Uw Power Point-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken voor personen met een beperking.

PowerPoint-dia met de naam 'Prepare for your event' met een grafische lijst ('Set the date', 'Secure the location', 'Invite participants', 'Arrange refreshments' en 'Follow up'), samen met een foto van een eetzaal

PowerPoint-presentaties zijn meestal zeer visueel en personen die blind of slechtziend zijn, kunnen ze beter begrijpen als u rekening houdt met toegankelijkheid bij het maken van uw dia's.

Windows: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud bevat afbeeldingen, SmartArt-afbeeldingen, vormen, groepen, grafieken, Inge sloten objecten, inkt en Video's.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belang rijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in de alternatieve tekst een korte beschrijving van de afbeelding en vermeld het bestaan van de tekst en de intentie.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Zorg ervoor dat de inhoud van de dia's kan worden gelezen in de bedoelde volgorde.

U kunt gebruikmaken van Toegankelijkheidscontrole om dia's te vinden waarvan de leesrichting niet klopt.

Iemand zonder gezichtsproblemen leest gewoonlijk een tekst of afbeelding op een dia in de volgorde waarin de elementen op de dia aanwezig zijn. Een schermlezer daarentegen leest de elementen op een dia in de volgorde waarin ze aan de dia zijn toegevoegd. Deze volgorde kan sterk verschillen van de volgorde waarin ze te zien zijn.

Als u er zeker van wilt zijn dat iedereen de inhoud leest in de volgorde die u bedoelt, is het belangrijk dat u de leesrichting controleert.

De leesrichting van dia-inhoud instellen

Gebruik de ingebouwde ontwerpvoorbeelden voor dia's bij het maken van een nieuwe dia

PowerPoint bevat ingebouwde indelingen voor dia's die u op elke dia kunt toepassen. Als u deze voor een nieuwe dia gebruikt, wordt de leesrichting ook op de juiste wijze aangebracht.

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Ga naar het tabblad beeld en selecteer grijs waarden. U ziet elke dia in uw presentatie visueel om te zien wat de kleur codering is.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik toegankelijkheids controleom te zoeken naar onvoldoende kleur contrast.

U kunt ook zoeken naar tekst in uw spread sheet die moeilijk te lezen is of waarvan onderscheid kan worden gemaakt tussen de achtergrond.

Gebruik een scherp contrast tussen tekst en achtergrond, zodat personen met verminderd gezichtsvermogen de inhoud ook kunnen lezen en gebruiken. Gebruik zwarte tekst op een witte of andere lichte achtergrond, of gebruik witte tekst op een donkere achtergrond.

Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen eveneens gemakkelijker te onderscheiden voor personen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Elke dia een unieke titel geven

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar dia’s zonder titel.

Mensen die blind of slechtziend zijn of die een leesbeperking hebben, hebben diatitels nodig om te navigeren. Door te scannen of een schermlezer te gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld snel door een lijst met diatitels bladeren en direct naar de gewenste dia gaan.

Unieke diatitels gebruiken

Een diatitel verbergen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Controleer uw dia's op gebieden die er overvol of onleesbaar uitzien om mogelijke problemen met betrekking tot lettertypen of witruimte te vinden.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Maak video's toegankelijk voor gebruikers die slecht kunnen zien of horen.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw PowerPoint-presentaties in Office 365:

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Tip: Om een goede alternatieve tekst te schrijven moet u ervoor zorgen dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier beschrijft. De alternatieve tekst bestaat idealiter slechts uit een of twee korte regels. In de meeste gevallen volstaan een paar zorgvuldig uitgekozen woorden al. Herhaal geen tekst uit de omringende context als alternatieve tekst en gebruik geen woordgroepen om te verwijzen naar afbeeldingen, zoals ‘een afbeelding’ of ‘een afbeelding van’.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve teksten voor getekende afbeeldingen, zoals diagrammen of pictogrammen. Als u een afbeelding wilt toevoegen die een pictogram, een scherm afbeelding of andere afbeeldingen is die geen foto is, moet u de alternatieve tekst hand matig toevoegen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechter muisknop op een afbeelding en selecteer alternatieve tekst bewerken.

   Power Point Win32-menu alternatieve tekst bewerken voor afbeeldingen
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

   De knop deel voor een shape in Power Point voor Windows

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst in Power Point voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

  Tip: U kunt ook een beschrijving voor mij genereren selecteren als u de intelligente services van micro soft wilt laten maken. Dit duurt even, waarna het resultaat wordt weer gegeven in het veld voor het tekstvak. Vergeet niet om eventuele opmerkingen te verwijderen PowerPoint hebt toegevoegd, bijvoorbeeld ' beschrijving gegenereerd met hoge betrouw baarheid '.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een vorm of SmartArt-afbeelding en selecteer alternatieve tekst bewerken.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

   Power Point Win32-menu alternatieve tekst bewerken voor vormen
  • Selecteer een vorm of een SmartArt-afbeelding. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

   De knop deel voor een shape in Power Point voor Windows

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst in Power Point voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een grafiek en selecteer alternatieve tekst bewerken.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

   Power Point Win32-menu alternatieve tekst bewerken voor grafieken
  • Selecteer een grafiek. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

   De knop deel voor een shape in Power Point voor Windows

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst in Power Point voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Automatisch gegenereerde alternatieve tekst in foto’s controleren of bewerken

PowerPoint voor PC in Office 365 genereert automatisch alternatieve teksten voor Foto's door intelligente services in de cloud te gebruiken. U kunt de automatisch gegenereerde alternatieve tekst bekijken en bewerken.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

 2. Controleer in het deelvenster Alternatieve tekst de beschrijving in het tekstvak.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de voorgestelde tekst wilt accepteren, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en gaat u terug naar de PowerPoint-dia.

