Uw Yammer-gegevens bewaken (Yammer-beheerdershandleiding)

Bewaak uw Yammer-gegevens met deze functies: trefwoordbewaking, beveiligingsinstellingen, gegevensexport, gegevensretentie en analyses.

Dit artikel maakt deel uit van de Yammer-beheerdershandleiding

Uw Yammer-netwerk instellen

Uw Yammer-gebruikers beheren

Uw Yammer-gegevens bewaken    

Aanvullende Yammer-functies

Veelgestelde vragen over Yammer-beveiliging

Controlelijst technische gereedheid van Yammer

Trefwoorden bewaken

* Alleen gecontroleerde beheerders

Met Yammer kunt u trefwoorden bewaken om gevoelige inhoud te traceren, van bepaalde termen en woordgroepen tot persoonlijke gegevens van werknemers. Wanneer een gebruiker een bericht plaatst dat een bewaakt trefwoord of bewaakte woordgroep bevat, wordt de persoon die is opgegeven in het invoerveld E-mailadres, op de hoogte gebracht via Yammer. Gecontroleerde beheerders hebben toegang tot deze instellingen via Netwerkbeheerder > Inhoud en beveiliging > Trefwoorden bewaken.

De volgende typen tekenreeksen worden ondersteund: enkele trefwoorden en reguliere expressies. Raadpleeg de MSDN Snelzoekgids voor meer informatie over de reguliere-expressietaal.

Deze tabel bevat een paar voorbeelden van reguliere expressies, waarmee afzonderlijke woorden, creditcards en BSN-nummers worden gemarkeerd:

Doel

Patroon

Overeenkomsten

Woordbegrenzing

\bwoord\b

\bthema\b komt overeen met ‘thema’, maar niet met ‘thema's’, ‘thematisch’

Creditcards

\b(?:\d[ ‐]*?){13,16}\b

1234 5678 90123

1234 5678 9012 3456

1234‐5678‐9012‐3456

BSN-nummers

\b\d{3}[ -]\d{2}[ -]\d{4}\b

123 45 6789

123‐45‐6789

Tip : Als u een basis wilt gebruiken voor het maken van een eigen lijst met trefwoorden, gaat u naar: http://www.bannedwordlist.com (http://www.bannedwordlist.com).

Beveiligingsinstellingen

* Alleen geverifieerde beheerder

Het beschermen van de vertrouwelijkheid en integriteit van uw informatie is een van de voornaamste prioriteiten van Yammer. Naast de maatregelen die we treffen om erop toe te zien dat uw informatie nooit risico loopt, bieden we de volgende toegangsvereisten die u kunt instellen om uw netwerk verder te beschermen. U vindt deze instellingen in Netwerkbeheerder > Inhoud en beveiliging > Beveiligingsinstellingen.

Beperkingen van het IP-bereik

U kunt een of meer geautoriseerde IP-bereiken opgeven om de toegang tot uw Yammer-netwerk te beperken tot alleen uw bedrijfs-LAN of andere vertrouwde netwerken. Gebruikers die zich willen aanmelden via een webbrowser met een IP-adres dat buiten het gedefinieerde bereik of de gedefinieerde bereiken ligt, worden geblokkeerd. U kunt het begin en einde van het IP-bereik opgeven dat u wilt toestaan en een naam aan elk bereik toekennen.

Gebruikers van mobiele clients vallen meestal buiten het geautoriseerde IP-bereik (tenzij de mobiele client gebruikmaakt van de wifi van een vertrouwd netwerk). Als u toegang vanaf mobiele clients wilt toestaan, selecteert u de optie Aanmelden toestaan. Hiermee worden aanmeldingen via webbrowsers buiten uw vertrouwde IP-bereik nog steeds geblokkeerd, maar worden aanmeldingen vanaf mobiele clients buiten het IP-bereik toegestaan. Als u Aanmelden weigeren selecteert, kunnen gebruikers buiten het vertrouwde IP-bereik geen toegang tot Yammer krijgen via clients.

