Uw PowerPoint-presentaties maken die toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken voor personen met een beperking.

PowerPoint-dia met de naam 'Prepare for your event' met een grafische lijst ('Set the date', 'Secure the location', 'Invite participants', 'Arrange refreshments' en 'Follow up'), samen met een foto van een eetzaal

PowerPoint-presentaties zijn meestal zeer visueel en personen die blind of slechtziend zijn, kunnen ze beter begrijpen als u rekening houdt met toegankelijkheid bij het maken van uw dia's.

Windows: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud bevat afbeeldingen, SmartArt-afbeeldingen, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inkt en video's.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin gebruiken moet, herhaalt u de zoektekst in de presentatie. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

Alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in Office 2019

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Zorg ervoor dat de inhoud van de dia's kan worden gelezen in de bedoelde volgorde.

U kunt gebruikmaken van Toegankelijkheidscontrole om dia's te vinden waarvan de leesrichting niet klopt.

Wie kan zien iemand een dia, lezen deze meestal dingen, zoals tekst of een afbeelding, in de volgorde van de elementen op de dia. In tegenstelling leest een schermlezer de elementen van een dia in de volgorde waarin die ze zijn toegevoegd aan de dia die mogelijk sterk afwijkt van de volgorde waarin items worden weergegeven.

Als u er zeker van wilt zijn dat iedereen de inhoud leest in de volgorde die u bedoelt, is het belangrijk dat u de leesrichting controleert.

De leesrichting van dia-inhoud instellen

Gebruik de ingebouwde ontwerpvoorbeelden voor dia's bij het maken van een nieuwe dia

PowerPoint bevat ingebouwde indelingen voor dia's die u op elke dia kunt toepassen. Als u deze voor een nieuwe dia gebruikt, wordt de leesrichting ook op de juiste wijze aangebracht.

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen. U kunt de URL van de pagina zelfs gebruiken als de invoegtoepassing korte en beschrijvende is, bijvoorbeeld www.microsoft.com.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Ga naar het tabblad Beeld en selecteert u grijswaarden. Visueel scannen elke dia in uw presentatie voor exemplaren van een kleurcodering.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik de Toegankelijkheidscontrole vindt uonvoldoende kleurcontrast vindt.

U kunt ook tekst zoeken in uw werkblad dat is moeilijk te lezen of te onderscheiden van de achtergrond.

Gebruik een scherp contrast tussen tekst en achtergrond, zodat personen met verminderd gezichtsvermogen de inhoud ook kunnen lezen en gebruiken. Gebruik zwarte tekst op een witte of andere lichte achtergrond, of gebruik witte tekst op een donkere achtergrond.

Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen eveneens gemakkelijker te onderscheiden voor personen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Elke dia een unieke titel geven

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar dia’s zonder titel.

Mensen die blind of slechtziend zijn of die een leesbeperking hebben, hebben diatitels nodig om te navigeren. Door te scannen of een schermlezer te gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld snel door een lijst met diatitels bladeren en direct naar de gewenste dia gaan.

Unieke diatitels gebruiken

Een diatitel verbergen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Om ervoor te zorgen dat de tabellen niet gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten, gebruikt u de Toegankelijkheidscontrole.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Controleer uw dia's op gebieden die er overvol of onleesbaar uitzien om mogelijke problemen met betrekking tot lettertypen of witruimte te vinden.

Personen die dyslexie hebben beschrijven ziet tekst "zwem samen" op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de regel eronder). Vaak zien zij tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Maak video's toegankelijk voor gebruikers die slecht kunnen zien of horen.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw presentaties PowerPoint in Office 365:

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Tip: Zorg dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een wijze beknopte en ondubbelzinnig overbrengen u schrijft een goede alt-tekst door. De alt-tekst niet mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal een paar goed gekozen geselecteerde woorden doet. Niet herhaalt u de omringende tekstuele inhoud als alternatieve tekst of gebruiken van zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals "afbeelding van" of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint Genereer alternatieve tekst voor getekende afbeeldingen, zoals diagrammen of pictogrammen die niet automatisch. Als u toevoegen van een afbeelding die een pictogram, schermafbeelding of andere afbeelding niet een foto wilt, moet u handmatig de alternatieve tekst toevoegen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Bewerken Alt-tekst.

   Menu PowerPoint Win32 bewerken alternatieve tekst voor afbeeldingen
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   De knop AltText voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Alternatieve tekst deelvenster in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

  Tip: U kunt ook een beschrijving voor mij genereren services van Microsoft cloud-gebaseerd intelligente maken van een beschrijving voor u heeft selecteren. Hiermee gaat even, waarna u de resultaten in het veld van de tekst bekijken. Vergeet niet te verwijderen van alle opmerkingen PowerPoint toegevoegd, bijvoorbeeld, "Beschrijving gegenereerd met hoge betrouwbaarheid."

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-afbeelding en selecteer Bewerken Alt-tekst.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

   Menu PowerPoint Win32 bewerken alternatieve tekst voor vormen
  • Selecteer een vorm of een SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   De knop AltText voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Alternatieve tekst deelvenster in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Met de rechtermuisknop op een grafiek en selecteer Bewerken Alt-tekst.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

   Menu PowerPoint Win32 bewerken alternatieve tekst voor grafieken
  • Selecteer een grafiek. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   De knop AltText voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Alternatieve tekst deelvenster in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Automatisch gegenereerde alternatieve tekst in foto’s controleren of bewerken

PowerPoint voor PC in Office 365 genereert automatisch alternatieve tekst voor foto's met behulp van intelligente services in de cloud. U kunt de automatisch gegenereerde alternatieve tekst controleren en bewerken.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

 2. Controleer in het deelvenster Alternatieve tekst de beschrijving in het tekstvak.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de voorgestelde tekst wilt accepteren, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en gaat u terug naar de PowerPoint-dia.