  • Als u de voorgestelde alternatieve tekst wilt wijzigen, typt u de gewenste tekst in het vak. Als u klaar bent, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en ga terug naar de PowerPoint-dia.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

 2. Selecteer het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Selectie vakje markeren als decoratief ingeschakeld in Power Point voor Windows

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw PowerPoint-presentaties in Office 2019:

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Tip: Om een goede alternatieve tekst te schrijven moet u ervoor zorgen dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier beschrijft. De alternatieve tekst bestaat idealiter slechts uit een of twee korte regels. In de meeste gevallen volstaan een paar zorgvuldig uitgekozen woorden al. Herhaal geen tekst uit de omringende context als alternatieve tekst en gebruik geen woordgroepen om te verwijzen naar afbeeldingen, zoals ‘een afbeelding’ of ‘een afbeelding van’.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve teksten voor getekende afbeeldingen, zoals diagrammen of pictogrammen. Als u een afbeelding wilt toevoegen die een pictogram, een scherm afbeelding of andere afbeeldingen is die geen foto is, moet u de alternatieve tekst hand matig toevoegen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een afbeelding en selecteer alternatieve tekst bewerken.

   Power Point Win32-menu alternatieve tekst bewerken voor afbeeldingen
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

   De knop deel voor een shape in Power Point voor Windows

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst in Power Point voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

  Tip: U kunt ook een beschrijving voor mij genereren selecteren als u de intelligente services van micro soft wilt laten maken. Dit duurt even, waarna het resultaat wordt weer gegeven in het veld voor het tekstvak. Vergeet niet om eventuele opmerkingen te verwijderen PowerPoint hebt toegevoegd, bijvoorbeeld ' beschrijving gegenereerd met hoge betrouw baarheid '.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een vorm of SmartArt-afbeelding en selecteer alternatieve tekst bewerken.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

   Power Point Win32-menu alternatieve tekst bewerken voor vormen
  • Selecteer een vorm of een SmartArt-afbeelding. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

   De knop deel voor een shape in Power Point voor Windows

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst in Power Point voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een grafiek en selecteer alternatieve tekst bewerken.

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

   Power Point Win32-menu alternatieve tekst bewerken voor grafieken
  • Selecteer een grafiek. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

   De knop deel voor een shape in Power Point voor Windows

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst in Power Point voor Windows

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer vervolgens alternatieve tekst bewerken.

  • Selecteer een afbeelding en selecteer opmaken > alternatieve tekst.

 2. Selecteer het selectievakje Decoratief. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Selectie vakje markeren als decoratief ingeschakeld in Power Point voor Windows

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw PowerPoint-presentaties in Office 2016:

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Automatisch gegenereerde alternatieve tekst in foto’s controleren of bewerken

PowerPoint voor pc in Office 365 genereert automatisch alternatieve tekst voor foto's door intelligente services in de cloud te gebruiken. U kunt de automatisch gegenereerde alternatieve tekst controleren en bewerken.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees die deelnemen aan het Office Insider-programma. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken om het deelvenster Alternatieve tekst te openen.

 3. Controleer in het deelvenster Alternatieve tekst de beschrijving in het tekstvak.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de voorgestelde tekst wilt accepteren, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en gaat u terug naar de PowerPoint-dia.

  • Als u de voorgestelde alternatieve tekst wilt wijzigen, typt u de gewenste tekst in het vak. Als u klaar bent, sluit u het deelvenster Alternatieve tekst en ga terug naar de PowerPoint-dia.

Schermafbeelding van het deelvenster Afbeelding opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve teksten voor getekende afbeeldingen, zoals diagrammen of pictogrammen. Als u een afbeelding wilt toevoegen die een pictogram of andere afbeelding is die geen foto is, moet u de alternatieve tekst hand matig toevoegen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Grootte en positie.

 2. Selecteer in het deelvenster Afbeelding opmaken de optie Alternatieve tekst.

 3. Typ in het vak tekst de alternatieve tekst voor de afbeelding.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-afbeelding en selecteer Grootte en positie.

 2. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm en selecteer Grootte en positie.

 2. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de vorm.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek en selecteer Grafiekgebied opmaken .

 2. Selecteer in het deelvenster Grafiekgebied opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de grafiek.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde grafiek

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Koppeling. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 4. Typ in het vak Adres het bestemmingsadres voor de hyperlink.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

 6. Als u de wijzigingen wilt toepassen, selecteert u OK > OK.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de bewaarde toegankelijke sjablonen om ervoor te zorgen dat het ontwerp, de kleuren, het contrast en de letter typen van uw dia toegankelijk zijn voor alle doel groepen. Ze zijn ook zo ontworpen dat scherm lezers de inhoud van de dia gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Als u een toegankelijke sjabloon wilt zoeken, selecteert u bestand > Nieuw.

 2. Typ in het tekst veld zoeken naar online sjablonen en Thema'stoegankelijke sjablonen en druk op ENTER.

 3. Selecteer een geschikte sjabloon in de zoek resultaten.

 4. Selecteer maken in het venster sjabloon voorbeeld.

De weer gave sjablonen in Power Point voor Windows.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer het tabblad Ontwerpen.

 3. Schakel in Opties voor tabelstijlen het selectievakje Veldnamenrij in.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Schermafbeelding van het selectievakje Veldnamenrij in de groep Opties voor tabelstijlen op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de gewenste opties voor tekstopmaak, zoals lettertype, tekengrootte, tekenstijl en kleur.

Schermafbeelding van de groep Lettertype op het tabblad Start

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik een van de vooraf ontworpen Office-thema's om ervoor te zorgen dat uw dia-ontwerp toegankelijk is. Zie Een toegankelijk diaontwerp gebruiken voor instructies.

