Uw website ontwikkelen, publiceren en onderhouden met Publisher

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat u een webpublicatie hebt gepland en gemaakt in Microsoft Office Publisher 2007, kunt u deze publiceren op het web, op een netwerkserver of in een gedeelde map op uw eigen computer. Met Publisher maakt u gefilterde HTML-bestanden van de webpublicatie, ongeacht de bestemming. U kunt deze HTML-bestanden openen en lezen in elke gewenste webbrowser, bijvoorbeeld in Windows Internet Explorer.

Webpublicatie met navigatiebalk, tekst en afbeeldingen

In dit artikel

In dit artikel worden de procedures besproken voor het maken en publiceren van uw webpublicatie als HTML-bestanden en voor het bijwerken van uw website door de webpublicatie te bewerken en opnieuw te publiceren.

Uw website voorbereiden

Uw website publiceren

Uw website onderhouden

Uw website voorbereiden

Uw website is een verlengstuk van uzelf, uw bedrijf en uw bedrijfsmerk. Voordat u een website gaat maken, moet u deze plannen. Raadpleeg het artikel De website plannen voor hulp bij dit proces.

Wat is het beste hulpmiddel?

Bij het plannen van uw website en van de informatie die deze moet bevatten, moet u zich afvragen welk hulpprogramma voor het ontwikkelen van websites het beste past bij uw wensen. Office Publisher 2007 is een uitstekend hulpprogramma dat zeer geschikt is als u snel een eenvoudige, statische website wilt maken, publiceren en beheren die in overeenstemming is met uw bedrijfsmerk en waarvoor u alleen de tekst en de afbeeldingen hoeft bij te werken. Office Publisher 2007 is niet geschikt in de volgende gevallen:

 • Als de website afhankelijk is van interactie of als de inhoud uit een database moet worden gehaald, zodat bezoekers kunnen reageren in een weblog (blog) of zodat ze artikelen in een winkelwagentje kunnen plaatsen en kunnen aanschaffen

 • Als de gegevens op de website moeten worden geverifieerd (denk bijvoorbeeld aan creditcardnummers)

 • Als u verwacht dat u de onbewerkte HTML-code later wilt bewerken in een HTML-editor nadat u de website hebt gemaakt in Office Publisher 2007. Dit programma combineert HTML-, XML- en VML-code om hiermee websites te maken

Voor eenvoudige webhosting en het online ontwikkelen van websites is Microsoft Office Live het juiste hulpprogramma. Ga naar de website van Microsoft Office Live voor meer informatie.

Voor interactieve websites biedt Microsoft Expression Web hulpprogramma's voor het ontwikkelen van op standaarden gebaseerde websites met veel gegevens. Ga naar de website van Microsoft Expression Web voor meer informatie.

Uw website maken

U kunt een nieuwe webpublicatie maken in Office Publisher 2007. Als u wilt werken op een bestaande website waarvoor u geen webpublicatie hebt, kunt u inhoud van de gepubliceerde webpagina's kopiëren en plakken naar een nieuwe webpublicatie. Op die manier maakt u de website opnieuw als een webpublicatie. U kunt echter ook een HTML-editor gebruiken.

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw.

 2. Klik in de lijst Typen publicaties op Websites.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een aangepaste website wilt maken die is gebaseerd op de doelstellingen voor uw website, controleert u of Gemakkelijke wizard voor het web gebruiken in het taakdeelvenster Opties is geselecteerd en klikt u vervolgens op het gewenste ontwerp.

  • Als u een volkomen nieuwe website wilt maken, klikt u onder Websites op Papierformatenen klikt u vervolgens op de gewenste grootte.

 4. Klik op Maken.

 5. Als u ervoor hebt gekozen de Gemakkelijke wizard voor het web gebruiken te gebruiken, selecteert u de gewenste opties in het dialoogvenster Gemakkelijk een website maken en klikt u op OK.

 6. Voeg inhoud toe aan uw publicatie en breng de gewenste wijzigingen aan.

  Tip: Plaats geen objecten op basispagina's in uw webpublicatie. Objecten die zijn geplaatst op basispagina's van Office Publisher 2007, worden in sommige webbrowsers niet juist weergegeven.

