Uw Office 365-teamsite aanpassen voor het opslaan en delen van bestanden

Inzenders: Tom Werner Diane Faigel
Laatst bijgewerkt: 1 maart 2017

In een klein bedrijf met een paar medewerkers is een combinatie van OneDrive voor Bedrijven en een Office 365-teamsite een van de beste manieren om bestanden te delen en online samen te werken. U kunt de teamsite van Office 365 aanpassen om toegang te krijgen tot meer functies voor opslag en samenwerking.

In deze zelfstudie krijgt u stapsgewijze instructies voor het aanpassen van uw Office 365-teamsite en het delen van bestanden met personen buiten uw bedrijf. U kunt alle stappen uitvoeren of alleen de stappen die voor u interessant zijn.

Als u alle stappen in deze volgorde uitvoert, beschikt u over een introductiepagina voor de teamsite van Office 365 die er zo uitziet:

Afbeelding van de eenvoudige teamsite

U kunt de pagina echter ook aanpassen, zodat deze er ongeveer zo uitziet, met koppelingen naar gedeelde mappen in OneDrive voor Bedrijven en een subsite:

Schermafbeelding van een aangepaste teamsite met een subsite

Stap 1: Bestandsopslag op de Office 365-teamsite aanpassen

Geschatte tijdsduur: 15 - 20 minuten

In deze stap leert u hoe u documentbibliotheken toevoegt aan de Office 365-teamsite, zodat u uw bestanden kunt ordenen. Vervolgens laten we zien hoe u een lijst met contactpersonen toevoegt die u kunt koppelen aan de lijst met contactpersonen in Outlook. Na deze stap beschikt u dan al over twee veelgebruikte functies voor teamsites.

Documentbibliotheken toevoegen aan uw teamsite

Uw Office 365-teamsite bevat al een documentenbibliotheek die u meteen kunt gebruiken. Als deze standaardbibliotheek onvoldoende mogelijkheden biedt, kunt u eenvoudig extra opslagcontainers toevoegen aan uw teamsite. Het is verstandig om eerst te bedenken hoe u bestanden wilt gaan ordenen op uw Office 365-site en welke naamgevingsconventie u wilt gebruiken voor de verschillende opslagcontainers. U weet dan zeker dat de bestanden gemakkelijk te vinden zijn. Als u een grote hoeveelheid gegevens moet ordenen, kunt u in De inhoud voor uw teamsite plannen enkele tips vinden.

Hieronder worden de stappen beschreven voor het toevoegen van documentbibliotheken met namen die zinvol zijn voor uw bedrijf.

 1. Ga naar de teamsite van Office 365. Dit doet u door op de introductiepagina van Office 365 de optie Sites > Teamsite te kiezen.

 2. Kies op de introductiepagina van de teamsite de tegel Lijsten, bibliotheken en andere apps.

  Kies de tegel Lijsten, bibliotheken en andere apps toevoegen als u een nieuwe opslagcontainer aan uw site wilt toevoegen.

 3. Kies Document​​​bibliotheek op de pagina Uw apps.

  Als u een nieuwe opslagcontainer voor documenten wilt toevoegen, kiest u op de pagina Uw apps de tegel Documenten.

 4. Typ een naam voor de nieuwe documentbibliotheek en klik op Maken.

  Typ een naam voor de documentbibliotheek en kies Maken.

  De nieuwe documentbibliotheek wordt toegevoegd aan het navigatiemenu aan de linkerkant, onder Recent.

  Waarschuwingspictogram

 5. Als u nog meer opslagcontainers voor documenten wilt toevoegen, kiest u voeg een app toe > Documentbibliotheek.

 6. Als u een documentbibliotheek wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op de tegel voor de bibliotheek, kiest u de knop Meer(...) en kiest u vervolgens Verwijderen.

  Stappenbeschrijving met een aanmelding bij Office 365 in één stap op 12:07 uur en 47 seconden.

 7. Als u de naam van een documentbibliotheek wilt wijzigen, kiest u eerst Instellingen en vervolgens Naam van de lijst, beschrijving en navigatie. Typ een nieuwe naam in het vak Naam en kies Opslaan. Kies Inhoud van site om nog meer documentbibliotheken toe te voegen.

