Uw Outlook Customer Manager-gegevens exporteren of verwijderen

Outlook Customer Manager wordt in juni 2020 buiten gebruik gesteld. U kunt Outlook Customer Manager na juni 2020 niet gebruiken, maar u kunt uw Outlook Customer Manager-gegevens exporteren of verwijderen door de stappen in dit artikel te volgen.

Uw Outlook Customer Manager-gegevens exporteren

Er zijn twee opties voor het exporteren van uw Outlook Customer Manager-gegevens:

 • Gebruik de Outlook Customer Manager-invoegtoepassing voor Outlook voor Windows: u kunt dit doen in Outlook, maar u hebt niet alle gegevens, zoals de relaties tussen entiteiten, en deze zijn niet beschikbaar nadat Outlook Customer Manager is gedeactiveerd.

 • De Windows PowerShell-app gebruiken: u moet een script gebruiken waarmee al uw gegevens worden geëxporteerd vanuit Outlook Customer Manager.

U wordt aangeraden de optie PowerShell-script te gebruiken als u alle gegevens wilt importeren in een ander product.

Uw Outlook Customer Manager-gegevens exporteren vanuit Outlook voor Windows

Volg de onderstaande stappen voor het exporteren van uw Outlook Customer Manager-gegevens vanuit Outlook voor Windows.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als Outlook Customer Manager is gedeactiveerd.

 1. Selecteer in Outlook voor Windows in het navigatiedeelvenster onder aan het mappenvenster de optie ... en kies invoeg toepassingen. Als u hierom wordt gevraagd, meldt u zich aan bij Outlook Customer Manager.

 2. Selecteer het gegevenstype dat u wilt exporteren. U kunt kiezen voor het exporteren van contactpersonen, bedrijven of aanbiedingen.

 3. Selecteer de knop exporteren . U kunt alles exporteren voor een bepaalde categorie of de huidige gefilterde weergave.

 4. De export maakt een Excel-bestand (. XLSX). Het bestand wordt opgeslagen in OneDrive van uw werkaccount.

 5. Bestanden die zijn toegevoegd aan een persoonlijke contactpersoon/een organisatie/aanbieding, zijn beschikbaar in uw OneDrive-documenten. Bestanden die zijn toegevoegd aan een gedeelde contactpersoon/Company/aanbieding, zijn beschikbaar in de map documenten van de Office 365-groep voor Outlook Customer Manager.

Uw Outlook Customer Manager-gegevens exporteren met PowerShell

Volg de onderstaande stappen voor het exporteren van uw gebruikersgegevens in Outlook Customer Manager met behulp van een PowerShell-script. U kunt het script uitvoeren op een Windows-of Mac-computer.

Gebruik het PowerShell-script OCM-script. ps1 om uw gegevens te exporteren.

Outlook Customer Manager-gegevens exporteren met Windows PowerShell-app

 1. Het script op deze locatie weergeven: gegevens export van Outlook Customer Manager.

 2. Download het script en sla dit op uw computer op.

 3. Kies Starten typ PowerShellin het Windows-bureaublad.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de Windows PowerShell-app en selecteer als administrator uitvoeren. Selecteer Ja om toe te staan dat deze app wijzigingen aan uw apparaat aanbrengt.

 5. Ga op de pagina Windows PowerShell-app naar de locatie van het bestand OCM-script. ps1 .

 6. Typ

  .\OCM-Script.ps1 export-all-data 

  En kies Enter.

 7. Voer op de pagina referentie van Windows PowerShell uw e-mailadres en wachtwoord voor Office 365 in en kies OK. Het script wordt nu weergegeven.

 8. Uw geëxporteerde Outlook Customer Manager-gegevensbestanden worden opgeslagen in de bestandslocatie waar u het bestand OCM-script. ps1 hebt opgeslagen. De persoon wordt opgeslagen in een submap waarvan de naam bestaat uit uw e-mailadres en de datum en tijd waarop het script is uitgevoerd: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. De bestanden hebben een CSV-bestand. U kunt een CSV-bestands lezer, zoals Microsoft Excel, gebruiken om uw gegevens te bekijken.

Outlook Customer Manager-gegevens exporteren met Mac PowerShell

Volg de onderstaande stappen voor het exporteren van uw gebruikersgegevens in Outlook Customer Manager met behulp van een Mac PowerShell-script. Voer dit script uit op een Mac-computer. Gebruik het PowerShell-script OCM-script. ps1 om uw gegevens te exporteren.

Voordat u dit script kunt uitvoeren, moet u homebrew installeren.

 1. Het script op deze locatie weergeven: gegevens export van Outlook Customer Manager.

 2. Download het script en sla dit op uw computer op.

 3. Open op uw Mac-computer Terminal. Kopieer en plak de onderstaande opdracht om homebrew te installeren:

  /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)
 4. Kopieer en plak de onderstaande opdracht in de terminal om PowerShell voor Macte installeren.

  brew cask install powershell
 5. Typ

   pwsh

  En kies Enter.