Uw webpublicatie controleren

Voordat u de website publiceert, moet u controleren of de website werkt zoals u verwacht en of u voor alle mogelijke problemen een oplossing hebt geïmplementeerd.

Mogelijke problemen kunt u opsporen met behulp van de Ontwerpcontrole en door een voorbeeld van de website te bekijken.

Ontwerpcontrole gebruiken om problemen te identificeren en op te lossen

Ontwerpcontrole is een krachtig hulpprogramma voor het identificeren van mogelijke problemen. Veel van de controles zijn bedoeld voor standaardopmaakproblemen. Een aantal controles is echter specifiek bedoeld voor problemen waarmee webpublicaties te maken kunnen krijgen. Als u Ontwerpcontrole wilt uitvoeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het menu Extra op Ontwerpcontrole.

 2. Schakel in het taakdeelvenster Ontwerpcontrole de selectievakjes Algemene ontwerpcontroles uitvoeren en Websitecontroles uitvoeren in.

  Opmerking: Zorg ervoor dat het selectievakje Controles voor commercieel afdrukken uitvoeren niet is ingeschakeld.

 3. Klik in het taakvenster Ontwerpcontrole onder Selecteer een item dat moet worden hersteld op de pijl naast het item dat u wilt corrigeren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Automatisch herstellen als u het probleem met het item automatisch wilt herstellen.

   De automatische oplossing hangt af van de aard van het probleem. In de meeste gevallen is er geen automatische oplossing beschikbaar.

  • Klik op Ga naar dit item om naar de pagina te gaan waar het geselecteerde probleem is aangetroffen.

   U kunt het probleem dan oplossen door de vereiste wijzigingen aan te brengen.

  • Klik op Uitleggen om een Help-onderwerp te openen met een uitvoerige beschrijving en mogelijke oplossingen voor het probleem.

  • Klik op Deze controle niet meer uitvoeren om de controle uit te schakelen.

   Als u op deze optie klikt, wordt deze toegepast telkens als het probleem wordt aangetroffen.

Een voorbeeld van uw website bekijken

 • Klik in het menu Bestand op Voorbeeld van webpagina weergeven.

Het voorbeeld van uw website wordt weergegeven in uw standaardbrowser. Controleer in het voorbeeld of de volgende zaken van toepassing zijn:

 • De website wordt geopend en alle pagina's zijn toegankelijk.

 • Alle hyperlinks werken naar behoren.

 • Alle navigatiebesturingselementen werken naar behoren.

 • Er ontbreken geen elementen.

 • Achtergrondgeluiden worden afgespeeld zoals verwacht.

Een webhostingservice vinden

Voordat u de website op internet kunt publiceren, moet u zich aanmelden bij een webhostingservice van een internetprovider. Deze service biedt internettoegang, opslagruimte op een webserver en een URL (Uniform Resource Locator), zodat mensen toegang kunnen krijgen tot uw website. Voordat u de website publiceert, moet u contact opnemen met uw internetprovider of systeembeheerder om de vereiste gegevens en de URL van de website of het adres van de FTP-site waarop u bestanden kunt opslaan, te achterhalen.

Waarschijnlijk zijn er in uw regio meerdere internetproviders actief. Zorg ervoor dat de internetprovider waarvoor u zich aanmeldt, de door u gewenste ondersteuning biedt. Als u weinig ervaring hebt met publicaties op het web, kunt u beter kiezen voor een internetprovider die u kan helpen als er zich problemen voordoen.

Naar boven

Uw website publiceren

Nadat u de webpublicatie hebt gecontroleerd, hiervan een voorbeeld hebt bekeken en u zich hebt aangemeld bij een webhostingservice, kunt u de website publiceren.

U kunt een website publiceren op een webserver, netwerkserver, FTP-server (File Transfer Protocol) of map op uw eigen computer.

Het publiceren van de website op een locatie op uw computer heeft de volgende voordelen:

 • U kunt de gepubliceerde bestanden gebruiken om de website te testen voordat u de bestanden beschikbaar maakt op het web.