 • Gebruik Toegankelijkheidscontrole om de presentatie te analyseren en te controleren of u overal voldoende kleurcontrast hebt gebruikt. De tekst in de dia’s wordt gecontroleerd op de volgende elementen:

  • Paginakleur

  • Celachtergronden

  • Belangrijke kenmerken

  • Opvulling van tekstvak

  • Alinea-arcering

  • Opvulling van SmartArt-afbeeldingen

  • Kop- en voetteksten

  • Koppelingen

Dia's toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dia's in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Unieke diatitels gebruiken

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Dia's op Opnieuw instellen om alle tijdelijke aanduidingen voor de geselecteerde dia te herstellen.

 2. Typ een unieke en beschrijvende titel voor de dia.

Schermafbeelding van de opdracht Opnieuw instellen in de groep Dia's op het tabblad Start

Een diatitel verbergen

Een titel instellen als onzichtbaar op de dia, maar wel leesbaar door schermlezers.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Tekenen, op Rangschikken.

 2. Selecteer in het menu Rangschikken het selectiedeelvenster.

 3. Ga in het selectiedeelvenster naar het Titelzoekvak en klik op het oogsymbool ernaast.

Schermafbeelding van het selectiedeelvenster met het oogpictogram naast de tijdelijke aanduiding voor de titel

De leesrichting van dia-inhoud instellen

In het selectiedeelvenster kunt u de volgorde instellen waarin schermlezers de tekst op de dia moeten lezen. In het selectiedeelvenster worden de objecten op de dia in omgekeerde volgorde vermeld. Wanneer de schermlezer deze dia leest, worden de objecten gelezen in de omgekeerde volgorde die in het selectiedeelvenster wordt weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Tekenen, op Rangschikken.

 2. Selecteer in het menu Rangschikken het selectiedeelvenster.

 3. Als u in het selectiedeelvenster de leesvolgorde wilt wijzigen, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Sleep items naar de nieuwe locatie.

  • Selecteer het item en selecteer de pijl-omhoog (Naar voren) of de pijl-omlaag (Naar achteren).

Schermafbeelding van het selectiedeelvenster met alle objecten op de dia in omgekeerde volgorde

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

PowerPoint bevat ingebouwde dia-ontwerpen die tijdelijke aanduidingen bevatten voor tekst, Video's, afbeeldingen en meer. Ze bevatten ook alle opmaak, zoals thema kleuren, letter typen en effecten. Om er zeker van te zijn dat uw dia's toegankelijk zijn, zijn de ingebouwde indelingen zo ontworpen dat de Lees richting hetzelfde is voor mensen die technologie zien, zoals scherm lezers.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Normaal.

 2. Bepaal in het deelvenster Miniaturen de plaats waar u de nieuwe dia wilt toevoegen. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Nieuwe dia. Klik op de nieuwe dia om deze te selecteren.

 3. Vouw op het tabblad Ontwerpen de galerie Thema’s uit en selecteer de gewenste indeling. De indeling wordt automatisch op de nieuwe dia toegepast.

 4. Ga naar de nieuwe dia en voeg de gewenste titel en inhoud toe.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint 2016 biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audiosporen. Ook wordt er ondersteuning geboden voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden. 

Momenteel biedt alleen PowerPoint voor Windows ondersteuning voor het invoegen en afspelen van ondertitels of ondertitels die zijn opgeslagen in bestanden die los staan van de video. Voor alle andere edities van PowerPoint (zoals PowerPoint voor macOS of de mobiele edities), moeten ondertiteling of ondertitels worden gecodeerd in de video voordat ze worden ingevoegd in PowerPoint.

Ondersteunde video-indelingen voor bijschriften en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe closed captions of ondertitels worden weergegeven.

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten, zijn voorzien van closed caption-ondertiteling of ondertitels in een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Mac: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belang rijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in de alternatieve tekst een korte beschrijving van de afbeelding en vermeld het bestaan van de tekst en de intentie.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Zorg ervoor dat de inhoud van de dia's kan worden gelezen in de bedoelde volgorde.

U kunt gebruikmaken van Toegankelijkheidscontrole om dia's te vinden waarvan de leesrichting niet klopt.

Iemand zonder gezichtsproblemen leest gewoonlijk een tekst of afbeelding op een dia in de volgorde waarin de elementen op de dia aanwezig zijn. Een schermlezer daarentegen leest de elementen op een dia in de volgorde waarin ze aan de dia zijn toegevoegd. Deze volgorde kan sterk verschillen van de volgorde waarin ze te zien zijn.

Als u er zeker van wilt zijn dat iedereen de inhoud leest in de volgorde die u bedoelt, is het belangrijk dat u de leesrichting controleert.

De leesrichting van dia-inhoud instellen

Gebruik de ingebouwde ontwerpvoorbeelden voor dia's bij het maken van een nieuwe dia

PowerPoint bevat ingebouwde indelingen voor dia's die u op elke dia kunt toepassen. Als u deze voor een nieuwe dia gebruikt, wordt de leesrichting ook op de juiste wijze aangebracht.

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Gebruik toegankelijkheids controleom te zoeken naar onvoldoende kleur contrast.

U kunt ook zoeken naar tekst in uw spread sheet die moeilijk te lezen is of waarvan onderscheid kan worden gemaakt tussen de achtergrond.

Gebruik een scherp contrast tussen tekst en achtergrond, zodat personen met verminderd gezichtsvermogen de inhoud ook kunnen lezen en gebruiken. Gebruik zwarte tekst op een witte of andere lichte achtergrond, of gebruik witte tekst op een donkere achtergrond.

Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen eveneens gemakkelijker te onderscheiden voor personen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Elke dia een unieke titel geven

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar dia’s zonder titel.

Mensen die blind of slechtziend zijn of die een leesbeperking hebben, hebben diatitels nodig om te navigeren. Door te scannen of een schermlezer te gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld snel door een lijst met diatitels bladeren en direct naar de gewenste dia gaan.

