VBA-code verbergen voor gebruikers

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als uw database wordt Visual Basic for Applications (VBA)-code bevat, kunt u deze code verbergen door op te slaan van uw Microsoft Office Access- database in de ACCDB-bestandsindeling. Een database opslaan als een ACCDE-bestand worden alle modules voor VBA-code, gecompileerd alle bewerkbare broncode verwijderd en wordt de doeldatabase gecomprimeerd. VBA-code behoudt de functionaliteit, maar de code kan niet worden weergegeven of bewerkt. In het algemeen wordt de database blijft werken zoals u gewend bent, kunt u nog steeds update-gegevens en rapporten.

In dit artikel

Een ACCDE-bestand maken

Functionaliteit gebruiken die is veranderd in een ACCDE-bestand

Problemen bij het wijzigen van formulieren, rapporten of modules

Beperkingen voor een database opslaan als een ACCDE-bestand

De werking van verwijzingen met ACCDE-bestanden

ACCDE-bestanden maken

Gebruik de volgende procedure om een ACCDE-bestand te maken. Bij deze procedure wordt het oorspronkelijke ACCDB-bestand niet gewijzigd.

 1. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Hulpmiddelen voor databases op ACCDE maken.

 2. Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de map waarin u het ACCDE-bestand wilt opslaan.

 3. Typ desgewenst een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Klik op Opslaan.

  Als er al een bestand bestaat met de naam die u opgeeft, wordt u gevraagd of u het bestaande bestand wilt vervangen. Klik op Ja om het bestaande ACCDE-bestand te overschrijven of klik op Nee om terug te gaan naar het dialoogvenster Opslaan als en typ een nieuwe bestandsnaam.

In Access wordt het ACCDE-bestand gemaakt, wordt het oorspronkelijke ACCDB-bestand gesloten en wordt het ACCDE-bestand geopend.

Naar boven

Gewijzigde functionaliteit in een ACCDE-bestand

Als u de Access-database opslaat als ACCDE-bestand, kunt u niet volledig voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht in het databaseontwerp. De volgende taken kunnen echter niet worden uitgevoerd in een ACCDE-bestand:

 • Formulieren, rapporten of modules wijzigen of maken

 • Via het dialoogvenster VBA-verwijzingen verwijzingen naar objectbibliotheken of databases toevoegen, verwijderen of wijzigen

 • De VBA-code weergeven of wijzigen

 • Access-formulieren, -rapporten of -modules importeren of exporteren. Tabellen, query's en macro's kunnen echter worden geïmporteerd vanuit of worden geëxporteerd naar ACCDB-databases.

Naar boven

Problemen met het aanpassen van formulieren, rapporten of modules

Sla altijd een kopie op van de oorspronkelijke Access-database. Als u het ontwerp wilt wijzigen van formulieren, rapporten of modules in een ACCDE-bestand, moet u de oorspronkelijke Access-database (het ACCDB-bestand) wijzigen en vervolgens de database opnieuw opslaan als ACCDE-bestand. Wanneer u een Access-database met tabellen opslaat als ACCDE-bestand, wordt het moeilijk verschillende versies van de gegevens met elkaar in overeenstemming te brengen als u het ontwerp van de formulieren, rapporten of modules later wilt wijzigen. U kunt daarom een Access-database het beste als ACCDE-bestand opslaan als het gaat om een front-enddatabase van een front-end-/back-endtoepassing.

Naar boven

Beperkingen voor het opslaan van een database als een ACCDE-bestand

Er zijn enkele beperkingen die eventueel kunnen verhinderen dat u een Access-database opslaat als ACCDE-bestand:

 • U moet via een wachtwoord toegang kunnen verkrijgen tot de VBA-code.

 • Als de Access-database verwijzingen bevat naar een andere Access-database of een invoegtoepassing, moet u alle Access-databases of invoegtoepassingen in de keten van verwijzingen opslaan als ACCDE-bestanden.

Als u een database codeert met een wachtwoord voordat u dit opslaat als een ACCDE-bestand, wordt het ACCDE-bestand ook gecodeerd en moet u het wachtwoord opgeven elke keer dat u het bestand opent. Als u het ACCDE-bestand niet wilt coderen, moet u het ACCDB-bestand decoderen voordat u dit opslaat als een ACCDE-bestand. Wanneer u de database als een ACCDE-bestand hebt opgeslagen, kunt u het ACCDB-bestand opnieuw coderen. Gebruik de volgende procedure om een ACCDB-bestand te maken.

 1. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor databases in de groep Hulpmiddelen voor databases op Database ontsleutelen.

 2. Typ het databasewachtwoord in het vak Wachtwoord in het dialoogvenster Databasewachtwoord opheffen.

 3. Klik op OK.

Naar boven

De werking van verwijzingen in ACCDE-bestanden

Als u een ACCDE-bestand maakt van een Access 2007-database (.ACCDB) of van een Access 2007-invoegtoepassing (.ACCDA) waarin wordt verwezen naar een andere Access-database of -invoegtoepassing, wordt in Access 2007 een foutbericht weergegeven en kunt u de bewerking niet voltooien. Als u een database waarin wordt verwezen naar een andere database, wilt opslaan als ACCDE-bestand, moet u alle databases waarnaar wordt verwezen opslaan als ACCDE-bestand, te beginnen met de eerste database waarnaar wordt verwezen. Nadat u de eerste database hebt opgeslagen als ACCDE-bestand, moet u de volgende database laten verwijzen naar het nieuwe ACCDE-bestand, voordat u deze opslaat als ACCDE-bestand, enzovoort.

Database1.accdb verwijst bijvoorbeeld naar Database2.accdb en Database2.accdb verwijst naar Database3.accda. Ga als volgt te werk als u Database1.accdb wilt opslaan als ACCDE-bestand:

 1. Sla Database3.accda op als Database3.accde.

 2. Open Database 2.accdb en wijzig de verwijzing in het nieuwe bestand met de naam Database3.accde.

 3. Sla Database2.accdb op als Database2.accde.

 4. Open Database1.accdb en wijzig de verwijzing in Database2.accde.

 5. Sla Database1.accdb op als Database1.accde.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×