  • Als u de voorgestelde alternatieve tekst wilt wijzigen, typt u de gewenste tekst in het vak. Als u klaar bent, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en ga terug naar de PowerPoint-dia.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

 2. Selecteer het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Markeren als decoratieve selectievakje is geselecteerd in PowerPoint voor Windows

Alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in Office 2019

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw presentaties PowerPoint in Office 2019:

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Tip: Zorg dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een wijze beknopte en ondubbelzinnig overbrengen u schrijft een goede alt-tekst door. De alt-tekst niet mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal een paar goed gekozen geselecteerde woorden doet. Niet herhaalt u de omringende tekstuele inhoud als alternatieve tekst of gebruiken van zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals "afbeelding van" of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint Genereer alternatieve tekst voor getekende afbeeldingen, zoals diagrammen of pictogrammen die niet automatisch. Als u toevoegen van een afbeelding die een pictogram, schermafbeelding of andere afbeelding niet een foto wilt, moet u handmatig de alternatieve tekst toevoegen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Bewerken Alt-tekst.

   Menu PowerPoint Win32 bewerken alternatieve tekst voor afbeeldingen
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   De knop AltText voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Alternatieve tekst deelvenster in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

  Tip: U kunt ook een beschrijving voor mij genereren services van Microsoft cloud-gebaseerd intelligente maken van een beschrijving voor u heeft selecteren. Hiermee gaat even, waarna u de resultaten in het veld van de tekst bekijken. Vergeet niet te verwijderen van alle opmerkingen PowerPoint toegevoegd, bijvoorbeeld, "Beschrijving gegenereerd met hoge betrouwbaarheid."

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-afbeelding en selecteer Bewerken Alt-tekst.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

   Menu PowerPoint Win32 bewerken alternatieve tekst voor vormen
  • Selecteer een vorm of een SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   De knop AltText voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Alternatieve tekst deelvenster in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Met de rechtermuisknop op een grafiek en selecteer Bewerken Alt-tekst.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

   Menu PowerPoint Win32 bewerken alternatieve tekst voor grafieken
  • Selecteer een grafiek. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   De knop AltText voor een vorm in PowerPoint voor Windows

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Alternatieve tekst deelvenster in PowerPoint voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding, Opmaak > Alternatieve tekst.

 2. Selecteer het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Markeren als decoratieve selectievakje is geselecteerd in PowerPoint voor Windows

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw presentaties PowerPoint in Office 2016:

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Automatisch gegenereerde alternatieve tekst in foto’s controleren of bewerken

PowerPoint voor pc in Office 365 genereert automatisch alternatieve tekst voor foto's door intelligente services in de cloud te gebruiken. U kunt de automatisch gegenereerde alternatieve tekst controleren en bewerken.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees die deelnemen aan het Office Insider-programma. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken om het deelvenster Alternatieve tekst te openen.

 3. Controleer in het deelvenster Alternatieve tekst de beschrijving in het tekstvak.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de voorgestelde tekst wilt accepteren, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en gaat u terug naar de PowerPoint-dia.

  • Als u de voorgestelde alternatieve tekst wilt wijzigen, typt u de gewenste tekst in het vak. Als u klaar bent, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en ga terug naar de PowerPoint-dia.

Schermafbeelding van het deelvenster Afbeelding opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint Genereer alternatieve tekst voor getekende afbeeldingen, zoals diagrammen of pictogrammen die niet automatisch. Als u een pictogram van een afbeelding of andere afbeelding niet een foto toevoegen wilt, moet u handmatig de alternatieve tekst toevoegen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Grootte en positie.

 2. Selecteer in het deelvenster Afbeelding opmaken de optie Alternatieve tekst.

 3. Typ in het tekstvak de alt-tekst voor de afbeelding.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-afbeelding en selecteer Grootte en positie.

 2. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm en selecteer Grootte en positie.

 2. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de vorm.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek en selecteer Grafiekgebied opmaken .

 2. Selecteer in het deelvenster Grafiekgebied opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de grafiek.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde grafiek

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Koppeling. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 4. Typ in het vak Adres het bestemmingsadres voor de hyperlink.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

 6. Als u de wijzigingen wilt toepassen, selecteert u OK > OK.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de opgenomen toegankelijke sjablonen om ervoor te zorgen dat uw Diaontwerp, kleuren, contrast en lettertypen voor alle doelgroepen toegankelijk zijn. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Als u een sjabloon voor toegankelijke zoekt, selecteert u bestand > Nieuw.

 2. In het tekstvak Zoeken naar Online-sjablonen en thema's , typ toegankelijke sjablonen en druk op Enter.

 3. Selecteer een geschikte sjabloon in de lijst met zoekresultaten.

 4. Selecteer in het voorbeeldvenster sjabloon maken.

Sjabloonweergave in PowerPoint voor Windows.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer het tabblad Ontwerpen.

 3. Schakel in Opties voor tabelstijlen het selectievakje Veldnamenrij in.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Schermafbeelding van het selectievakje Veldnamenrij in de groep Opties voor tabelstijlen op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de gewenste opties voor tekstopmaak, zoals lettertype, tekengrootte, tekenstijl en kleur.

Schermafbeelding van de groep Lettertype op het tabblad Start

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik een van de vooraf ontworpen Office-thema's om ervoor te zorgen dat uw dia-ontwerp toegankelijk is. Zie Een toegankelijk diaontwerp gebruiken voor instructies.

