Uw privacy en beveiliging in stand houden tijdens het gebruik van Business Contact Manager

Microsoft legt zich erop toe de privacy en beveiliging van uw computer te beschermen en u te helpen uw computer en netwerk te beschermen. Lees de onderstaande informatie door voor een beter inzicht in de invloed van verschillende functies van Business Contact Manager voor Outlook op de privacy en beveiliging van uw zakelijke gegevens, e-mailberichten, taken, afspraken en de financiële gegevens van uw klanten.

Overwegingen betreffende privacy en beveiliging

Functie

De invloed van deze functie op uw privacy (risico)

Wat u eraan kunt doen

Automatische e-mailkoppeling

Als automatische e-mailkoppeling is ingeschakeld worden e-mailberichten van geselecteerde e-mailadressen automatisch gekoppeld aan geselecteerde accounts of zakelijke contactpersonen. Na het aanbrengen van een koppeling worden alle inkomende en uitgaande e-mailberichten vermeld in de communicatiegeschiedenis in de Accountrecord of Business Contact Record. Iedereen met toegang tot die records krijgt hierdoor toegang tot de betreffende e-mailberichten.

Om beperkingen op te leggen aan het openen van uw gekoppelde e-mailberichten door anderen kunt u een of meer van de volgende maatregelen treffen:

  • Als u Automatische e-mailkoppeling al hebt ingeschakeld in uw persoonlijke database, schakelt u voordat u de database gaat delen in het dialoogvenster Database delen het selectievakje Ik wil de huidige instellingen voor automatische e-mailkoppeling behouden uit.

  • Als u alle gekoppelde e-mailadressen uit uw records wilt verwijderen, klikt u in het menu Business Contact Manager op Automatische e-mailkoppeling beheren en klikt u vervolgens op het tabblad E-mail op Alle selecties opheffen.

  • Als u de koppeling naar één specifiek e-mailbericht wilt verwijderen uit een record, opent u de Communicatiegeschiedenis voor die record en verwijdert u het bericht.

Voor meer informatie over automatische e-mailkoppeling klikt u op Help in het dialoogvenster Automatische e-mailkoppeling beheren of leest u de volgende onderwerpen:

Database delen

Met behulp van Business Contact Manager voor Outlook kunt u zakelijke gegevens delen met uw collega's. Bij het delen van zakelijke gegevens geeft u uw collega's toegang tot de volgende zaken: de e-mailadressen van uw klanten, de communicatiegeschiedenis inclusief hun e-mailberichten (indien automatische e-mailkoppeling is ingeschakeld), en de telefoonlogboeken, bestanden en afspraken die zijn gekoppeld aan uw Account, zakelijke contactpersoon, verkoopkansen zakelijke projecten.

Opmerking :  Voor het gebruik van Business Contact Manager voor Outlook moet Microsoft SQL Server Express worden geïnstalleerd. Wanneer u uw Business Contact Manager-database deelt, geeft SQL Server Express gemachtigde gebruikers toegang tot uw database. Dit programma deelt of verzendt geen informatie over uzelf of uw zakelijke contactpersonen.

Uw Business Contact Manager-database niet delen.

Als u besluit uw database te delen, houdt u controle over wie er toegang toe heeft. Alleen de collega's (gebruikers) die u toegang hebt gegeven kunnen gebruikmaken van uw Business Contact Manager-database.

Als de communicatiegeschiedenis van een record items bevat die u niet met uw collega's wilt delen, verwijdert u de betreffende items uit de communicatiegeschiedenis.

Zie voor meer informatie over delen de volgende onderwerpen:

Een Business Contact Manager-database terugzetten

Wanneer u een back-up van uw database maakt, wordt een kopie van de database gemaakt zoals deze op dat moment is. Als u vervolgens wijzigingen aanbrengt in de inhoud van de actieve database, worden die niet opgenomen in het back-upexemplaar van de database. Om diezelfde reden gaan wijzigingen die u in de database aanbrengt na het maken van de back-up verloren wanneer u de database terugzet vanuit het back-upexemplaar.