 8. Als u klaar bent met het toevoegen van documentbibliotheken, klikt u boven aan de pagina op de hyperlink Introductiepagina om terug te gaan de introductiepagina.

  De introductiepagina van uw teamsite ziet er nu ongeveer uit zoals de pagina hieronder, met koppelingen naar de nieuwe documentbibliotheken in het navigatiemenu aan de linkerkant. In ons voorbeeld hebben we containers toegevoegd voor agenda's, bestanden van klanten, projecten en instructies.

  E-mailhandtekeningbericht in Outlook op het web

Lijsten toevoegen voor het ordenen van gegevens (contactpersonen, taken, agenda-items)

Uw teamsite wordt geleverd met een aantal standaard-apps waarmee u nieuwe pagina's voor uw interne website kunt maken. Deze apps werken in grote lijnen hetzelfde als de sjablonen voor Word-documenten. Als u een app toevoegt aan de teamsite, wordt er een formulier weergegeven waarmee u gegevens eenvoudig kunt invoeren.

In deze stap gebruiken we de app Contactpersonen om een pagina te maken voor een lijst met contactgegevens, zoals contactgegevens voor onderaannemers, leveranciers en klanten. Vervolgens koppelen we de lijst aan Outlook, zodat de contactpersonen worden weergegeven wanneer uw teamleden gebruikmaken van hun e-mailaccounts van Office 365 in Outlook.

Laten we beginnen.

 1. Kies op de introductiepagina van de teamsite de tegel Lijsten, bibliotheken en andere apps.

  Kies de tegel Lijsten, bibliotheken en andere apps toevoegen

 2. Kies Contactpersonen op de pagina Uw apps.

  De app Contactpersonen kiezen

 3. Typ een naam voor de lijst met contactpersonen, bijvoorbeeld Leveranciers, en kies Maken. Deze naam komt boven aan de pagina met contactpersonen te staan en ook in het navigatiemenu aan de linkerkant.

 4. Kies de nieuwe pagina op de pagina Inhoud van site. In dit voorbeeld heeft de pagina de naam Leveranciers.

 5. Kies + nieuw item om een contactpersoon toe te voegen.

  Kies Nieuw om een contactpersoon toe te voegen

 6. Voer de gegevens voor de eerste contactpersoon in. U hoeft niet alle vakken in te vullen. Kies Opslaan als u klaar bent.

  Voer informatie in op het contactpersoonformulier.

  De pagina met contactpersonen bevat standaard de velden Achternaam, Voornaam, Bedrijf, Telefoon op werk, Telefoon thuis en E-mailadres. De pagina ziet er als volgt uit nadat er een paar contactpersonen zijn toegevoegd.

  Schermafbeelding van veel contactpersonen die zijn toegevoegd aan uw pagina

 7. Als u deze lijst met contactpersonen in Outlook wilt gebruiken met uw e-mailaccounts van Office 365, kiest u boven aan de pagina Lijst > Verbinden met Outlook.

  Kies Verbinden met Outlook om uw lijst met contactpersonen te synchroniseren met Outlook

 8. Kies tweemaal Toestaan in de beveiligingsvensters en klik op Ja. Er kunnen extra beveiligingsvensters worden weergegeven met het verzoek om uw Office 365-aanmeldingsgegevens in te voeren voor uw e-mailaccount. Voer in dat geval uw e-mailadres en wachtwoord van Office 365 in.

 9. Het duurt 5 tot 10 minuten voordat de gegevens van de contactpersonen van uw teamsite worden weergeven onder Andere contactpersonen in Outlook. Kies in Outlook Verzenden en ontvangen om de gegevens te vernieuwen. U ziet dan de gegevens van de contactpersonen in Outlook.

  Schermafbeelding van de contactpersonen van uw teamsite wanneer deze worden weergegeven in Outlook

  Contactpersonen die u in Outlook invoert, worden niet opgenomen in de lijst met contactpersonen op uw teamsite.

  Nadat u uw teamsite hebt verbonden met Outlook, worden wijzigingen in de contactpersonen op uw teamsite automatisch doorgevoerd in Outlook.

Bekijk ook de andere apps die bij uw teamsite worden geleverd. Zo kunt u de app Agenda gebruiken om een pagina te maken met een agenda voor het bijhouden van belangrijke gebeurtenissen. De app Taken is handig om met behulp van een tijdlijn taken voor een project bij te houden en te beheren. Deze apps kunt u echter niet verbinden met Outlook.

