Office
Aanmelden
Uw Visio-diagram toegankelijk maken

Uw Visio-diagram toegankelijk maken

Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies om uw Visio-diagrammen toegankelijk te maken voor personen met een beperking.

Overzicht van Visio met een eenvoudig stroomdiagram.

Mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen uw plannen, concepten en ideeën beter begrijpen als u rekening houdt met toegankelijkheid bij het maken van uw Visio-diagrammen.

De volgende tabel bevat aanbevolen procedures om Visio-diagrammen te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

De vooraf gedefinieerde Visio-sjablonen en voorbeelddiagrammen gebruiken.

De navigatievolgorde in de sjablonen en voorbeelddiagrammen is vooraf gedefinieerd, waardoor gebruikers met een schermlezer de stroom eenvoudiger kunnen begrijpen.

Een nieuw diagram maken op basis van een sjabloon of voorbeeld

Maak uw diagrammen in de volgorde waarin een schermlezer ze moet lezen.

Verteller leest de diagram-shapes voor in de volgorde waarin ze aan het diagram zijn toegevoegd. Als de shapes worden toegevoegd in de volgorde waarop bijvoorbeeld een stroomdiagram moet worden uitgevoerd, kan een gebruiker van een schermlezer de richting waarin het diagram loopt, beter begrijpen.

Voeg shapes in een diagram in in de volgorde waarin het diagram loopt. Verteller leest de diagram-shapes dan voor in de volgorde waarin ze aan het diagram zijn toegevoegd. Zie Visio 2016-diagrammen lezen met een schermlezer voor meer informatie over de manier waarop een schermlezer diagrammen leest.

U kunt zo nodig de leesvolgorde aanpassen om deze zo logisch mogelijk te maken. Selecteer Weergave > Taakvensters > Navigatie en sleep de shapes om de volgorde van de lijst Diagramnavigatie te wijzigen.

Neem alternatieve tekst op in alle visuele elementen en pagina's.

Dankzij alternatieve tekst kunnen personen die het scherm niet kunnen zien, begrijpen wat de belangrijke zaken en het beeldmateriaal op een pagina zijn, zoals afbeeldingen, shapes, modelshapes, grafieken, illustraties en gegevens-graphics.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie.

Voeg alternatieve tekst toe waarin u de afbeelding en pagina beschrijft voor gebruikers die deze niet kunnen zien. Houd het kort en beschrijf alleen wat belangrijk is aan de afbeelding of pagina.

Als u een afbeelding met tekst gebruikt, herhaalt u die tekst in het document zelf.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan modelshapes

Alternatieve tekst toevoegen aan pagina's

Alternatieve tekst toevoegen aan Gegevens visualiseren-diagrammen

Voeg een duidelijke tekst voor hyperlinks toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling vanaf de tekst 'Klik hier' de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Beschrijvende hyperlinktekst toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Zorg ervoor dat u niet alleen kleur gebruikt om een betekenis over te brengen. Maak tekst waarmee de betekenis van de kleur of andere zintuiglijke kenmerken wordt gedupliceerd.

Gebruik ook andere manieren om de informatie over te brengen, bijvoorbeeld met een shape of label. U kunt bijvoorbeeld een groen vinkje gebruiken voor een succesvolle actie en een rode X voor een fout, in plaats van groene en rode arcering toe te passen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw diagrammen moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook personen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor slechtziende mensen.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18 pt of groter), schreefloze lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie ervaren tekst op een manier waardoor het moeilijk kan zijn om letters en woorden te onderscheiden. Zo kunnen ze bij een regel tekst bijvoorbeeld ervaren dat deze overgaat in de regel eronder of dat de letters van een woord in elkaar overlopen.

U kunt het lezen op de volgende manieren gemakkelijker maken:

 • Gebruik vertrouwde, schreefloze lettertypen, zoals Arial of Calibri.

 • Vermijd tekst in alleen hoofdletters en overvloedig gebruik van cursieve of onderstreepte tekst.

 • Gebruik voldoende witruimte tussen regels en alinea's.

 • Lijn de alinea's links uit in plaats van uitvulling te gebruiken. Hiermee voorkomt u onregelmatige ruimten tussen de woorden. Onregelmatige ruimten kunnen namelijk het effect veroorzaken van een rivier aan witruimte die door de alinea loopt.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

De juiste tekstafstand gebruiken

Gebruik ingebouwde lijststijlen.

