Veelgestelde vragen over aanwezigheid en foto's in Lync

Hier vindt u antwoorden op vragen die vaak worden gesteld over aanwezigheid en foto's van contactpersonen in Lync.

Stuur ons feedback als uw vraag niet wordt beantwoord.

In dit artikel

Hoe wijzig of verwijder ik mijn afbeelding?

Waarom kan ik geen andere afbeelding kiezen?

Wie kan mijn afbeelding zien?

Hoe kan ik alle afbeeldingen in Lync uitschakelen, waaronder die van mezelf?

Hoe kan ik een afwezigheidsbericht toevoegen of verwijderen in Lync?

Waarom kan ik mijn aanwezigheidsstatus niet instellen op 'Als afwezig weergeven'?

Wat betekenen de instellingen in het venster Statusopties?

Kan ik een aangepaste aanwezigheidsstatus maken?

Wat houden de verschillende aanwezigheidsstatussen in, welke worden automatisch ingesteld en welke kan ik zelf instellen?

Wie kunnen mijn aanwezigheidsgegevens zien?

Hoe voorkom ik dat contacten mij via Lync kunnen bereiken?

Hoe verberg ik offlinecontacten en geef ik alleen contacten weer die online zijn?

Waarvoor staat het rode sterretje of de asterisk naast de status van een contact?

Hoe wijzig of verwijder ik mijn foto?

Als u uw foto wilt wijzigen of verbergen, klikt u erop en klikt u vervolgens op de knop Afbeelding bewerken of verwijderen. U kunt dan een andere foto selecteren of deze verwijderen uit alle Office-programma's die u gebruikt, inclusief Lync. Als u de foto alleen in Lync wilt verbergen, klikt u op Mijn afbeelding verbergen.

Zie Uw afbeelding wijzigen in Lync voor meer informatie over het weergeven, verbergen of wijzigen van uw afbeelding.

Naar boven

Waarom kan ik geen andere foto kiezen?

Als in de opties van Mijn afbeelding de knop Afbeelding bewerken of verwijderen niet beschikbaar is (grijs), zoals hier:

Schermafbeelding van de knop Foto bewerken of verwijderen die grijs wordt weergegeven en is gemarkeerd

zijn dit de mogelijke oorzaken:

 • De optie Mijn afbeelding verbergen, boven de knop Afbeelding bewerken of verwijderen, is geselecteerd. Selecteer Mijn afbeelding weergeven.

 • U werkt met een versie van Office 365 waarvoor de upgrade nog niet is geïnstalleerd. Deze service-upgrade wordt automatisch geïnstalleerd voor alle klanten van Office 365, maar tot dat moment moet u naar de portal van Office 365 om uw afbeelding te wijzigen. Dit kan niet vanuit Lync. Zie Uw Lync-foto wijzigen met een Office 365-account vóór de upgrade voor instructies.

 • De optie voor het aanpassen van uw afbeelding is uitgeschakeld door uw organisatie. Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning van uw bedrijf.

Naar boven

Wie kan mijn foto zien?

Uw foto in Lync wordt in alle Office-programma's weergegeven die u gebruikt, inclusief Outlook.

Naar boven

Hoe kan ik alle foto's in Lync uitschakelen, waaronder die van mezelf?

Selecteer Opties > Persoonlijk en schakel vervolgens het selectievakje Afbeeldingen van contactpersonen weergeven uit. Hiermee worden foto's uit uw lijst met contactpersonen verwijderd. De foto's van afzender en ontvanger zijn ook niet meer zichtbaar in chatberichten en groepsgesprekken, en uw eigen foto wordt ook uit Lync verwijderd.

Naar boven

Hoe kan ik een afwezigheidsbericht toevoegen of verwijderen in Lync?

Als u Microsoft Outlook gebruikt en uw Lync-account via Microsoft Exchange Server wordt gesynchroniseerd met uw Outlook-agenda, verschijnt er in Lync een afwezigheidsbericht van Outlook wanneer u de optie Automatische antwoorden in Outlook hebt ingeschakeld.

 • Klik in Outlook op het tabblad Bestand, klik op de knop Automatische antwoorden, typ het afwezigheidsbericht en schakel het bericht in of stel een datumbereik in.

Opmerking: Gebruikers van Outlook 2013 kunnen het artikel E-mailberichten automatisch beantwoorden met een Exchange Server-account lezen voor meer informatie over automatische antwoorden in Outlook. Het artikel Automatisch afwezigheidsberichten verzenden met een Exchange-account bevat aanvullende informatie voor gebruikers van Outlook 2010.

Het afwezigheidsbericht wordt in Lync met uw naam weergegeven in de lijst met contactpersonen van anderen. Het bericht wordt ook opgenomen op uw visitekaartje.

