Uw presentaties en notities met dia's in PowerPoint dicteren

Met dicteren kunt u spraak-naar-tekst gebruiken om inhoud in Office te 'schrijven' met behulp van een microfoon en een betrouwbare internetverbinding. U kunt een snelle en eenvoudige manier om inhoud toe te voegen aan tijdelijke aanduidingen voor presentaties en sprekersnotities.

Dicteren gebruiken

 1. Ga naar start > dicteren wanneer u bent aangemeld bij uw Microsoft-account op een apparaat met microfoon ondersteuning.
  Dicteren in PowerPoint

 2. Wacht totdat de knop wordt ingeschakeld en u met luisteren begint.

 3. Zet de cursor op een tijdelijke aanduiding of naar de sprekersnotities en begin te spreken om de tekst weer te geven.

 4. Voeg leestekens toe door deze expliciet uit te spreken.

 5. Los fouten op met het toetsenbord zonder dat het microfoon pictogram uit hoeft te schakelen.

Leestekens

Tekst

Uitvoer

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Uit te spreken zinsdelen (China)

Uitvoer van interpunctie

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Tekst

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
 »

Tekst

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Tekst

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Tekst

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Tekst

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Uit te spreken zinsdelen (Japan)

Uitvoer van interpunctie

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Tekst

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Tekst

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Tekst

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Dicteren is standaard ingesteld voor de taal van uw documenten in Office.

Er wordt aan gewerkt om deze talen te verbeteren en meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Canada)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Italiaans (Italië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Talen in preview *

Deens

Nederlands (Nederland)

Engels (Australië)

Engels (India)

Fins

Frans (Canada)

Japans

Noors (Bokmål)

Portugees (Brazilië)

Zweeds (Zweden)

* Voor talen in preview geldt dat deze minder nauwkeurig kunnen zijn of een beperkte ondersteuning voor leestekens hebben.

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Ik kan de knop Dicteren niet vinden

Als u de knop om met dicteren te beginnen, niet kunt vinden:

 • Controleer of u zich bevindt op de nieuwe Edge, Firefox of Chrome.

 • Zorg dat u bent aangemeld met uw Microsoft-account.

 • op Windows: Zorg ervoor dat u Windows 10 of hoger hebt.

De dicteerknop is niet beschikbaar

Als de dicteerknop niet beschikbaar is:

 • Zorg ervoor dat het document zich niet in de alleen-lezen modus bevindt.

De microfoon heeft geen toegang

Als u ' Controleer uw audio-instellingen ' ziet, of als u geen toegang hebt tot uw microfoon, doet u het volgende:

 • Zorg ervoor dat er geen andere toepassing of webpagina wordt gebruikt om de microfoon te gebruiken en probeer het opnieuw.

 • Controleer de instellingen van uw browser, zoek naar ' microfoon ' en kijk of u de machtiging voor PowerPoint, Office of OneDrive hebt geweigerd door deze in de lijst met geblokkeerde weergaven weer te geven. Verwijder het uit de lijst met geblokkeerde contactpersonen, vernieuw, klik opnieuw op dicteren en schakel machtigingen in.

  Schermafbeelding van de dicteer machtigingen voor PowerPoint.

De microfoon werkt niet

Als u 'Er is een probleem met de microfoon' of 'De microfoon kan niet worden gevonden' ziet:

De dicteerfunctie kan u niet horen

Als u 'Dicteerfunctie kan u niet horen' ziet, of als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Zorg ervoor dat de microfoon niet is gedempt.

 • het invoerniveau van uw microfoon aan te passen.

 • de focus verplaatsen naar een rustige plek.

 • Als u een ingebouwde microfoon gebruikt, kunt u het beste opnieuw proberen met een headset of een externe microfoon.

Problemen met de nauwkeurigheid of gemiste woorden

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Zorg dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt.

 • Vermijd of Vermijd achtergrond geluiden die van invloed kunnen zijn op uw stem.

 • Kijk wat u wilt doen.

 • Controleer of de microfoon die u gebruikt, moet worden bijgewerkt.