Gebruik de ingebouwde opmaakhulpmiddelen zodat schermlezers uw diagrammen makkelijker kunnen lezen.

Bovendien is het zo dat personen met een leesbeperking, zoals dyslexie, afhankelijk zijn van lijsten om een beeld te vormen van de structuur van de gegevens. Deel de informatie dus op in kleinere blokken die gemakkelijker zijn te verwerken.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Een nieuw diagram maken op basis van een sjabloon of voorbeeld

 1. Open Visio en selecteer in de lijst met sjablonen Sjablonen of Voorbeelddiagrammen.

  Weergave van de sjabloonpagina in Visio

  Opmerking: Selecteer Bestand > Nieuw als u al een diagram hebt geopend en een nieuw diagram wilt maken aan de hand van een sjabloon of voorbeelddiagram.

 2. Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken. Kies de eenheden die u wilt gebruiken als u hierom wordt gevraagd en selecteer vervolgens Maken.

 3. Voeg uw gegevens aan het nieuwe diagram toe met behulp van de elementen in de sjabloon of het voorbeeld.

Alternatieve tekst toevoegen aan Gegevens visualiseren-diagrammen

Voeg alternatieve tekst toe aan elementen en vormen in een Gegevens visualiseren-diagram. Ga naar Een diagram maken met Gegevens visualiseren voor uitgebreide instructies over het maken van een diagram met Gegevens visualiseren.

 1. Maak een Gegevens visualiseren-diagram aan de hand van de instructies in de bovenstaande koppeling. U kunt de alternatieve teksten toevoegen in Fase 2: Een Excel-werkmap maken.

 2. Selecteer in de vooraf gedefinieerde Excel-tabel in het tabblad Proceskaart de eerste cel onder de kolomkop Alternatieve beschrijvingen en typ uw alternatieve tekst. Herhaal dit voor alle elementen en shapes in uw diagram.

  Schermafbeelding van het maken van een diagram Gegevens visualiseren in Excel
 3. Ga verder met het diagram overeenkomstig de instructies in de bovenstaande koppeling.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto's, shapes, gegevens-graphics, grafieken en illustraties, zodat schermlezers de beschrijving van de afbeelding kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding in uw tekening en selecteer Shape opmaken.

 2. Selecteer in het deelvenster Shape opmaken de optie Knop Grootte-eigenschappen (Grootte & eigenschappen).

 3. Typ in het deelvenster Alternatieve tekst een titel en een beschrijving van de modelshape.

 4. Typ een titel en een beschrijving in de velden. Houd het kort, begin met de belangrijkste informatie en probeer de inhoud en functionaliteit van de afbeelding zo goed mogelijk over te brengen. Wanneer u klaar bent, klikt u op OK.

  Tip: Vul zowel het veld Titel als het veld Beschrijving in, omdat het kan variëren hoe deze informatie door verschillende schermlezers wordt gelezen.

  Dialoogvenster Shape opmaken in Visio.

Alternatieve tekst toevoegen aan modelshapes

Als u een aangepast stencil hebt gemaakt, kunt u alternatieve tekst aan de modelshapes in het stencil toevoegen, zodat schermlezers de beschrijving van de shape kunnen lezen.

 1. Klik in het nieuwe stencil met de rechtermuisknop op de modelshape.

 2. Selecteer in het snelmenu de opties Model bewerken > Modelshape bewerken.

 3. Klik in het bewerkingsvenster met de rechtermuisknop op de modelshape en selecteer Shape opmaken.

 4. Selecteer in het deelvenster Shape opmaken de optie Knop Grootte-eigenschappen (Grootte & eigenschappen).

 5. Typ in het deelvenster Alternatieve tekst een titel en een beschrijving van de modelshape.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst voor een modelshape in Visio.
 6. Sluit het bewerkingsvenster en klik in het dialoogvenster <naam van de modelshape> bijwerken op de optie Ja.

Alternatieve tekst toevoegen aan pagina's

Voeg alternatieve tekst aan pagina's toe, zodat schermlezers de beschrijving van de pagina kunnen lezen.