Unieke diatitels gebruiken

Een diatitel verbergen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik toegankelijkheids controleom ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Controleer uw dia's op gebieden die er overvol of onleesbaar uitzien om mogelijke problemen met betrekking tot lettertypen of witruimte te vinden.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Maak video's toegankelijk voor gebruikers die slecht kunnen zien of horen.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 365

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw PowerPoint-presentaties in Office 365:

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 • Als u klikken met de rechtermuisknop wilt inschakelen op de Mac, zorgt u ervoor dat in Systeemvoorkeuren de optie Secundaire klik is geselecteerd.

Tip: Om een goede alternatieve tekst te schrijven moet u ervoor zorgen dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier beschrijft. De alternatieve tekst bestaat idealiter slechts uit een of twee korte regels. In de meeste gevallen volstaan een paar zorgvuldig uitgekozen woorden al. Herhaal geen tekst uit de omringende context als alternatieve tekst en gebruik geen woordgroepen om te verwijzen naar afbeeldingen, zoals ‘een afbeelding’ of ‘een afbeelding van’.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve teksten voor afbeeldingen. Als u een afbeelding wilt toevoegen die een pictogram, een scherm afbeelding of andere afbeeldingen is die geen foto is, moet u de alternatieve tekst hand matig toevoegen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een afbeelding. Selecteer alternatieve tekst bewerken....

   Context menu voor afbeeldingen waarin de optie alternatieve tekst is geselecteerd.
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer afbeeldings opmaak > alternatieve tekst.

   De knop alternatieve tekst op het lint in PowerPoint voor Mac

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

Alternatieve tekst in PowerPoint voor Mac

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een shape. Selecteer alternatieve tekst bewerken....

   Snelmenu voor vormen waarin de optie alternatieve tekst is geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechter muisknop ergens in het frame klikken die de hele vorm omsluit, niet binnen een van de onderdelen.

  • Selecteer een shape. Selecteer vorm opmaak > alternatieve tekst.

   Knop alternatieve tekst voor shapes op het lint in Power Point voor Mac

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1-2 zinnen om de shape en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst voor shapes in Power Point voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een SmartArt-afbeelding. Selecteer alternatieve tekst bewerken....

   Snelmenu voor vormen waarin de optie alternatieve tekst is geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechter muisknop ergens in het kader klikken dat de hele SmartArt-afbeelding omsluit, niet binnen een van de onderdelen.

  • Selecteer een SmartArt-afbeelding. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

   De knop alternatieve tekst voor een SmartArt-afbeelding op het lint van Power Point voor Mac

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1-2 zinnen om de SmartArt-afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst voor shapes in Power Point voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer alternatieve tekst bewerken.... Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

  Context menu voor grafieken waarin de optie alternatieve tekst is geselecteerd.
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst voor grafieken in Power Point voor Mac in Office 365.

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen decoratief maken

Als uw presentatie visuele elementen bevat die alleen decoratief zijn, kunt u deze als zodanig markeren zonder dat u alternatieve tekst hoeft te schrijven. Wanneer een dergelijke afbeelding wordt gevonden door een scherm lezer, wordt deze decoratief weer gegeven, zodat de gebruiker weet dat er geen informatie ontbreekt.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechter muisknop op een visueel element. Selecteer alternatieve tekst bewerken....

  • Selecteer een visueel element. Selecteer het tabblad opmaak van visuele elementen > alternatieve tekst.

 2. Schakel het selectie vakje markeren als decoratief in. Het veld voor het tekst invoer wordt grijs weer gegeven.

  Decoratieve alternatieve tekst afbeelding in Power Point voor Mac in Office 365.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw PowerPoint-presentaties in Office 2019:

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 • Als u klikken met de rechtermuisknop wilt inschakelen op de Mac, zorgt u ervoor dat in Systeemvoorkeuren de optie Secundaire klik is geselecteerd.

Tip: Om een goede alternatieve tekst te schrijven moet u ervoor zorgen dat u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier beschrijft. De alternatieve tekst bestaat idealiter slechts uit een of twee korte regels. In de meeste gevallen volstaan een paar zorgvuldig uitgekozen woorden al. Herhaal geen tekst uit de omringende context als alternatieve tekst en gebruik geen woordgroepen om te verwijzen naar afbeeldingen, zoals ‘een afbeelding’ of ‘een afbeelding van’.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Als u uw presentaties toegankelijk wilt maken voor een groter publiek, kunt u alternatieve tekst toevoegen aan de afbeeldingen in uw dia's. PowerPoint genereert niet automatisch alternatieve teksten.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een afbeelding. Selecteer alternatieve tekst bewerken....

   Context menu voor afbeeldingen waarin de optie alternatieve tekst is geselecteerd.
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer afbeeldings opmaak > alternatieve tekst.

   De knop alternatieve tekst op het lint in PowerPoint voor Mac

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

Alternatieve tekst in PowerPoint voor Mac

Tip: U kunt ook een beschrijving voor mij genereren selecteren als u de intelligente services van micro soft wilt laten maken. Dit duurt even, waarna het resultaat wordt weer gegeven in het veld voor het tekstvak. Vergeet niet om eventuele opmerkingen te verwijderen PowerPoint hebt toegevoegd, bijvoorbeeld ' beschrijving gegenereerd met hoge betrouw baarheid '.

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een shape. Selecteer alternatieve tekst bewerken....

   Snelmenu voor vormen waarin de optie alternatieve tekst is geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechter muisknop ergens in het frame klikken die de hele vorm omsluit, niet binnen een van de onderdelen.

  • Selecteer een shape. Selecteer vorm opmaak > alternatieve tekst.

   Knop alternatieve tekst voor shapes op het lint in Power Point voor Mac

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1-2 zinnen om de shape en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst voor shapes in Power Point voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik met de rechter muisknop op een SmartArt-afbeelding. Selecteer alternatieve tekst bewerken....

   Snelmenu voor vormen waarin de optie alternatieve tekst is geselecteerd.

   Tip: U moet met de rechter muisknop ergens in het kader klikken dat de hele SmartArt-afbeelding omsluit, niet binnen een van de onderdelen.