Stap 2: De introductiepagina van de Office 365-teamsite aanpassen

Geschatte tijdsduur: 30 - 40 minuten

U kunt de introductiepagina van uw teamsite aanpassen om uzelf en uw werknemers snel toegang tot de benodigde informatie te geven. Zo kunt u koppelingen toevoegen naar de mappen van werknemers in OneDrive voor Bedrijven, en koppelingen naar documenten, contactpersonen, taken en agenda's. Een andere mogelijkheid is om een notitieblok van OneNote beschikbaar te stellen waarin de agenda en notulen van vergaderingen worden bewaard.

In deze stap leert u hoe u koppelingen naar belangrijke pagina's maakt en hoe u de informatie op uw site efficiënt toegankelijk kunt maken.

Laten we snel beginnen.

De tegels Aan de slag en de nieuwsfeed verwijderen (3 minuten)

Aangezien we de koppelingen Aan de slag niet meer nodig hebben, gaan we deze verwijderen van de introductiepagina. Het blijft echter nog steeds mogelijk om de site verder aan te passen. Alle functies voor het aanpassen van de teamsite zijn namelijk ook beschikbaar via het menu Bewerken en het gebied Site-instellingen van de site.

 1. Kies boven aan de introductiepagina de optie Pagina > Bewerken.

  Klik vervolgens op Bewerken.

 2. Kies Tekstindeling > Drie kolommen met koptekst en voettekst. Deze indeling biedt de meeste mogelijkheden voor het bepalen van de pagina-indeling.

  Een afbeelding van de manier waarop u tekstindeling kiest voor het ontwerp van de startpagina.

 3. Beweeg de muisaanwijzer over het vak Sitefeed en druk op Delete om het vak te verwijderen. Kies Deze verwijderen om de tegels Aan de slag gaan te verwijderen.

  Voorwaardelijke opmaak met achtergrondkleuren voor cellen en pictogrammensets

 4. Kies OK in het venster Bericht van webpagina.

  Een aangepaste kolom toevoegen

  U hebt nu een overzichtelijke introductiepagina die u naar eigen inzicht kunt indelen en aanpassen.

  Voorbeeld van een oorzaak- en gevolgdiagram

Een welkomstbericht toevoegen aan de introductiepagina (10 minuten)

 1. Ga terug naar de bewerkingsmodus als u deze hebt verlaten. Kies boven aan de introductiepagina de optie Pagina > Bewerken.

 2. Typ in het bovenste vak een welkomstbericht, bijvoorbeeld Welkom bij de interne site van Contoso. Ga naar het tabblad Tekst opmaken en gebruik de verschillende hulpmiddelen om de tekst op te maken. (Als er een bericht verschijnt dat het webonderdeel niet kan worden weergegeven, kunt u dat negeren.)

  Gebruik de lettertypebesturingen boven aan de pagina om uw welkomstbericht op te maken

 3. Kies Opslaan wanneer u klaar bent.

De opslagcontainer Documenten naar de linkerkant van de pagina verplaatsen (5 minuten)

 1. Ga terug naar de bewerkingsmodus. Kies boven aan de introductiepagina de optie Pagina > Bewerken.

 2. Sleep het vak Documenten naar de linkerkant van de pagina. Het kan soms lastig zijn om het vak te verslepen en misschien lukt het niet meteen. (Als er een bericht verschijnt dat het webonderdeel niet kan worden weergegeven, kunt u dat negeren.)

  Het webonderdeel Documenten verplaatsen

 3. Wijzig de titel van de documentbibliotheek. Kies Webonderdeel bewerken.

  Wijzig de titel van de documentbibliotheek.

 4. Vouw in het deelvenster aan de rechterkant de sectie Vormgeving uit. Typ Teamdocumenten in het vak Titel. Schuif omlaag en kies OK om de wijziging op te slaan.

  De titel van de standaarddocumentbibliotheek wijzigen in Teamdocumenten

Koppelingen toevoegen naar de mappen van werknemers in OneDrive voor Bedrijven (10 minuten)

 1. Ga in de bewerkingsmodus naar het lege vak in het midden van de introductiepagina en typ een kopje voor de koppelingen naar de mappen van uw werknemers in OneDrive voor Bedrijven, zoals Persoonlijke opslagruimte. Gebruik het menu bovenaan de pagina om de tekst op te maken.

