Veelgestelde vragen

In dit artikel

Contactpersonen beheren

Aanwezigheid

Telefoongesprekken

Videogesprekken

Vergaderingen

Contactpersonen beheren

Hoe voeg ik contactpersonen buiten het bedrijf toe aan de lijst met contactpersonen?

Contactpersonen buiten het bedrijf (die niet worden vermeld in het adresboek van het bedrijf) kunnen de volgende soorten contactpersonen zijn:

Hoe voeg ik openbare contactpersonen voor expresberichten toe aan de lijst met contactpersonen?

Office Communicator is geconfigureerd om verbindingsmogelijkheden te bieden voor openbare expresberichten. Dit betekent dat u contactpersonen voor expresberichten van de netwerkservices AOL, Yahoo, MSN en Windows Live™ kunt toevoegen aan de lijst met contactpersonen van Office Communicator. Wanneer u een openbare contactpersoon voor expresberichten toevoegt, kunt u via expresberichten communiceren met deze contactpersoon. Communicator-gesprekken (Voice over IP ofwel VoIP-gesprekken), videogesprekken en audio-/videovergaderingen worden evenwel niet ondersteund met openbare contactpersonen voor expresberichten.

Als u een openbare contactpersoon voor expresberichten wilt toevoegen, kunt u het beste het privételefoonnummer, het mobiele nummer en de andere telefoonnummers van de contactpersoon toevoegen via de map Contactpersonen van Outlook. Vervolgens kunt u een gesprek starten met één klik op de knop in Communicator.

 1. Open de map Contactpersonen in Outlook en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Typ een naam voor de contactpersoon in het vak Volledige naam . Het opgeven van informatie in de velden Bedrijf, Functie en Opslaan als is optioneel.

 3. Typ onder Internet een e-mailadres voor de contactpersoon en vul daarna de volgende vakken in:

  • Weergeven als     De naam die moet verschijnen in de lijst met contactpersonen van Communicator.

  • IM-adres     Het IM-adres van de contactpersoon. Als u niets opgeeft in dit veld, kunt u de contactpersoon niet toevoegen aan de lijst met contactpersonen van Communicator. (Als de contactpersoon geen IM-adres heeft of als u niet op de hoogte bent van dit IM-adres, kunt u een fictief adres opgeven als tijdelijke aanduiding, bijvoorbeeld gebruikersnaam@msn.com, en dit adres later vervangen door het juiste adres.)

 4. Geef telefoonnummers voor de contactpersoon op. Gebruik daarbij de E.164-indeling zonder streepjes voor de landcode, het netnummer en het lokale telefoonnummer. Een Nederlands nummer ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 31123456789. Hierbij is 31 de landcode, (0)12 het netnummer en 3456789 het lokale nummer.

 5. Sla de contactpersoon op.

 6. Open Office Communicator en typ in het vak Zoeken de naam die u hebt opgegeven in het veld Weergeven als in Outlook. De naam van de contactpersoon wordt weergegeven in het deelvenster Zoekresultaten .

 7. Sleep de contactpersoon van het vak Zoekresultaten naar een groep in de lijst met contactpersonen. U kunt nu IM-gesprekken voeren met deze contactpersoon. U kunt ook op de telefoonknop rechts naast de naam van de contactpersoon klikken. Communicator-gesprekken worden niet ondersteund voor openbare IM-contactpersonen maar u kunt wel het privételefoonnummer, het telefoonnummer op het werk of het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon kiezen.

Hoe voeg ik federatieve contactpersonen toe aan de lijst met contactpersonen?

Office Communicator en Office Communications Server 2007 ondersteunen de mogelijkheid om een federatie te vormen (verbinding te maken) met andere organisaties, zodat u contactpersonen van deze organisaties kunt toevoegen aan uw lijst met contactpersonen. Wanneer u een federatieve contactpersoon toevoegt aan uw lijst met contactpersonen kunt u met deze contactpersoon communiceren via alle communicatiemiddelen die worden ondersteund door beide organisaties. Als beide organisaties bijvoorbeeld ondersteuning bieden voor Communicator-gesprekken, videogesprekken en audio-/videovergaderingen kunt u deze communicatiemodi gebruiken om te communiceren met de federatieve contactpersoon.