Als u niet werkt met Outlook, kunt u collega's laten weten dat u afwezig bent door in het hoofdvenster van Lync een persoonlijke opmerking te typen in het tekstvak boven uw naam. Net als het afwezigheidsbericht van Outlook, wordt een persoonlijke opmerking in Lync met uw contactgegevens weergegeven in de lijst met contactpersonen van anderen. De opmerking wordt ook opgenomen op uw visitekaartje.

Opmerking: Zie Wie kunnen mijn aanwezigheidsgegevens zien? als u wilt weten wie uw persoonlijke opmerking kan zien.

Als u het afwezigheidsbericht van Outlook niet wilt gebruiken in Lync, schakelt u Automatisch antwoorden uit in Outlook:

 • Kik op het tabblad Bestand in Outlook en vervolgens op de knop Uitschakelen in het venster Automatisch antwoorden.

Als u een persoonlijke opmerking wilt verwijderen, gaat u naar het hoofdvenster van Lync, selecteert u de opmerking in het tekstvak boven uw naam en druk u op Delete.

Naar boven

Waarom kan ik mijn aanwezigheidsstatus niet instellen op 'Als afwezig weergeven'?

Sommige bedrijven verwijderen de status Als afwezig weergeven, omdat deze de aanwezigheidsvoorspelbaarheid kan beïnvloeden. Als bijvoorbeeld veel personen deze status gebruiken, zal de waarde van de aanwezigheidsinfo in Lync sterk dalen.

Tip: Als u niet wilt worden gestoord, kunt u ook de status Niet storen of Bezet gebruiken. In het eerste geval kunnen alleen contactpersonen uit uw werkgroep contact met u opnemen. Als u wilt weten wie er deel uitmaakt van uw werkgroep, opent u in de lijst met contactpersonen het tabblad Relaties en kijkt u onder Werkgroep. Als u de privacyrelatie voor een contactpersoon wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de vermelding voor de contactpersoon en klikt u op Privacyrelatie wijzigen. Zie Toegangsbeheer voor aanwezigheidsgegevens in Lync voor meer informatie over privacyrelaties.

Naar boven

Wat betekenen de instellingen in het venster Statusopties?

In het venster Statusopties kunt u instellen na hoeveel minuten inactiviteit uw status verandert in Inactief en Afwezig als u de standaardinstellingen niet wilt gebruiken. U kunt ook instellen dat in Lync automatisch wordt gedetecteerd als u informatie van deze pc deelt. De status wordt dan gewijzigd in Presenteren en anderen kunnen u dan geen berichten sturen.

Opties voor aanwezigheidsstatus instellen:

 1. Klik in het hoofdvenster van Lync op de knop Opties en vervolgens op Status.

 2. Klik op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om het aantal minuten op te geven dat moet verstrijken voordat de aanwezigheidsstatus op Inactief wordt gezet.

 3. Klik op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om het aantal minuten op te geven dat moet verstrijken voordat de aanwezigheidsstatus op Afwezig wordt gezet.

 4. Klik op de gewenste knop om de algemene status in te stellen (standaardinstellingen overschrijven of accepteren), en klik vervolgens op OK.

 5. Schakel de selectievakjes Mij als Niet storen weergeven als ik mijn desktop presenteer en Mij als Niet storen weergeven wanneer mijn monitor wordt gedupliceerd in zodat anderen weten dat ze u niet moeten storen terwijl u een presentatie geeft of op een andere manier vanaf uw Lync-computer samenwerkt.

Naar boven

Kan ik een aangepaste aanwezigheidsstatus maken?

Nee, aanwezigheidsstatussen in Lync zijn vooraf ingesteld en kunnen niet worden toegevoegd. U kunt wel een persoonlijke opmerking schrijven boven aan het hoofdvenster van Lync om te laten weten waar u bent en wat u doet. U doet dit door te klikken in het opmerkingengebied en de opmerking die momenteel wordt weergegeven te vervangen.

Naar boven

Wat houden de verschillende aanwezigheidsstatussen in, welke worden automatisch ingesteld en welke kan ik zelf instellen?

In de volgende tabel worden de aanwezigheidsstatus-varianten voor contactpersonen beschreven die anderen te zien krijgen. Ook wordt hier vermeld wat elke status betekent en hoe u deze kunt instellen.

Aanwezigheidsstatus

Beschrijving

Hoe deze status wordt ingesteld

Beschikbaar Beschikbaar

U bent online en beschikbaar.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u de computer gebruikt. U kunt deze status ook zelf instellen als u anderen wilt laten weten dat u op kantoor bent, ook al verricht u geen activiteiten op de computer.

Bezet Bezet

U bent bezig en wilt niet worden gestoord.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer u Outlook gebruikt en volgens uw Outlook-agenda een afspraak hebt. U kunt deze status ook selecteren via de vervolgkeuzelijst.