  Typen inhoudsbeleid

 2. Typ onder het kopje dat u net hebt toegevoegd (zoals Persoonlijke opslagruimte) de namen voor de mappen van uw werknemers in OneDrive voor Bedrijven. Gebruik namen die duidelijk aangeven voor wie de map bedoeld is. In de volgende stap gaat u deze namen omzetten in koppelingen.

  Wiskundig symbool

 3. Markeer de naam van de map voor een werknemer in OneDrive voor Bedrijven en kies Invoegen > Koppeling > Van adres.

  Voorraad beheren en aanpassen

 4. Typ de URL voor de map van een werknemer in OneDrive voor Bedrijven en kies OK. Gebruik deze notatie voor de URL: https://<bedrijf>-my.sharepoint.com/personal/<gebruiker>_<bedrijf>_com.

  Als uw bedrijf bijvoorbeeld Contoso heet en de werknemer de gebruikers-id Eleni heeft in Office 365, is de URL voor deze map in OneDrive voor Bedrijvenhttps://contoso-my.sharepoint.com/personal/eleni_contoso_com.

  Dia met schermafbeeldingen

 5. Wanneer u voor alle werknemers koppelingen hebt toegevoegd, kiest u Pagina > Opslaan.

  Kies Pagina en vervolgens Opslaan.

Als u hiermee klaar bent, ziet de introductiepagina van uw teamsite er ongeveer zoals hieronder uit, met gedeelde documenten aan de ene kant van de pagina en in het midden koppelingen naar de mappen van werknemers in OneDrive_for_Business. In dit voorbeeld hebben we nog wat andere documenten toegevoegd aan de container Teamdocumenten, zodat u kunt zien hoe de introductiepagina dan wordt weergegeven.

De titel van uw teamsite wijzigen (10 minuten)

 1. Ga naar de introductiepagina van uw teamsite en kies Instellingen Knop Office 365-instellingen > Site-instellingen.

  Klik in de rechterbovenhoek op de knop Instellingen en kies Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen, onder Uiterlijk, op Titel, beschrijving en logo.

  Kies onder de kop Uiterlijk de optie Titel, beschrijving en logo.

 3. Wijzig de titel van de teamsite, bijvoorbeeld om duidelijk aan te geven dat deze bedoeld is voor intern gebruik. Voeg desgewenst ook een logo en een beschrijving toe. (De beschrijving wordt weergegeven in de resultaten van interne zoekopdrachten, wat alleen handig is als u veel teamsites hebt.) Kies OK.

  Afbeelding van het dialoogvenster Aangepaste velden

 4. Als u voor de hyperlink boven aan de introductiepagina een andere naam wilt gebruiken dan de titel van de teamsite, klikt u in het tekstvak boven aan de pagina, kiest u Koppelingen bewerken en typt u een nieuwe naam voor de hyperlink, zoals Interne teamsite.

  Als u de naam van de hyperlink boven aan uw startpagina wilt wijzigen, kiest u Koppelingen bewerken.

 5. Kies Opslaan, ook als deze optie lichter wordt weergegeven. De wijziging wordt nu opgeslagen.

De introductiepagina van uw teamsite ziet er nu ongeveer zo uit, met bovenaan een aangepaste titel (Contoso-teamsite) en een aangepaste hyperlink (Interne teamsite).

.

Stap 3: Koppelingen toevoegen naar belangrijke pagina's van de teamsite

Geschatte tijdsduur: 30 - 60 minuten

U kunt uw teamsite een professioneel uiterlijk geven en makkelijk navigeerbaar maken door het toevoegen van kleurrijke tegels of pictogrammen die zijn gekoppeld aan belangrijke pagina's op uw site. Desgewenst kunt u ook snelle koppelingen naar externe websites toevoegen. Deze koppelingen worden aanbevolen of gepromoveerde koppelingen genoemd omdat ze extra de aandacht krijgen door het gebruik van pictogrammen of tegels.

U kunt als volgt dergelijke koppelingen toevoegen aan uw teamsite.