 1. Typ in het vak Zoeken van Communicator het e-mailadres of het IM-adres van de contactpersoon.

 2. Sleep de contactpersoonnaam van het vak Zoekresultaten naar de lijst met contactpersonen. Bij federatieve contactpersonen wordt rechts naast de naam van de contactpersoon in de lijst met contactpersonen een pictogram voor federatieve contactpersonen weergegeven.

Hoe voeg ik telefoonnummers voor federatieve contactpersonen toe aan de lijst met contactpersonen?

Als u een telefoonnummer voor een federatieve contactpersoon wilt toevoegen, vraagt u de contactpersoon om uw toegangsniveau te verhogen tot Team of Persoonlijk.

U kunt de contactpersoon ook verwijderen uit de lijst met contactpersonen en vervolgens opnieuw toevoegen via de map Contactpersonen van Outlook.

 1. Open Communicator, klik met de rechtermuisknop op de naam van de contactpersoon en klik vervolgens op Verwijderen uit lijst met contactpersonen.

 2. Open de map Contactpersonen in Office Outlook en klik vervolgens op Nieuw.

 3. Typ een naam voor de contactpersoon in het vak Volledige naam . Het opgeven van informatie in de velden Bedrijf, Functie en Opslaan als is optioneel.

 4. Typ onder Internet een e-mailadres voor de contactpersoon en vul daarna de volgende vakken in:

  • Weergeven als De naam die moet verschijnen in de lijst met contactpersonen van Communicator.

  • IM-adres Het IM-adres van de contactpersoon. Als u niets opgeeft in dit veld, kunt u de contactpersoon niet toevoegen aan de lijst met contactpersonen. (Als de contactpersoon geen IM-adres heeft of als u niet op de hoogte bent van dit IM-adres, kunt u een fictief adres opgeven als tijdelijke aanduiding, bijvoorbeeld gebruikersnaam@msn.com, en dit adres later vervangen door het juiste adres.)

 5. Geef telefoonnummers voor de contactpersoon op. Gebruik daarbij de E.164-indeling zonder streepjes voor de landcode, het netnummer en het lokale telefoonnummer. Een Nederlands nummer ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 31123456789. Hierbij is 31 de landcode, (0)12 het netnummer en 3456789 het lokale nummer.

 6. Sla de contactpersoon op.

 7. Open Office Communicator en typ in het vak Zoeken de naam die u hebt opgegeven in het veld Weergeven als in Outlook. De naam van de contactpersoon wordt weergegeven in het deelvenster Zoekresultaten .

 8. Sleep de contactpersoon van het vak Zoekresultaten naar een groep in de lijst met contactpersonen. U kunt nu IM-gesprekken voeren met deze contactpersoon. U kunt ook op de telefoonknop rechts naast de naam van de contactpersoon klikken. Communicator-gesprekken worden niet ondersteund voor openbare IM-contactpersonen maar u kunt wel het privételefoonnummer, het telefoonnummer op het werk of het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon kiezen.

Hoe voeg ik in Communicator externe contactpersonen toe aan de lijst met contactpersonen, die geen federatieve contactpersonen of openbare contactpersonen voor expresberichten zijn?

Als u externe contactpersonen die geen federatieve contactpersonen of openbare contactpersonen voor expresberichten zijn, wilt toevoegen aan de lijst met contactpersonen, kunt u het beste het privételefoonnummer, het mobiele nummer en de andere telefoonnummers van de contactpersoon toevoegen via de map Contactpersonen van Outlook. Vervolgens kunt u een gesprek starten met één klik op de knop in Communicator. Bij externe contactpersonen die geen federatieve contactpersonen of IM-contactpersonen zijn, kunt u de telefoonnummers van de contactpersoon kiezen, maar kunt u niet communiceren via expresberichten, Communicator-gesprekken of videogesprekken starten of audio-/videovergaderingen met Communicator houden.

 1. Open in Outlook de map Contactpersonen en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Typ een naam voor de contactpersoon in het vak Volledige naam . Gegevens in de vakken Bedrijf, Functie en Opslaan als zijn optioneel.

 3. Typ onder Internet een e-mailadres voor de contactpersoon en vul daarna de volgende vakken in:

  • Weergeven als     De naam die moet verschijnen in de lijst met contactpersonen.