 • Gebruik Toegankelijkheidscontrole om de presentatie te analyseren en te controleren of u overal voldoende kleurcontrast hebt gebruikt. De tekst in de dia’s wordt gecontroleerd op de volgende elementen:

  • Paginakleur

  • Celachtergronden

  • Belangrijke kenmerken

  • Opvulling van tekstvak

  • Alinea-arcering

  • Opvulling van SmartArt-afbeeldingen

  • Kop- en voetteksten

  • Koppelingen

Dia's toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dia's in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Unieke diatitels gebruiken

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Dia's op Opnieuw instellen om alle tijdelijke aanduidingen voor de geselecteerde dia te herstellen.

 2. Typ een unieke en beschrijvende titel voor de dia.

Schermafbeelding van de opdracht Opnieuw instellen in de groep Dia's op het tabblad Start

Een diatitel verbergen

Een titel instellen als onzichtbaar op de dia, maar wel leesbaar door schermlezers.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Tekenen, op Rangschikken.

 2. Selecteer in het menu Rangschikken het selectiedeelvenster.

 3. Ga in het selectiedeelvenster naar het Titelzoekvak en klik op het oogsymbool ernaast.

Schermafbeelding van het selectiedeelvenster met het oogpictogram naast de tijdelijke aanduiding voor de titel

De leesrichting van dia-inhoud instellen

In het selectiedeelvenster kunt u de volgorde instellen waarin schermlezers de tekst op de dia moeten lezen. In het selectiedeelvenster worden de objecten op de dia in omgekeerde volgorde vermeld. Wanneer de schermlezer deze dia leest, worden de objecten gelezen in de omgekeerde volgorde die in het selectiedeelvenster wordt weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Tekenen, op Rangschikken.

 2. Selecteer in het menu Rangschikken het selectiedeelvenster.

 3. Als u in het selectiedeelvenster de leesvolgorde wilt wijzigen, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Sleep items naar de nieuwe locatie.

  • Selecteer het item en selecteer de pijl-omhoog (Naar voren) of de pijl-omlaag (Naar achteren).

Schermafbeelding van het selectiedeelvenster met alle objecten op de dia in omgekeerde volgorde

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

PowerPoint heeft ingebouwde diaontwerpen met tijdelijke aanduidingen voor tekst, video's, afbeeldingen en meer. De indelingen bevatten ook alle opmaakelementen, zoals themakleuren, lettertypen en effecten. Om er zeker van te zijn dat uw dia's toegankelijk zijn, zijn de ingebouwde indelingen zo ontworpen dat de leesrichting dezelfde is voor personen die goed kunnen zien en personen die technologie gebruiken, zoals een schermlezer.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Normaal.

 2. Bepaal in het deelvenster Miniaturen de plaats waar u de nieuwe dia wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Nieuwe dia. Klik op de nieuwe dia om deze te selecteren.

 3. Klik op het tabblad ontwerp en vouw de galerie thema's en selecteert u de dia-indeling die u wilt. Deze indeling PowerPoint automatisch toegepast op de nieuwe dia.

 4. Ga naar de nieuwe dia en voeg de gewenste titel en inhoud toe.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint ondersteunt het afspelen van video met meerdere audio nummers. Ook wordt er ondersteuning geboden voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden.

Op dit moment biedt alleen PowerPoint voor Windows ondersteuning voor het invoegen en afspelen van closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in bestanden die gescheiden zijn van de video. Voor alle andere edities van PowerPoint (zoals PowerPoint voor macOS of mobiele edities), moeten closed captions of ondertitels in de video worden gecodeerd voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint.

Ondersteunde video-indelingen voor bijschriften en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe closed captions of ondertitels worden weergegeven.

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten ook ondertitels, in-band gesloten bijschriften, open bijschriften of ondertitels een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat die u moet weten om te schrijven van effectieve alternatieve tekst

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Mac: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin gebruiken moet, herhaalt u de zoektekst in de presentatie. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

Alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in Office 2019

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Zorg ervoor dat de inhoud van de dia's kan worden gelezen in de bedoelde volgorde.

U kunt gebruikmaken van Toegankelijkheidscontrole om dia's te vinden waarvan de leesrichting niet klopt.

Wie kan zien iemand een dia, lezen deze meestal dingen, zoals tekst of een afbeelding, in de volgorde van de elementen op de dia. In tegenstelling leest een schermlezer de elementen van een dia in de volgorde waarin die ze zijn toegevoegd aan de dia die mogelijk sterk afwijkt van de volgorde waarin items worden weergegeven.

Als u er zeker van wilt zijn dat iedereen de inhoud leest in de volgorde die u bedoelt, is het belangrijk dat u de leesrichting controleert.

De leesrichting van dia-inhoud instellen

Gebruik de ingebouwde ontwerpvoorbeelden voor dia's bij het maken van een nieuwe dia

PowerPoint bevat ingebouwde indelingen voor dia's die u op elke dia kunt toepassen. Als u deze voor een nieuwe dia gebruikt, wordt de leesrichting ook op de juiste wijze aangebracht.

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen. U kunt de URL van de pagina zelfs gebruiken als de invoegtoepassing korte en beschrijvende is, bijvoorbeeld www.microsoft.com.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik de Toegankelijkheidscontrole vindt uonvoldoende kleurcontrast vindt.

U kunt ook tekst zoeken in uw werkblad dat is moeilijk te lezen of te onderscheiden van de achtergrond.

Gebruik een scherp contrast tussen tekst en achtergrond, zodat personen met verminderd gezichtsvermogen de inhoud ook kunnen lezen en gebruiken. Gebruik zwarte tekst op een witte of andere lichte achtergrond, of gebruik witte tekst op een donkere achtergrond.

Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen eveneens gemakkelijker te onderscheiden voor personen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Geef elke dia een unieke titel.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar dia’s zonder titel.