 • U kunt een FTP-programma gebruiken om de bestanden naar het web te publiceren door ze te uploaden vanaf de bestandslocatie op uw computer.

 • U bewaart een lokale kopie van zowel de HTML-bestanden als de webpublicatie.

Uw internetprovider kan u van informatie voorzien om u te helpen beslissen welke publicatiemethode het meest geschikt is voor u.

Of u nu publiceert op het web of op uw computer, in Office Publisher 2007 worden alle verwante bestanden die er worden gemaakt, verzameld in één map. Tot de bestanden die door Office Publisher 2007 worden gemaakt, behoren de overige HTML-pagina's waaruit de website bestaat, GIF- en JPEG-afbeeldingen die u op uw pagina's gebruikt, en eventueel bestanden voor ingesloten geluiden.

U kunt Office Publisher 2007 zo instellen dat deze bestanden op een van twee manieren worden opgeslagen in de map waarin u de website publiceert. In Office Publisher 2007 wordt standaard één introductiepagina gemaakt en een submap met alle ondersteunende bestanden die nodig zijn voor uw website. U kunt er ook voor kiezen alle ondersteunende bestanden voor uw website op te slaan in één map.

Hoe kan ik instellen waar Office Publisher 2007 de websitebestanden opslaat die worden gepubliceerd?

Klik in het menu Extra op Opties, klik op het tabblad Web en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de startpagina wilt scheiden van de ondersteunende bestanden, schakelt u het selectievakje Ondersteunende bestanden in een map indelen in.

 • Als u de introductiepagina en alle ondersteunende bestanden in dezelfde map wilt opslaan, schakelt u het selectievakje Ondersteunende bestanden in een map indelen uit.

Wanneer u een publicatie op het web publiceert, worden in Office Publisher 2007 gefilterde HTML-bestanden gemaakt die sneller naar het web worden doorgegeven dan ongefilterde HTML-bestanden. Aangezien de gefilterde HTML-bestanden die in Office Publisher 2007 worden gemaakt geen Microsoft Office-specifieke codes bevatten, kunt u de HTML-bestanden niet openen in Office Publisher 2007 om ze vervolgens te bewerken. U moet wijzigingen aanbrengen aan de website in de webpublicatie en de website vervolgens opnieuw publiceren op het web.

Een website publiceren op een locatie op internet of een netwerk

Voordat u deze procedure gaat uitvoeren, moet u contact opnemen met uw internetprovider of systeembeheerder om de gegevens die u wilt publiceren en de URL van de website waar u bestanden kunt opslaan, te achterhalen.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Typ in het dialoogvenster publiceren op het Web , in het vak bestandsnaam de URL van het Web of netwerkserver waar u wilt opslaan van uw website. Typ bijvoorbeeld http://www.northwindtraders.com.

 3. Klik op Opslaan.

 4. Typ uw gebruikersnaam en het wachtwoord als u daarom wordt gevraagd en klik op OK.

  De map die aan uw URL is gekoppeld, verschijnt in het dialoogvenster Publiceren op het web.

 5. Dubbelklik op de map waarin u de website wilt opslaan.

 6. Selecteer in het vak Bestandsnaamindex als de standaardnaam van uw introductiepagina en klik vervolgens op Opslaan.

  Index.htm is de standaardselectie. Als u index selecteert als de naam van uw introductiepagina, kan hiertoe makkelijker toegang worden verkregen en wordt voorkomen dat gebruikers een lijst weergeven met de bestanden waaruit de website bestaat.

 7. Klik op OK wanneer u daarom wordt gevraagd.

Websites publiceren met FTP

Neem, voordat u deze procedure uitvoert, contact op met uw internetprovider of systeembeheerder en vraag om de informatie die u nodig hebt om op een FTP-site te kunnen publiceren. Daarnaast moet u een FTP-site maken op FTP-locaties.

Procedure

U kunt alleen een FTP-locatie toevoegen aan de lijst in FTP-locaties als u toegang hebt tot internet of tot een intranet.