  • IM-adres     Het IM-adres van de contactpersoon. Als u niets opgeeft in dit veld, kunt u de contactpersoon niet toevoegen aan de lijst met contactpersonen. (Als de contactpersoon geen IM-adres heeft of als u niet op de hoogte bent van dit IM-adres, kunt u een fictief adres opgeven als tijdelijke aanduiding, bijvoorbeeld gebruikersnaam@msn.com, en dit adres later vervangen door het juiste adres.)

 4. Geef telefoonnummers voor de contactpersoon op. Gebruik daarbij de E.164-indeling zonder streepjes voor de landcode, het netnummer en het lokale telefoonnummer. Een Nederlands nummer ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 31123456789. Hierbij is 31 de landcode, (0)12 het netnummer en 3456789 het lokale nummer.

 5. Sla de contactpersoon op.

 6. Open Office Communicator en typ in het vak Zoeken de naam die u hebt opgegeven in het veld Weergeven als in Outlook. De naam van de contactpersoon wordt weergegeven in het deelvenster Zoekresultaten .

 7. Sleep de contactpersoon van het vak Zoekresultaten naar een groep in de lijst met contactpersonen. U kunt nu IM-gesprekken voeren met deze contactpersoon. U kunt ook op de telefoonknop rechts naast de naam van de contactpersoon klikken. Communicator-gesprekken worden niet ondersteund voor openbare IM-contactpersonen maar u kunt wel het privételefoonnummer, het telefoonnummer op het werk of het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon kiezen.

Hoe voeg ik contactpersonen met alleen telefoonnummers toe aan de lijst met contactpersonen?

Office Communicator biedt geen methode om een contactpersoon met alleen een telefoonnummer direct toe te voegen aan de lijst met contactpersonen. Volg de instructies in Hoe voeg ik externe contactpersonen toe aan de lijst met contactpersonen, die geen federatieve contactpersonen of openbare contactpersonen voor expresberichten zijn?

Waarom kan ik geen contactpersonen uit Recente contactpersonen toevoegen aan de lijst met contactpersonen?

De contactpersoon kan een contactpersoon met alleen een telefoonnummer zijn die niet in het adresboek van uw bedrijf staat. U hebt de contactpersoon gebeld of de contactpersoon heeft u gebeld. Met Communicator kunt u niet rechtstreeks contactpersonen toevoegen die niet in het adresboek van uw bedrijf staan. Volg de instructies in Hoe voeg ik externe contactpersonen toe aan de lijst met contactpersonen, die geen federatieve contactpersonen of openbare contactpersonen voor expresberichten zijn?

Welke communicatiemiddelen worden ondersteund met openbare contactpersonen voor expresberichten?

Met Communicator kunt u expresberichten verzenden aan en ontvangen van expresberichtenclients van de internetservices AOL, Yahoo, MSN en Windows Live™. Bij openbare IM-contactpersonen kunt u alleen gebruikmaken van de communicatiemodus voor expresberichten. Bestandsoverdracht, Communicator-gesprekken, videogesprekken en audio-/videovergaderingen worden niet ondersteund bij openbare IM-contactpersonen.

Welke functionaliteit is beschikbaar voor het communiceren met federatieve contactpersonen?

Met Communicator kunt u communiceren met federatieve contactpersonen via de communicatiemodi die worden ondersteund door beide bedrijven. Als uw bedrijf en het bedrijf van de federatieve contactpersoon bijvoorbeeld ondersteuning bieden voor audio-/videovergaderingen, kunt u audio-/videovergaderingen houden met de contactpersoon. Als beide bedrijven ondersteuning bieden voor volledige audio- en videomogelijkheden, kunt u Communicator-gesprekken en videogesprekken starten en ontvangen.

Hoe weet ik welke bedrijven een federatie hebben gevormd met mijn bedrijf?

Vraag uw systeembeheerder om vast te stellen of het bedrijf van een persoon een federatie heeft gevormd met uw bedrijf.

Moet ik het menu Contactpersonen toevoegen gebruiken om contactpersonen toe te voegen aan de lijst met contactpersonen?

Nee. Voor contactpersonen op uw bedrijfsnetwerk typt u eenvoudig de naam of het e-mailadres van deze persoon in het vak Zoeken en sleept u de naam vanuit het vak Zoekresultaten naar een groep in de lijst met contactpersonen. Standaard worden het adresboek van uw bedrijf en de map Contactpersonen van Outlook doorzocht.

Waarom wordt het bericht Fout in Exchange-verbinding weergegeven in Communicator?