 6. Kopieer en plak de onderstaande opdracht en voer uw e-mailadres en wachtwoord voor Office 365 in.

   $cred=get-credentials
 7. Ga in het venster Terminal naar de locatie van het bestand OCM-script. ps1 .

 8. Typ

   .\OCM-Script.ps1 export-all-data

  En kies Enter.

 9. Uw geëxporteerde Outlook Customer Manager-gegevensbestanden worden opgeslagen in de bestandslocatie waar u het bestand OCM-script. ps1 hebt opgeslagen. De persoon wordt opgeslagen in een submap waarvan de naam bestaat uit uw e-mailadres en de datum en tijd waarop het script is uitgevoerd: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. De bestanden hebben een CSV-bestand. U kunt een CSV-bestands lezer, zoals Microsoft Excel, gebruiken om uw gegevens te bekijken.

Uw Outlook Customer Manager-gegevens verwijderen

U kunt alleen Outlook Customer Manager-deals, gedeelde contactpersonen en bedrijfsgegevens verwijderen met behulp van de invoegtoepassing Outlook Customer Manager. Een PowerShell-script is binnenkort beschikbaar en wordt opgenomen in dit artikel als u klaar bent.

Als u de gegevens voor deals en het bedrijf verwijdert via de Outlook Customer Manager-invoegtoepassing voor Outlook voor Windows, kunt u een item op een bepaald moment niet verwijderen. Als u veel bedrijven hebt en gegevens wilt afhandelen, kunt u wachten op het PowerShell-script.

Outlook Customer Manager-gegevens verwijderen uit Outlook voor Windows

Volg de onderstaande stappen om uw Outlook Customer Manager-gegevens te verwijderen uit Outlook voor Windows.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als Outlook Customer Manager is gedeactiveerd.

Als u bedrijfsgegevens en deals wilt verwijderen, selecteert u in Outlook voor Windows in het navigatiedeelvenster onder aan het mappenvenster de optie... en kies invoegtoepassingen. Als u hierom wordt gevraagd, meldt u zich aan bij Outlook Customer Manager.

Selecteer het gegevenstype dat u wilt verwijderen. U kunt ervoor kiezen om bedrijven of deals te verwijderen. Klik met de rechtermuisknop op een item in de lijst en selecteer de optie verwijderen.

Als u contactgegevens wilt verwijderen, volgt u de stappen in een contactpersoon verwijderen.

Voer de stappen uitom taken te verwijderen.

Als u Outlook Customer Manager-bestanden wilt verwijderen, volgt u de stappen in bestanden of mappen in OneDrive verwijderen. Uw Outlook Customer Manager-bestanden bevinden zich in OneDrive in de map van Outlook Customer Manager.

Als u Outlook Customer Manager-bestanden voor gedeelde deals, bedrijven en contactpersonen wilt verwijderen, verwijdert u de bestanden in de Office 365-groep voor Outlook Customer Manager.

Licenties van Outlook Customer Manager verwijderen

Mogelijk wilt u de licenties verwijderen voor het opschonen van Outlook Customer Manager voor uw gebruikers.

 1. Ga in het Microsoft-Beheercentrum naar > gebruikers van de pagina actieve gebruikers .

 2. Selecteer op de pagina actieve gebruikers de rij van de gebruiker van wie u een licentie wilt intrekken.

 3. Selecteer in het rechterdeelvenster licenties en apps.

 4. Vouw de sectie licenties uit, schakel het selectievakje voor de licentie van Outlook Customer Manager uit en selecteer vervolgens wijzigingen Opslaan .

De invoegtoepassing Outlook Customer Manager uit Outlook verwijderen

 1. Typ in een browser https://Outlook.office365.com/mail/inclientstore

 2. Selecteer mijn invoegtoepassingen.

 3. Zoek op de pagina mijn invoegtoepassingenOutlook Customer Manager, selecteer (...) en kies verwijderen.

Gebruikersgegevens exporteren of verwijderen met behulp van de privacy-portal van Outlook Customer Manager

Volg de stappen in de Gebruikersgegevens exporteren of verwijderen met behulp van het privacy-portal van Outlook Customer Manager om uw Outlook Customer Manager-gegevens te exporteren of te verwijderen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt het verzamelen, opslaan, bewerken en delen van persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden zeer algemeen vastgesteld onder de AVG als gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die een ingezetene is van de Europese Unie (EU). Als Outlook Customer Manager buiten gebruik wordt gesteld (juni 2020), en als de gebruikersgegevens er nog steeds zijn, wordt AVG-compatibel een extra uitkomend moment. U wordt aangeraden Outlook Customer Manager-gegevens te verwijderen met behulp van de bovenstaande methoden. Ga naar de overzichtspaginavan Microsoft GDRP voor meer informatie.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×