Afbeeldingen toevoegen aan uw site (10 - 15 minuten)

Voor deze stap hebben we een set van vijf afbeeldingen samengesteld die u als tegels kunt gebruiken.

Afbeelding van de afbeeldingen die wordt gedownload.

 1. Download de afbeeldingen naar uw computer.

 2. Ga op de teamsite naar het navigatiemenu aan de linkerkant en kies Inhoud van site. Kies vervolgens Siteactiva.

 3. Vervolgens gebruiken we Windows Verkenner om de afbeeldingen te uploaden naar de bibliotheek Siteactiva. Kies Uploaden > In plaats daarvan bestanden uploaden met Windows Verkenner.

  Kies in plaats daarvan Bestanden uploaden met Windows Verkenner.
 4. Kies Toestaan in het beveiligingsvenster.

 5. Ga in Windows Verkenner naar de map waarin u de afbeeldingen hebt opgeslagen. Kies alle vijf de afbeeldingen en sleep ze naar de bibliotheek Siteactiva.

U beschikt nu over een paar afbeeldingen die u aan uw site kunt toevoegen.

Een lijst met URL's maken voor de afbeeldingen en pagina's (10 - 15 minuten)

U gaat nu de afbeeldingen en pagina's koppelen door een lijst met locaties (URL's) te maken. U kunt dit op een eenvoudige manier doen door de locaties te kopiëren in Word of Kladblok. Als u dan wordt gevraagd de locaties in te voeren, hoeft u ze alleen nog maar uit het bestand te kopiëren.

 1. Open Word of Kladblok.

 2. Ga naar de bibliotheek Siteactiva. Beweeg de muisaanwijzer over de afbeelding, klik op de drie puntjes (...) naast een afbeelding en klik met de rechtermuisknop om de URL van de afbeelding te kopiëren.

  Kopieer de URL van de afbeelding.

 3. Plak de URL in Word of Kladblok. Doe dit voor alle afbeeldingen.

 4. Ga vervolgens naar het bestand in Word of Kladblok, en kopieer en plak de URL's voor alle pagina's op de teamsite waarvoor u een koppeling wilt maken. Ga bijvoorbeeld naar de pagina Leveranciers en kopieer de URL van die pagina. Uiteindelijk moet u een lijst hebben met de URL's van de afbeeldingen met daarnaast de bijbehorende pagina's.

  Een tabel met de afbeeldings-URL's en de pagina-URL's

De afbeeldingen en pagina's koppelen (10-15 minuten)

Aan het einde van deze stap beschikt u over een set afbeeldingen en koppelingen die samen één groep aanbevolen koppelingen vormen.

 1. Kies op de introductiepagina van uw teamsite Inhoud van site > voeg een app toe. Schuif omlaag en kies Aanbevolen koppelingen.

 2. Typ de naam Toptaken en kies Maken. Als u klaar bent met deze zelfstudie, wordt de titel van de app voor gepromoveerde koppelingen (Toptaken) weergegeven op de introductiepagina, aangezien dat de locatie is voor gepromoveerde koppelingen.

 3. Kies de bibliotheek Toptaken. U ziet een lege pagina. Kies Alle gepromoveerde koppelingen.

  Afbeelding van de app Gepromoveerde koppelingen

 4. Kies + nieuw item om een afbeelding en een koppeling toe te voegen. Nu hebt u de lijst met afbeeldingen en koppelingen nodig die u in Word of Kladblok hebt gemaakt.

 5. Typ in het vak Titel de naam die u wilt weergeven op de tegel. Typ bijvoorbeeld Leveranciers.

 6. Ga naar het bestand in Word of Kladblok en kopieer de URL voor de afbeelding die u wilt gebruiken voor de tegel Leveranciers. Plak de URL in het vak Locatie van achtergrondafbeelding.

 7. Kopieer de URL voor de pagina waarnaar u een koppeling wilt maken en plak deze in het vak Koppelingslocatie.

  De gegevens invullen om een gepromoveerde koppeling te maken

 8. Gebruik het vak Startgedrag om aan te geven of u een nieuw tabblad wilt weergeven wanneer er op het pictogram wordt geklikt (aanbevolen voor koppelingen naar externe websites) of dat u het huidige exemplaar van de browser wilt gebruiken (navigatie op de pagina). Kies Opslaan wanneer u klaar bent.