Wachtwoordbeleidsregels

U kunt configureren hoe lang en complex gebruikerswachtwoorden moeten zijn en hoe vaak deze moeten worden gewijzigd. Wanneer u een wachtwoordinstelling wijzigt en op Opslaan klikt, worden gebruikers van wie de wachtwoorden niet aan deze vereisten voldoen, bij de volgende aanmelding gevraagd om hun wachtwoord te wijzigen. Als u de optie Onmiddellijk het wijzigen van wachtwoorden door alle gebruikers forceren selecteert, moeten alle gebruikers hun wachtwoord wijzigen wanneer ze zich de volgende keer aanmelden, ongeacht of de wachtwoordvereisten zijn gewijzigd.

Opmerking : Wachtwoordbeleidsregels kunnen niet door externe netwerken worden geconfigureerd. Hierdoor hoeven gebruikers niet te voldoen aan meerdere beleidsregels voor wachtwoordvereisten wanneer zij actief zijn in externe netwerken. Gebruikers moeten voldoen aan het wachtwoordbeleid van hun thuisnetwerk.

Externe berichtuitwisseling

U kunt ervoor kiezen om uw Exchange-transportregels (ETR's) voor Exchange Online af te dwingen in Yammer. Zie Control external messaging in a Yammer network with Exchange Transport Rules (Externe berichtuitwisseling in een Yammer-netwerk beheren met Exchange-transportregels) voor meer informatie over deze instelling.

Office 365-identiteit afdwingen in Yammer

U kunt desgewenst de optie Office 365-identiteit afdwingen in Yammer inschakelen. Zie Office 365-identiteit afdwingen voor gebruikers van Yammer voor meer informatie.

Gegevens exporteren

* Alleen geverifieerde beheerder

Belangrijk : Deze functie is voor het controleren van het gebruik en voor detectie, niet voor de migratie van Yammer-netwerken. Als u meer wilt weten over migratie, raadpleegt u Netwerkmigratie: Meerdere Yammer-netwerken samenvoegen.

Met de functie voor gegevensexport van Yammer worden alle berichten, notities, bestanden, onderwerpen, gebruikers en groepen ingepakt en geëxporteerd. De gegevens worden geëxporteerd naar een ZIP-bestand met daarin .CSV-bestanden voor berichten en aanvullende archieven met bestanden en pagina's. U kunt eenmalig exporteren door de begindatum op te geven voor de export. U vindt deze instellingen onder Beheerder > Inhoud en beveiliging > Gegevens exporteren. U kunt ook automatisch herhalende exports instellen via de Yammer-API. De gegevensexport is een ZIP-bestand met daarin:

  • Berichten, gebruikers, onderwerpen en groepen in afzonderlijke CSV-bestanden:    deze bevatten complete informatie over elk gegevenstype, zoals bericht-id, tijdstempels, deelnemers, groepsnamen enzovoort.

  • Mappen voor bestanden en notities:    deze bevatten de bestanden en notities in uw netwerk. Bestanden worden in hun oorspronkelijke bestandsindeling en notities in .HTML-indeling geëxporteerd. Exports bevatten alleen bestanden en notities die zijn gemaakt in de periode die is opgegeven voor de export.

Beheerprogramma's - gegevensexport

Voldoe aan uw behoeften op het gebied van datawarehousing, eDiscovery en naleving met de nieuwe Gegevensexport van Yammer. Met Gegevensexport worden alle berichten, pagina's, bestanden, onderwerpen, gebruikers en groepen in uw netwerk ingepakt en geëxporteerd. U kunt eenvoudig periodieke exports instellen en maken met de Gegevensexport-API van Yammer of een eenmalige export downloaden via de interface voor beheerprogramma's. Ga voor meer informatie over de API /export naar het Yammer Developer Center.

Belangrijke kenmerken

  • Uitgebreide gegevensexport:    exporteer alle gegevens in uw netwerk, inclusief berichten, pagina's, bestanden, onderwerpen, gebruikers en groepen. Exports bevatten ook niet-gepubliceerde pagina's en alle versies van een pagina (alle inhoud die tijdens de opgegeven periode is gemaakt of gewijzigd) of bestand.