In Windows Vista

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik op Extra en vervolgens op Netwerkverbinding maken in het dialoogvenster Publiceren op het web.

 3. Doe in het dialoogvenster Netwerkverbinding maken het volgende:

  • Klik in de lijst Station op een stationsletter. U kunt elke beschikbare letter kiezen.

  • Als u elke keer dat u zich aanmeldt bij de computer verbinding wilt maken, schakelt u het selectievakje Opnieuw verbinding maken na aanmelding in.

  • Klik op Verbinding maken met een website die u kunt gebruiken om uw documenten en afbeeldingen op te slaan.

 4. Klik in de wizard Netwerklocatie toevoegen achtereenvolgens op Volgende, op Een aangepaste netwerklocatie kiezen en op Volgende.

 5. Typ in het adresvak Internet of netwerk het adres van de FTP-site (typ bijvoorbeeld ftp://ftp.microsoft.com) en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u geen verbinding kunt maken met een netwerkstation of -map, is de computer uitgeschakeld of beschikt u niet over de juiste machtigingen. Als u geen verbinding kunt maken, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of internetprovider.

 6. Als u zich niet anoniem wilt aanmelden, schakelt u het selectievakje Anoniem aanmelden uit, typt u een gebruikersnaam in het vak Gebruikersnaam en klikt u op Volgende.

 7. Typ een naam voor deze netwerklocatie en klik op Volgende.

 8. Klik op Voltooien.

In Microsoft Windows XP

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik op de pijl in de lijst Opslaan in en klik vervolgens op FTP-locaties.

 3. Dubbelklik op FTP-locaties toevoegen/wijzigen.

 4. Typ in het vak Naam van FTP-site de naam van de FTP-site. Typ bijvoorbeeld ftp.microsoft.com.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u zich wilt aanmelden bij een FTP-site die anonieme aanmelding toestaat, klikt u onder Aanmelden als op Anoniem.

  • Als u zich wilt aanmelden bij een FTP-site waarvoor u gebruikersmachtigingen hebt, klikt u onder Aanmelden als op Gebruiker. Typ vervolgens uw wachtwoord in het vak Wachtwoord.

 6. Klik op Toevoegen.

 7. Klik op OK.

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik in de lijst Opslaan in op FTP-locaties.

 3. Dubbelklik in de keuzelijst met FTP-locaties op de gewenste site en dubbelklik vervolgens op de map waarin u de website wilt publiceren.

  Opmerking: Als uw internetprovider aangeeft dat u een speciaal programma moet gebruiken voor het uploaden van de website, of als u de website publiceert in een bedrijfsintranet, moet u mogelijk een versie van de website opslaan in een specifieke HTML-bestandsindeling en een andere procedure uitvoeren om de website te publiceren. Vraag uw internetprovider of systeembeheerder om informatie over het opslaan en publiceren van de website.

Websites publiceren in een map op uw computer

In Windows Vista

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik op de adresbalk op het station of de map waar u de website wilt publiceren, bijvoorbeeld de map Documenten.

  Als u de website wilt toevoegen aan een nieuwe map, klikt u op de werkbalk op Nieuwe map om een nieuwe map te maken, typt u een naam voor de nieuwe map en drukt u op ENTER.

 3. Selecteer in het vak Bestandsnaamindex als de standaardnaam van uw introductiepagina en klik vervolgens op Opslaan.

  Index.htm is de standaardselectie. Als u index selecteert als de naam van uw introductiepagina, kan hiertoe makkelijker toegang worden verkregen en wordt voorkomen dat gebruikers een lijst weergeven met de bestanden waaruit de website bestaat.

In Windows XP

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik in de lijst Opslaan in op het station of de map waar u de website wilt publiceren, bijvoorbeeld de map Mijn documenten.

  Als u de website wilt toevoegen aan een nieuwe map, klikt u met de rechtermuisknop op de plek waar u de nieuwe map wilt toevoegen, selecteert u Nieuw en klikt u op Map om een nieuwe map te maken. Typ vervolgens een naam voor de nieuwe map in het vak Naam en klik op Openen.