Het bericht Fout in Exchange-verbinding wordt weergegeven in Office Communicator als Communicator geen verbinding met Microsoft Exchange tot stand kan brengen om agendagegevens op te halen, bijvoorbeeld om na te gaan of een contactpersoon beschikbaar is. Er kunnen problemen zijn met de Exchange-server waarmee u bent verbonden. Wanneer het bericht Fout in Exchange-verbinding wordt weergegeven, kunt u proberen om een vergadering te plannen via Outlook en na te gaan of er aanwezigheidsgegevens beschikbaar zijn voor contactpersonen. Neem contact op met de systeembeheerder als er verschillen zijn tussen de aanwezigheidsgegevens in Outlook en Communicator.

Hoe wijzig ik de grootte van kolommen in de lijst met contactpersonen?

U kunt niet de breedte van afzonderlijke kolommen aanpassen in de lijst met contactpersonen, maar u kunt de breedte van het Communicator-venster naar wens wijzigen en de breedte van de kolommen wordt vervolgens aangepast.

Hoe worden contactpersonen gesorteerd in de lijst met contactpersonen? Kan de sortering worden gewijzigd?

Standaard worden de contactpersonen in Communicator in elke groep van de lijst met contactpersonen eerst gesorteerd op basis van beschikbaarheid en vervolgens alfabetisch. Beschikbare contactpersonen (personen met wie u contact kunt opnemen hebben de aanwezigheidsstatus Beschikbaar of Bezet . De groep Recente contactpersonen is een uitzondering. Hier worden de contactpersonen met wie u het laatst contact hebt gehad, van boven naar beneden weergegeven. Als u de manier waarop contactpersonen in de lijst met contactpersonen worden gesorteerd wilt wijzigen, kiest u de knop Andere weergave in het Communicator -venster en kiest u vervolgens Contactpersonen sorteren op beschikbaarheid. et deze optie worden contactpersonen met de status Niet aanwezig, Niet beschikbaar en Onbekend naar groepen verplaatst, blijven contactpersonen met de status Bezet of Beschikbaar in de huidige groepen staan en worden de contactpersonen alfabetisch gesorteerd.

Wat is er gebeurd met de menu's die beschikbaar waren in Office Communicator 2005?

De menu's zijn vervangen door een gebruikersinterface waarin vrijwel alle Communicator-taken eenvoudig beschikbaar zijn. Met Office Communicator 2007 kunt u veelgebruikte taken, zoals het maken van een expresbericht of het starten van een telefoongesprek, uitvoeren vanuit de lijst met contactpersonen door met de rechtermuisknop op een contactpersoon te klikken en een menuoptie te selecteren. U kunt ook op de knop Menu klikken in het venster Communicator om aanvullende menuopties weer te geven.

Kan ik een nummer bellen zonder iemand toe te voegen aan de lijst met contactpersonen?

Ja. U kunt het telefoonnummer van een persoon typen in het vak Zoeken en vervolgens dubbelklikken op de naam in het vak Zoekresultaten om te bellen. U kunt de persoon ook zoeken op basis van diens naam en vervolgens op Enter drukken om het gesprek te starten.

Naar boven

Aanwezigheid

Wat zijn toegangsniveaus en hoe kan ik deze gebruiken?

Met toegangsniveaus kunt u instellen wie uw aanwezigheidsgegevens kan zien en welke gegevens daarbij zichtbaar zijn. Met toegangsniveaus kunt u bijvoorbeeld het niveau Team toewijzen aan uw directe collega's, zodat zij uw mobiele telefoonnummer kunnen zien terwijl contactpersonen met het toegangsniveau Bedrijf, Openbaarof Geblokkeerd dat niet kunnen. Zie voor meer informatie over het toewijzen van toegangsniveaus aan contactpersonen Toegang tot uw aanwezigheidsgegevens instellen.

Wat betekenen de aanwezigheidsknoppen Inactief en Bezet (inactief)?

 • Inactief (groene/gele knop) betekent dat de contactpersoon online is maar de afgelopen vijf minuten (standaardinstelling) niet zijn of haar computer of telefoon heeft gebruikt. De status van de contactpersoon gaat over van Beschikbaar in Afwezig. Als u de tijdswaarde wilt wijzigen, klikt u op de knop Menu, klikt u op Extra, klikt u op Opties, stelt u de waarde in oner Weergeven als Niet-actief wanneer mijn computer niet is gebruikt gedurende en klikt u vervolgens op OK.