Bezet In gesprek

U neemt deel aan een Lync-gesprek (een tweerichtingsaudiogesprek) en wilt niet worden gestoord.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u deelneemt aan een Lync-gesprek.

Bezet In een vergadering

U bent in vergadering en wilt niet worden gestoord.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u deelneemt aan een Lync-vergadering of wanneer u Outlook gebruikt en volgens uw Outlook-agenda in vergadering zou moeten zijn.

Bezet In een telefonische vergadering

U bent in een telefonische Lync-vergadering (een Lync-vergadering met audio) en wilt niet worden gestoord.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u deelneemt aan een telefonische Lync-vergadering.

Niet storen Presenteren

U geeft een presentatie en u kunt niet worden gestoord.

Deze status wordt door Lync ingesteld wanneer wordt vastgesteld dat u uw scherm deelt of projecteert.

Niet storen Niet storen

U wilt niet worden gestoord en wilt gespreksmeldingen alleen zien als ze door iemand in uw werkgroep worden verzonden.

U selecteert deze status in de vervolgkeuzelijst.

Afwezig Zo terug

U zit even niet achter de computer.

U selecteert deze status in de vervolgkeuzelijst.

Afwezig Inactief/Afwezig

U bent aangemeld maar gedurende de door u opgegeven periode is de computer niet actief geweest of was u afwezig.

De status wordt op "Inactief" ingesteld wanneer er gedurende vijf minuten geen activiteiten op de computer worden uitgevoerd, en op "Afwezig" wanneer uw status gedurende vijf minuten "Inactief" is geweest. (U kunt deze standaardwaarden wijzigen door achtereenvolgens op de knop Opties Het pictogram Opties , Status en de pijlen naast Mij als Inactief weergeven wanneer mijn status Inactief is geweest gedurende dit aantal minuten en Mij als Afwezig weergeven wanneer mijn status Inactief is geweest gedurende dit aantal minuten te klikken.) U kunt deze status ook met de pijl-omlaag selecteren.

Afwezig Niet op het werk

U werkt niet en bent niet beschikbaar.

U selecteert deze status in de vervolgkeuzelijst.

Offline Offline

U bent niet aangemeld. U wordt als Offline weergegeven voor personen voor wie u uw aanwezigheid hebt geblokkeerd.

Lync stelt deze status in wanneer u zich bij uw computer afmeldt.

Onbekend Onbekend

Uw aanwezigheid is niet bekend.

Deze status kan worden weergegeven voor contactpersonen die Lync niet als programma voor chatberichten gebruiken.

Naar boven

Wie kunnen mijn aanwezigheidsgegevens zien?

Alle contactpersonen kunnen bepaalde aanwezigheidsgegevens van u zien, maar alleen werkgroepleden kunnen alle gegevens zien. De beschikbare hoeveelheid gegevens wordt bepaald door de privacyrelatie die u voor een contactpersoon hebt ingesteld. Werkgroep is een van de privacyrelaties die u kunt kiezen. Zie Toegangsbeheer voor aanwezigheidsgegevens in Lync voor meer informatie over deze en andere privacyrelaties.

 • Als u wilt weten wat voor privacyrelaties u hebt met uw contactpersonen, klikt u in de lijst met contactpersonen op het tabblad Relaties. Op dit tabblad worden contactpersonen op relatieniveau gegroepeerd.

Hoe voorkom ik dat contactpersonen mij via Lync kunnen bereiken?

Hoewel uw naam en e-mailadres zichtbaar zijn voor geblokkeerde contactpersonen, kunnen zij u niet bereiken via Lync. U blokkeert als volgt een contactpersoon in Lync:

 • Klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon die u wilt blokkeren, klik daarna op Privacyrelatie wijzigen en vervolgens op Geblokkeerde contactpersonen.

Hoe verberg ik offlinecontactpersonen en geef ik alleen contactpersonen weer die online zijn?

Hoewel het niet mogelijk is offlinecontactpersonen helemaal te verwijderen uit de lijst met contactpersonen, kunt u ze opnemen in een aparte groep zodat de lijst wat overzichtelijker wordt. Klik op Opties > Lijst met contactpersonen en schakel het selectievakje Contactpersonen met de status Afwezig, Offline en Onbekend weergeven in een aparte groep in. Contactpersonen die niet beschikbaar zijn, worden nu onder aan het venster weergegeven, in een groep met de naam Contactpersonen met status Afwezig en Offline.

Waarvoor staat het rode sterretje (*) naast de status van een contactpersoon?

Het rode sterretje naast de status van een contactpersoon geeft aan dat hij of zij het afwezigheidsbericht in Outlook heeft ingeschakeld.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×