Mensen die blind of slechtziend zijn of die een leesbeperking hebben, hebben diatitels nodig om te navigeren. Door te scannen of een schermlezer te gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld snel door een lijst met diatitels bladeren en direct naar de gewenste dia gaan.

Unieke diatitels gebruiken

Een diatitel verbergen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Om ervoor te zorgen dat de tabellen niet gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten, gebruikt u de Toegankelijkheidscontrole.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Controleer uw dia's op gebieden die er overvol of onleesbaar uitzien om mogelijke problemen met betrekking tot lettertypen of witruimte te vinden.

Personen die dyslexie hebben beschrijven ziet tekst "zwem samen" op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de regel eronder). Vaak zien zij tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Maak video's toegankelijk voor gebruikers die slecht kunnen zien of horen.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw presentaties PowerPoint in Office 365:

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 • Als u klikken met de rechtermuisknop wilt inschakelen op de Mac, zorgt u ervoor dat in Systeemvoorkeuren de optie Secundaire klik is geselecteerd.

Tip: Zorg dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een wijze beknopte en ondubbelzinnig overbrengen u schrijft een goede alt-tekst door. De alt-tekst niet mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal een paar goed gekozen geselecteerde woorden doet. Niet herhaalt u de omringende tekstuele inhoud als alternatieve tekst of gebruiken van zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals "afbeelding van" of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

alternatieve tekst voor afbeeldingen wordt niet automatisch gegenereerd door PowerPoint . Als u toevoegen van een afbeelding die een pictogram, schermafbeelding of andere afbeelding niet een foto wilt, moet u handmatig de alternatieve tekst toevoegen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding. Selecteer bewerken... alternatieve tekst.

   Contextmenu voor afbeeldingen met de optie alternatieve tekst geselecteerd.
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer Afbeeldingsopmaak > alternatieve tekst.

   De knop ALT-tekst op het lint voor een afbeelding in PowerPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

Alternatieve tekst in PowerPoint voor Mac

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm. Selecteer bewerken... alternatieve tekst.

   Contextmenu voor shapes met de optie alternatieve tekst geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader rond de hele vorm, niet binnen een van de onderdelen hiervan.

  • Selecteer een shape. Selecteer vormopmaak > alternatieve tekst.

   Knop voor alternatieve tekst op het lint voor een vorm in PowerPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1-2-zinnen om de vorm en de context naar iemand die niet kunnen zien te beschrijven.

  Deelvenster alternatieve tekst voor vormen in PowerPoint voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic. Selecteer bewerken... alternatieve tekst.

   Contextmenu voor shapes met de optie alternatieve tekst geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader rond de gehele SmartArt-afbeelding, niet binnen een van de onderdelen hiervan.

  • Selecteer een SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop voor alternatieve tekst op het lint voor een SmartArt in PowertPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1-2-zinnen om de SmartArt-afbeelding en de context naar iemand die niet kunnen zien te beschrijven.

  Deelvenster alternatieve tekst voor vormen in PowerPoint voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer bewerken... alternatieve tekst. Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

  Contextmenu voor grafieken met de optie alternatieve tekst geselecteerd.
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster alternatieve tekst voor grafieken in PowerPoint voor Mac in Office 365.

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen decoratieve maken

Als uw presentatie visuele elementen zuiver decoratieve bevat, kunt u ze als zodanig markeren zonder dat u nodig hebt om te schrijven van een alternatieve tekst. Wanneer u een schermlezer gevonden zoals een afbeelding, wordt deze gewoon gemeld dat ze zijn decoratieve, zodat de gebruiker weet dat ze geen gegevens hebt gemist.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Met de rechtermuisknop op een visuele. Selecteer bewerken... alternatieve tekst.

  • Selecteer een visuele. Selecteer van de visual Opmaak tabblad > Alternatieve tekst.

 2. Schakel het selectievakje markeren als decoratieve . Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Alternatieve tekst decoratieve afbeelding in PowerPoint voor Mac in Office 365.

Alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in Office 2019

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw presentaties PowerPoint in Office 2019:

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 • Als u klikken met de rechtermuisknop wilt inschakelen op de Mac, zorgt u ervoor dat in Systeemvoorkeuren de optie Secundaire klik is geselecteerd.

Tip: Zorg dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een wijze beknopte en ondubbelzinnig overbrengen u schrijft een goede alt-tekst door. De alt-tekst niet mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal een paar goed gekozen geselecteerde woorden doet. Niet herhaalt u de omringende tekstuele inhoud als alternatieve tekst of gebruiken van zinnen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals "afbeelding van" of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Uw presentaties als toegankelijk wilt maken voor een groter publiek op, Voeg alternatieve tekst naar de afbeeldingen in uw dia's. alternatieve tekst wordt niet automatisch gegenereerd door PowerPoint .

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding. Selecteer bewerken... alternatieve tekst.

   Contextmenu voor afbeeldingen met de optie alternatieve tekst geselecteerd.
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer Afbeeldingsopmaak > alternatieve tekst.

   De knop ALT-tekst op het lint voor een afbeelding in PowerPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

Alternatieve tekst in PowerPoint voor Mac

Tip: U kunt ook een beschrijving voor mij genereren services van Microsoft cloud-gebaseerd intelligente maken van een beschrijving voor u heeft selecteren. Hiermee gaat even, waarna u de resultaten in het veld van de tekst bekijken. Vergeet niet te verwijderen van alle opmerkingen PowerPoint toegevoegd, bijvoorbeeld, "Beschrijving gegenereerd met hoge betrouwbaarheid."

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm. Selecteer bewerken... alternatieve tekst.

   Contextmenu voor shapes met de optie alternatieve tekst geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader rond de hele vorm, niet binnen een van de onderdelen hiervan.