  • Selecteer een SmartArt-afbeelding. Selecteer opmaak > alternatieve tekst.

   De knop alternatieve tekst voor een SmartArt-afbeelding op het lint van Power Point voor Mac

  Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

 2. Typ 1-2 zinnen om de SmartArt-afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst voor shapes in Power Point voor Mac in Office 365

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer alternatieve tekst bewerken.... Het deel venster alternatieve tekst wordt geopend aan de rechter kant van de dia.

  Context menu voor grafieken waarin de optie alternatieve tekst is geselecteerd.
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deel venster alternatieve tekst voor grafieken in Power Point voor Mac in Office 365.

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuele elementen decoratief maken

Als uw presentatie visuele elementen bevat die alleen decoratief zijn, kunt u deze als zodanig markeren zonder dat u alternatieve tekst hoeft te schrijven. Wanneer een dergelijke afbeelding wordt gevonden door een scherm lezer, wordt deze decoratief weer gegeven, zodat de gebruiker weet dat er geen informatie ontbreekt.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechter muisknop op een visueel element. Selecteer alternatieve tekst bewerken....

  • Selecteer een visueel element. Selecteer het tabblad opmaak van visuele elementen > alternatieve tekst.

 2. Schakel het selectie vakje markeren als decoratief in. Het veld voor het tekst invoer wordt grijs weer gegeven.

  Decoratieve alternatieve tekst afbeelding in Power Point voor Mac in Office 365.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw PowerPoint-presentaties in Office 2016:

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Afbeelding opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Afbeelding opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer SmartArt opmaken en selecteer Opties voor vormen .

 3. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de SmartArt-afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Gebruik de volgende procedure als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-afbeelding.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de vorm.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Vorm opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Grafiekgebied opmaken, op het tabblad Grafiekopties, de optie Grootte en eigenschappen.

 4. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de grafiek.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met in de vakken Alternatieve tekst een beschrijving van de geselecteerde grafiek

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Hyperlink. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 4. Typ in het vak Adres het bestemmingsadres voor de hyperlink.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

 6. Als u de wijzigingen wilt toepassen, selecteert u OK > OK.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de bewaarde toegankelijke sjablonen om ervoor te zorgen dat het ontwerp, de kleuren, het contrast en de letter typen van uw dia toegankelijk zijn voor alle doel groepen. Ze zijn ook zo ontworpen dat scherm lezers de inhoud van de dia gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Als u een toegankelijke sjabloon wilt zoeken, selecteert u bestand > Nieuw van sjabloon.

 2. Typ in het tekst veld alle sjablonen zoekentoegankelijke sjablonen en druk op Return.

 3. Selecteer een geschikte sjabloon in de zoek resultaten.

Pagina sjablonen in Power Point voor Mac

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabelontwerp het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van het selectievakje Veldnamenrij op het tabblad Tabelontwerp

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Gebruik de opties voor lettertype, grootte, stijl en kleur om de tekst op te maken.

Schermafbeelding van de groep Lettertype op het tabblad Start

Een lijst met opsommingstekens maken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de dia.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Opsommingstekens.

 4. Typ de tekst bij elk opsommingsteken in de lijst.

Schermafbeelding van de beschikbare stijlen voor opsommingstekens wanneer u de pijl op de knop Opsommingstekens selecteert

Een geordende lijst maken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de dia.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer de knop Nummering.

 4. Typ de tekst bij elk genummerd item in de lijst.

Schermafbeelding van de beschikbare nummeringsstijlen wanneer u de pijl op de knop Nummering selecteert

Dia's toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dia's in uw PowerPoint-presentaties toegankelijk kunt maken.

Unieke diatitels gebruiken

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie Opnieuw instellen om alle tijdelijke aanduidingen voor de geselecteerde dia te herstellen.

 2. Typ een unieke en beschrijvende titel voor de dia.

Schermafbeelding van de opdracht Opnieuw instellen in de groep Dia's op het tabblad Start

Een diatitel verbergen

Een titel instellen als onzichtbaar op de dia, maar wel leesbaar door schermlezers.

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie Rangschikken.

 2. Selecteer in het menu Rangschikken het selectiedeelvenster.

 3. Ga in het selectiedeelvenster naar het Titelzoekvak en klik op het oogsymbool ernaast.

Schermafbeelding van het selectiedeelvenster met het oogpictogram naast de tijdelijke aanduiding voor de titel

De leesrichting van dia-inhoud instellen

In het selectiedeelvenster kunt u de volgorde instellen waarin schermlezers de tekst op de dia moeten lezen. In het selectiedeelvenster worden de objecten op de dia in omgekeerde volgorde vermeld. Wanneer de schermlezer deze dia leest, worden de objecten gelezen in de omgekeerde volgorde die in het selectiedeelvenster wordt weergegeven.

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie Rangschikken.

 2. Selecteer in het menu Rangschikken het selectiedeelvenster.

 3. Als u in het selectiedeelvenster de leesvolgorde wilt wijzigen, sleept u items naar de nieuwe locatie.

Schermafbeelding van het selectiedeelvenster met alle objecten op de dia in omgekeerde volgorde

Ingebouwde ontwerpen voor dia's gebruiken voor de juiste leesrichting

PowerPoint bevat ingebouwde dia-ontwerpen die tijdelijke aanduidingen bevatten voor tekst, Video's, afbeeldingen en meer. Ze bevatten ook alle opmaak, zoals thema kleuren, letter typen en effecten. Om er zeker van te zijn dat uw dia's toegankelijk zijn, zijn de ingebouwde indelingen zo ontworpen dat de Lees richting hetzelfde is voor mensen die technologie zien, zoals scherm lezers.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Normaal.

 2. Bepaal in het deelvenster Miniaturen de plaats waar u de nieuwe dia wilt toevoegen en klik er met de rechtermuisknop op.

