Uw voicemail instellen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Office 365 kunt u een begroeting opnemen, oproepbeantwoordingsregels wijzigen en bewerken, Outlook Voice Access instellen, meldingsinstellingen voor tekstberichten en e-mails instellen, en voorbeelden van voicemail inschakelen met de opties voor voicemail in het deelvenster Outlook op het web-opties:

Opties voor voicemail op het deelvenster met opties voor e-mail van Outlook

 • Als u instellingen voor voice mail wilt openen vanuit Outlook op het web, selecteert u Stappen voor het wijzigen van tags > e-mail > Algemeen > Voice mail.

 • Als u de instellingen voor voice mail wilt openen vanuit de Outlook 2016 of de Outlook 2013-bureaubladclient, klikt u op bestand > Voice mail beheren.

Belangrijk: Als de voicemail opties grijs worden weer gegeven, gebruikt u de Skype voor Bedrijven-voice mail service met PSTN-en voicemail opties voor Cloud niet beschikbaar.

 1. Selecteer onder VoicemailBegroetingen.

 2. Selecteer het type begroeting dat u wilt opnemen.

  De twee begroetingsopties zijn standaard en uitgebreide afwezigheid

 3. Selecteer Bel mij om de geselecteerde begroeting af te spelen of op te nemen.

 4. Voer uw telefoonnummer in en selecteer Kiezen.

  Voer uw telefoonnummer in en klik op Kiezen om uw begroeting op te nemen

 5. Volg de instructies in het opgenomen bericht om uw begroeting op te nemen.

 6. Klik als u klaar bent met opnemen op Opslaan.

  Dialoogvenster Begroetingen waarbij de knop Opslaan is gemarkeerd

Opmerking: als het begroeten dat bellers zijn dat u gedurende langere tijd afwezig bent, worden de eerder opgenomen gespreks regels genegeerd en worden alleen de begroetingen die voor deze optie zijn opgenomen, afgespeeld.

Gebruik oproepbeantwoordingsregels om te bepalen wat er gebeurt wanneer een beller uw voicemail bereikt. Bijvoorbeeld, als automatisch antwoorden is ingeschakeld, kunt u de regel instellen voor het doorverbinden van de beller met een ander nummer. Als u meerdere regels hebt, kunt de volgorde bepalen waarin deze worden toegepast.

Als u geen oproepbeantwoordingsregels maakt, worden binnenkomende oproepen direct naar uw voicemail geleid wanneer u niet beschikbaar bent.

Als u een regel voor het beantwoorden van gesp rekken maakt, maar geen actie opgeeft, wordt de volgende melding weer gegeven: ' u hebt het postvak van < naam > bereikt. Probeer het later nog eens. Tot ziens. "en het gesprek wordt beëindigd.

Een regel maken

 1. Selecteer onder Voicemail de optie Oproepbeantwoordingsregels.

 2. Klik op de knop Nieuw.

  Knop Nieuw voor het maken van regels

 3. Typ een naam voor de regel.

 4. Selecteer een optie in Als de beller mijn voicemail bereikt en.

 5. Als u nog een voorwaarde wilt toevoegen aan uw regel, selecteert u Voorwaarde toevoegen. U kunt meerdere voorwaarden toevoegen aan een regel, maar doe dit met mate zodat uw regels niet te ingewikkeld worden.

 6. Selecteer een optie in De beller voorzien van de volgende opties. Bij sommige opties is extra informatie nodig, zoals een alternatief telefoonnummer of een tekst die moet worden voorgelezen aan de beller.

 7. Als u nog een optie wilt toevoegen aan uw regel, selecteert u Optie toevoegen.

 8. Selecteer OK.

 9. Gebruik het selectievakje op de pagina Oproepbeantwoordingsregels om de regel in of uit te schakelen.

Een regel bewerken

 1. Selecteer onder Voicemail de optie Oproepbeantwoordingsregels.

 2. Selecteer de regel die u wilt bewerken en klik op de knop Bewerken.

  Oproepbeantwoordingsregel met knop Bewerken gemarkeerd

Een regel verwijderen

 1. Selecteer onder Voicemail de optie Oproepbeantwoordingsregels.

 2. Selecteer de regel die u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen.

  Knop Verwijderen op de werkbalk met regels

De volgorde wijzigen waarin de regels worden toegepast

 1. Selecteer onder Voicemail de optie Oproepbeantwoordingsregels.

 2. Regels worden weergegeven in de volgorde waarin ze worden toegepast, dus selecteer de regel die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen en klik op de pijlen.