  • Selecteer een shape. Selecteer vormopmaak > alternatieve tekst.

   Knop voor alternatieve tekst op het lint voor een vorm in PowerPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1-2-zinnen om de vorm en de context naar iemand die niet kunnen zien te beschrijven.

  Deelvenster alternatieve tekst voor vormen in PowerPoint voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic. Selecteer bewerken... alternatieve tekst.

   Contextmenu voor shapes met de optie alternatieve tekst geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader rond de gehele SmartArt-afbeelding, niet binnen een van de onderdelen hiervan.

  • Selecteer een SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop voor alternatieve tekst op het lint voor een SmartArt in PowertPoint voor Mac.

  Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

 2. Typ 1-2-zinnen om de SmartArt-afbeelding en de context naar iemand die niet kunnen zien te beschrijven.

  Deelvenster alternatieve tekst voor vormen in PowerPoint voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer bewerken... alternatieve tekst. Het deelvenster Alt-tekst wordt geopend aan de rechterkant van de dia.

  Contextmenu voor grafieken met de optie alternatieve tekst geselecteerd.
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster alternatieve tekst voor grafieken in PowerPoint voor Mac in Office 365.

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen decoratieve maken

Als uw presentatie visuele elementen zuiver decoratieve bevat, kunt u ze als zodanig markeren zonder dat u nodig hebt om te schrijven van een alternatieve tekst. Wanneer u een schermlezer gevonden zoals een afbeelding, wordt deze gewoon gemeld dat ze zijn decoratieve, zodat de gebruiker weet dat ze geen gegevens hebt gemist.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Met de rechtermuisknop op een visuele. Selecteer bewerken... alternatieve tekst.

  • Selecteer een visuele. Selecteer van de visual Opmaak tabblad > Alternatieve tekst.

 2. Schakel het selectievakje markeren als decoratieve . Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Alternatieve tekst decoratieve afbeelding in PowerPoint voor Mac in Office 365.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

De volgende procedures wordt uitgelegd hoe u alternatieve tekst toevoegen aan de visuele elementen in uw presentaties PowerPoint in Office 2016:

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Afbeelding opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Afbeelding opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer SmartArt opmaken en selecteer Opties voor vormen .

 3. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de SmartArt-afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Gebruik de volgende procedure als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de vorm.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Grafiekgebied opmaken, op het tabblad Grafiekopties, de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de grafiek.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde grafiek

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Hyperlink. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 4. Typ in het vak Adres het bestemmingsadres voor de hyperlink.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

 6. Als u de wijzigingen wilt toepassen, selecteert u OK > OK.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de opgenomen toegankelijke sjablonen om ervoor te zorgen dat uw Diaontwerp, kleuren, contrast en lettertypen voor alle doelgroepen toegankelijk zijn. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Als u een sjabloon voor toegankelijke zoekt, selecteert u bestand > Nieuw van sjabloon.

 2. In het tekstvak alle sjablonen te zoeken , typ toegankelijke sjablonen en druk op Return.

 3. Selecteer een geschikte sjabloon in de lijst met zoekresultaten.

Pagina met sjablonen in PowerPoint voor Mac

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabelontwerp het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van het selectievakje Veldnamenrij op het tabblad Tabelontwerp

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Gebruik de opties voor lettertype, grootte, stijl en kleur om de tekst op te maken.

Schermafbeelding van de groep Lettertype op het tabblad Start

Een lijst met opsommingstekens maken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de dia.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Opsommingstekens.

 4. Typ de tekst bij elk opsommingsteken in de lijst.

Lijst met opsommingstekens menu uitgevouwen in PowerPoint voor Mac.

Een geordende lijst maken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de dia.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Nummering.

 4. Typ de tekst bij elk genummerd item in de lijst.

Genummerde lijstmenu uitgevouwen in PowerPoint voor Mac.

Dia's toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dia's in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Unieke diatitels gebruiken

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie Opnieuw instellen om alle tijdelijke aanduidingen voor de geselecteerde dia te herstellen.

 2. Typ een unieke en beschrijvende titel voor de dia.

Schermafbeelding van de opdracht Opnieuw instellen in de groep Dia's op het tabblad Start

Een diatitel verbergen

Een titel instellen als onzichtbaar op de dia, maar wel leesbaar door schermlezers.

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie Rangschikken.

 2. Selecteer in het menu Rangschikken het selectiedeelvenster.

 3. Ga in het selectiedeelvenster naar het Titelzoekvak en klik op het oogsymbool ernaast.

Schermafbeelding van het selectiedeelvenster met het oogpictogram naast de tijdelijke aanduiding voor de titel

De leesrichting van dia-inhoud instellen

In het selectiedeelvenster kunt u de volgorde instellen waarin schermlezers de tekst op de dia moeten lezen. In het selectiedeelvenster worden de objecten op de dia in omgekeerde volgorde vermeld. Wanneer de schermlezer deze dia leest, worden de objecten gelezen in de omgekeerde volgorde die in het selectiedeelvenster wordt weergegeven.

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie Rangschikken.

 2. Selecteer in het menu Rangschikken het selectiedeelvenster.

 3. Als u in het selectiedeelvenster de leesvolgorde wilt wijzigen, sleept u items naar de nieuwe locatie.

Schermafbeelding van het selectiedeelvenster met alle objecten op de dia in omgekeerde volgorde

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

PowerPoint heeft ingebouwde diaontwerpen met tijdelijke aanduidingen voor tekst, video's, afbeeldingen en meer. De indelingen bevatten ook alle opmaakelementen, zoals themakleuren, lettertypen en effecten. Om er zeker van te zijn dat uw dia's toegankelijk zijn, zijn de ingebouwde indelingen zo ontworpen dat de leesrichting dezelfde is voor personen die goed kunnen zien en personen die technologie gebruiken, zoals een schermlezer.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Normaal.