 3. Selecteer Nieuwe dia en selecteer de ingevoegde dia.

 4. Vouw op het tabblad Ontwerpen de galerie Thema’s uit en selecteer de gewenste indeling. De indeling wordt automatisch op de nieuwe dia toegepast.

 5. Ga naar de nieuwe dia en voeg de gewenste titel en inhoud toe.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint 2016 biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audiosporen. Ook wordt er ondersteuning geboden voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden. 

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor bijschriften en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe closed captions of ondertitels worden weergegeven.

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten, zijn voorzien van closed caption-ondertiteling of ondertitels in een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

iOS: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, vormen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt personen die het scherm niet kunnen zien beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belang rijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in de alternatieve tekst een korte beschrijving van de afbeelding en vermeld het bestaan van de tekst en de intentie.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen, tabellen en vormen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Video's toegankelijk maken voor visueel gehandicapten en slechthorende gebruikers

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen, tabellen en vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, tabellen, vormen en andere visuele elementen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om het element te beschrijven voor gebruikers die de tekst niet kunnen zien.

 1. Selecteer het element, bijvoorbeeld een afbeelding.

 2. Als u het bijbehorende tabblad wilt openen, bijvoorbeeld het tabblad Afbeelding, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor het element. Beschrijf bijvoorbeeld de inhoud van de afbeelding.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de meegeleverde dia- Thema's om er zeker van te zijn dat uw Diaontwerp toegankelijk is. De meeste Thema's zijn ontworpen voor toegankelijke kleuren, contrast en letter typen. Ze zijn ook zo ontworpen dat scherm lezers de inhoud van de dia gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Selecteer een dia.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Tik op Start > Ontwerpen.

 4. Tik op Thema's en selecteer het gewenste thema.

Opdracht Thema's, met Ion geselecteerd

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Tik op Stijlopties en selecteer Veldnamenrij.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Opdracht Stijlopties, met Veldnamenrij geselecteerd

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Lint weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Selecteer op het tabblad Start de opties voor tekstopmaak.

Tabblad Start, met opties voor tekenstijlen

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint 2016 biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audiosporen. Ook wordt er ondersteuning geboden voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden. 

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor bijschriften en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe closed captions of ondertitels worden weergegeven.

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten, zijn voorzien van closed caption-ondertiteling of ondertitels in een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Android: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Neem alternatieve tekst op in alle afbeeldingen, vormen en tabellen.

Dankzij alternatieve tekst kunnen gebruikers die het scherm niet kunnen zien, beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en vormen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belang rijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in alternatieve tekst een korte beschrijving van de afbeelding en vermeld het bestaan van de tekst en de intentie.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Video's toegankelijk maken voor visueel gehandicapten en slechthorende gebruikers

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen en tabellen in uw PowerPoint-presentaties.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals Foto's en scherm afbeeldingen, zodat scherm lezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Als u het tabblad Afbeelding wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Selecteer een vorm.

 2. Als u het tabblad Vorm wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving voor de vorm.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Shape

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Tik ergens in een tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Schuif omlaag naar Alternatieve tekst en tik erop.

 4. Typ een beschrijving voor de tabel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Tabel

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de meegeleverde dia- Thema's om er zeker van te zijn dat uw Diaontwerp toegankelijk is. De meeste Thema's zijn ontworpen voor toegankelijke kleuren, contrast en letter typen. Ze zijn ook zo ontworpen dat scherm lezers de inhoud van de dia gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Selecteer een dia.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Tik op Start > Ontwerpen.

 4. Tik op Thema's en selecteer het gewenste thema.

Opdracht Thema's, met themaopties

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Tik op Stijlopties en selecteer Veldnamenrij.

  Tip: Als de optie al is geselecteerd, is deze niet beschikbaar.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Opdracht Stijlopties, met Veldnamenrij geselecteerd

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop Opdrachten weergeven Pictogram Bewerken .

 3. Selecteer op het tabblad Start de opties voor tekstopmaak.

Tabblad Start, met opties voor tekenstijlen

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint 2016 biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audiosporen. Ook wordt er ondersteuning geboden voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden. 

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor closed caption-ondertiteling en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen die u kunt gebruiken om aan te passen hoe closed caption-ondertiteling en ondertitels worden weergegeven. 

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten, zijn voorzien van closed caption-ondertiteling of ondertitels in een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Windows 10-app: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van Power Point-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Neem alternatieve tekst op in alle afbeeldingen, vormen en tabellen.

Dankzij alternatieve tekst kunnen gebruikers die het scherm niet kunnen zien, beter begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en vormen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belang rijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in alternatieve tekst een korte beschrijving van de afbeelding en vermeld het bestaan van de tekst en de intentie.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedige cursieve of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Maak video's toegankelijk voor gebruikers die slecht kunnen zien of horen.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen en tabellen in uw PowerPoint-presentaties.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals Foto's en scherm afbeeldingen, zodat scherm lezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Tik op de werk balk op de knop alternatieve tekst. Knop alternatieve tekst in Power Point Mobile voor Windows Phone.

 3. Typ een beschrijving voor de afbeelding.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Dialoog venster alternatieve tekst voor afbeeldingen in Power Point Mobile voor Windows-telefoons.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Selecteer een vorm.

 2. Tik op de werk balk op de knop alternatieve tekst. Knop alternatieve tekst in Power Point Mobile voor Windows Phone.

 3. Typ een beschrijving voor de vorm.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Dialoog venster alternatieve tekst voor vormen in Power Point Mobile voor Windows-telefoons.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Tik ergens in een tabel.

 2. Tik op de werk balk op de knop alternatieve tekst. Knop alternatieve tekst in Power Point Mobile voor Windows Phone.

 3. Typ een beschrijving voor de tabel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Dialoog venster alternatieve tekst voor tabellen in Power Point Mobile voor Windows-telefoons.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de meegeleverde dia- Thema's om er zeker van te zijn dat uw Diaontwerp toegankelijk is. De meeste Thema's zijn ontworpen voor toegankelijke kleuren, contrast en letter typen. Ze zijn ook zo ontworpen dat scherm lezers de inhoud van de dia gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Selecteer een dia.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop meer opties. Knop meer opties in Power Point Mobile voor Windows-telefoons.