 3. Selecteer in het vak Bestandsnaamindex als de standaardnaam van uw introductiepagina en klik vervolgens op Opslaan.

  Index.htm is de standaardselectie. Als u index selecteert als de naam van uw introductiepagina, kan hiertoe makkelijker toegang worden verkregen en wordt voorkomen dat gebruikers een lijst weergeven met de bestanden waaruit de website bestaat.

Naar boven

Uw website onderhouden

Nadat u de website hebt gepubliceerd, kunt u deze, indien nodig, bijwerken met nieuwe informatie. U kunt de gefilterde HTML-bestanden echter niet openen in Publisher. U moet de originele webpublicatie openen, de gewenste wijzigingen aanbrengen en de website vervolgens opnieuw publiceren op het web.

Opmerking: U moet niet proberen de gefilterde HTML-bestanden bij te werken met een teksteditor zoals Microsoft Kladblok of Microsoft WordPad. Hoewel dit wel mogelijk is, is met Publisher gegenereerde HTML heel complex en zult u het waarschijnlijk lastig vinden om deze handmatig te bewerken. Voor een optimaal resultaat moet u de Publisher-website altijd bijwerken door de webpublicatie te gebruiken en deze opnieuw te publiceren op het web.

Alleen de wijzigingen publiceren

In Office Publisher 2007 kunt u updates voor een eerder gepubliceerde website snel publiceren door incrementele publicatie naar het web te gebruiken. U publiceert dan alleen de pagina's die u hebt bijgewerkt. Als u van plan bent de website vaak bij te werken of als de website groot en complex is, kunt u het bijwerken van de website versnellen door incrementele publicatie naar het web te gebruiken.

Als u echter zonder Office Publisher 2007 te gebruiken, rechtstreeks op een webserver wijzigingen aanbrengt in uw website, kan inschakeling van incrementele publicatie naar het web ertoe leiden dat u geen opeenvolgende updates van uw website kunt publiceren met de opdracht Publiceren op het web. Als u de bestanden van uw website rechtstreeks op de webserver wilt beheren (bijvoorbeeld via een afzonderlijk FTP-programma), moet u incrementele publicatie naar het web uitschakelen.

Opmerking: Incrementele publicatie naar het web is standaard ingeschakeld in Publisher.

Incrementele publicatie naar het web in- of uitschakelen

 1. Klik op Opties in het menu Extra en klik vervolgens op het tabblad Web.

 2. Ga onder Opslaan op een van de volgende manieren te werk:

  • Schakel het selectievakje Incrementele publicatie naar het web inschakelen uit om incrementele publicatie naar het web uit te schakelen.

  • Schakel het selectievakje Incrementele publicatie naar het web inschakelen in om incrementele publicatie naar het web in te schakelen.

Wijzigingen aan uw website publiceren

Het publiceren van updates naar een website verloopt iets anders dan wanneer u een website voor de eerste maal publiceert. Nadat u een website naar een locatie op het web of een netwerk hebt gepubliceerd, wordt een snelkoppeling naar de webserver of netwerkserver weergegeven in Mijn netwerklocaties.

In Windows Vista

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik in het dialoogvenster Publiceren op het web in het navigatiedeelvenster op Computer.

 3. Dubbelklik in de lijst met bestanden op de snelkoppeling naar de map op de webserver of netwerkserver waarin u de website hebt gepubliceerd.

 4. Dubbelklik op de map waarin u het bestand wilt opslaan.

 5. Typ in het vak Bestandsnaam de naam van het bestand dat u wilt bijwerken en klik vervolgens op Opslaan.

In Windows XP

 1. Klik in het menu Bestand op Publiceren op het web.

 2. Klik in het dialoogvenster Publiceren op het web op Mijn netwerklocaties.

 3. Dubbelklik op de snelkoppeling naar de map op de webserver of netwerkserver waarin u de website hebt gepubliceerd.

 4. Dubbelklik op de map waarin u het bestand wilt opslaan.

 5. Typ in het vak Bestandsnaam de naam van het bestand dat u wilt bijwerken en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×