 2. Bepaal in het deelvenster Miniaturen de plaats waar u de nieuwe dia wilt toevoegen en klik er met de rechtermuisknop op.

 3. Selecteer Nieuwe dia en selecteer de ingevoegde dia.

 4. Klik op het tabblad ontwerp en vouw de galerie thema's en selecteert u de dia-indeling die u wilt. Deze indeling PowerPoint automatisch toegepast op de nieuwe dia.

 5. Ga naar de nieuwe dia en voeg de gewenste titel en inhoud toe.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint ondersteunt het afspelen van video met meerdere audio nummers. Ook wordt er ondersteuning geboden voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden.

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor bijschriften en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe closed captions of ondertitels worden weergegeven. 

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten ook ondertitels, in-band gesloten bijschriften, open bijschriften of ondertitels een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat die u moet weten om te schrijven van effectieve alternatieve tekst

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

iOS: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, vormen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin gebruiken moet, herhaalt u de zoektekst in de presentatie. Geef in de alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen, tabellen en vormen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Personen die dyslexie hebben beschrijven ziet tekst "zwem samen" op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de regel eronder). Vaak zien zij tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Video's toegankelijk maken voor visueel gehandicapten en slechthorende gebruikers

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen, tabellen en vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, tabellen, vormen en andere visuele elementen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om het element te beschrijven voor gebruikers die de tekst niet kunnen zien.

 1. Selecteer het element, bijvoorbeeld een afbeelding.

 2. Als u het bijbehorende tabblad wilt openen, bijvoorbeeld het tabblad Afbeelding, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor het element. Beschrijf bijvoorbeeld de inhoud van de afbeelding.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de beschikbare thema's voor dia’s om ervoor te zorgen dat uw dia-ontwerp toegankelijk is. De meeste van de thema's zijn ontworpen voor toegankelijke kleuren, het contrast en lettertypen. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Selecteer een dia.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Tik op Start > Ontwerpen.

 4. Tik op Thema's en selecteer het gewenste thema.

Menu thema's in PowerPoint voor iOS.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Tik op Stijlopties en selecteer Veldnamenrij.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Tabelkop in PowerPoint voor iOS.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Selecteer op het tabblad Start de opties voor tekstopmaak.

Lettertypemenu in PowerPoint voor iOS.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audionummers. PowerPoint ondersteunt ook closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden.

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor bijschriften en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe closed captions of ondertitels worden weergegeven.

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten ook ondertitels, in-band gesloten bijschriften, open bijschriften of ondertitels een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat die u moet weten om te schrijven van effectieve alternatieve tekst

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Android: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Neem alternatieve tekst op in alle afbeeldingen, vormen en tabellen.

Dankzij alternatieve tekst kunnen gebruikers die het scherm niet kunnen zien, beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en vormen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin gebruiken moet, herhaalt u de zoektekst in de presentatie. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Personen die dyslexie hebben beschrijven ziet tekst "zwem samen" op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de regel eronder). Vaak zien zij tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Video's toegankelijk maken voor visueel gehandicapten en slechthorende gebruikers

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen en tabellen in uw PowerPoint-presentaties.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen zoals foto's en schermafbeeldingen, zodat de tekst om de afbeelding aan gebruikers die geen toegang hebben de afbeelding te beschrijven door schermlezers kunnen lezen.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Als u het tabblad Afbeelding wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Dialoogvenster alternatieve tekst voor een afbeelding in PowerPoint voor Android.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Selecteer een vorm.

 2. Als u het tabblad Vorm wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving voor de vorm.

  Dialoogvenster alternatieve tekst voor een vorm in PowerPoint voor Android.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Tik ergens in een tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving voor de tabel.

  Alternatieve tekst voor een tabel in PowerPoint voor Android.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U opent het deelvenster Alternatieve tekst , een afbeelding te selecteren.

 2. Als u wilt openen in het menu Opmaak voor de visuele, tikt u op de knop voor opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Tik op het selectievakje Decoratief . Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Markeren als Decoratief geselecteerd in het dialoogvenster alternatieve tekst in PowerPoint voor Android.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de beschikbare thema's voor dia’s om ervoor te zorgen dat uw dia-ontwerp toegankelijk is. De meeste van de thema's zijn ontworpen voor toegankelijke kleuren, het contrast en lettertypen. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Selecteer een dia.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Tik op Start > Ontwerpen.

 4. Tik op Thema's en selecteer het gewenste thema.

  Thema's voor dia's in PowerPoint voor Android.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Tik op Stijlopties en selecteer Veldnamenrij.

  Tip: Als de optie al is geselecteerd, is deze niet beschikbaar.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

  Rij stijlen tabelkop in PowerPoint voor Android.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Selecteer op het tabblad Start de opties voor tekstopmaak.

  Het lettertypemenu in PowerPoint voor Android.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audionummers. PowerPoint ondersteunt ook closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden. 

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor closed caption-ondertiteling en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen die u kunt gebruiken om aan te passen hoe closed caption-ondertiteling en ondertitels worden weergegeven. 

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen.  

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten ook ondertitels, in-band gesloten bijschriften, open bijschriften of ondertitels een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat die u moet weten om te schrijven van effectieve alternatieve tekst

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

App Windows 10: aanbevolen procedures voor het PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Neem alternatieve tekst op in alle afbeeldingen, vormen en tabellen.