 3. Tik op Start > Ontwerpen.

 4. Tik op Thema's en selecteer het gewenste thema.

Menu Thema's in Power Point Mobile voor Windows-telefoons.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad tabel wilt openen, tikt u op de knop meer opties. Knop meer opties in Power Point Mobile voor Windows-telefoons.

 3. Tik op Stijlopties en selecteer Veldnamenrij.

  Tip: Als de optie al is geselecteerd, is deze niet beschikbaar.

 4. Typ de kolomkoppen in de tabel.

Menu Tabel stijlen in Power Point Mobile voor Windows-telefoons.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u het tabblad Start wilt openen, tikt u op de knop meer opties. Knop meer opties in Power Point Mobile voor Windows-telefoons.

 3. Selecteer op het tabblad Start de opties voor tekstopmaak.

Opties voor tekst opmaak in Power Point Mobile voor Windows-telefoons.

Bijschriften, ondertitels en alternatieve audiosporen gebruiken in video's

PowerPoint 2016 biedt ondersteuning voor het afspelen van video met meerdere audiosporen. Ook wordt er ondersteuning geboden voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn ingesloten in videobestanden. 

Closed caption-ondertiteling en ondertitels moeten worden gecodeerd in de video voordat deze worden ingevoegd in PowerPoint. PowerPoint biedt geen ondersteuning voor closed caption-ondertiteling en ondertitels die zijn opgeslagen in een ander bestand dan het videobestand.

Ondersteunde video-indelingen voor closed caption-ondertiteling en ondertitels variëren afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Elk besturingssysteem bevat instellingen die u kunt gebruiken om aan te passen hoe closed caption-ondertiteling en ondertitels worden weergegeven. 

Closed captions, ondertitels en alternatieve audiosporen blijven niet behouden wanneer u de functie Media comprimeren of Mediacompatibiliteit optimaliseren gebruikt. Ook worden als u van uw presentatie een video maakt closed caption-ondertiteling, ondertitels of alternatieve audiosporen in de ingesloten video's niet opgenomen in de video die wordt opgeslagen.

Als u de opdracht Media opslaan als gebruikt voor een geselecteerde video, blijven de closed caption-ondertiteling, ondertitels en meerdere audiosporen die in de video zijn ingesloten, behouden in het videobestand dat wordt opgeslagen. 

Zorg voor het volgende om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken:

 • Video's bevatten zo nodig een audiospoor met videobeschrijvingen voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

 • Video's die dialoog bevatten, zijn voorzien van closed caption-ondertiteling of ondertitels in een ondersteunde indeling voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken

Office Online: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van PowerPoint Online-presentaties

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om PowerPoint Online-presentaties te maken die toegankelijk zijn voor personen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud omvat afbeeldingen, SmartArt-afbeeldingen, vormen, groepen, Inge sloten objecten en Video's.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole in PowerPoint Online om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien, om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belang rijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in de presentatie. Geef in de alternatieve tekst een korte beschrijving van de afbeelding en vermeld het bestaan van de tekst en de intentie.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of ingesloten video's

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

De tekst van een hyperlink wijzigen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Voer een visuele controle van de dia's in de presentatie uit om kleurgecodeerde items te zoeken.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Omcirkel informatie of gebruik animaties om de aandacht erop te vestigen, in plaats van te vertrouwen op laserpointers of kleur.

Voeg vormen toe als de status met kleur wordt aangegeven. Voeg bijvoorbeeld een vinkje toe als met groen 'geslaagd' wordt aangegeven en voeg een hoofdletter X toe als met rood 'mislukt' wordt aangegeven.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Controleer dia's op onvoldoende kleurcontrast en zoek naar diatekst die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

De tekst in uw presentaties moet leesbaar zijn, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Oranje, rood en groen vermijden in uw sjabloon en tekst.

Patronen gebruiken in grafieken, in plaats van kleur, om punten te benadrukken.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Geef elke dia een unieke titel.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole in PowerPoint Online om te zoeken naar dia's zonder titel.

Mensen die schermlezers en andere ondersteunende technologieën gebruiken krijgen diatekst, vormen en inhoud in een specifieke volgorde voorgelezen. Het is daarom een goede gewoonte om de dia-indelingen in PowerPoint Online te gebruiken. Die zorgen ervoor dat de inhoud in een logische volgorde kan worden gelezen door schermlezers.

Mensen die blind of slechtziend zijn of die een leesbeperking hebben, hebben diatitels nodig om te navigeren. Door te scannen of een schermlezer te gebruiken, kunnen ze bijvoorbeeld snel door een lijst met diatitels bladeren en direct naar de gewenste dia gaan.

Een logische leesrichting gebruiken

Unieke diatitels gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole in PowerPoint Online om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden de locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel is genest in een andere tabel of is samengevoegd of gesplitst, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie meer over de tabel verstrekken. Lege rijen en kolommen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat dit zou kunnen suggereren dat de tabel verder geen informatie meer bevat.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Controleer uw dia's op gebieden die er overvol of onleesbaar uitzien om mogelijke problemen met betrekking tot lettertypen of witruimte te vinden.

Mensen met dyslexie zien de tekst op een pagina soms voor hun ogen 'zwemmen'. (De tekst van de ene regel lijkt in die van de regel eronder te worden samengedrukt.) Ze zien vaak samengevoegde of vervormde tekst.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan afbeeldingen en tabellen in uw PowerPoint Online-presentaties.

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Selecteer op het tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen de optie Opmaak.

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de afbeelding.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alternatieve tekst met de velden Titel en Beschrijving.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-afbeeldingen

 1. Selecteer een SmartArt-afbeelding.

 2. Selecteer op het tabblad Hulpmiddelen voor SmartArt de optie Ontwerpen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de SmartArt-afbeelding.