 9. Herhaal deze stappen totdat u alle afbeeldingen en pagina's hebt gekoppeld.

  Een lijst met gepromoveerde koppelingen

 10. U kunt kijken hoe de tegels eruit zien door Lijst > Huidige weergave > Tegels te kiezen.

  Een afbeelding waarop wordt getoond hoe u uw tegels kunt zien.

 11. Als u de volgorde van de tegels wilt wijzigen, of andere wijzigingen wilt aanbrengen, kiest u Lijst > Huidige weergave > Alle gepromoveerde koppelingen > Bewerken. Gebruik de kolom Volgorde om de gewenste volgorde van de tegels in te stellen. Kies Stoppen om de wijzigingen op te slaan.

  Gebruik de kolom Rangschikken voor het instellen van de volgorde van de tegels.

De gepromoveerde koppelingen toevoegen aan de introductiepagina (3 minuten)

 1. Kies Bewerken op de introductiepagina van uw teamsite.

  Schermafbeelding van het bewerkingspictogram op de startpagina van uw teamsite

 2. Plaats de cursor aan het einde van het welkomstbericht en druk op Enter. De cursor moet nog steeds in hetzelfde vak staan.

 3. Kies Invoegen > Webonderdeel > Toptaken > Toevoegen.

  Schermafbeelding van het invoegen van het webonderdeel Toptaken

 4. Kies Opslaan boven aan de pagina. Het is gelukt.

  Uw teamsite ziet er nu ongeveer zo uit.

  Een teamsite met gepromoveerde koppelingen op de startpagina

Gefeliciteerd! U weet nu ook hoe u kleurrijke gepromoveerde koppelingen kunt toevoegen aan andere delen van uw teamsite.

Stap 4: Een subsite instellen voor het extern delen van bestanden

Geschatte tijdsduur: 15 - 20 minuten

U kunt een subsite instellen voor het team om bestanden te delen en samen te werken met klanten of zakenrelaties buiten uw organisatie. Een team-subsite is als het ware een privé-website. Met behulp van unieke machtigingen voor subsites bepaalt u wie er een uitnodiging krijgt voor toegang tot de subsite. Hierdoor wordt de kans kleiner dat u per ongeluk bestanden deelt met een klant terwijl deze voor een andere klant bedoeld zijn.

Stel dat u een makelaarskantoor hebt. U kunt dan een subsite maken voor een klant en daar foto's plaatsen van panden die misschien interessant zijn voor die klant. Andere klanten hebben geen toegang tot die subsite.

Ga als volgt te werk om subsites te maken voor het opslaan van klantbestanden.

 1. Ga naar de teamsite en kies Inhoud van site > + nieuwe subsite.

  Kies Site-inhoud en kies nieuwe subsite om een nieuwe subsite toe te voegen.

 2. Ga op de pagina Site-inhoud > Nieuwe SharePoint-site naar het vak Titel en typ een naam voor de subsite. De klant ziet deze titel.

 3. Ga naar Adres van website en typ in het vak Naam van de URL een naam die u wilt weergeven in de URL voor de subsite, zoals de naam van het bedrijf van de klant. Deze naam is ook zichtbaar voor de klant.

  Typ in het vak Titel een naam voor de subsite, voer in het vak URL de klantnaam in om deze toe te voegen aan de URL voor de site.

 4. Accepteer de standaardinstellingen bij Sjabloonselectie.

 5. Selecteer bij Gebruikersmachtigingen de optie Unieke machtigingen gebruiken.

  Opmerking: Dit is de eenvoudigste optie om te gebruiken.

  Kies op de pagina Nieuwe SharePoint-sites de optie Unieke machtigingen.
 6. Doe het volgende bij Navigatie:

  • Selecteer Ja voor Deze site weergeven op de werkbalk Snel starten van de bovenliggende site? De werkbalk Snelstarten is het navigatiemenu aan de linkerkant.

  • Selecteer Nee voor Deze site weergeven op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site? Als u een groot aantal subsites hebt, is het beter om de koppelingen weer te geven in het navigatiemenu aan de linkerkant, zodat de bovenkant van de pagina overzichtelijk blijft.

 7. Kies Nee bij Navigatieovername. U geeft hiermee aan dat de subsite geen navigatie overneemt van uw teamsite. Kies ten slotte Maken.