 • Bezet (inactief) (gele/oranje knop) betekent dat de contactpersoon in vergadering is of de status heeft ingesteld op Bezet en de afgelopen vijftien minuten (standaardwaarde) de computer niet heeft gebruikt. De status van de contactpersoon gaat over van Bezet in Afwezig. Als u de tijdswaarde wilt wijzigen, klikt u op de knop Menu, klikt u op Extra, klikt u op Opties, stelt u de waarde in oner Mijn status weergeven als Afwezig wanneer mijn status Niet-actief is gedurende en klikt u vervolgens op OK.

Waarom kan ik mijn aanwezigheidsstatus niet instellen op Offline weergeven in Communicator 2007?

Bepaalde bedrijven verwijderen de status Offline weergeven omdat de nauwkeurigheid van de aanwezigheidsgegevens wordt verminderd met deze status. Als een groot aantal gebruikers bijvoorbeeld deze modus instelt, neemt de waarde van de aanwezigheidsgegevens in Communicator sterk af. Als u echter het toegangsniveau voor personen verandert, kunt u instellen wat personen zien. Als u bijvoorbeeld door de meeste personen niet wilt worden gestoord, kunt u uzelf instellen op Niet storen en vervolgens bepalde personen machtiging verlenen u zelfs in deze status te onderbreken door ze het machtigingsniveau Team te geven.

Waarom wordt mijn afwezigheidsnotitie niet weergegeven in Communicator nadat ik deze heb ingesteld?

Het kan dertig minuten duren voordat agendagegevens (vrij/bezet, onderwerp en tijdstip van een vergadering) en de afwezigheidsnotitie worden doorgevoerd in het aanwezigheidssysteem. Bovendien worden deze gegevens alleen doorgevoerd als u de Communicator-client uitvoert op een apparaat dat verbinding met Exchange kan maken.

Wat is de invloed van de aanwezigheidsstatus op binnenkomende gesprekken wanneer ik aan de lijn ben?

In de volgende tabel wordt aangegeven welke invloed een aanwezigheidsstatus op binnenkomende gesprekken heeft.

Aanwezigheid:

Status:

Binnenkomend gesprek:

Available

Beschikbaar

Gaat over op alle apparaten waarop Communicator wordt uitgevoerd en er verschijnt een gespreksmelding op uw computer. Als het gesprek niet wordt aangenomen, wordt het standaard doorgeschakeld naar de voicemail.

Inactive

Inactief

Gaat over op alle apparaten waarop Communicator wordt uitgevoerd en er verschijnt een gespreksmelding op uw computer. Als het gesprek niet wordt aangenomen, wordt het standaard doorgeschakeld naar de voicemail.

Busy Inactive

Bezet (inactief)

Gaat over op alle apparaten waarop Communicator wordt uitgevoerd en er verschijnt een gespreksmelding op uw computer. Als het gesprek niet wordt aangenomen, wordt het standaard doorgeschakeld naar de voicemail.

Busy

Bezet (in vergadering of in gesprek)

Gaat over op alle apparaten waarop Communicator wordt uitgevoerd en er verschijnt een gespreksmelding op uw computer. Als het gesprek niet wordt aangenomen, wordt het standaard doorgeschakeld naar de voicemail. Als u een binnenkomend gesprek aanneemt terwijl een andere contactpersoon aan de lijn hebt, wordt het huidige gesprek in de wacht gezet. U kunt terugkeren naar het oorspronkelijke gesprek door op de knop Hervatten te klikken.

Do not disturb

Niet storen

Het gesprek wordt doorgeschakeld naar de voicemail. Binnenkomende gesprekken van contactpersonen met het toegangsniveau Team gaan evenwel over op alle apparaten waarop Communicator wordt uitgevoerd en er verschijnt een gespreksmelding op uw computer.

Away

Afwezig

Gaat over op alle apparaten waarop Communicator wordt uitgevoerd en er verschijnt een gespreksmelding op uw computer. Als het gesprek niet wordt aangenomen, wordt het doorgeschakeld naar de voicemail.

Offline

Offline

Alle binnenkomende gesprekken worden standaard doorgeschakeld naar de voicemail.

Hoe wordt de locatie ingesteld en hoe werkt deze optie als Communicator wordt uitgevoerd op meerdere apparaten?