  Pijlknoppen om regels omhoog en omlaag te verplaatsen in de volgorde waarin ze worden toegepast

Met meldingen wordt u gewaarschuwd wanneer u een gesprek mist of een voicemail bericht ontvangt. U kunt bepalen hoe en wanneer u wilt worden gewaarschuwd. U kunt bijvoorbeeld een e-mail bericht ontvangen wanneer u een gesprek mist of wanneer iemand een voice mail verlaat. Standaard ontvangt u een e-mail bericht wanneer u een gesprek mist, maar meldingen van SMS-berichten zijn uitgeschakeld.

Sms-meldingen instellen

 1. Selecteer onder Voicemail de optie Meldingen.

 2. Klik op Sms-berichten instellen.

 3. Kies het land waar uw telefoon is geregistreerd.

  Opmerking: De functie voor sms-meldingen wordt alleen ondersteund in specifieke regio's en voor specifieke mobiele serviceproviders. Als u uw mobiele provider niet ziet, kunt u geen meldingen voor sms-berichten instellen.

 4. Kies uw mobiele provider en klik op Volgende.

 5. Voer uw telefoonnummer in en klik op Volgende.

 6. U ontvangt een sms-bericht met een wachtwoordcode als bijlage. Voer die wachtwoordcode in op het scherm Instellen sms-berichten en klik op Voltooien.

  Scherm met tekstberichten waar u uw wachtwoord invoert

 7. Kies wanneer u sms-meldingen wilt ontvangen en klik op Opslaan.

Instellingen voor sms-meldingen bewerken

 1. Selecteer onder Voicemail de optie Meldingen.

 2. Klik op Instellingen voor sms-berichten bewerken.

 3. Selecteer een optie voor sms-berichten en klik op Opslaan.

Met Outlook Voice Access kunt u uw telefoon gebruiken voor toegang tot voicemail, e-mail, uw agenda en contactpersonen. De opties die u instelt voor Outlook Voice Access bevatten de volgorde waarin u nieuwe berichten opent en de map waarnaar u belt, zoals Postvak IN.

Wat is het telefoonnummer voor Outlook Voice Access? Het telefoonnummer en de pincode ontvangt u van de beheerder wanneer deze uw voicemail instelt. Neem contact op met de beheerder voor hulp.

Met Afspelen op telefoon kunt u uw voicemailberichten afspelen op een telefoon met het opgegeven telefoonnummer.

Standaard is het telefoonnummer het nummer dat aan u is toegewezen door uw organisatie, maar het kan ook een mobiel telefoonnummer of een e-mailadres zijn. In dit geval wordt voicemail afgespeeld in uw Postvak IN.

Het nummer voor ingesproken berichten instellen

 1. Selecteer onder VoicemailAfspelen op telefoon.

 2. Typ het telefoonnummer of het e-mailadres dat u voor ingesproken berichten wilt gebruiken.

 3. Klik op Opslaan.

Met uw pincode hebt u toegang tot uw postvak- en agendagegevens via Outlook Voice Access. Wanneer u uw pincode opnieuw instelt, wordt een tijdelijke pincode bezorgd in uw Postvak IN. Gebruik de tijdelijke pincode de volgende keer dat u Outlook Voice Access belt. Op dat moment kunt u een permanente pincode maken.

Uw pincode voor Voice Access opnieuw instellen

 1. Selecteer onder VoicemailPincode opnieuw instellen.

 2. Klik op De pincode van mijn voicemail opnieuw instellen.

 3. Klik op Ja om het opnieuw instellen te bevestigen.

Met Voorbeeld van voicemail kunt u een voorbeeld bekijken van de tekst van voicemailberichten die u ontvangt. Er kunnen ook tekstvoorbeelden worden opgenomen in voicemailberichten die u verzendt.

Voorbeeld van voicemail inschakelen

 1. Selecteer onder Voicemail de optie Voicemailvoorbeeld.

 2. Selecteer of deselecteer de gewenste opties. Standaard zijn beide geselecteerd.

 3. Klik op Opslaan.

Zie ook

Voicemail en opties controleren in Skype voor Bedrijven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×