  Ongelezen berichten hebben een vetgedrukte titel.

 8. Voeg op de pagina Groepen instellen voor deze site de namen toe van de teamleden die een bijdrage moeten leveren aan deze subsite en klik op OK. (In het voorbeeld hieronder is Ina Leonte de site-eigenaar. In uw subsite wordt echter uw naam weergegeven op deze pagina.)

  Knopvlak

  De subsite ziet er nu ongeveer uit als hieronder.

  Zo ziet een eenvoudige subsite eruit

 9. Kies Verwijder deze om de tegels Aan de slag te verwijderen. Als u de subsite gaat delen met klanten terwijl de tegels Aan de slag nog zichtbaar zijn, werkt dit alleen maar verwarrend.

 10. U kunt de subsite van de klant nu verder aanpassen. Kies bijvoorbeeld Bewerken boven aan de pagina om een welkomstbericht toe te voegen en verplaats de bibliotheek Documenten zoals we dat hebben gedaan voor uw teamsite.

 11. Een makkelijke manier om de subsite van een klant er anders te laten uitzien dan de interne site, is door het thema te wijzigen. Kies Instellingen Knop Office 365-instellingen > Het uiterlijk wijzigen en probeer verschillende thema's uit voor de subsite van de klant.

  Site openen in SharePoint Designer 2010

  Als u veel subsites voor klanten maakt, kan het zijn handig om voor elke site een ander thema te gebruiken. Hier ziet u een voorbeeld van de subsite van een klant met een thema, een welkomstbericht en een paar documenten.

  Een afbeelding van hoe een subsite er uit kan zien nadat u deze hebt gemaakt.

 12. Als u terug wilt naar de introductiepagina van uw teamsite, kiest u boven aan de subsite Sites en vervolgens Teamsite. In Stap 6: De teamsite onder de aandacht brengen voor snelle toegang wordt uitgelegd hoe u koppelingen kunt toevoegen, zodat het makkelijker wordt om terug te gaan naar uw teamsite. Klanten hebben geen toegang tot uw teamsite.

  Tip: U kunt een subsite altijd verwijderen en een nieuwe subsite maken.

De introductiepagina van uw teamsite kan er nu ongeveer uitzien zoals hieronder, met een hyperlink naar de subsite van de klant aan de linkerkant. Op deze manier kunnen interne teamleden hier eenvoudig naartoe gaan.

Nadat u een subsite hebt toegevoegd, wordt deze weergegeven in het menu Snelstarten aan de linkerkant van de startpagina van uw teamsite.

Bestanden op de subsite delen met een klant (5 minuten)

Eén manier om een bestand te delen op een subsite is door een gastkoppeling naar het bestand te maken en deze koppeling naar de klant te sturen. Er kan maar één persoon via de gastkoppeling toegang krijgen tot het bestand. Verder is het goed om te weten dat gastkoppelingen kunnen worden doorgestuurd of gedeeld met andere personen.

 1. Klik op de drie puntjes ... naast het bestand dat u wilt delen en kies vervolgens Delen.

  Kies de drie puntjes naast het bestand dat u wilt delen, en kies vervolgens Delen.

 2. Kies Koppeling ophalen. Als de klant het bestand mag bewerken, kiest u onder Bewerken de optie Koppeling maken.

 3. Klik met de rechtermuisknop om de gastkoppeling te kopiëren en plak deze in een e-mail of een ander communicatiemiddel voor de klant.

  Klik met de rechtermuisknop als u de gastkoppeling wilt kopiëren.

U bent klaar.

Als uw klanten een Microsoft-account hebben, kunt u de hele subsite met hen delen. Dit gaat als volgt:

 1. Klik boven aan de subsite die u wilt delen op Delen.

  Het pictogram Delen kiezen om een subsite met een klant te delen

 2. Typ de e-mailadressen van de personen die u toegang wilt geven tot de subsite. Geef ook uw eigen adres op, zodat u een kopie van het e-mailbericht krijgt voor uw administratie. Klik op Delen om de e-mail te verzenden.

  De knop Sorteren en filteren op het tabblad Start

 3. Controleer uw e-mail om een kopie te bekijken van de e-mail die u naar de klanten hebt verzonden. De e-mail ziet er ongeveer zo uit, met onderaan een koppeling naar de subsite.