De locatie moet handmatig worden ingesteld voor elk apparaat waarop Communicator wordt uitgevoerd. Als u de locatie wilt instellen, klikt u op uw aanwezigheidsknop, klikt u op Huidige locatie en selecteert u een locatie of selecteert u Aangepaste locatie maken. Contactpersonen met het toegangsnivea Team of Persoonlijk zien de locatie van het laatst gebruikte apparaat waarop Communicator wordt uitgevoerd.

Naar boven

Telefoongesprekken

Wat is het verschil tussen Externe oproep en Unified Communications?

Office Communicator is doorgaans geconfigureerd voor gebruik van Externe oproep (RCC) of Unified Communications (UC). Bij RCC is Communicator geïntegreerd in het PBX-telefoonsysteem van uw bedrijf. Terwijl u Communicator gebruikt om gesprekken te ontvangen, te starten, door te sturen en te beheren, wordt het geluid weergegeven via uw gewone telefoontoestel.

Met UC, dat ook bekendstaat als Enterprise Voice, wordt de traditionele PBX-telefoon vervangen door Office Communicator en een IP-telefoon of een USB-audioapparaat dat is aangesloten op uw computer. UC-audio wordt weergegeven door uw computer of een USB-apparaat dat is aangesloten op uw computer. UC biedt geavanceerd telefoniefuncties, zoals:

 • Bellen van binnen of buiten de firewall.     Gebruikers kunnen deelnemen aan VoIP-sessies over verscheidene NAT's (Network Address Translators) en firewalls. Gebruikers die thuis of op een externe locatie werken, kunnen het bedrijf bellen vanaf elke beschikbare internetverbinding zonder telefoonkosten te maken of een VPN (Virtual Private Network) te gebruiken.

 • Doorschakelregels.     Communicator 2007 beschikt over robuuste doorschakelinstellingen die eenvoudig configureerbaar zijn. Gebruikers kunnen instellen dat gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer of apparaat, gelijktijdig een ander nummer wordt gebeld of onbeantwoorde gesprekken worden omgeleid naar een ander nummer, een andere contactpersoon of de voicemail.

 • Onderwerp en gewichtsstatus toevoegen aan een gesprek.     Gebruikers kunnen een gespreksonderwerp en prioriteit toevoegen aan een uitgaand Communicator-gesprek, zodat de ontvanger direct ziet wat de reden is om te bellen en hoe dringend het is.

Hoe kan ik controleren of Communicator is ingesteld op Externe oproep of Unified Communications?

Als u wilt controleren of RCC of UC is ingesteld, klikt u op de telefoonknop voor een willekeurige contactpersoon. Als de optie Belangrijkste oproepapparaat wordt weergegeven, is uw omgeving ingesteld op RCC. Als de optie Belangrijkste oproepapparaat niet wordt weergegeven, is uw omgeving waarschijnlijk ingesteld op UC. Als de optie Belangrijkste oproepapparaat niet wordt weergegeven en uw omgeving niet is ingesteld op UC, is uw omgeving mogelijk ingesteld op Standaardlicentie voor clienttoegang. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

Waar is de nummerkeuze van Communicator?

Bij voicemailsystemen of telefonische vergaderingen wordt u vaak gevraagd om een pincode op te geven of een keuze te maken door een nummer op te geven. Als u een pincode wilt invoeren of wilt reageren op automatische spraaksystemen, moet u cijfers invoeren met het toetsenblok van de telefoon of de nummerkeuze van Communicator. In een UC-omgeving is de nummerkeuze beschikbaar tijdens en na de verbinding. Wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht, is de nummerkeuze beschikbaar in het gedeelte Gesprek .

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, is de nummerkeuze beschikbaar in het gedeelte Gespreksbeheer aan de linkerkant.

Ik kan de nummerkeuze nog steeds niet vinden. Waar bevindt deze optie zich?

Mogelijk beschikt u niet over nummerkeuze op het scherm als u Standard Communicator gebruikt of als u Communicator gebruikt in combinatie met een standaardtelefoon (PBX). In een dergelijke configuratie bepaalt de implementatie van de RCC-gateway of nummerkeuze beschikbaar is. Raadpleeg uw systeembeheerder voor meer informatie. Als u niet beschikt over nummerkeuze op het scherm, moet u cijfers (bijvoorbeeld voor pincodes en keuzen in spraakmenu's) rechtstreeks op het telefoontoestel invoeren.

