Uw Office 365-sites delen met externe gebruikers

Personen die de inhoud van uw site willen bekijken of gebruiken, maar geen gebruikersaccounts voor uw SharePoint Online- of Office 365-omgeving hebben, worden 'externe gebruikers' genoemd. U kunt uw sites en documenten met externe gebruikers delen of globaal delen, dat wil zeggen voor alle sites in de tenant of voor elke siteverzameling afzonderlijk.

Nadat delen is ingeschakeld voor de tenant en de afzonderlijke siteverzamelingen, kunnen beheerders van siteverzamelingen specifieke gebruikers uitnodigen. Zie SharePoint-bestanden of -mappen delen in Office 365 voor instructies.

Bepalen hoe u inhoud wilt delen

Wanneer u bepaalt of en hoe u inhoud extern wilt delen, dient u na te denken over het volgende:

 • Aan wie wilt u toegang verlenen tot inhoud op uw teamsite en subsites en wat wilt u dat ze kunnen doen?

 • Welke personen in uw organisatie wilt u toestemming verlenen om inhoud extern te delen?

 • Is er inhoud waarvan u zeker wilt zijn dat deze nooit kan worden weergegeven door personen buiten uw organisatie?

De antwoorden op deze vragen helpen u uw strategie voor het delen van inhoud te bepalen.

Gebruik u deze methode:

Als u het volgende wilt doen:

Een site delen. Als u een site wilt delen, maar ook de toegang van externe gebruikers tot bepaalde interne inhoud van uw organisatie wilt beperken, kunt u eventueel een subsite met unieke machtigingen maken die u exclusief gebruikt voor extern delen.

Iemand buiten uw organisatie doorlopend toegang bieden tot informatie en inhoud op een site. De persoon moet op dezelfde manier kunnen werken als een volwaardige gebruiker van de site en inhoud kunnen maken, bewerken en weergeven.

Deel een document en vereis aanmelding.

Een of meer personen buiten uw organisatie beveiligde toegang bieden tot een bepaald document, zodat ze dit kunnen controleren of eraan kunnen samenwerken. Deze personen hebben echter niet voortdurend toegang nodig tot andere inhoud op de interne site.

Deel een document, maar vereis geen aanmelding.

Een koppeling naar een niet-gevoelig of niet-vertrouwelijk document delen met personen buiten uw organisatie, zodat ze het document kunnen weergeven of feedback kunnen geven. Deze personen hebben niet doorlopend toegang nodig tot inhoud op de interne site.

Opmerking over de beveiliging: 

 • Wanneer u extern delen uitschakelt, hebben externe gebruikers die toegang hadden tot de site op het moment dat de functie werd uitgeschakeld, geen toegang meer tot de site en kunnen er geen uitnodigingen meer worden verzonden. Als de functie opnieuw wordt ingeschakeld terwijl de SharePoint-machtigingsgroepen namen van externe gebruikers bevatten, krijgen deze gebruikers automatisch opnieuw toegang tot de site. Als u voorgoed wilt voorkomen dat een gebruiker toegang heeft tot de SharePoint-site, kunt u de gebruiker verwijderen uit de lijst met externe gebruikers.

 • Als extern delen in zijn geheel wordt uitgeschakeld, werken eventuele gedeelde gastkoppelingen ook niet meer. Als deze functie later weer wordt ingeschakeld, zullen deze koppelingen weer werken.

Extern delen voor alle SharePoint-sites in de Office 365-beheercentrum inschakelen

De mogelijkheid externe gebruikers uit te nodigen voor SharePoint-sites is standaard ingeschakeld, zodat site-eigenaren en beheerders van de siteverzameling op elk gewenst moment teamsites en subsites met externe gebruikers kunnen delen.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

  Het startprogramma voor Office 365-apps, met de app Beheer gemarkeerd.