Schermafbeelding van het tabblad Ontwerpen van Hulpmiddelen voor SmartArt, waarbij de cursor de optie Alternatieve tekst aanwijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of ingesloten video's

 1. Selecteer een vorm of video.

 2. Selecteer op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen de optie Opmaak.

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de vorm.

Schermafbeelding van het tabblad Opmaak van Hulpmiddelen voor tekenen, waarbij de cursor de optie Alternatieve tekst aanwijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

 1. Plaats de cursor in een cel van de tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen de optie Indeling.

 3. Selecteer Alternatieve tekst en typ een beschrijving voor de tabel.

Schermafbeelding van het tabblad Indeling van Hulpmiddelen voor tabellen, waarbij de cursor de optie Alternatieve tekst aanwijst.

Hyperlinks en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tabellen in uw PowerPoint Online-presentaties toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen, klik met de rechtermuisknop en selecteer Koppeling.

  De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weergavetekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

  Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

 2. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 3. Selecteer Invoegen.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Koppeling, waarin u tekst en adresgegevens voor hyperlinks kunt opgeven.

De tekst van een hyperlink wijzigen

 1. Selecteer de tekst van de hyperlink, klik met de rechtermuisknop en selecteer Koppeling bewerken.

 2. Bewerk in het vak Weergavetekst de tekst die u voor de hyperlink wilt weergeven.

 3. Selecteer OK.

Tabelkoppen gebruiken

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen de optie Ontwerpen.

 3. Selecteer Veldnamenrij en typ de kolomkoppen in de tabel.

Schermafbeelding van de groep Opties voor tabelstijlen op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen, waarbij de optie Veldnamenrij is geselecteerd.

Dia's toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u dia's in uw PowerPoint Online-presentaties toegankelijk kunt maken.

Een toegankelijk diaontwerp gebruiken

Gebruik een van de bewaarde toegankelijke Thema's en sjablonen om ervoor te zorgen dat het ontwerp, de kleuren, het contrast en de letter typen van uw dia toegankelijk zijn voor alle doel groepen. Ze zijn ook zo ontworpen dat scherm lezers de inhoud van de dia gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Ga in uw browser naar Office.com, Meld u aan bij uw account en open PowerPoint Online.

 2. Selecteer op de pagina Welkom bij Power Point de optie meer Thema's.

 3. Schuif op de pagina een thema selecteren omlaag naar de onderkant van de pagina en selecteer alle Thema's verkennen.

 4. Typ ' toegankelijke sjablonen ' in het tekstvak Office-sjablonen zoeken en druk op ENTER.

 5. Selecteer een geschikte sjabloon in de zoek resultaten.

 6. Selecteer in het venster voor beeld van sjabloon de optie bewerken in browser.

Welkom-weer gave met sjablonen in Power Point online.

Een logische leesrichting gebruiken

Als uw dia's objecten bevatten die geen deel uitmaken van een diasjabloon, moet u deze in een logische volgorde rangschikken. Objecten worden voorgelezen in de volgorde waarin u ze hebt gemaakt. Die volgorde is mogelijk niet logisch als u een schermlezer gebruikt.

U kunt de leesrichting beter testen in de bureaubladversie van PowerPoint, omdat u daarin de volgorde van objecten kunt wijzigen in het selectiedeelvenster. In PowerPoint Online kunt u objecten kopiëren en plakken om de volgorde ervan op een dia te wijzigen.

Als u de volgorde van objecten op een dia wilt testen, selecteert u het object en drukt u op de Tab-toets om van focus tussen objecten te wisselen.

Tekst opmaken voor toegankelijkheid

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Start.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de opmaakopties.

Lettertypegroep in PowerPoint Online

Unieke titels voor dia's gebruiken

 1. Selecteer een dia zonder titel.

 2. Selecteer op het tabblad Start de optie Indeling.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Dia-indeling een dia-indeling met tijdelijke aanduidingen voor titels en selecteer vervolgens Indeling wijzigen. De nieuwe lay-out wordt toegepast op de dia’s.

 4. Typ een unieke naam op de plaats van de tijdelijke aanduiding voor de titel.

Opmerking: Een titel hoeft niet per se zichtbaar te zijn om toegankelijk te zijn. Mensen die schermlezers gebruiken horen bijvoorbeeld de titel van een dia, ook als deze niet zichtbaar is. In de bureaubladversie van PowerPoint 2016 kunt u het selectiedeelvenster gebruiken om de zichtbaarheid van titels en andere objecten op een dia in- of uit te schakelen.

Schermafbeelding van het tabblad Start, waarbij de cursor de optie Indeling aanwijst in de groep Dia's.

Toegankelijkheidscontrole in PowerPoint Online gebruiken

 1. Selecteer het tabblad Controle.

 2. Selecteer Toegankelijkheid controleren.

  Schermafbeelding van het tabblad Controle, waarbij de cursor de optie Toegankelijkheid controleren aanwijst.

 3. Bekijk de resultaten in het deel venster toegankelijkheids controle. De resultaten worden op de volgende manier gecategoriseerd op basis van de ernst van het gevonden probleem:

  • Fouten. Inhoud die niet of slechts met grote moeite te begrijpen is voor mensen met een handicap.

  • Waarschuwingen. De inhoud is lastig te begrijpen voor mensen met een handicap.

  • Tips. Hoewel mensen met een handicap de inhoud kunnen begrijpen, maken tips duidelijk dat de inhoud beter kan worden ingedeeld of gepresenteerd om de ervaring te verbeteren.

 4. Los de problemen op.

Opmerking: Met toegankelijkheids controle wordt uw presentatie gecontroleerd op alle problemen die kunnen worden opgelost in de browser. Voor een volledige inspectie opent u de presentatie in de bureau blad-app en gebruikt u de bureaublad toegankelijkheids controle voor Windows of Mac.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×