Wat is een Communicator-gesprek en wat zijn de voordelen van dit gesprekstype?

Een Communicator-gesprek is een VoIP-gesprek (Voice over Internet Protocol) met een apparaat van een contactpersoon waarop Office Communicator wordt uitgevoerd.

 • Een Communicator-gesprek dat wordt geplaatst naar een contactpersoon in een UC-omgeving, gaat over op alle apparaten van de contactpersoon met Communicator-ondersteuning, bijvoorbeeld de desktopcomputer, laptopcomputer, mobiele telefoon en IP-telefoon. Gebruikers in een UC-omgeving kunnen Communicator-gesprekken starten met federatieve contactpersonen om het PSTN-netwerk te omzeilen en gesprekken te voeren die alleen via VoIP verlopen.

 • Een Communicator-gesprek dat wordt geplaatst naar een contactpersoon in een RCC-omgeving, gaat over op alle apparaten van de contactpersoon met Communicator-ondersteuning, maar de telefoon die is geïntegreerd in het PBX-systeem gaat niet over. Met een Communicator-gesprek kan een gebruiker in een RCC-omgeving het PBX-telefoonsysteem omzeilen en rechtstreeks een gesprek met een Communicator-contactpersoon starten.

Waardoor kan een Communicator-gesprek met een externe contactpersoon mislukken?

Communicator is een beveiligde oplossing voor bedrijfscommunicatie. Communicator-gesprekken Communicator-gesprekken zijn VoIP-gesprekken waarbij de ontvanger in staat moet zijn om het gesprek aan te nemen. Het starten van een Communicator-gesprek met een externe contactpersoon (een openbare IM-contactpersoon of externe contactpersoon met alleen een telefoonnummer, zoals een vriend, familielid of collega) wordt niet ondersteund. Als u een externe contactpersoon wilt bellen die geen federatieve contactpersoon is, belt u de persoon via een traditionele PBX/PSTN-telefoon of op een mobiel telefoonnummer.

Welke telefoonnummers zijn geldig voor het bellen van contactpersonen?

Communicator maakt gebruik van de E.164-standaard voor telefoonnummers. E.164 is een internationaal nummerplan voor openbare telefoonsystemen, waarbij elk toegewezen nummer een landcode, netnummer en abonneenummer bevat.

Een E.164-nummer kan maximaal 15 cijfers bevatten. Hier volgen enige voorbeelden:

+14255550101

Nummer

Beschrijving

1

Landcode voor de Verenigde Staten

425

Netnummer voor Redmond in de staat Washington

5550101

Lokaal nummer van de abonnee

+442075551234

Nummer

Beschrijving

44

Landcode voor het Verenigd Koninkrijk

207

Netnummer voor Londen

5551234

Lokaal nummer van de abonnee

U kunt telefoonnummers op verschillende plaatsen invoeren in Communicator en Outlook. Als stelregel moet u de E.164-standaard gebruiken en een plusteken (+) voor het nummer plaatsen. Het wordt aanbevolen om alleen het plusteken en cijfers te gebruiken wanneer u telefoonnummers opgeeft, omdat het nummer automatisch wordt opgemaakt op basis van de gedefinieerde normalisatieregels. De normalisatieregels die zijn gedefinieerd in Office Communications Server, bepalen welke telefoonnummerindelingen aanvaardbaar zijn. Als een telefoonnummer niet wordt geaccepteerd, neemt u contact op met de systeembeheerder.

Kan ik nummers zoals 1-800-TAXI kiezen met Communicator?

Ja, u kunt 1-800-nummers en nummers met alfabetische tekens opgeven in het vak Zoeken . Telefoonnummers die u opgeeft in het vak Zoeken worden genormaliseerd en de alfabetische tekens worden omgezet in cijfers voordat het nummer wordt gekozen.

Waarom kan ik alfabetische tekens invoeren in het vak Zoeken maar niet in het dialoogvenster Nieuw nummer of Telefoonnummer bewerken?

Normalisatieregels die zijn gedefinieerd in Office Communications Server, worden op verschillende manieren toegepast op telefoonnummers die worden ingevoerd in het dialoogvenster Telefoonnummer bewerken of Nieuw nummer . In de dialoogvensters Telefoonnummer bewerken en Nieuw nummer worden geen alfanumerieke tekens ondersteund.