Dankzij alternatieve tekst kunnen gebruikers die het scherm niet kunnen zien, beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en vormen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin gebruiken moet, herhaalt u de zoektekst in de presentatie. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Personen die dyslexie hebben beschrijven ziet tekst "zwem samen" op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de regel eronder). Vaak zien zij tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Maak video's toegankelijk voor gebruikers die slecht kunnen zien of horen.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen en tabellen in uw PowerPoint-presentaties.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen zoals foto's en schermafbeeldingen, zodat de tekst om de afbeelding aan gebruikers die geen toegang hebben de afbeelding te beschrijven door schermlezers kunnen lezen.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Als u wilt openen op het tabblad afbeelding , tikt u op de knop meer opties. Knop meer opties in PowerPoint Mobile voor Windows-telefoons.

 3. Schuif omlaag naar de Alt-tekst en tikt u erop.

 4. Typ een beschrijving voor de afbeelding.

Dialoogvenster alternatieve tekst voor afbeeldingen in PowerPoint voor Windows-telefoons.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Selecteer een vorm.

 2. Als u wilt openen op het tabblad Shape , tikt u op de knop meer opties. Knop meer opties in PowerPoint Mobile voor Windows-telefoons.

 3. Schuif omlaag naar de Alt-tekst en tikt u erop.

 4. Typ een beschrijving voor de vorm.

Dialoogvenster alternatieve tekst voor vormen in PowerPoint voor Windows-telefoons.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Tik ergens in een tabel.

 2. Als u wilt openen op het tabblad tabel , tikt u op de knop meer opties. Knop meer opties in PowerPoint Mobile voor Windows-telefoons.

 3. Schuif omlaag naar de Alt-tekst en tikt u erop.

 4. Typ een beschrijving voor de tabel.

Dialoogvenster alternatieve tekst voor tabellen in PowerPoint voor Windows-telefoons.

Visuele elementen decoratieve maken

Als uw presentatie visuele elementen zuiver decoratieve bevat, kunt u ze als zodanig markeren zonder dat u nodig hebt om te schrijven van een alternatieve tekst. Wanneer u een schermlezer gevonden zoals een afbeelding, wordt deze gewoon gemeld dat ze zijn decoratieve, zodat de gebruiker weet dat ze geen gegevens hebt gemist.

 1. U opent het deelvenster Alternatieve tekst , selecteert u een visuele.

 2. Schuif omlaag naar de Alt-tekst en tikt u erop.

 3. Schakel het selectievakje markeren als decoratieve . Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Markeren als decoratieve optie geselecteerd in het dialoogvenster alternatieve tekst voor PowerPoint voor Windows Phone.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de beschikbare thema's voor dia’s om ervoor te zorgen dat uw dia-ontwerp toegankelijk is. De meeste van de thema's zijn ontworpen voor toegankelijke kleuren, het contrast en lettertypen. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Selecteer een dia.

 2. Als u wilt openen op het tabblad Start , tikt u op de knop meer opties. Knop meer opties in PowerPoint Mobile voor Windows-telefoons.

 3. Tik op Start > Ontwerpen.

 4. Tik op Thema's en selecteer het gewenste thema.

Menu thema's in PowerPoint voor Windows-telefoons.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u wilt openen op het tabblad tabel , tikt u op de knop meer opties. Knop meer opties in PowerPoint Mobile voor Windows-telefoons.

 3. Tik op Stijlopties en selecteer Veldnamenrij.

  Tip: Als de optie al is geselecteerd, is deze niet beschikbaar.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Het menu van de koptekst op het tabblad tabel in PowerPoint voor Windows-telefoons.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u wilt openen op het tabblad Start , tikt u op de knop meer opties. Knop meer opties in PowerPoint Mobile voor Windows-telefoons.

 3. Selecteer op het tabblad Start de opties voor tekstopmaak.

Het lettertypemenu in PowerPoint voor Windows-telefoons.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audionummers. PowerPoint ondersteunt ook closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden.

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor closed caption-ondertiteling en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen die u kunt gebruiken om aan te passen hoe closed caption-ondertiteling en ondertitels worden weergegeven.

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten ook ondertitels, in-band gesloten bijschriften, open bijschriften of ondertitels een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat die u moet weten om te schrijven van effectieve alternatieve tekst

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw OneNote-notitieblokken toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Office Online: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint Online-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint Online-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud bevat afbeeldingen, SmartArt-afbeeldingen, vormen, groepen, ingesloten objecten en video's.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin gebruiken moet, herhaalt u de zoektekst in de presentatie. Geef in de alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of ingesloten video's

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen. U kunt de URL van de pagina zelfs gebruiken als de invoegtoepassing korte en beschrijvende is, bijvoorbeeld www.microsoft.com.

Hyperlinktekst toevoegen

De tekst van een hyperlink wijzigen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Omcirkel informatie of gebruik animaties om de aandacht erop te vestigen, in plaats van te vertrouwen op laserpointers of kleur.

Voeg vormen toe als de status met kleur wordt aangegeven. Voeg bijvoorbeeld een vinkje toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Controleer dia's op onvoldoende kleurcontrast en zoek naar diatekst die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

De tekst in uw presentaties moet leesbare zodat iedereen, ook personen met een visuele handicap, dit ziet ook.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Oranje, rood en groen vermijden in uw sjabloon en tekst.

Patronen gebruiken in grafieken, in plaats van kleur, om punten te benadrukken.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Geef elke dia een unieke titel.

Gebruik de Toegankelijkheidscontrole om dia's die niet een titel hebben.

Gebruikers die werken met schermlezers en andere ondersteunende technologie horen diatekst, vormen en inhoud lezen weer in een specifieke volgorde. Dat waarom dit een goede gewoonte is om het gebruik van de dia-indelingen in PowerPoint Online, die ervoor zorgen dat inhoud wordt gelezen in een logische volgorde door schermlezers.

