , dat wordt weer gegeven wanneer u in de groep Afdruk samen voegen starten op adressen lijst bewerken klikt op het tabblad Verzend lijsten .

Opmerking: Gebruik het veld SkipIf niet met het veld Next.

Syntaxis

Wanneer u het SkipIf-veld in het document bekijkt, ziet de syntaxis er als volgt uit:

{SKIPIF Expressie1 operator Expressie2 }

Opmerking: Met een veldcode wordt aangegeven wat in het veld moet worden weergegeven. Veldresultaten worden in het document weergegeven nadat de veldcode is geëvalueerd. Druk op Alt+F9 om te schakelen tussen het weergeven van de veldcode en de veldcoderesultaten.

Instructies

U kunt het SkipIf-veld in een document of als onderdeel van een samenvoeg bewerking gebruiken.

Ga als volgt te werk om het veld SkipIf in een document te gebruiken:

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tekst op Snelonderdelen en klik vervolgens op Veld.

 2. Selecteer SKIPIFin de lijst veld namen .

 3. Typ in het vak veld codes de expressies, de operator, de werkelijke tekst en de onwaar-tekst, gevolgd door de syntaxis die hierboven wordt weer gegeven.

 4. Klik op OK.

Als u het veld SkipIf wilt gebruiken als onderdeel van afdruk samen voegen, gaat u als volgt te werk terwijl u de samenvoeg bewerking instelt:

 1. Klik op het tabblad Verzend lijsten in de groep velden schrijven & op regelsen klik vervolgens op record overs Laan als.

 2. Selecteer in de lijst veld naam de naam van een samenvoeg veld, zoals plaats.

 3. Selecteer de gewenste operator in de vergelijkings lijst. Als u bijvoorbeeld geadresseerden in een bepaalde plaats wilt laten staan, selecteert u gelijk aan.

 4. Typ in het vak Vergelijken met de waarde die u wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld alleen ontvangers in Tokio wilt weergeven, typt u Tokio.

  Opmerking: Als u leeg is geselecteerd of niet leeg is in de vergelijkings lijst, laat u het vak vergelijken met leeg.

Dialoogvenster Eigenschappen

Expression1, Expressie2

Waarden die u wilt vergelijken. Deze expressies kunnen samenvoeg veld gegevens zijn, bladwijzer namen, teken reeksen, getallen, geneste velden die een waarde Retour neren of wiskundige formules. Als een expressie spaties bevat, moet u de expressie tussen aanhalings tekens plaatsen.

Notities: 

 • Als u een samenvoeg veld (MergeField) in een expressie gebruikt, verwijst het samenvoeg veld naar gegevens in de huidige gegevens record, niet in de volgende gegevens record.

 • Expression2 moet tussen aanhalings tekens staan, zodat deze wordt vergeleken als een teken reeks.

 • Als de operator = of <> is, kan Expressie2 een vraag teken (?) bevatten om een wille keurig teken of een sterretje (*) aan te geven voor een teken reeks.

 • Als u een sterretje gebruikt in Expression2, kan het gedeelte van Expression1 dat overeenkomt met het sterretje en de resterende tekens in Expression2 niet langer zijn dan 128 tekens.

Operator

VerGelijkings operator. Voeg een spatie voor en na de operator in.

Operator

Beschrijving

=

Gelijk aan

<>

Niet gelijk aan

>

Groter dan

<

Kleiner dan

>=

Groter dan of gelijk aan

<=

Kleiner dan of gelijk aan

Voorbeeld

Wanneer u het volgende SkipIf-veld invoegt in een samenvoeg hoofddocument, wordt in het veld SKIPIF de inhoud van het veld Order in de huidige gegevens record onderzocht. Als het veld Order een getal bevat dat kleiner is dan 100, wordt er geen samengevoegd document gemaakt voor die gegevens record.

{ SKIPIF { MERGEFIELD order } < 100 }

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×