 1. Druk op de pagina op Shift+F5. Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt geopend.

 2. Selecteer in het dialoogvenster het tabblad Alternatieve tekst.

 3. Typ een titel en een beschrijving voor de pagina en selecteer OK.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst voor een pagina in Visio.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tekst in uw Visio-diagrammen toegankelijker kunt maken.

Beschrijving van hyperlinktekst toevoegen

Voeg een beschrijving aan een hyperlink toe om gebruikers te laten weten waarnaar de koppeling verwijst.

 1. Selecteer het element waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en druk op Ctrl+K.

 2. Typ in het dialoogvenster Hyperlinks, in het veld Adres, de URL van de hyperlink. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het veld Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze tekst indien nodig wijzigen.

  Tip: U kunt het adres kopiëren en plakken, of de knop Bladeren... in Visio gebruiken om de doelpagina of het doelbestand te vinden.

 3. Typ een beschrijving van de hyperlink in het veld Beschrijving.

  Dialoogvenster Hyperlinks om een beschrijving voor een koppeling naar Visio toe te voegen.
 4. Selecteer OK.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

U verbetert de opmaak van de tekst als volgt: selecteer een eenvoudig schreefloos lettertype, gebruik een grotere tekengrootte, lijn de tekst links uit en vermijd overmatig gebruik van hoofdletters en cursief.

 1. Selecteer het tekstgedeelte dat u wilt opmaken.

 2. In het startmenu kunt u bijvoorbeeld een grotere tekengrootte en een schreefloos lettertype selecteren. U kunt ook andere opmaakopties gebruiken, zoals een vet lettertype voor nadruk.

  Knop Lettertype in Visio.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de standaardtekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog Contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Vouw in het startmenu het menu Tekenkleur uit en selecteer Standaard gebruiken.

  Menu Tekstkleur in Visio.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Deel de tekst zo mogelijk op met behulp van opsommingstekens. Dit bevordert de leesbaarheid en navigatie.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw diagram wilt toevoegen, en selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Selecteer in het startmenu de optie Afbeelding van knop Opsommingstekens (Opsommingstekens).

 3. Als u het opsommingsteken wilt wijzigen, vouwt u de groep Alinea uit en selecteert u het tabblad Opsommingstekens.

 4. Selecteer het gewenste opsommingsteken en vervolgens OK.

  Tabblad Opsommingsteken met verschillende stijlen opsommingsteken in Visio.
 5. Typ zo nodig de lijstitems.

  Tip: Gebruik een punt of puntkomma aan het einde van elk item in de lijst, zodat schermlezers op die plek een pauze inlassen.

De juiste tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's om de leesbaarheid te verbeteren.

 1. Selecteer het tekstgedeelte dat u wilt wijzigen.

 2. Vouw in het startmenu de groep Alinea uit.

 3. Typ op het tabblad Alinea, in de sectie Afstand, de waarden die u wilt gebruiken.

  Dialoogvenster Alinea-afstand in Visio.

Controleer het diagram met Toegankelijkheidscontrole.

Met ingebouwde Toegankelijkheidscontrole kunt u eenvoudig controleren of het diagram toegankelijk is.

 1. Ga in Visio naar het tabblad Controleren.

 2. Selecteer Toegankelijkheid controleren.

  Knop Toegankelijkheidscontrole in Visio.
 3. Loop in het deelvenster Toegankelijkheidscontrole de fouten en waarschuwingen na. Selecteer het gerapporteerde item om meer informatie te bekijken over het bewuste toegankelijkheidsprobleem en instructies voor een correctie.

  Deelvenster Toegankelijkheidscontrole in Visio.
 4. Corrigeer de problemen met het diagram.

Het diagram converteren naar een toegankelijk PDF-bestand

Nadat u alle toegankelijkheidsproblemen in het diagram hebt gecorrigeerd, kunt u het converteren naar een PDF-bestand.

 1. Selecteer in Visio de optie Bestand.

 2. Selecteer Exporteren.

 3. Selecteer PDF of XPS maken.

  Optie Exporteren naar PDF op tabblad Bestand in Visio.
 4. Selecteer de bestandslocatie en typ de bestandsnaam. Selecteer vervolgens Publiceren.

Zie ook

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×