  • Gegevensexport-API:    gebruik de Gegevensexport-API om automatische periodieke exports voor uw netwerk in te stellen en aan te passen. De API biedt meer controle, flexibiliteit en aanpassing voor IT-beheerders.

  • Eenvoudige eenmalige exports:    geef een begindatum op en exporteer al uw netwerkgegevens vanaf deze datum.

  • Gegevensretentie:    kies op basis van uw vereisten tussen definitief verwijderen en voorlopig verwijderen. Met definitief verwijderen worden gegevens definitief verwijderd wanneer deze van het netwerk worden verwijderd. Dit is aanbevolen voor de meeste netwerken. Met voorlopig verwijderen blijven de gegevens zichtbaar in gegevensexports.

De Yammer-API gebruiken om periodieke exports in te stellen

Dankzij de introductie van de Gegevensexport-API wordt de oudere functionaliteit voor periodieke exports geleidelijk uit Yammer verwijderd en wordt de beheerinterface voor gegevensexport vereenvoudigd. De oudere functionaliteit voor periodieke exports blijft tijdelijk beschikbaar, maar we raden beheerders aan om over te stappen op de Gegevensexport-API. De Gegevensexport-API biedt meer flexibiliteit en controle voor beheerders en geeft beheerders de mogelijkheid om periodieke exports in te stellen die aansluiten op hun behoeften.

Voorbeeldscript voor gegevensexport

Ga naar /export in het Yammer Developer Center voor een voorbeeld van een script waarin de API wordt gebruikt. Dit script kan worden gebruikt met veelgebruikte planners (zoals Cron) om eenvoudig periodieke rapporten in te stellen.

Gegevensretentie

* Alleen geverifieerde beheerder

Hier kunt u onder Netwerkbeheerder > Inhoud en beveiliging > Gegevensretentie opties selecteren met betrekking tot de retentie van verwijderde gegevens in uw netwerk. De aanbevolen optie en standaardoptie is definitieve verwijdering, waarbij verwijderde gegevens definitief van uw netwerk worden verwijderd en niet zichtbaar zijn in gegevensexports. U kunt ook voorlopig verwijderen kiezen, waarbij verwijderde gegevens op Yammer-servers worden bewaard, tenzij deze specifiek via de ontwikkelaars-API worden verwijderd. Verwijderde gegevens zijn in dit geval niet zichtbaar voor gebruikers in het netwerk, maar worden bij gegevensexports wel geëxporteerd. Selecteer deze optie als er sprake is van vereisten op het gebied van regelgeving of e-Discovery waarvoor verwijderde gegevens moeten worden bewaard.

Analyses

Dit is een dashboard waarmee u de prestaties van uw netwerk kunt bewaken en volgen, de status van uw netwerk kunt observeren, groeimogelijkheden kunt vaststellen en kunt bijhouden hoe uw organisatie Yammer gebruikt. U kunt netwerkprestatiegegevens, zoals netwerkgroei, ledenactiviteit, geplaatste berichten, groepen en andere statistieken, bekijken onder Netwerkbeheerder > Analyse > Dashboard. De analysefunctie is beschikbaar voor alle gebruikers in uw netwerk. Elke gebruiker kan dus samengestelde statistieken over het betreffende netwerk bekijken.

Yammer-rapporten

U kunt ook het rapport Yammer-activiteit bekijken in het dashboard Office 365-rapporten. Dit rapport bevat specifieke informatie over gebruikers of activiteiten voor een vooraf ingestelde periode (variërend van een week tot zes maanden). Zie voor meer informatie het artikel Het Yammer-activiteitsrapport bekijken in het nieuwe Office 365-beheercentrum.

Volgend artikel: Aanvullende Yammer-functies (Yammer-beheerdershandleiding).

Zie ook

Yammer-beheerdershandleiding

Yammer-beheercentrum

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×