Mensen die blind of slechtziend zijn of die een leesbeperking hebben, hebben diatitels nodig om te navigeren. Door te scannen of een schermlezer te gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld snel door een lijst met diatitels bladeren en direct naar de gewenste dia gaan.

Een logische leesrichting gebruiken

Unieke diatitels gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik de Toegankelijkheidscontroleom ervoor te zorgen dat de tabellen niet bevatten gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Controleer uw dia's op gebieden die er overvol of onleesbaar uitzien om mogelijke problemen met betrekking tot lettertypen of witruimte te vinden.

Personen die dyslexie hebben beschrijven ziet tekst "zwem samen" op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de regel eronder). Vaak zien zij tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Opmerking: De toegankelijkheidscontrole vindt u controleert alle problemen die kunnen worden verholpen in de browser van uw presentatie. Open de presentatie in de bureaublad-app en bureaublad toegankelijkheidscontrole voor Windows of Macgebruiken voor een volledige controle.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan afbeeldingen en tabellen in uw PowerPoint Online-presentaties.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding. Selecteer bewerken... alternatieve tekst.

   Contextmenu voor een afbeelding met de optie Alt-tekst bewerken in PowerPoint Online.
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Alternatieve tekst-knop op het lint voor een afbeelding in PowerPoint Web App.
 2. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de afbeelding.

Dialoogvenster alternatieve tekst in PowerPoint Web App.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

 1. Selecteer een SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer ontwerp > alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving voor de SmartArt-afbeelding.

Alternatieve tekst-knop op het lint voor een SmartArt in PowerPoint Online.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of ingesloten video's

 1. Selecteer een vorm of video.

 2. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving voor de shape of de video.

Alternatieve tekst-knop op het lint voor een vorm en de video in PowerPoint Web App.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Plaats de cursor in een cel van de tabel.

 2. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving voor de tabel.

Alternatieve tekst-knop op het lint voor een tabel in PowerPoint Web App.

Hyperlinks en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tabellen in uw PowerPoint Online-presentaties toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen, klik met de rechtermuisknop en selecteer Koppeling.

  De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weergavetekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

 2. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 3. Selecteer Invoegen.

Hyperlinkdialoogvenster in PowerPoint Web App.

De tekst van een hyperlink wijzigen

 1. Selecteer de tekst van de hyperlink, klik met de rechtermuisknop en selecteer Koppeling bewerken.

 2. Bewerk in het vak Weergavetekst de tekst die u voor de hyperlink wilt weergeven.

 3. Selecteer OK.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen de optie Ontwerpen.

 3. Selecteer Veldnamenrij en typ de kolomkoppen in de tabel.

Schermafbeelding van de groep Opties voor tabelstijlen op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen, waarbij de optie Veldnamenrij is geselecteerd.

Dia's toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dia's in uw PowerPoint Online-presentaties toegankelijk kunt maken.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de opgenomen toegankelijke thema's en sjablonen om ervoor te zorgen dat uw Diaontwerp, kleuren, contrast en lettertypen voor alle doelgroepen toegankelijk zijn. Ze zijn bovendien zodanig ontworpen dat schermlezers de dia-inhoud beter kunnen lezen.

 1. Ga in uw browser naar Office.com, moet u zich aanmelden bij uw account en PowerPoint Onlineopenen.

 2. Selecteer meer thema'sop de pagina Welkom bij PowerPoint .

 3. Schuif omlaag naar de onderkant van de pagina op de pagina Selecteer een thema en selecteer verkennen van alle thema's.

 4. Typ "toegankelijke sjablonen" in het tekstvak Zoeken Office-sjablonen en druk op Enter.

 5. Selecteer een geschikte sjabloon in de lijst met zoekresultaten.

 6. Selecteer bewerken in browserin het voorbeeldvenster sjabloon.

De selectie van de thema's op de welkomstpagina in PowerPoint Web App.

Een logische leesrichting gebruiken

Als uw dia's objecten bevatten die geen deel uitmaken van een diasjabloon, moet u deze in een logische volgorde rangschikken. Objecten worden opgelezen in de volgorde waarin dat u ze hebt toegevoegd aan een dia, die mogelijk niet zinvol wanneer u een schermlezer gebruikt.

U kunt de leesrichting beter testen in de bureaubladversie van PowerPoint, omdat u daarin de volgorde van objecten kunt wijzigen in het selectiedeelvenster. In PowerPoint Online kunt u objecten kopiëren en plakken om de volgorde ervan op een dia te wijzigen.

Als u de volgorde van objecten op een dia wilt testen, selecteert u het object en drukt u op de Tab-toets om van focus tussen objecten te wisselen.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de opmaakopties.

Lettertypegroep in PowerPoint Online

Unieke titels voor dia's gebruiken

 1. Selecteer een dia zonder titel.

 2. Selecteer op het tabblad Start de optie Indeling.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Dia-indeling een dia-indeling met tijdelijke aanduidingen voor titels en selecteer vervolgens Indeling wijzigen. De nieuwe lay-out wordt toegepast op de dia’s.

 4. Typ een unieke naam op de plaats van de tijdelijke aanduiding voor de titel.

Opmerking: Een titel hoeft niet per se zichtbaar te zijn om toegankelijk te zijn. Mensen die schermlezers gebruiken horen bijvoorbeeld de titel van een dia, ook als deze niet zichtbaar is. In de bureaubladversie van PowerPoint , kunt u het selectiedeelvenster gebruiken om te schakelen zichtbaarheid in- of uitschakelen voor titels en andere objecten op een dia.

De indelingsknop op het lint van het tabblad Start in PowerPoint Online.

Zie ook

Toegankelijkheidscontrole gebruiken om problemen met toegankelijkheid op te sporen

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Alles wat die u moet weten om te schrijven van effectieve alternatieve tekst

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×