 3. Typ extern in het zoekvak op de startpagina van het Office 365-beheercentrum en kies Sites extern delen.

  Schermafbeelding van het typen van extern delen in het zoekvak op de startpagina van het beheercentrum
 4. Schuif de schuifregelaar naast Personen buiten uw organisatie toegang geven tot uw sites naar Aan om extern delen in te schakelen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Extern delen wanneer de instelling "Personen buiten uw organisatie toegang geven tot uw sites" is uitgeschakeld.
 5. Schuif de schuifregelaar voor de optie Uw gebruikers toestaan om gastkoppelingen te verzenden voor toegang tot sites en documenten van uw organisatie naar Aan om deze optie te activeren.

  Schermafbeelding van Extern delen ingeschakeld in het beheercentrum.

  Zet de schuifregelaar naar Uit als u wilt dat gebruikers zich met een gebruikersnaam en wachtwoord moeten aanmelden. (Zie voor meer informatie over gebruikers-id's voor werk- of school-accounts Wat is mijn gebruikers-id en waarom heb ik deze nodig?)

 6. Selecteer Opslaan.

Instellingen voor delen afstemmen op afzonderlijke sites

Wanneer u delen op SharePoint-sites inschakelt, wordt delen ingeschakeld voor alle sites in de tenant. In het Office 365-beheercentrum kunt u de instellingen voor delen echter zo afstemmen dat delen niet is toegestaan op sites waarop striktere controle noodzakelijk is of om de toegang tot specifieke sites in te trekken voor afzonderlijke gebruikers.

Opmerking: Als extern delen is uitgeschakeld voor de volledige SharePoint Online-omgeving, kunt u deze functie niet inschakelen voor specifieke siteverzamelingen.

Op de sitepagina van de instellingen voor delen (Office 365-beheercentrum) ziet u een lijst met alle siteverzamelingen die momenteel in uw tenant actief zijn, samen met de instellingen voor delen voor elke siteverzameling.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Ga naar Resources > Sites.

  Menu Resources in het Office 365-beheercentrum met Sites geselecteerd
 4. Selecteer de status van delen (Koppelingen en uitnodigingen delen of Niet toegestaan) naast de gewenste siteverzameling.

  Lijst SharePoint-siteverzamelingen met de status voor extern delen voor elke siteverzameling
 5. Klik in het dialoogvenster delen naast Status van delen op Bewerken.

  Dialoogvenster Status van delen voor een specifieke siteverzameling waarvoor het delen is uitgeschakeld.
 6. Schuif de schuifregelaar naast Personen buiten uw organisatie toegang geven tot uw sites naar Aan om extern delen in te schakelen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Extern delen wanneer de instelling "Personen buiten uw organisatie toegang geven tot uw sites" is uitgeschakeld.
 7. Schuif de schuifregelaar voor de optie Uw gebruikers toestaan om gastkoppelingen te verzenden voor toegang tot sites en documenten van uw organisatie naar Aan om deze optie te activeren.

  Schermafbeelding van Extern delen ingeschakeld in het beheercentrum.

  Zet de schuifregelaar naar Uit als u wilt dat gebruikers zich met een gebruikersnaam en wachtwoord moeten aanmelden. (Zie voor meer informatie over gebruikers-id's voor werk- of school-accounts Wat is mijn gebruikers-id en waarom heb ik deze nodig?)

 8. Klik op Opslaan.

 1. Als u nog niet in het scherm Extern delen van sites bent, volgt u stap 1 - 4 onder Ga als volgt te werk als u de instellingen voor delen van een bepaalde siteverzameling wilt bewerken in het Office 365-beheercentrum.

 2. Selecteer de status van delen (Koppelingen en uitnodigingen delen of Niet toegestaan) naast de gewenste siteverzameling.

 3. Klik in het dialoogvenster Delen naast Externe leden op Bewerken.

 4. Zoek onder Externe leden verwijderen naar de leden die u wilt verwijderen.

  Dialoogvenster voor het verwijderen van externe leden van een siteverzameling
 5. Selecteer Verwijderen naast de naam van het lid.

 6. Klik op Opslaan om het verwijderen te bevestigen. Zodra u op Opslaan klikt, hebben de gebruikers geen toegang meer tot de geselecteerde site. Alle verstrekte gastkoppelingen worden uitgeschakeld.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×