  .

U bent nu klaar met het instellen van de bestandsdeling voor uw klanten.

Stap 5: Een subsite instellen voor het team voor het opslaan van persoonlijke bestanden

Als u een subsite wilt instellen die alleen u kunt openen, maar niet de rest van het team, maakt u de site volgens de stappen in Stap 4: Een subsite instellen voor het extern delen van bestanden. Op de pagina Groepen instellen voor deze site voegt u echter geen teamleden toe. Uw naam, als de eigenaar van de site, mag als enige naam worden weergegeven.

Als u bij het gedeelte komt waar u de navigatie moet instellen, kiest u Nee voor alle vragen. Uw teamleden zien dan geen koppeling naar de subsite op de introductiepagina van uw teamsite. Als u later naar deze subsite wilt gaan, kiest u in het startprogramma voor apps de opties Sites > de subsite van uw team.

Als u op de introductiepagina van de teamsite een koppeling wilt toevoegen naar uw subsite zodat deze gemakkelijker bereikbaar is, kiest u Ja voor een van de navigatieopties. Uw teamleden hebben geen toegang tot de subsite. Het is wel een goed idee om ze te vertellen waarom de koppeling niet werkt als ze erop klikken.

Kies Nee om navigatie naar uw subsite te verbergen.

Stap 6: De teamsite onder de aandacht brengen voor snelle toegang

Geschatte tijdsduur: 10 - 15 minuten

Om de teamsite overal in Office 365 eenvoudig toegankelijk te maken voor u en uw werknemers, kunt u de site als een aangepaste tegel toevoegen aan het startprogramma voor apps.

U kunt ook een koppeling naar de site toevoegen aan de koptekst van Office 365. Hoe u dat doet, zullen we hierna beschrijven. Beide oplossingen zijn echter heel handig om snel naar de teamsite te gaan vanuit OneDrive voor Bedrijven of een andere app van Office 365.

Een koppeling naar de teamsite toevoegen aan de koptekst van Office 365

De koppeling kan bestaan uit een logo of een andere afbeelding. Het bestand moet een resolutie hebben van 200 x 50 pixels en mag niet groter zijn dan 10 kB. Als u een logo wilt gebruiken, kunt u met Microsoft Paint een momentopname van het logo maken die u vervolgens kunt bijsnijden, wijzigen in 200 x 50 en opslaan als een JPEG-bestand. (Hierdoor wordt het bestand gecomprimeerd tot een grootte kleiner dan 10 kB.)

Een koppeling aan uw teamsite toevoegen vanaf de bovenkant van elke pagina, zodat gebruikers deze snel kunnen zien

 1. Ga naar de teamsite en kopieer de URL. (De notatie voor de URL is https://<naam van uw bedrijf>.sharepoint.com.)

  .

 2. Selecteer bovenaan de pagina het startprogramma voor apps Het pictogram van het startprogramma voor apps in Office 365 en kies vervolgens Beheer.

  Het startprogramma voor Office 365-apps, met de app Beheer gemarkeerd.

 3. Kies in het Office 365-beheercentrum, aan de linkerkant van de pagina, de optie Bedrijfsprofiel.

  Publicatie van deze versie ongedaan maken

 4. Kies Aangepast thema.

 5. Ga bij Aangepast logo naar het logo of de andere afbeelding op uw computer die u wilt gebruiken.

 6. Plak de URL van uw teamsite in het vak URL voor een klikbaar logo en kies Opslaan.

  Kies uw logo, voer de URL voor uw teamsite in en kies vervolgens Opslaan.

  Het logo of de afbeelding wordt nu boven aan elke pagina weergegeven, zelfs in E-mail, en andere teamleden in uw bedrijf kunnen erop klikken om naar de teamsite te gaan.

  Enter data manually, or copy and paste

  spatie

  U hebt deze stapsgewijze zelfstudie afgerond en weet nu hoe u uw teamsite kunt aanpassen. Was dit artikel nuttig? Plaats een opmerking in het vak voor feedback onder aan deze pagina. Wij gebruiken uw feedback om onze stappen te controleren.

Andere onderwerpen die mogelijk interessant zijn voor u

Verwante onderwerpen

Bestandsopslag en -deling voor Office 365 instellen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×