Dicteren gebruiken

Deze functie is alleen beschikbaar voor abonnees Deze functie is alleen beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees op Windows-desktopcomputers.

 1. Ga naar start > dicteren wanneer u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat met microfoon ondersteuning.
  Dicteren in Windows PowerPoint

 2. Wacht totdat de knop wordt ingeschakeld en u met luisteren begint.
  Het pictogram Dicteren wordt weergegeven na selectie

 3. Verplaats de cursor naar een tijdelijke aanduiding in de dianotities en begin te spreken om de tekst weer te geven.

 4. Voeg leestekens toe door deze expliciet uit te spreken.

 5. Corrigeer fouten met het toetsenbord zonder dat u het microfoonpictogram hoeft uit te schakelen.

Tip: U kunt ook de cursor naar een nieuwe opmerking verplaatsen om feedback te dicteren voor anderen.

Leestekens

Tekst

Uitvoer

Period
.
Comma
,
Question mark
?
Exclamation mark
!
New line
New line (Enter)
Colon
:
Semicolon
;
Open quotes
"
Close quotes
"
Smiley Face
:)

Uit te spreken zinsdelen (China)

Uitvoer van interpunctie

句 号
逗 号
,
换 行
换 行
问 号

Tekst

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
«
comillas derechas
 »

Tekst

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche
guillemet ouvrant
«
guillemet droit
guillemet fermant
»

Tekst

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen
beginn zitat
 «
schließendes anführungszeichen
ende zitat
»

Tekst

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
«
virgolette chiuse
»

Tekst

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
abrir aspas

Uit te spreken zinsdelen (Japan)

Uitvoer van interpunctie

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク
疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク
!
感 嘆 符
!
か っ こ 開 く
(
か っ こ 閉 じ る
)

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje

Tekst

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
plustecken
+
påbörja ny rad
ny rad
ny rad

Tekst

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
plustegn
+
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;

Tekst

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
plusteken
+
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:

Tekst

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
plusmerkki
+
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi

Dicteren is standaard ingesteld voor de taal van uw documenten in Office.

Er wordt aan gewerkt om deze talen te verbeteren en meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Canada)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Italiaans (Italië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Talen in preview *

Deens

Nederlands (Nederland)

Engels (Australië)

Engels (India)

Fins

Frans (Canada)

Japans

Noors (Bokmål)

Portugees (Brazilië)

Zweeds (Zweden)

* Voor talen in preview geldt dat deze minder nauwkeurig kunnen zijn of een beperkte ondersteuning voor leestekens hebben.

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Ik kan de knop Dicteren niet vinden

Als u de knop om met dicteren te beginnen, niet kunt vinden:

 • Dicteren is niet beschikbaar in Office 2016 of 2019 zonder Microsoft 365.

 • Zorg dat u Windows 10 of hoger hebt.

De dicteerknop is niet beschikbaar

Als de dicteerknop niet beschikbaar is:

 • Controleer of het document niet de status Alleen-lezen heeft.

De microfoon heeft geen toegang

Als u het bericht 'Er is geen toegang tot de microfoon' ziet:

 • Zorg ervoor dat er geen andere toepassing of webpagina wordt gebruikt om de microfoon te gebruiken en probeer het opnieuw.

De microfoon werkt niet

Als u 'Er is een probleem met de microfoon' of 'De microfoon kan niet worden gevonden' ziet:

De dicteerfunctie kan u niet horen

Als u 'Dicteerfunctie kan u niet horen' ziet, of als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Zorg ervoor dat de microfoon niet is gedempt.

 • het invoerniveau van uw microfoon aan te passen.

 • de focus verplaatsen naar een rustige plek.

 • Als u een ingebouwde microfoon gebruikt, kunt u het beste opnieuw proberen met een headset of een externe microfoon.

Problemen met de nauwkeurigheid of gemiste woorden

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Zorg dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt.

 • Vermijd of Vermijd achtergrond geluiden die van invloed kunnen zijn op uw stem.

 • Kijk wat u wilt doen.

 • Controleer of de microfoon die u gebruikt, moet worden bijgewerkt.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×