Wat is er gebeurd met Doorschakelen op basis van locatie? Is deze optie niet meer beschikbaar in Communicator?

PBX-systemen maken tegenwoordig steeds meer gebruik van 'twinning' waarbij zowel een VoIP-gesprek als een RCC-gesprek wordt doorgegeven, zodat u het gesprek rechtstreeks op de computer kunt aannemen (met aangesloten USB-apparaten, telefonieapparaten, headsets) of met uw PBX-telefoon.

Daarnaast kunt u met Communicator 2007 ook ongeacht uw locatie gesprekken aannemen met uw laptop, als u bent aangemeld bij Communicator. Bovendien kunt u vanaf uw laptop uitgaande gesprekken starten via het bedrijfsnetwerk.

Naar boven

Videogesprekken

Kan ik een videogesprek starten met iemand die geen gebruikmaakt van Communicator?

Videogesprekken naar externe gebruikers worden alleen ondersteund voor federatieve gebruikers. Videogesprekken naar gebruikers die niet in het adresboek van het bedrijf staan, bijvoorbeeld vrienden en familie of openbare IM-contactpersonen, zoals contactpersonen van Windows Live, MSN of Yahoo! Messenger, worden niet ondersteund.

Naar boven

Vergaderingen

Wat is het verschil tussen "Gegevens delen met Live Meeting" en "Instantvergaderen met Live Meeting-service"?

Gegevens delen met Live Meeting: hiermee wordt Live Meeting gestart en wordt verbinding gemaakt met contactpersonen die zijn geselecteerd in de lijst met contactpersonen voor Office Communications Server. Als de contactpersonen al deelnemen aan een vergadering met Communicator, zijn ze verbonden met de Office Communications Server die word gebruikt door de bestaande vergadering. Instantvergaderen met Live Meeting-service: hierbij wordt de instantvergadering gebruikt die is ingesteld in de Live Meeting-serviceaccount van de verzender.

Doorgaans wordt Gegevens delen met Live Meeting gebruikt als alle deelnemers aan de vergadering intern zijn, bijvoorbeeld collega's en federatieve partners. Deze optie wordt veel gebruikt voor vergaderingen met teamleden en strategische vergaderingen met partners. U gebruikt Instantvergaderen met Live Meeting-service als er externe gebruikers deelnemen aan uw vergadering, zoals klanten en persoonlijke contactpersonen. Deze optie wordt veel gebruikt bij verkoopgesprekken en trainingssessies voor klanten.

Waarom wordt het pictogram Live Meeting niet altijd weergegeven in het gespreksvenster?

Wanneer mensen bezig zijn met een telefoongesprek of IM-conversatie met één persoon, maken zij liever zelf aantekeningen. Daarom wordt het pictogram Live Meeting icon alleen weergegeven als er meer dan twee personen betrokken zijn bij de conversatie. Als u Live Meeting wilt activeren voor een vergadering met twee personen, klikt u met de rechtermuisknop op een naam in de Lijst met contactpersonen en klikt u vervolgens op Gegevens delen met Live Meeting.

Hoe configureer ik mijn Live Meeting-account?

 1. Start de Live Meeting-client, klik op de knop Menu op de titelbalk van Live Meeting en selecteer Gebruikersaccounts openen.. (De eerste keer dat u Live Meeting uitvoert, verschijnt het dialoogvenster Gebruikersaccounts automatisch.)

 2. Geef uw aanmeldingsgegevens voor Live Meeting of de URL van de portal op. 

 3. Klik op Verbinding testen om te controleren.

Als ik Office Communicator 2007 uitvoere, kan ik dan een Live Meeting-vergadering houden met contactpersonen die Communicator 2005 uitvoeren?

Nee. Live Meeting-vergaderingen tussen Communicator 2007 en Communicator 2005 (of Windows Messenger 5.1) worden niet ondersteund. De Communicator 2007-contactpersoon die een dergelijke vergadering start, ontvangt uiteindelijk een time-outbericht.

Kan ik een Live Meeting-vergadering houden met een openbare contactpersoon voor expresberichten?

Nee. Live Meeting-vergaderingen met openbare contactpersonen voor expresberichten worden niet ondersteund. Als u een IM-sessie houdt met een openbare IM-contactpersoon en u de sessie uitbreidt naar een Live Meeting-vergadering, ontvangt u uiteindelijk een time-outbericht.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×