Zie voor meer informatie over back-ups en terugzetten van uw database de volgende onderwerpen:

Records en items verwijderen

Wanneer u records en items in Business Contact Manager voor Outlook verwijdert, worden deze opgeslagen in de map Verwijderde items van Business Contact Manager tot u die map leegmaakt. Alleen de eigenaar van de database kan de map Verwijderde items legen.

Als u de eigenaar van de database bent, leeg dan regelmatig de map Verwijderde items van Business Contact Manager.

Zie voor meer informatie over het definitief verwijderen van items de volgende onderwerpen:

Uw firewall inschakelen

Zonder een firewall tussen uw computer en internet hebben anderen toegang tot uw bestanden. Een firewall helpt onbevoegde toegang te voorkomen. De Windows Firewall is standaard ingeschakeld in Windows XP Home Edition, Windows XP Professional en Windows Vista.

De Windows Firewall inschakelen

  1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Firewall.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Windows Firewall:

    • Klik in Windows XP op Ingeschakeld (aanbevolen).

    • Klik in Windows Vista op Instellingen wijzigen en klik vervolgens op Ingeschakeld (aanbevolen).

Codering inschakelen

Als u naast Business Contact Manager voor Outlook ook Microsoft SQL Server Express hebt geïnstalleerd, is deze toepassing standaard geconfigureerd om alle communicatie met de Business Contact Manager-database te coderen. Er zijn echter enkele zeldzame situaties waarin codering voor SQL Server Express niet standaard kan worden ingeschakeld.

Met codering wordt voorkomen dat de gegevens kunnen worden gelezen indien ze worden onderschept.

Controleer of codering is ingeschakeld voor SQL Server. Zie voor meer informatie over het inschakelen van codering voor SQL Server Express de volgende Engelstalige onderwerpen:

Online Spotlight

Articles and other information that can help you in your business are downloaded regularly to the Business Contact Manager-startpagina. If you provided information about your business when you registered Business Contact Manager voor Outlook, these articles will apply specifically to your business.

For privacy or safety reasons, you may choose not to provide details about your business, or to download articles.

If you choose not to provide information about your business, during Startup, select either the I want to register without sending contact information radio button, or, if you decide to provide contact information, but do not want to receive business information, clear the I want to periodically receive newsletters with helpful resources and tips and tricks for getting the most out of Business Contact Manager voor Outlook, and offers for related products, services, and events radio button.

If you do not want to receive Online Spotlight, on the Business Contact Manager Home page, click Add or Remove Content, and clear the selection. Repeat this action for each tab.

Access financial information from your accounting system

You can integrate your accounting system and your Business Contact Manager database to access financial data about your Accounts while using Business Contact Manager voor Outlook. When you share your database with your co-workers while it is integrated with your accounting system, your co-workers may also have access to your customers' financial history if your co-workers have also been granted access to the accounting system. For more information about integrating your accounting system and Business Contact Manager for Outlook, see Help in your accounting system.

You control who has access to your customers' financial data because you grant your co-workers access to your shared database. When you set up your accounting database, you also control who can access the financial data. For more information about accessing your customers' financial information while using Business Contact Manager voor Outlook, see the following topic:

Opmerking : 

Als u de privacy en beveiliging van uw computer in stand wilt houden, dient u regelmatig naar de volgende websites te gaan voor updates en aanbevolen procedures:

U kunt zich ook opgeven voor toezending van Microsoft Security Update-e-mailwaarschuwingen via de website van Microsoft. Deze service is bestemd voor thuisgebruikers en kleine bedrijven. Als u zich inschrijft, wordt u door deze service op de hoogte gesteld wanneer Microsoft een belangrijke beveiligingsbulletin of viruswaarschuwing doet uitgaan. Ook wordt aangegeven welke actie u moet ondernemen om uw computer te beschermen tegen een bedreiging die de ronde doet. Deze service is momenteel alleen beschikbaar in het Engels (V.S.) en u moet geregistreerd zijn met een Microsoft Windows Live-account om er gebruik van te kunnen maken.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×